Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontsumoko oinarrizko nozioei buruzko txostena

225 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kontsumoko oinarrizko nozioei buruzko txostena

 1. 1. KONTSUMOBIDEKO PRESTAKUNTZA ETA INFORMAZIOKO 3 ZENTROEN ERABILTZAILEEN KONTSUMOKO OINARRIZKO NOZIOEI BURUZKO EZAGUTZA 2013ko otsaila - apirila
 2. 2. GALDEKETAREN TXOSTENAREN AURKIBIDEA  Sarrera.  Datu-bilketa.  Galderak: 1. Zenbat denboraz gorde behar da tiketa edo faktura? 2. Zenbateko bermealdia dute produktuek? 3. Zein egoeratan zara kontsumitzailea? 4. Ba al dakizkizu kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak? 5. Kontsumitzaileek honako eskubide hauek ditugu: 6. Adiskide bati jertse bat oparitu diozu eta txiki geratzen zaio; zer eskubide dituzu? 7. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta orain arte kontratua zenuen konpainiak beste eskaintza bat egiten badizu; atzera egin al dezakezu konpainia berriarekin egin duzun kontratuan? 8. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta zure telefono-zenbakiarekin jarraitu nahi baduzu; kobratu al diezazukete eramangarritasunarengatik? 9. Zer da kontsumoko arbitraje-sistema?  Amaierako ondorioak.  Hobetzeko elementuak.
 3. 3. Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak, bere Kontsumoko Prestakuntza eta Informazioko Zentroen bitartez, 2013ko otsailetik apirilera bitartean galdeketa bat jarri du abian zentro horien erabiltzaileen artean, KONTSUMOKO OINARRIZKO NOZIOEI buruzko EZAGUTZA MAILA jakiteko. Galdeketaren emaitzak lagungarriak izan daitezke herritarren prestakuntza- eta informazio-premiak definitzeko eta Kontsumobidetik horiei aurre egin ahal izateko. SARRERA
 4. 4. Datuak biltzeko prozesua 9 galderako galde-sorta baten bitartez egin zen. Lagina Kontsumobideko hiru prestakuntza-zentroetako (Donostia, Bilbo eta Gasteiz) 317 erabiltzailerekin egin da. Datuak 2013ko otsailetik apirilera bitartean bildu ziren. Bildu eta aztertutako datuen arabera egin da txosten hau. DATU BILKETA 40 emakume26 - 40 urte 12 gizon 30 gizon 41 – 50 urte 50 urtetik gora 29 emakume13 gizon 16 emakume 13 gizon 18 urtetik behera 18 – 25 urte 67 emakume61 gizon 36 emakume
 5. 5. 1. Zenbat denboraz gorde behar da tiketa edo faktura? EMAITZA ORKORRA % 6% 5 % 17 % 72 Ez da beharrezkoa gordetzea produktua egoera onean badago Bermeak irauten duen bitartean Urte 1 etxetresna elektrikoen kasuan eta 6 hilabete gainerako produktuen kasuan ED/EE Ez
 6. 6. BIZKAIA % 7 % 77 % 12 % 4 EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 1. Zenbat denboraz gorde behar da tiketa edo faktura? GIPUZKOA % 10 % 63 % 16 % 10 ARABA % 4 % 71 % 21 % 4 Ez da beharrezkoa gordetzea produktua egoera onean badago Bermeak irauten duen bitartean Urte 1 etxetresna elektrikoen kasuan eta 6 hilabete gainerako produktuen kasuan ED/EE
 7. 7. EMAITZA SEXUEN ARABERA EMAKUMEAK GIZONAK 1. Zenbat denboraz gorde behar da tiketa edo faktura? % 73 % 5% 4 % 18 % 69 % 8% 7 % 16 Ez da beharrezkoa gordetzea produktua egoera onean badago Bermeak irauten duen bitartean Urte 1 etxetresna elektrikoen kasuan eta 6 hilabete gainerako produktuen kasuan ED/EE
