Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diagnostiko Ebaluazioa

2,384 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diagnostiko Ebaluazioa

 1. 1. Diagnostiko ebaluazioa Oinarrizko hezkuntza konpetentziak
 2. 2. Zer da, zer ebaluatzen du ...? Europako asmoetatik, LOEtik eta Gutxieneko Irakaskuntzak Dekretuetatik Ikastetxe guztiek Lehen Hezkuntzako 4. mailaren eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailaren amaieran ikasleen oinarrizko konpetentziak ebaluatu behar dituzte . Beraz, ikasleen ebaluazioa da eta ez, aldiz, ikastetxeena. Ebaluazio horiei “ diagnostiko ebaluazioa” deitzen zaie, ikasleei buruzko informazioa eman behar dute lako eta ikastetxeentzat orientatzaileak eta formatzaileak izango direlako. Familiek eta hezkuntza komunitateak informazioa jasoko dute Emaitzak ez dira erabiliko ikastetxeen arteko ranking-ik egiteko.
 3. 3. EGUTEGIA: - O7 / 08: proba pilotuak - 08 / 09: Lehen Hezkuntzako 4. maila - 09 / 10: DBHko 2. maila Diagnostiko Ebaluazio Orokorra <ul><li>Madrilgo Instituto de Evaluación -en Kontseilu Erretoreak hartu dituen erabakiak: </li></ul><ul><li>Ebaluazioaren markoa gauzatzea. </li></ul><ul><li>Hiru urtean behin aplikazioak egitea, 9 urteko zikloetan. </li></ul>2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nagusia: Hizkuntza komun. Osagarriak: Matematika Ezagutza fisikoa Besteak: Konp. digitala / Gizarte eta hiritar konpet. Nagusia: Matematika Osagarriak: Hizkuntza komunikazioa eta Ezagutza fisikoa Besteak: Kultura eta arte konpetentzia / Ikasten ikastea. Nag: Ezagutza fisikoa Osag: Hizkuntza konp. Matematika Best: Konp. digitala / Norbere autonomia eta ekimenerako konpetentzia.
 4. 4. Beste autonomi erkidegoetako esperientziak Andaluziaren eredua: <ul><li>Barneko aplikazioa: </li></ul><ul><li>Irakasleek probak aplikatu eta zuzentzen dituzte. </li></ul><ul><li>Ikastetxeek emaitzak analizatzen dituzte eta uste dituzten neurri egokiak eta erabakiak hartzen dituzte. </li></ul><ul><li>Hezkuntza administrazioak probak diseinatzen ditu eta baliabideak antolatzen ditu ( Séneca , egitura informatikoa). </li></ul><ul><li>Aldeko faktoreak: </li></ul><ul><li>Ebaluazioak merkeak dira. </li></ul><ul><li>Irakasleak ez dira inbadituta sentitzen, prozesua beraien eskuetan baitago. </li></ul><ul><li>Ikastetxeen autonomia indartzen da. </li></ul><ul><li>Administrazioaren ardura teknikoa, batik bat. </li></ul><ul><li>Kontrako faktoreak: </li></ul><ul><li>Probak erre egiten dira. </li></ul><ul><li>Aplikazioa ez da estandarizatua. </li></ul><ul><li>Zuzenketaren kontrolik ez. Beraz, ez dago konparagarritasunik. </li></ul>
 5. 5. BARNEKOA IKASTETXE GUZTIETAN Beste autonomi erkidegoetako esperientziak Kataluniaren eredua: Barneko eta kanpoko aplikazioa PROBEN APLIKAZIOA KANPOKOA LAGIN BATEAN ENPRESA BATEK LAGINAREN EMAITZEN ANALISIA Consell Superior d’Avaluació LAGINAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA IRAKASLEEK EMAITZEN ANALISIA Ikastetxeak berak IKASTETXEAREN TXOSTENA Ikuskaritzaren laguntzarekin
 6. 6. Diagnostiko Ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan 2006-2007. ikasturtea Lehen Hezkuntzako 4. maila DBHko 2. maila Guztira Ikasleak 17.698 16.888 34.586 Taldeak 849 836 1.685 Zailtasun bat: zentsuzko ebaluazioa .
