kronikotasunaren estrategia_estrategia cronicidad.pdf

496 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kronikotasunaren estrategia_estrategia cronicidad.pdf

 1. 1. Euskadin kronikotasunarenerronkari aurre egiteko estrategia 3 urte euskal osasun-eredua erreformatzen Prentsa-dosierra 2012ko maiatzaren 9a
 2. 2. Paziente kronikoak Euskadin2040rako bikoiztu egingo da 65 urtetik gorako paziente kronikoen kopurua. 2011n344.000 izatetik, 602.000 izatera igaroko dira, 2040an.Euskadiko 14 urtetik gorako biztanleen % 30ek baino gehiagok du gaixotasunkronikoren bat. % 2,6k lau patologia edo gehiago ditu.Gaixotasun kronikoak ugaritu ahala, osasun-sistemaren kostuak ere gora egiten du.Gaixo kroniko batek kroniko ez den batek baino 47 aldiz gehiago kontsumitzen du. 25.000 22.605 Urteko kostuaren batez best.  20.000 17.496 15.261 15.000 12.621 9.485 10.000 6.586 4.181 5.000 2.538 1.426 485 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ Gaixotasun kornikoen kopurua
 3. 3. Paziente kronikoak Euskadin Gaur egun, gaixo kronikoek Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-gastuaren % 70 hartzen dute.Banakapena, azalpenaren arabera: Osakidetzaren sarrera guztien % 84 Lehen mailako arretako errezeten % 75 Espezialisten kontsulten % 63 Lehen mailako kontsulten % 58
 4. 4. Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia 2010ean abian jarri eta Estrategia osatzen duten 14 proiektuak ari dira jada ondorioak izaten. KRONIKOTASUNAREN ESTRATEGIAREN PROIEKTUAK1 - Biztanleen estratifikazioa Estratifikatutako biztanleen % 100. 2012an, osasun-arloan, esku hartuko den biztanleria hautatzea.2 - Osasun-prebentzioa eta -sustapena Tabako-kerik gabeko Euskadi: Tabakoari uzteko terapietan parte hartzeko aukera, etxetik 500 metro baino gutxiagora, osasun-zentro guztietan. Aholku laburra: osasun-zentro guztietan jasotzeko aukera. Tabakoa uztea, bakarka: osasun-zentroen % 87k eskaintzen du (473 profesional). Tabakoa uztea, taldean: osasun-zentroen % 25ek eskaintzen du (152 profesional). Osasun Plana: 5 helburu ezarri dira. Aktibili: jarduera fisikoa sustatzeko ekimenei buruzko 500 jarduera-proposamen, erakundeei zuzenduak
 5. 5. Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia3 – Paziente aktiboaBuru diren 40 trebatzaile. 500 paziente aktibo. 1.500 izango dira, 2012an.4 – Paziente-elkarteei laguntzea 600 erabiltzaile Kronet-en (pazienteen euskal erkidegoa). Laguntzak eman zaizkie 44 paziente-elkarteri eta profesionalen 22 elkarteri.5 – Osabide Global Osakidetzaren ospitale guztietan dago ezarrita. 621.622 paziente, historia kliniko bateratuarekin. 1.642.802 ebolutibo erregistraturik.6 - Arreta kliniko osoa Asistentzia-mailak integratzeko zenbait eredu ezarrita: Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Gipuzkoako erakunde sanitario integratuak: Bidasoko ESI, Debagoineko ESI, Debabarreneko ESI, Goierri-Urola Garaiko ESI Profesionalek sustatuta, garatzen ari diren asistentzia-prozesuak integratzeko 147 proiektu espezifiko.
 6. 6. Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia7 – Subakutuen ospitaleak Beste 2 zentro berri sortzea: Eibar eta AUO-Santiago 4 ospitale, eredu berrira egokitzea8 – Erizaintzako gaitasun aurreratuak Beste hiru eginkizun: ospitaleko lotura-lanak egingo dituen erizaina, jarraipen-erizaina, gaitasun aurreratuak dituen erizaina. Azterketa klinikoa amaiturik. Osakidetzaren sare osora hedatzea, 2012an.9 – Lankidetza soziosanitarioa Etorbizi sortzea (berrikuntza soziosanitariorako fundazioa) Lurraldeetako plan operatiboak onestea10 – Finantzaketa eta kontratazioa Osasun-zerbitzuak kontratatzeko prozesua berritzea, toki-mailan koordinaturik egongo diren osasun-arloko esku hatzetarako mikrosistemak sortuta.
