Telelaguntza 2013 txostena

224 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Telelaguntza 2013 txostena

  1. 1. Donostia 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ Tel. 945 01 64 08 – Faxa: 945 01 93 11 ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA Gizarte Politiketako Sailburuordetza Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES Viceconsejería de Políticas Sociales Dirección de Servicios Sociales EUSKADIKO  TELELAGUNTZA-­‐ZERBITZU  PUBLIKOA   2013KO  TXOSTENA   Euskadiko  Telelaguntza  Publikoko  betiON  zerbitzuaren  titularra  Eusko  Jaurlaritza  da,  bere   Enplegu   eta   Gizarte   Politiketako   sailarena,   hain   zuzen,   eta   sailaren   Gizarte   Zerbitzuen   zuzendaritzak  kudeatzeko  da  zerbitzua.     Gizarte-­‐laguntzako  eta  -­‐eskuhartzeko  zerbitzu  teknikoa  da  betiON,  gizarte-­‐arretako  lehen   mailako   zerbitzu   sozialetako   bat,   hain   zuzen,   telefono   bidez   eta   berariaz   instalatutako   komunikaziorako   ekipamendu   informatiko   baten   bidez   ematen   dena   eta   erabiltzaileei   aukera   ematen   die   arreta   jarraituko   zerbitzua   bat   izateko,   urteko   365   egunetan   eta   eguneko   24   orduetan,   gizarte-­‐beharreko   nahiz   larrialdietako   egoeretan   behar   bezala   erantzuteko  berariaz  prestatutako  giza-­‐talde  batek  kudeatua.     Bakarrik   bizi   den   80   urtetik   gorako   emakume   bat   da   telelaguntza-­‐zerbitzuaren   erabiltzaileen  profil  orokorra  2013an.       -­‐ Sexuari  dagokionez,  erabiltzaileen  %  80,69  emakumezkoak  dira.   -­‐ Adinari   dagokionez,   berriz,   erabiltzaileen   %  77,57   80   urte   baino   gehiago   dituzte,   telelaguntzaren  erabiltzaile-­‐talderik  behinena,  hain  zuzen;  haatik,  azken  boladan  ia   %  4  jaitsi  da  horien  pisua  aurreko  urteekiko,  adin-­‐tarte  gazteagoen  mesedetan.   -­‐ Azkenik,  erabiltzaileen  %  58  bakarrik  bizi  dira  (zifra  absolututan,  30.393tik  17.644).   Talde  hori  oro  har  zabalena  izateaz  gain,  2012rekiko  gehiena  hazi  dena  ere  bada.              
  2. 2. 2       2013.  urtea  30.393  erabiltzailerekin  itxi  zen,  lurraldeka  honela  banatuta:       2013an,  2012an  baino  %  11,38  gehiago  izan  ziren  erabiltzaileak.           2013ko   eskaerak,   guztira,   7.121   (hilean   593,   batez   bete);   aurreko   urtearen   aldean   %  3,8   gehiago,  hain  zuzen  ere.         6.860  laguni  eman  zitzaien  zerbitzuan  alta  (hilean  572ri,  batez  beste);  sartzeko  baldintzak   betetzen   zituzten   eta   uko   egin   ez   zuten   guztiei,   alegia.   Urteko   hazkuntza   garbia   (alta-­‐ kopurua  ken  baja-­‐kopurua)  3.106  erabiltzaile  izan  zen  (hilean  259;  572  alta  eta  313  baja).    
  3. 3. 3     Zerbitzuak   EAEn   duen   estaldura   aztertzeko,   aurrena   argi   utzi   behar   da   Euskadin   biztanleriaren   zahartze-­‐indizea   %  20koa   dela   ia.   2013ko   ekitaldia   ixtean,   telelaguntzako   zerbitzu  publikoaren  estaldura  %  7,23koa  zen  65  urtetik  gorakoen  artean,  aurreko  urtean   baino  %  0,76  handiagoa  (2012an  %  6,47koa  zen  estaldura).  65  urtetik  gorako  emakumeen   %  11k  erabiltzen  du  gure  betiON  zerbitzua.           Beraz,   zerbitzuaren   estalduran   goranzko   joera   garbia   hautematen   da   aurreko   aldiekiko.   Dena  dela,  estaldura-­‐maila  hori  txikiagoa  da  herri  txikietan.             Jarduerari   dagokionez,   288.205   deiri   erantzun   die   zerbitzuak   2013an.   Alegia,   hilean   24.017ri,  batez  beste.    