 8. 8. EMAITZA ADINEN ARABERA 1. Zenbat denboraz gorde behar da tiketa edo faktura? % 5 % 7 % 10 % 4 % 1 % 63 % 67 % 89 % 71 % 75 %9 % 20 % 27 % 14 % 11 % 7 % 2 % 10 % 7 %1 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Ez da beharrezkoa gordetzea produktua egoera onean badago Bermeak irauten duen bitartean Urte 1 etxetresna elektrikoen kasuan eta 6 hilabete gainerako produktuen kasuan ED /EE
 9. 9. ONDORIOAK Inkestatu diren pertsonen ¾ inguruk (% 72) adierazi dute, zuzen gainera, tiketa edo faktura gorde behar dela bermeak irauten duen bitartean. Beste % 17k produktu motaren arabera bereizketa egiten dute. Eta % 6k adierazten dute ez dela beharrezkoa gordetzea produktua egoera onean badago. Inkestatatu diren emakumeen % 73k adierazten dute, zuzen gainera, erosketa-tiketa bermeak irauten duen bitartean gorde behar dela. Inkestatutako gizonen kasuan, % 69 dira iritzi horrekin bat datozenak. Diferentziarik nabarmenenak 18 urtetik beherakoen eta 26-40 adin-tartean dauden pertsonen artean ikus daitezke. Lehenengoen % 63k eta bigarrenen % 89k aukeratu dute erantzun zuzena, bermeak irauten duen bitartean gorde behar dela esan baitute. Eta % 10ek eta % 1ek, hurrenez hurren, erantzun dute ez dela beharrezkoa gordetzea produktua egoera onean badago. Gipuzkoan % 63k, eta Araban % 71k, zuzen erantzun dute, tiketa bermeak irauten duen bitartean gorde behar dela aukeratu baitute, eta Bizkaian % 77k. 1. Zenbat denboraz gorde behar da tiketa edo faktura?
 10. 10. 2. Zenbateko bermealdia dute produktuek? EMAITZA OROKORRA % 3 % 11 % 80 % 6 6 hilabete 2 urte Produktuaren arabera ED/EE
 11. 11. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA BIZKAIA GIPUZKOA ARABA 2. Zenbateko bermealdia dute produktuek? % 5 % 12 % 79 % 4 % 2 % 11 % 83 % 4 % 3 % 13 % 71 % 13 6 hilabete 2 urte Produktuaren arabera ED/EE
 12. 12. % 1 % 10 % 84 % 5 EMAITZA SEXUAREN ARABERA EMAKUMEAK GIZONAK 2. Zenbateko bermealdia dute produktuek? % 7 % 13 % 71 % 9 6 hilabete 2 urte Produktuaren arabera ED/EE
 13. 13. EMAITZA ADINAREN ARABERA 2. Zenbateko bermealdia dute produktuek? % 3 % 6 % 3 % 4 % 12 % 8 % 16 % 14 % 77 % 80 % 80 % 71 % 96 % 8 % 6 % 13 % 2 % 0 % 0 % 1 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora 6 hilabete 2 urte Produktuaren arabera ED/EE
 14. 14. ONDORIOAK Inkestatu diren pertsonen % 80k uste dute bermealdia produktuaren araberakoa dela. % 11k uste dute 2 urte direla (erantzun zuzena). Inkestatu diren gizonen % 13k eta emakumeen % 10ekuste dute produktuen bermealdia 2 urte direla (erantzun zuzena). Inkestatu diren 26 eta 40 urte bitarteko pertsonen % 16k zuzen erantzun dute, produktuen bermealdia 2 urte direla. 50 urtetik gorako pertsona bakar batek ere ez du markatu erantzun zuzena; izan ere, % 96k urte dute produktuaren araberakoa dela. Hiru lurraldeetan erantzun nagusia bat dator: bermealdia produktuaren araberakoa da (Gipuzkoa % 71, Araba % 83, Bizkaia % 79). % 11k Araban, % 12ak Bizkaian eta % 13ak Gipuzkoan uste dute, zuzen gainera, produktuen bermealdia 2 urte direla. 2. Zenbateko bermealdia dute produktuek?