 7. 7. Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia11- Osarean. Osakidetza ez-presentziala Hitzordua hartzea, telefonoz: herritar guztiek, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan. IVR berria osaturik. Hitzordua hartzea, web-bidez: herritar guztiek 1.499.281 hitzordu, IVR eta web bidez. Hitzordua eskatzeko aukera, teleasistentziako botoia sakatuz. 1.810.298 kontsulta ez-presentzial (telefono bidezko) artatu dituzte medikuek eta erizainek (5.954, egunean). % 90 da ebazpen-indizea, % 96 gogobetetze-indizea eta kasuen % 95en ez da asistentzia-zentro batera jotzen. Osasun-aholkua: 91.405 dei jaso dira, % 85i erantzun die erizainek, eta % 15i medikuek. 16.562 dei egin dira, kronikoei segimendua egiteko.12 – Errezeta elektronikoa Errezetak emateko sistema unibertsala (SUPRE) ezartze bidean. Pazienteen % 67 eta errezeten % 61 erregularizaturik Esperientzia pilotua egingo da 2012ko udan, udazkenetik aurrera errezeta elektronikoa modu kontrolatuan hedatzeko.
 8. 8. Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia13 – Kronikgune. Kronikotasuna ikertzeko zentroa Finantzaketa-iturriak eskuratzeko bideak zabaltzen ditu ikerketa zientifikoko proiektuak egiteko, zeinak eusteko moduko erantzuna eman behar dien osasun-sistemei, kronikotasunaren erronkari aurre egiteko. Ikerketa-proiektuak egiteko laguntzak ematea: 74 aurkeztu dira, 33 onartu, eta guztira 1.050.000 euro eman dira.14 – Berrikuntza, profesionalen eskutik Programa-kontratuarekin erlazionatutako 96 proiektu. Kronikguneren bidezko 33 proiektu Osasun eta Kontsumo Sailak emandako beken bidezko 25 proiektu. 2010ean esleitu ziren eta garatzen jarraitzen dute. 2011n 25 esleitu dira, eta 2012an ere jarraitu egingo dute.
 9. 9. Kronikoen Estrategiak eragindako eraginkortasuna/aurrezkia 2011n izandako aurrezkia (euro milioitan)OSAREAN 14OSABIDE GLOBAL 4OSPITALIZAZIO MODU BERRIAK, PAZIENTE KRONIKOEI EGOKITUAK 10GUZTIRA ERAGINKORTASUNA 2011N 28
 10. 10. Kronikoen Estrategia ezarrita izatea aurreikusitako eraginkortasuna/aurrezkia 2012 2013 2014PAZIENTE KRONIKOEI HELTZEA 30 69 130KOORDINAZIOA ERRAZTEKO TRESNAK 16 17 18OSAKIDETZA EZ-PRESENTZIALA 14 16 21ERAGINKORTASUNA, KRONIKOEN EREDU BERRIAGATIK 60 M € 102 M € 169 M €
 11. 11. Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi 3 años de reforma del modelo sanitario vasco Dossier de prensa 9 de mayo de 2012
 12. 12. Pacientes crónicos en EuskadiEn el 2040 se duplicará el número de pacientes crónicos mayores de 65 años. De344.000 en 2011 a 602.000 en 2040Más del 30% de la población de Euskadi con más de 14 años padece algunaenfermedad crónica. Un 2,6% tiene 4 o más patologíasA medida que aumentan las enfermedades crónicas el coste para el sistema sanitarioaumenta. Un enfermo crónico consume 47 veces más que un no crónico 25.000 22.605 Promedio coste anual  20.000 17.496 15.261 15.000 12.621 9.485 10.000 6.586 4.181 5.000 2.538 1.426 485 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ Nº Enfermedades Crónicas
 13. 13. Pacientes crónicos en Euskadi Actualmente los enfermos crónicos absorven el 70% del gasto Sanitario del País VascoDesglose por concepto: 84% del total ingresos de Osakidetza 75% de Recetas de Atención Primaria 63% de las Consultas a Especialista 58% de las Consultas a Primaria
 14. 14. Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi Desde su puesta en marcha en 2010, los 14 proyectos que configuran la Estrategia ya están dando resultados PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA DE CRONICIDAD1 - Estratificación de la población 100% de la población estratificada. Selección de la población sobre la que intervenir en materia de salud en 20122 - Prevención y promoción de la salud Euskadi Libre de humo de Tabaco: Posibilidad de participar en terapias de deshabituación a 500 metros de casa en todos los Centros de Salud. Consejo Breve: disponible en todos los centros de salud. Deshabituación individual: el 87% de los centros de salud la ofrecen (473 profesionales). Deshabituación grupal: el 25% de los centros de salud la ofrecen (152 profesionales). Plan de Salud: 5 metas fijadas Aktibili: 500 propuestas de actuación dirigidas a las Instituciones sobre iniciativas para fomentar la actividad física
 15. 15. Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi3 – Paciente Activo40 líderes formadores. 500 pacientes activos. Serán 1500 en 20124 – Apoyo a las asociaciones de pacientes 600 usuarios en Kronet (Comunidad vasca de Pacientes). Ayudas concedidas a 44 asociaciones de pacientes y 22 de profesionales5 – Osabide Global Implantado en todos los centros hospitalarios de Osakidetza. 621.622 pacientes con Historia Clínica Unificada. 1.642.802 de evolutivos registrados.6 – Atención clínica integrada Implantados diversos modelos de integración entre niveles asistenciales: Red de Salud Mental de Bizkaia, Organizaciones Sanitarias Integradas de Gipuzkoa: OSI Bidasoa, OSI Alto Deba, OSI Bajo Deba y OSI Goierri Alto Urola. 147 proyectos específicos de integración de procesos asistenciales (promovidas por profesionales) en desarrollo.
