Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GAKOA PROGRAMA
(GENERO-INDARKERIAGATIK
KONDENATUTAKO PERTSONAK
ERREHABILITATZEKOA)
2013ko memoria
2
AURKIBIDEA
Sarrera.........................................................................................................
3
Aurkibidea
SARRERA
Komunitatearen aldeko lanak egiteko zigorra, genero-indarkeriagatiko
delituengatik ezarria, prestakun...
4
Aurkibidea
2013an zehar, Gakoa Programan 118 kasu hartu dira, eta horiez gain,
aurreko urteetatik artatzen ari ziren per...
5
Aurkibidea
DATU OROKORRAK
1. ARTATUTAKO PERTSONAK
2013an sartu direnak
Aurreko urteetan sartu
direnak
Guztira
ARABA 14 1...
6
Aurkibidea
2. GAKOA PROGRAMAREN HISTORIKOA1
ARABA 33
BIZKAIA 349
GIPUZKOA 94
GUZTIRA 476
1 2013ko azaroaren 25etik -GAKO...
7
Aurkibidea
3. EGINDAKO LANAREN XEHAKAPENA
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA
Banakako saioak 213 952 178 1.343
Familiekin eg...
8
PROGRAMA GAKOA
(REHABILITACION DE PERSONAS
CONDENADAS POR DELITOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO)
Memoria 2013
9
Programa GAKOA - Memoria 2013 9/14
ÍNDICE
Introducción.....................................................................
10
Programa GAKOA - Memoria 2013 10/14
Índice
INTRODUCCIÓN
La pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) impuesta...
11
Programa GAKOA - Memoria 2013 11/14
Índice
A lo largo del año 2013, en el Programa Gakoa se han atendido 118 casos
nuev...
12
Programa GAKOA - Memoria 2013 12/14
Índice
DATOS GENERALES
4. PERSONAS ATENDIDAS
Incorporaciones en
2013
Incorporados a...
13
Programa GAKOA - Memoria 2013 13/14
Índice
5. HISTÓRICO PROGRAMA GAKOA2
ARABA 33
BIZKAIA 349
GIPUZKOA 94
TOTAL 476
2 Ha...
14
Programa GAKOA - Memoria 2013 14/14
Índice
6. DESGLOSE DEL TRABAJO REALIZADO
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL
Sesiones indi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memoria Gakoa 2013ko Memoria

279 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria Gakoa 2013ko Memoria

 1. 1. GAKOA PROGRAMA (GENERO-INDARKERIAGATIK KONDENATUTAKO PERTSONAK ERREHABILITATZEKOA) 2013ko memoria
 2. 2. 2 AURKIBIDEA Sarrera................................................................................................................3 Datu orokorrak ....................................................................................................5 1. Artatutako pertsonak...............................................................................5 2. Gakoa Programaren Historikoa ..............................................................6 3. Egindako lanaren xehakapena ...............................................................7
 3. 3. 3 Aurkibidea SARRERA Komunitatearen aldeko lanak egiteko zigorra, genero-indarkeriagatiko delituengatik ezarria, prestakuntza- edo berreziketa-lantegiak eginez bete daiteke, Zigor Kodearen 49. artikuluan xedatzen denaren arabera. EAEn, Gakoa programaren bidez gauzatzen dira zigor horiek (Genero-Indarkeriagatik Kondenatutako Pertsonak Errehabilitatzeko Programa). Gakoa Programaren helburu behinena emakumeen osotasun fisikoa eta psikikoa bermatzea eta babestea da. Hori dela eta, gizonekin egiten den lanaren bidez lortu nahi da gizonek gertatu denarekiko ardura hartzea, emozio eta sentimenduetan sakontzea, indarkeriazko dinamikak bideratzea -modu guztietakoak–, genero indarkeriaren gaineko kontzientzia hartzea eta euren burua hobeto ezagutzea. GAKOA programaren oinarrian genero-ikuspegiaren kontzeptua dago: genero-indarkeria desberdintasunaren erakusgarri da, gizonek emakumeekiko duten kontrolaren eta nagusitasunaren erakusgarri. Gai hori funtsezkoa da; horregatik, beren-beregi lantzen da, unitate gisa, hainbat alderdiri helduz (patriarkatuari, androzentrismoari, sexismoei), eta, gainerako unitate eta saioetan, zeharka lantzen da, alderdi kulturalen arabera (generoa kasu) sortzen diren desberdintasunak nabarmenduz. Programak hiru fase ditu. Lehen fasea harrerakoa da: informazioa biltzen da banan-banan, zer nolako esku-hartzea komeni den zehazteko. Bigarren fasea banaka edo taldean egin daiteke; hirugarren fasea, berriz, jarraipenari dagokio. Programa osoaren iraupena ez da bera guztientzat, pertsonen ezaugarrien araberakoa da. Hala ere, batez besteko egonaldia 12 hilekoa da gutxi gorabehera.