 15. 15. 3. Zein egoeratan zara kontsumitzaile? EMAITZA OROKORRA % 50 % 4% 8 % 6 % 32 Ordenagailu bat erosten duzunean erabilera partikularrerako Ordenagailu bat erosten duzunean zure enpresarako Elektrizitate-zerbitzu bat kontratatzen duzunean Zure gozotegian salduko dituzun opilak egiteko esnea erosten duzunean ED/EE
 16. 16. % 57 % 3 % 6 % 7 % 27 EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 3. Zein egoeratan zara kontsumitzaile? BIZKAIA % 12 % 9 % 30 % 9 % 40 GIPUZKOA % 56 % 1% 8 % 4 % 31 ARABA Ordenagailu bat erosten duzunean erabilera partikularrerako Ordenagailu bat erosten duzunean erabilera zure enpresarako Elektrizitate-zerbitzu bat kontratatzen duzunean Zure gozotegian salduko dituzun opilak egiteko esnea erosten duzunean ED/EE
 17. 17. % 55 % 2% 6 % 5 % 32 EMAITZA SEXUAREN ARABERA 3. Zein egoeratan zara kontsumitzaile? EMAKUMEAK % 45 % 5% 12 % 8 % 30 GIZONAK Ordenagailu bat erosten duzunean erabilera partikularrerako Ordenagailu bat erosten duzunean erabilera zure enpresarako Elektrizitate-zerbitzu bat kontratatzen duzunean Zure gozotegian salduko dituzun opilak egiteko esnea erosten duzunean ED/EE
 18. 18. EMAITZA ADINAREN ARABERA 3. Zein egoeratan zara kontsumitzaile? % 48 % 67 % 49 % 50 % 43 % 8 % 0 % 1 % 0 % 0 % 12 % 10 % 11 % 27 % 25 % 39 % 35 % 35 % 6 % 4 % 5 % 11 % 5 % 2 % 7 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Ordenagailu bat erosten duzunean erabilera partikularrerako Ordenagailu bat erosten duzunean zure enpresarako Elektrizitate-zerbitzu bat kontratatzen duzunean Zure gozotegian salduko dituzun opilak egiteko esnea erosten duzunean ED/EE
 19. 19. ONDORIOAK Inkestatu diren pertsonen erdiak (% 51) adierazi dute, zuzen gainera, kontsumitzailea ordenadore bat erabilera partikularrerako erosten duena dela. Elektrizitate-zerbitzu bat kontratatzen duen pertsona aipatzen duen erantzuna (inkestatu diren pertsonen % 8) ezin da zuzen bezala eman, erantzun horrek erabiltzailea aipatzen duelako. Emakumeen % 55ek eta gizonen % 45ek zuzen erantzun dute. Inkestatu diren 18 eta 25 urte bitarteko pertsonen % 67k adierazi dute kontsumitzailea dela ordenagailu bat erabilera partikularrerako erosten duena. Adin-tarte desberdinetan zuzen erantzun dutenen artean ehuneko handiena da hori. 3. Zein egoeratan zara kontsumitzaile? Araban eta Bizkaian, inkestatu diren pertsonen erdiak baino gehiagok zuzen erantzun dute (Araban % 56 eta Bizkaian % 57). Gipuzkoaren kasuan, ehuneko hori % 30 da.