 7. 7. EAEko eredua Kanpo ebaluazioaren baldintzak <ul><li>Gure aukera eredu kontrolatua da: </li></ul><ul><li>- Itemak gordetzen dira (item-bankua). </li></ul><ul><li>- Aplikazio estandarizatua (baldintzak ez dira aldatzen). </li></ul><ul><li>- Zuzenketa kontrolatua (fidagarritasuna eta efizientzia: urtez urteko konparazioak egin daitezke). </li></ul><ul><li>- Emaitzak TRI mailetan. </li></ul><ul><li>Aldeko faktoreak: </li></ul><ul><li>- Ikastetxearen hobekuntza ikusteko aukera dago. </li></ul><ul><li>- Erreferentzia ikastetxe zein familiarentzat. </li></ul><ul><li>Kontrako aldagaiak: </li></ul><ul><li>- Oso garestia da. </li></ul><ul><li>- Kanpotik eginda dagoenez, ikastetxeek/irakasleek intromisio edota kontrol bezala ikus dezakete. </li></ul>
 8. 8. EAEko eredua IKASTETXEKO DIAGNOSTIKO EBALUAZIOARAKO PROPOSAMENA <ul><li>IKASTETXEKO TXOSTENA: </li></ul><ul><li>Kanpoko ebaluazioaren emaitzak </li></ul><ul><li>Barneko ebaluazioaren emaitzak </li></ul><ul><li>Informazioa familientzat eta Hezkuntza komunitatearentzat </li></ul>BARNEKO ZATIA a) Hezkuntza Sailak proposamenak eta ereduak (probak, irizpideak, antolatzeko proposamenak, ereduak...) ematen ditu. b) Ikastetxeak berak, berezko proiektuari jarraituz, sortu edota egokitu dituen beste lanabes eta proba batzuk. IKASTETXEAK ZEHAZTEN DU (aplikazioa eta garapena barneko baliabideekin) KANPOKO ZATIA ITEM ITXIAK (ez dira zuzendu behar) APLIKAZIO KONTROLATUA ITEM IREKIAK (zuzendu behar dira) APLIKAZIO KONTROLATUA HEZKUNTZA SAILAK DEFINITZEN DU - Ikasturte bakoitzean ebaluatuko diren konpetentziak - Aplikazioa kanpoko baliabideen bidez. <ul><li>TXOSTENAK </li></ul><ul><li>Ikasle bakoitzekoa </li></ul><ul><li>Ikastetxekoa </li></ul><ul><li>EAEkoa </li></ul>
 9. 9. MARKO TEORIKOA:  Oinarrizko konpetentziak  Dimentsioak  Azpi-konpetentziak  [ ebaluaziorako ] Adierazleak Konpetentzien ebaluazioa eta curriculuma Bi iturrien arteko koherentzia Barne kohesioa EAEko eredua
 10. 10. Zentzu orokorra identifikatzea Testuetako xedea antzematea Informazioa aukeratzea Ulertzeko estrategiak erabiltzea Edukiak kritikoki interpretatzea <ul><li>Adierazleak </li></ul><ul><li>Zentzu orokorra ulertzea </li></ul><ul><li>Gaia inferitzea </li></ul><ul><li>Informazio-edukia laburbildu </li></ul><ul><li>Ideia nagusiak bereiztu </li></ul><ul><li>Ideia nagusia eta bigarren mailakoak bereiztu </li></ul><ul><li>Atalen arteko erlazioak antzeman </li></ul><ul><li>Graduazioa: 3 mailetan </li></ul>EAEko eredua Hizkuntza komunikazioa ULERMENA IRAKURMENA MINTZAMENA IDAZMENA INTERAKZIOA
 11. 11. Hizkuntza komunikazioa: Adierazleen graduazioa <ul><li>Testuaren zentzu orokorra ulertzen du. </li></ul><ul><li>Testuaren gaia inferitzen eta zuzen adierazten du. </li></ul><ul><li>Izenburu egoki bat hautatzen du. </li></ul><ul><li>Testuaren funtsezko edukia egoki laburbiltzen du. </li></ul><ul><li>Testu-adierazleak erabiltzen ditu testuaren egitura berreraikitzeko. </li></ul><ul><li>Testuaren atalen arteko erlazio logikoak antzematen ditu. </li></ul><ul><li>Testuaren zentzu