 4. 4. 4 Aurkibidea 2013an zehar, Gakoa Programan 118 kasu hartu dira, eta horiez gain, aurreko urteetatik artatzen ari ziren pertsonak gehitu behar dira: 254 erabiltzaile, guztira. Urteko balioespena oso da ona. Emaitza positiboak ikusten dira parte hartu dutenen artean: aldaketak gertatu dira afektu, jokabide eta kognizio mailan; izan ere, beste modu batera ulertzen eta barneratzen dira gizakien arteko harremanak, harreman bidezkoagoak barneratzen dira; zehazki, bikote- eta familia-harremanei dagokienez. Beste identitate batzuk ko-eraikitzen dira generoari eta rol ez-sexisten banaketari dagokionez. Horretaz gainera, jarraipena egin da, eta elkarrizketak egin zaizkie senideei, eta esan daiteke oso gutxi direla berriz erori direnak, berriz ere salatuak izan direnak.
 5. 5. 5 Aurkibidea DATU OROKORRAK 1. ARTATUTAKO PERTSONAK 2013an sartu direnak Aurreko urteetan sartu direnak Guztira ARABA 14 19 33 BIZKAIA 76 117 193 GIPUZKOA 28 0 28 14 76 28 19 117 0 50 100 150 200 250 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Artatutako pertsonak Aurreko urteetan sartu direnak 2013an sartu direnak
 6. 6. 6 Aurkibidea 2. GAKOA PROGRAMAREN HISTORIKOA1 ARABA 33 BIZKAIA 349 GIPUZKOA 94 GUZTIRA 476 1 2013ko azaroaren 25etik -GAKOA programa ezarri zenetik- abenduaren 31ra arte izandako kasu guztiak jasotzen ditu. 33 774 114 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GAKOA programaren historikoa
 7. 7. 7 Aurkibidea 3. EGINDAKO LANAREN XEHAKAPENA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA Banakako saioak 213 952 178 1.343 Familiekin egindako esku-hartzeak 7 56 0 63 Talde terapeutikoaren saioak 0 75 0 75 Psikohezkuntza- taldearen saioak 12 24 10 46 Koordinazio-bilerak 10 16 12 38 12 10 0 0 178 16 24 75 56 952 10 12 0 7 213 0 200 400 600 800 1000 Koordinazio-bilerak Psikohezkuntza-taldearen saioak Talde terapeutikoaren saioak Familiekin egindako saioak Banakako saioak Egindako lanaren xehakapena ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
 8. 8. 8 PROGRAMA GAKOA (REHABILITACION DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO) Memoria 2013
 9. 9. 9 Programa GAKOA - Memoria 2013 9/14 ÍNDICE Introducción......................................................................................................10 Datos generales........................................................................................... 12 1. Personas atendidas............................................................................. 12 2. Histórico Programa Gakoa.................................................................. 13 3. Desglose del trabajo realizado ............................................................ 14
 10. 10. 10 Programa GAKOA - Memoria 2013 10/14 Índice INTRODUCCIÓN La pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) impuesta por Delitos de Violencia de Género, según dispone el artículo 49 del Código Penal, podrán cumplirse mediante la realización de talleres formativos o de reeducación. En la CAE, estas penas se ejecutan mediante el Programa Gakoa de rehabilitación de personas condenadas por Delitos de Violencia de Género. El objetivo primordial del Programa Gakoa es garantizar y preservar la integridad física y psíquica de las mujeres. El trabajo pretende responsabilizar a los hombres sobre el hecho cometido, ahondar en las emociones y