 20. 20. 4. Ba al dakizkizu kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak? EMAITZA OROKORRA % 44 % 37 % 19 Bai Ez ED/EE
 21. 21. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 4. Ba al dakizkizu kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak? % 41 % 40 % 19 BIZKAIA % 42 % 36 % 22 % 51 % 36 % 13 ARABA GIPUZKOA Bai Ez ED/EE
 22. 22. EMAITZA SEXUAREN ARABERA 4. Ba al dakizkizu kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak? EMAKUMEAK % 51 % 33 % 16 GIZONAK % 39 % 40 % 21 Bai Ez ED/EE
 23. 23. EMAITZA ADINAREN ARABERA 4. Ba al dakizkizu kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak? % 33 % 45 % 50 % 52 % 64 % 48 % 33 % 31 % 36 % 22 % 19 % 12 % 22% 14 % 1918tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Bai Ez ED/EE
 24. 24. ONDORIOAK Inkestatu diren pertsonen erdiak gutxi gorabehera (% 44) adierazi dute badakizkitela kontsumitzaile gisa dituzten eskubideak. Inkestatu diren gizonen % 51k adierazi dute badakizkitela kontsumitzaile gisa dituzten eskubideak, eta emakumeen kasuan % 39 dira. Adin handieneko eta txikieneko tarteen artean diferentzia dago. Inkestatu diren 50 urtetik gorakoen % 64k adierazi dute beren eskubideak badakizkitela, eta 18 urtetik beherakoen kasuan ehuneko hori ez da iristen inkestatu diren pertsonen erdira (% 33). Gipuzkoan dago beren eskubideak dakizkiten pertsona kopururik handiena (Gipuzkoa % 51, Araba % 42, Bizkaia % 41). 4. Ba al dakizkizu kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak?
 25. 25. % 12 % 20 % 8 % 5 % 5 % 9 % 17% 7 % 17 Osasunari eta segurtasunari lotutako eskubideak Interes ekonomiko eta sozialak babesteko eskubidea Babes juridikorako eta kalte-konponketarako eskubidea Informaziorako eskubidea Hezkuntzarako eta kontsumo alorreko prestakuntzarako eskubidea Ordezkaritza, kontsulta eta parte-hartzerako eskubidea Hizkuntza-eskubideak Aurreko guztiak ED/EE 5. Kontsumitzaileek honako eskubide hauek ditugu: EMAITZA OROKORRA
 26. 26. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA GIPUZKOA 5. Kontsumitzaileek honako eskubide hauek ditugu: %19 %8 %12 %22 %10 %3 %6 %15 %5 BIZKAIA % 18 % 10 % 12 % 18% 6 % 6 % 6 % 15 % 9 % 8 % 8 % 13 % 18 % 7% 4% 3 % 26 % 13 ARABA Osasunari eta segurtasunari lotutako eskubideak Interes ekonomiko eta sozialak babesteko eskubidea Babes juridikorako eta kalte-ordainketarako eskubidea Informaziorako eskubidea Hezkuntzarako eta kontsumo alorreko prestakuntzarako eskubidea Ordezkaritza, kontsulta eta parte-hartzerako eskubidea Hizkuntza-eskubideak Aurreko guztiak ED/EE
 27. 27. EMAITZA SEXUAREN ARABERA GIZONAK 5. Kontsumitzaileek honako eskubide hauek ditugu: % 17 % 9 % 13 % 20 % 8 % 5 % 5 % 17 % 6 EMAKUMEAK % 17 % 9 % 11 % 19% 8 % 5 % 6 % 17 % 8 Osasunari eta segurtasunari lotutako eskubideak Interes ekonomiko eta sozialak babesteko eskubidea Babes jridikorako eta kalte-ordainketarako eskubidea Informaziorako eskubidea Hezkuntzarako eta kontsumo alorreko prestakuntzarako eskubidea Ordezkaritza, kontsulta eta parte-hartzerako eskubidea Hizkuntza-eskubideak Aurreko guztiak ED/EE
 28. 28. 5. Kontsumitzaileek honako eskubide hauek ditugu: % 19 % 18 % 17 % 13 % 11 % 10 % 8 % 9 % 11 % 14 % 11 % 9 % 11 % 17 % 20 % 27 % 14 % 15 % 11 % 5 % 7 % 6 % 5 % 7 % 6 % 7 % 7 % 15 % 27 % 39 % 34 % 2 % 18 % 2 % 3 % 2 % 4 % 6 % 2 % 0 % 8 % 2 % 4 % 2 % 15 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Osasunari eta segurtasunari lotutako eskubideak Interes ekonomiko eta sozialak babesteko eskubidea Babes juridikorako eta kalte-konponketarako eskubidea Informaziorako eskubidea Hezkuntzarako eta kontsumo alorreko prestakuntzarako eskubidea Ordezkaritza, kontsulta eta parte-hartzerako eskubidea Hizkuntza-eskubideak Aurreko guztiak ED/EE EMAITZA ADINAREN ARABERA