 16. 16. Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi7 – Hospitales de subagudos Creación de 2 nuevos centros: Eibar y HUA-Santiago Adaptación de 4 hospitales al nuevo modelo8 – Competencias avanzadas de enfermería Tres nuevos roles: enfermera de enlace hospitalario, enfermera de continuidad, enfermera de competencias avanzadas Estudio clínico finalizado. Extensión a toda la red de Osakidetza en 20129 – Colaboración sociosanitaria Creación de Etorbizi (Fundación para la innovación sociosanitaria) Aprobación de Planes Operativos Territoriales10 – Financiación y Contratación Renovación del proceso de contratación de los servicios sanitarios a través de la creación de Microsistemas para intervenciones sanitarias coordinadas en el ámbito local
 17. 17. Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi11- Osarean. Osakidetza no presencial Cita previa telefónica: 100% de la población, 24 horas al día 365 días al año. Nuevo IVR completado. Cita previa vía web: 100% de la población 1.499.281 citas vía IVR y web. Disponible petición de cita pulsando el medallón de teleasistencia. 1.810.298 de consultas no presenciales atendidas (teléfono) por médicos y enfermeras (5.954 al día). Índice de resolución del 90%, índice de satisfacción del 96% y en un 95% no se acude a un centro asistencial. Consejo Sanitario: 91.405 llamadas recibidas, 85% resueltas por enfermería y 15% por médico. 16.562 llamadas para seguimiento a crónicos.12 – Receta Electrónica Sistema de Prescripción Universal (SUPRE) en proceso de implantación. 67% de pacientes y 61% de prescripciones regularizadas Experiencia piloto en verano de 2012 para la extensión controlada de Receta Electrónica a partir de otoño
 18. 18. Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi13 – Kronikgune. Centro de investigación para la cronicidad Facilita el acceso a fuentes de financiación para proyectos de investigación científica que ofrezcan respuestas sostenibles para los sistemas sanitarios ante el reto de la cronicidad Concesión de ayudas a proyectos de investigación: 74 presentados, 33 aprobados por un total de 1.050.000 euros14 – Innovación desde los profesionales 96 Proyectos relacionados con el Contrato Programa. 33 Proyectos a través de Kronikgune 25 Proyectos a través de las becas del Departamento de Sanidad y Consumo adjudicados en 2010 que continúan en desarrollo 25 adjudicados en 2011 que también continúan en 2012
 19. 19. Eficiencias/ahorro generado por la Estrategia de Crónicos Ahorro generado en 2011 (en mill. de €)OSAREAN 14OSABIDE GLOBAL 4NUEVAS FORMAS DE HOSPITIZACIÓN ADAPTADAS A LOS PACENTES CRONICOS 10TOTAL EFICIENCIAS 2011 28
 20. 20. Previsión de eficiencias/ahorro generadas por la implantación de la Estrategia de Crónicos 2012 2013 2014ABORDAJE DE PACIENTES CRÓNICOS 30 69 130HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA COORDINACIÓN 16 17 18OSAKIDETZA NO PRESENCIAL 14 16 21EFICIENCIAS POR NUEVO MODELO DE CRÓNICOS 60 M € 102 M € 169 M €

×