sentimientos, reconducir las dinámicas violentas en cualquiera de sus expresiones, tomar conciencia acerca de la violencia de género y mejorar el conocimiento sobre uno mismo. La perspectiva de género es la base conceptual sobre la que se sustenta el Programa GAKOA, la idea de entender la violencia de género como una expresión de la desigualdad, el control y el dominio de los hombres sobre las mujeres. Esta cuestión es clave, por ello, se trabaja de forma específica como unidad, abordando aspectos como el patriarcado, androcentrismo, sexismos y transversalmente en el resto de las unidades y sesiones, resaltando las diferencias que se generan en función de aspectos culturales como el género. El programa consta de tres fases. Una primera fase de acogida, en la que se recoge información de forma personal e individualizada, para determinar cuál es la intervención más adecuada. La segunda fase se puede realizar de forma individual o en grupo, y la última fase es la de seguimiento. La duración del programa completo varía en función de las características de las personas. No obstante, la estancia mínima ronda los 12 meses.
 11. 11. 11 Programa GAKOA - Memoria 2013 11/14 Índice A lo largo del año 2013, en el Programa Gakoa se han atendido 118 casos nuevos, a los que deben sumarse las personas que ya se estaban siendo atendidas en años anteriores, en total 254 usuarios. La valoración anual es altamente satisfactoria. Se aprecian resultados positivos en los participantes, se producen cambios a nivel afectivo, conductual y cognitivo relacionados con la interiorización de nuevos y equitativos modos de entender las relaciones humanas y más en concreto las relaciones de pareja y familiares. Se co- construyen nuevas identidades en relación al género y al reparto de roles no sexistas. Además, de los seguimientos realizados y de las entrevistas efectuadas a los familiares se concluye que el grado de reincidencia es realmente bajo, con un bajo índice de nuevas denuncias.
 12. 12. 12 Programa GAKOA - Memoria 2013 12/14 Índice DATOS GENERALES 4. PERSONAS ATENDIDAS Incorporaciones en 2013 Incorporados años anteriores Total ARABA 14 19 33 BIZKAIA 76 117 193 GIPUZKOA 28 0 28 14 76 28 19 117 0 50 100 150 200 250 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Personas atendidas Incorporados años anteriores Incorporaciones en 2013
 13. 13. 13 Programa GAKOA - Memoria 2013 13/14 Índice 5. HISTÓRICO PROGRAMA GAKOA2 ARABA 33 BIZKAIA 349 GIPUZKOA 94 TOTAL 476 2 Hace referencia al total de casos desde que se implantó el programa GAKOA, desde el 25 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2013. 33 774 114 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Histórico Programa GAKOA
 14. 14. 14 Programa GAKOA - Memoria 2013 14/14 Índice 6. DESGLOSE DEL TRABAJO REALIZADO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL Sesiones individuales 213 952 178 1.343 Intervenciones con familias 7 56 0 63 Sesiones de grupo terapéutico 0 75 0 75 Sesiones grupo psicoeducativo 12 24 10 46 Reuniones coordinación 10 16 12 38 12 10 0 0 178 16 24 75 56 952 10 12 0 7 213 0 200 400 600 800 1000 Reuniones coordinación Sesiones grupo psicoeducativo Sesiones de grupo terapéutico Intervenciones con familias Sesiones individuales Desglose del trabajo realizado ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

×