 29. 29. ONDORIOAK Inkestatu diren pertsonen % 17k erantzun zuzena (aurreko guztiak) markatu dute. Emakumeen eta gizonen % 17k zuzen erantzun dute. Inkestatu diren 41 eta 50 bitarteko pertsonen % 39k zuzen erantzun dute. Erantzun horretan ehunekorik txikiena 18 urtetik beherakoena da (% 7). Bizkaian eta Araban inkestatu diren pertsonen % 15ek zuzen erantzun dute. Gipuzkoaren kasuan ehuneko hori % 26ra iristen da. 5. Kontsumitzaileek honako eskubide hauek ditugu:
 30. 30. 6. Adiskide bati jertse bat oparitu diozu eta txiki geratzen zaio; zer eskubide dituzu? EMAITZA OROKORRA % 54 % 42 % 3% 1 Batere eskubiderik ez, establezimenduak ez zuelako konpromisorik hartu Dirua itzultzeko edo bale bat emateko eskubidea Beste neurri batekoarekin aldatzeko eskubidea ED/EE
 31. 31. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 6. Adiskide bati jertse bat oparitu diozu eta txiki geratzen zaio; zer eskubide dituzu? BIZKAIA ARABA GIPUZKOA % 53 % 43 % 1 % 3 % 42 % 54 % 1 % 3 % 56 % 39 % 4 % 1 Batere eskubiderik ez, establezimenduak ez zuelako konpromisorik hartu Dirua itzultzeko edo bale bat emateko eskubidea Beste neurri batekoarekin aldatzeko eskubidea ED/EE
 32. 32. EMAITZA SEXUAREN ARABERA 6. Adiskide bati jertse bat oparitu diozu eta txiki geratzen zaio; zer eskubide dituzu? % 46% 51 % 1 % 2 % 35 % 58 % 2 % 5 GIZONAKEMAKUMEAK Batere eskubiderik ez, establezimenduak ez zuelako konpromisorik hartu Dirua itzultzeko edo bale bat emateko eskubidea Beste neurri batekoarekin aldatzeko eskubidea ED/EE
 33. 33. EMAITZA ADINAREN ARABERA 6. Adiskide bati jertse bat oparitu diozu eta txiki geratzen zaio; zer eskubide dituzu? % 42 % 44 % 44 % 40 % 31 % 54 % 54 % 50 % 56 % 63% 3 % 2 % 6 % 3 % 0 % 1 % 0 % 3 % 2 % 2 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Batere eskubiderik ez, establezimenduak ez zuelako konpromisorik hartu Dirua itzultzeko edo bale bat emateko eskubidea Beste neurri batekoarekin aldatzeko eskubidea ED/EE
 34. 34. ONDORIOAK % 3k bakarrik adierazi dute ez dutela batere eskubiderik (erantzun zuzena). Inkestatu diren pertsonen % 96k uste dute, oker gainera, beste neurri batekoarekin aldatzeko, dirua itzultzeko edo bale bat emateko eskubidea dutela (% 54 eta % 42, hurrenez hurren). Emakumeen % 2k eta gizonen % 5ek erantzun dute, zuzen gainera, ez dutela batere eskubiderik. Inkestatu diren gizonen % 58k uste dute beste neurri batekoarekin aldatzeko eskubidea dutela. Emakumeen kasuan, ehuneko hori % 51 da. 20 eta 40 urte bitarteko adin-tartea da ehuneko handiena lortu duena erantzun zuzenari dagokionez (% 6). Ondoren 18tik beherakoak eta 50etik gorakoak daude, % 3arekin, eta ondoren 41 eta 50 urte bitartekoak % 2arekin. 18 eta 25 urte bitarteko bakar batek ere ez du zuzen erantzun. Lurraldeen araberako emaitzak nahiko antzekoak dira. Inkestatutako pertsonen % 1ek Gipuzkoan eta % 3k Bizkaian uste dute, zuzen gainera, ez dutela batere eskubiderik. Inkestatu diren pertsonen erdiak baino gehiagok uste dute eskubidea dutela beste neurri batekoarekin aldatzeko, eta ondoren dirua itzultzeko edo bale bat emateko eskubidea. 6. Adiskide bati jertse bat oparitu diozu eta txiki geratzen zaio; zer eskubide dituzu?