orokorra ulertzen du. </li></ul><ul><li>Testuaren zentzu orokorra parafraseatzen du. </li></ul><ul><li>Izenburu egoki bat hautatzen du. </li></ul><ul><li>Laburpen batean testuaren edukiaren garrantzizko alderdiak jasotzen ditu. </li></ul><ul><li>Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu. </li></ul><ul><li>Testuaren egituraren atal nagusiak antzematen ditu. </li></ul><ul><li>Testuaren zentzu orokorra ulertzen du. </li></ul><ul><li>Testuaren zentzu orokorra parafraseatzen du. </li></ul><ul><li>Testuaren edukiarekin nolabait bat datorren izenburu bat hautatzen du. </li></ul><ul><li>Testua laburbiltzen du , haren edukiari begira egokia ez den moduan </li></ul><ul><li>Testuaren ideia nagusietako batzuk identifikatzen ditu. </li></ul>EAEko eredua
 12. 12. <ul><li>Item erdi-itxiak: </li></ul><ul><li>Erantzun zuzena bakarra. </li></ul><ul><li>Zuzenketa arina eta merkea ahalbidetzen du. </li></ul><ul><li>Ekoizpen luzeko itemak: </li></ul><ul><li>Hizkuntza komunikazioan (idazmena). </li></ul>EAEko eredua Itemen tipologia <ul><li>Erantzun anitzeko itemak edo item itxiak: </li></ul><ul><li>Erantzun kopuru mugatua (4). </li></ul><ul><li>Erantzun zuzena bakarra. </li></ul><ul><li>Zuzenketa arina eta merkea ahalbidetzen du. </li></ul><ul><li>Ekoizpen laburreko itemak edo item irekiak: </li></ul><ul><li>Gaitasun batzuk ebaluatzeko erabiltzen dira, beste item-motaren bidez ebaluatu ezin direnak. </li></ul><ul><li>Erantzun zuzena beti ez da bakarra eta batzutan, sasi-zuzenak badira. </li></ul><ul><li>Mota askotakoak dira, idatzizko produkzioaz </li></ul>
 13. 13. Itemaren ereduaren egitura Itemaren ereduaren egitura Problema hau zinemara joateko egun eta ordu egokia bilatzeari buruzkoa da. Goi-burua Testua PISA 2003 proiektua
 14. 14. Itemaren ereduaren egitura Galdera 1: Oinarria Erantzuteko alternatibak Galdera 2: Oinarria Erantzuteko alternatibak
 15. 15. EAEko eredua: informazioa <ul><li>Txostenak </li></ul><ul><li>Ikastetxearena </li></ul><ul><li>Ikasle bakoitzarena </li></ul>Kanpo ebaluazio diagnostikoa Barneko ebaluazio diagnostikoa (probak eta beste iturri batzuk) Informazioa (familiak, ikasleak, hezkuntza komunitatea): ikastetxea Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak analizatzea: ikastetxea Erabakiak (hobetzeko proposamenak): ikastetxeko irakasleak
 16. 16. EAEko eredua: Ikastetxearen txostena <ul><li>Emaitzen azterketa (ikastetxeak dituen ohiko emaitzekiko diferentziak eta antzekotasunak, justifikazioa, etab.). </li></ul><ul><li>Egoeraren diagnostikoa (mantendu eta sendotu beharrekoa, hobetzekoa eta alderdi batzuk). </li></ul><ul><li>Esku-hartzeko esparruak (curriculuma edota programazioak, metodologiak, baliabide didaktikoak eta teknikoak, antolakuntza eta funtzionamendua, familia eta ingurunea, harremanak eta elkarbizitza, besterik). </li></ul>
 17. 17. Testuinguruko aldagaiak B1 euskara proba ISEI, 2006
 18. 18. Txosten eredua familiarentzat Txosten eredua familiarentzat
 19. 19.
 20. 21. Eskerrik asko! www.isei-ivei.net [email_address] [email_address]

×