  4. 4. 4 Dei  horiez  gain,  erabiltzaileen  segimendua  egiteko  deiak  egiten  ditu  zerbitzuak:  723.975  dei   2013an,  aurreko  urtean  baino  %  23,04  gehiago,  hain  zuzen  ere;  hilean  60.331  dei,  batez   beste.     Telelaguntza  zerbitzutik  hainbat  dei  beste  zerbitzu  eta  baliabide  batzuetara  bideratzen  dira.   Horietan,   «aurretiko   hitzordua»   ugaritu   da   gehiena   azken   urtean,   «osasun-­‐aholkua»   hurrena  eta  erabiltzailearen  beraren  baliabideak  (haren  ezagunak,  alegia)  gero.               Etxeetan   hainbat   esku-­‐hartze   ere   egin   ditu   zerbitzuak.   Terminalak   instalatu   ahala,   koordinazio-­‐bisitak   egiten   dira.   2013an   6.592   izan   ziren,   aurreko   urtean   baino   %  50,51   gehiago,  hain  zuzen.  Etxeetan  suertatzen  diren  gorabehera  teknikoak  urrundik  ezin  badira   konpondu  horiek  konpontzera  bertara  joaten  diren  unitate  mugikorreko  teknikariek  22.803   bisita   egin   dituzte   (%  5,18   gutxiago).   Halaber   bidaltzen   dira   teknikari   horiek   etxeetara   hausturarik   gabeko   erorikoren   bat   nahiz   haien   beharra   eragiten   duen   bestelako   gizarte-­‐ arazoren   bat   denean.   Halako   bisitak   1.901   izan   ziren   2013an   (2012an   baino   %  1,93   gehiago).     Erabiltzaileei  egiten  zaizkien  segimendu-­‐deiak  direla  eta,  erabiltzaileak  hobeto  ezagutzeko   hainbat  kanpaina  egin  dira.     Hala,   haiek   erabiltzen   duten   berokuntza-­‐sistemari   buruzko   inkesta   bat   egin   da,   hartara   hautemateko,   adibidez,   zer   etxebizitzak   ez   duen   oinarrizko   baldintzarik   betetzen   eta   zenbatek  duen  arriskua  ekar  lezakeen  berokuntza-­‐sistemaren  bat.    
  5. 5. 5 Apiriletik  ekainera  bitartean  egindako  segimendu-­‐deietan,  erabiltzaileei  galdetu  zitzaien  ea   azken   hilabetean   joanak   ziren   osasun-­‐zentrora,   eta   horrekin   batera   gogorarazi   zitzaien   aurretiko   hitzordua   etxetik   egiteko   eta   osasun-­‐aholkuak   jasotzeko   aukera   badagoela   telelaguntza-­‐zerbitzuaren  bitartez.     Uztailean  eta  abuztuan,  berriz,  etxean  inoiz  eroriak  ziren  galdetu  zitzaien,  hala  gogoraraziz   halakorik  inoiz  gertatuz  gero  telelaguntza-­‐zerbitzua  erabil  daitekeela.     Halaber   lagundu   du   BetiON   zerbitzuak   gripearen   aurkako   txertoa   ipintzeko   kanpainan,   haren   berri   zabaltzen   eta   aldez   aurretiko   hitzorduak   antolatzen.   Honelako   ekintzen   bitartez,  erabiltzaileentzako  osasun  publikoko  ekintzan  gauzatzeko  zeinen  tresna  baliotsua   den  erakutsi  du  Telelaguntzako  Arreta  Zentroak.     Erabiltzaileei  urtero  egiten  zaien  gogobetetze-­‐inkestaren  bitartez  zerbitzua  osatzen  duten   hainbat   elementuri   buruzko   iritzia   eskatzen   zaie,   hala   nola   alta   egiteko   prozesua,   teknologia  bera,  telefono  bidezko  arreta  eta  abar.  2013ri  dagokion  inkesta  28.128  laguneko   unibertsoa   aintzat   hartuta   egin   da,   eta   382   laguneko   lagin   bati   pasa   zitzaion,   lurraldeen   artean   proportzionalki   banatua.   Hurrengo   grafikoan   laburtu   dira   ebaluatutako   item   bakoitzari  dagozkion  emaitzak:           Oso   onak   dira   emaitzak,   partzialak   nahiz   globalak,   zeren   gogobetetze-­‐indize   globala   5   puntutik  4,5  puntukoa  izan  baita,  eta  ebaluatutako  elementu  guztiek  4  puntutik  gora  jaso   baitute,  0  eta  5  bitarteko  eskalan.      Emaitza   horietatik   abiatuta,   interes   bereziko   alor   hauek   identifikatu   dira,   erabiltzaileak   asebetetzeari  dagokionez.     • Instalazioa   eta   mantentze-­‐lana   egiten   duten   teknikarien   adeitasuna   eta   amultsutasuna.   • Teknologiaren   funtzionamendua,   oro   har,   parke   teknologikoa   berritzearen   alde   eginiko  konpromisoaren  ondorio  garbia.  
  6. 6. 6 • Erabiltzaileen  segimendua  egiteko  Arreta  Zentroak  aldian  behin  egiten  dituen  deiak   direla  eta.   • Telefono  bidezko  arreta.      

×