 35. 35. 7. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta orain arte kontratua zenuen konpainiak beste eskaintza bat egiten badizu; atzera egin al dezakezu konpainia berriarekin egin duzun kontratuan? EMAITZA OROKORRA % 25,33 % 30 % 21,33 % 23,33 Bai, baina penalizazio bat ordainduz Ez, dagoeneko kontratu bat sinatu dudalako Bai, 7 eguneko epearen barruan ED/EE
 36. 36. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 7. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta orain arte kontratua zenuen konpainiak beste eskaintza bat egiten badizu; atzera egin al dezakezu konpainia berriarekin egin duzun kontratuan? % 32 % 28 % 18 % 22 BIZKAIA GIPUZKOA % 31 % 21 % 24 % 24 ARABA % 27 % 27 % 22 % 24 Bai, baina penalizazio bat ordainduz Ez, dagoeneko kontratu bat sinatu dudalako Bai, 7 eguneko epearen barruan ED/EE
 37. 37. EMAITZA SEXUAREN ARABERA 7. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta orain arte kontratua zenuen konpainiak beste eskaintza bat egiten badizu; atzera egin al dezakezu konpainia berriarekin egin duzun kontratuan? EMAKUMEAK GIZONAK 22%26% 28%24% 29% 16% 34% 21% Bai, baina penalizazio bat ordainduz Ez, dagoeneko kontratu bat sinatu dudalako Bai, 7 eguneko epearen barruan ED/EE
 38. 38. EMAITZA ADINAREN ARABERA 7. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta orain arte kontratua zenuen konpainiak beste eskaintza bat egiten badizu; atzera egin al dezakezu konpainia berriarekin egin duzun kontratuan? % 38 % 31 % 23 % 29 % 18 % 26 % 24 % 24 % 21 % 25 % 11 % 29 % 34 % 26 % 21 % 25 % 16 % 24 % 36 % 19 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Bai, baina penalizazio bat ordainduz Ez, dagoeneko kontratu bat sinatu dudalako Bai, 7 eguneko epearen barruan ED/EE
 39. 39. ONDORIOAK Inkestatu diren pertsonen % 25ek erantzun dute, oker gainera, ezetz, kontratua dagoeneko sinatuta dagoelako. Inkestatu diren pertsonen % 30ek uste dute kontratuan baja hartu dezaketela penalizazio bat ordaindu ondoren, eta % 22k adierazi dute 7 eguneko epearen barruan egin dezaketela. Biak kontsumo-egoera errealetara egokitzen dira. Hala eta guztiz ere, kontsumitzailearentzako aukerarik onuragarriena izango litzateke “bai, 7 eguneko epearen barruan”, ez zukeelako ordaindu beharko inolako penalizaziorik. Alde txikia dago sexuen artean. Gizonen % 16k erantzun dute 7 eguneko epearen barruan deuseztatu daitekeela. Emakumeen kasuan, % 26k erantzun dute aukera hori. Deuseztatzea ezinezkoa dela emakumeen % 22k eta gizonen % 29k erantzun dute. “Bai, baina penalizazio bat ordainduz” da 18 urtetik beherako gehienek eman duten erantzuna (% 38). 50 urtetik gorakoen kasuan ehuneko hori % 18ra jaisten da. 26 eta 40 urte bitarteko pertsonak dira, % 34 hain zuzen, 7 eguneko epearen barruan deuseztatu daitekeela erantzun dutenak. 18 urtetik beherakoen kasuan, ehuneko hori % 11koa da. Araban inkestatu diren pertsonen % 24k erantzun dute 7 eguneko epearen barruan egin daitekeela (% 22k Gipuzkoan, % 18k Bizkaian). Bizkaian % 28k uste dute ezin dela dagoeneko kontratu bat sinatu delako (Gipuzkoan % 27k, Araban % 21ek). 7. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta orain arte kontratua zenuen konpainiak beste eskaintza bat egiten badizu; atzera egin al dezakezu konpainia berriarekin egin duzun kontratuan?
