Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lehendakariaren hitzaldia - 2018ko Berdintasunerako Emakunde saria

22 views

Published on

Premio Emakunde a la Igualdad 2018- Discurso del Lehendakari
2019-04-16 Vitoria-Gasteiz 16-04-2019

Berria IREKIA-n
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/53718
Noticia en IREKIA
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/53718

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lehendakariaren hitzaldia - 2018ko Berdintasunerako Emakunde saria

  1. 1. Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus LEHENDAKARITZA Komunikaziorako Zuzendaritza PRESIDENCIA Dirección de Comunicación BERDINTASUNERAKO EMAKUNDE SARIA PREMIO EMAKUNDE A LA IGUALDAD 2019-04-16 Vitoria-Gasteiz 16-04-2019 Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari Eusko Legebiltzar buru andrea, Emakunde-ren zuzendari orokorra, zuekin batera dauden herri agintari eta herri ordezkari guztiak, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore andrea, Deustuko Unibertsitatearen errektore jauna eta zuekin batera dauden ere, Euskal Autonomi Erkidegoko honetako gizatalde guztietako ordezkariak, jaun andreok, arratsalde on. Euskal Herriko Unibertsitatearen emakume eta gizonen berdintasunerako Masterra. Deustuko emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko Masterra. Zorionak eta eskerrik asko! Gaur, Emakunde Sariak berdintasuna eta emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko prestakuntza saritzen du. Bi Master hauek aitzindariak, emankorrak eta eraginkorrak dira. Master hauei esker, besteak beste, gure herrian berdintasun-politiketan lan egiten duten profesionalek goi mailako prestakuntza dute. Ikasketa hauei esker, profesionalek genero ikuspegia kontuan izanda hartzen dituzte erabakiak. Kontutan izaten dute euren erabakien ondorioek eragina izango dutela gure gizartearen berdintasun mailan. Gizarteko arazoak konpontzeko, gizartea ulertu eta aztertu behar da. Horretarako tresnak behar dira eta eskuratzeko beharrezkoa da kalitatezko prestakuntza. Argi dugu Unibertsitatearen eta prestakuntzaren indar eraldatzailean. Hori aitortzen dugu Emakunde Sari honekin. La formación es una base fundamental para avanzar en las políticas de igualdad. Es una inversión en igualdad presente y futura.
  2. 2. Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 2 Formación de las personas que atienden a las mujeres que enfrentan violencia machista. Formación, también, de las personas que diseñan las políticas de igualdad en las instituciones y empresas. Emakunde ha evaluado con Naciones Unidas los servicios que ofrece para mujeres y niñas víctimas de la violencia. Ha constatado la necesidad de seguir impulsando y fortaleciendo la formación como un aspecto clave. Esta misma conclusión se ha obtenido tras el proceso participativo para la modificación de la Ley para la igualdad y la erradicación de la violencia machista. La formación es un eje fundamental para intervenir con garantías en igualdad. La Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto son una garantía para que esa formación en igualdad sea de calidad. Imagino a las primeras personas que idearon y pusieron en marcha estos Masters universitarios. Abrieron un camino, superaron todas las dificultades. Han tenido que ir aprendiendo y mejorando curso a curso. Hoy reconocemos públicamente que el esfuerzo ha merecido la pena. Arantza, Arantxa y Raquel, esperamos que este Premio Emakunde sea un acicate para seguir invirtiendo en formación y en igualdad, en la Universidad y en el conjunto de la sociedad vasca. Azken finean, saritzen diren ikasketa hauek eragin biderkatzailea dute: -Ikasleek jasotako jakintza gizarte berri bat eraikitzeko lan tresna paregabea da; eta -Bi masterrak Euskadin, eta nazioartean ere, berdintasun-politiken arloan gizarte-erreferente bilakatu dira. Emakunde Sari honen bidez Unibertsitatean egunero zabaltzen eta praktikan jartzen duzuen jakintza aitortzen dugu. Jaurlaritzaren eta euskal gizartearen izenean, zorionak eta eskerrik asko!

×