 40. 40. 8. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta zure telefono-zenbakiarekin jarraitu nahi baduzu; kobratu al diezazukete eramangarritasunarengatik? EMAITZA OROKORRA % 54 % 26% 20 Bai Ez ED/EE
 41. 41. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 8. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta zure telefono-zenbakiarekin jarraitu nahi baduzu; kobratu al diezazukete eramangarritasunarengatik? % 28 % 55 % 17 BIZKAIA % 22 % 57 % 21 ARABA % 31 % 45 % 24 GIPUZKOA Bai Ez ED/EE
 42. 42. EMAITZA SEXUAREN ARABERA 8. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta zure telefono-zenbakiarekin jarraitu nahi baduzu; kobratu al diezazukete eramangarritasunarengatik? % 20 % 61 % 19 % 36 % 43 % 21 EMAKUMEAK GIZONAK Bai Ez ED/EE
 43. 43. EMAITZA ADINAREN ARABERA 8. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta zure telefono-zenbakiarekin jarraitu nahi baduzu; kobratu al diezazukete eramangarritasunarengatik? % 38 % 20 % 16 % 24 % 14 % 35 % 71 % 77 % 52 % 50 % 27 % 9 % 7 % 24 % 36 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Bai Ez ED/EE
 44. 44. ONDORIOAK º Inkestatu diren emakumeen % 61ek uste dute ezin dietela kobratu eramangarritasunarengatik, eta horixe uste dute inkestatu diren gizonen % 43k. 18 urtetik beherako gazteen % 38k uste dute, oker gainera, kobratu diezaieketela eramangarritasunarengatik. Aurkako muturrean 26 eta 40 urte bitartekoak daude, izan ere, % 77k uste baitute, zuzen gainera, ezin dietela kobratu zerbitzu horrengatik. Inkestatu diren pertsonen erdiak gutxi gorabehera adierazi dute, zuzen gainera, ezin dietela kobratu eramangarritasunarengatik (Bizkaian % 55, Gipuzkoan % 45, Araban % 57) 8. Telefono-konpainia aldatzen baduzu eta zure telefono-zenbakiarekin jarraitu nahi baduzu; kobratu al diezazukete eramangarritasunarengatik? Inkestatu diren pertsonen erdiak baino gehiagok (% 54) adierazi dute, zuzen gainera, ezin dietela kobratu eramangarritasunarengatik.
 45. 45. % 12 % 26 % 23 % 39 Kontsumoko gatazkak konpontzeko modu bat da, azkarra, doakoa eta nahitaez bete beharrekoa, epaiketara joan behar gabe Kontsumitzaileen eskubideak zaintzen dituen merkatari-elkarte bat da Enpresek beren betebeharrak bete ditzaten eta kontsumitzaileen eskubideak errespeta ditzaten arduratzen den sistema bat da ED/EE EMAITZA OROKORRA 9. Zer da kontsumoko arbitraje-sistema?
 46. 46. EMAITZA LURRALDEEN ARABERA 9. Zer da kontsumoko arbitraje-sistema? % 25 % 9 % 24 % 42 BIZKAIA % 24 % 12 % 24 % 40 ARABA % 31 % 15% 18 % 36 GIPUZKOA Kontsumoko gatazkak konpontzeko modu bat da, azkarra, doakoa eta nahitaez bete beharrekoa, epaiketara joan behar gabe Kontsumitzaileen eskubideak zaintzen dituen merkatari-elkarte bat da Enpresek beren betebeharrak bete ditzaten eta kontsumitzaileen eskubideak errespeta ditzaten arduratzen den sistema bat da ED/EE
 47. 47. EMAITZA SEXUAREN ARABERA EMAKUMEAK GIZONAK 9. Zer da kontsumoko arbitraje-sistema? % 26 % 8 % 21 % 45 % 26 % 16 % 26 % 32 Kontsumoko gatazkak konpontzeko modu bat da, azkarra, doakoa eta nahitaez bete beharrekoa, epaiketara joan behar gabe Kontsumitzaileen eskubideak zaintzen dituen merkatari-elkarte bat da Enpresek beren betebeharrak bete ditzaten eta kontsumitzaileen eskubideak errespeta ditzaten arduratzen den sistema bat da ED/EE
 48. 48. 9. Zer da kontsumoko arbitraje-sistema? % 13 % 18 % 39 % 40 % 52 % 17 % 6 % 13 % 5 % 0 % 19 % 14 % 27 % 29 % 37 % 51 % 62 % 26 % 11 % 21 18tik behera 18 - 25 26 - 40 41 - 50 50etik gora Kontsumoko gatazkak konpontzeko modu bat da, azkarra, doakoa eta nahitaez bete beharrekoa, epaiketara joan behar gabe Kontsumitzaileen eskubideak zaintzen dituen merkatari-elkarte bat da Enpresek beren betebeharrak bete ditzaten eta kontsumitzaileen eskubideak errespeta ditzaten arduratzen den sistema bat da ED/EE EMAITZA ADINAREN ARABERA
 49. 49. ONDORIOAK % 26k bakarrik markatu dute erantzun zuzena (kontsumoko gatazkak konpontzeko modu bat da, azkarra, doakoa eta nahitaez bete beharrekoa, epaiketara joan behar gabe). % 23k uste dute enpresek beren betebeharrak bete ditzaten eta kontsumitzaileen eskubideak errespeta ditzaten arduratzen den sistema bat dela. Inkestatu diren pertsonen % 39k erantzun dute ED/EE. Erantzun zuzenaren kasuan, ez dago diferentziarik sexuen arabera, izan ere, inkestatu diren emakumeen % 26k eta gizonen % 26k erantzun hori aukeratu baitute. Inkestatu diren emakumeen % 45ek ED/EE erantzun dute, eta gizonen % 32k ere bai. Ezagutza-maila handiagoa dago 50 urtetik gorakoen adin-tartean, % 52arekin, eta 18 urtetik beherakoen artean oso txikia da, % 13arekin. % 25ek Bizkaian, % 24k Araban eta % 31k Gipuzkoan, zuzen erantzun dute. Gehien erantzun dutena ED/EE izan da (Bizkaian % 42, Araban % 40 eta Gipuzkoan % 36). 9. Zer da kontsumoko arbitraje-sistema?
 50. 50. AMAIERAKO ONDORIOAK 1. 1. Inkestatu diren pertsonen ehuneko handi batek (% 72) badakite tiketa edo faktura gorde egin behar dela bermeak irauten duen bitartean. 2. 2. Ezjakintasun handia dago produktuen bermeak irauten duen denborari buruz (inkestatu diren pertsonen % 11k bakarrik dakite). Batez ere 50 urtetik gorako pertsonen artean, bakar batek ere ez baitu zuzen erantzun. Adin-tarte horretako pertsonen % 96k uste dute bermealdia produktuaren araberakoa dela. 3. 3. Inkestatu diren pertsonen erdiak (% 51) badakite kontsumitzailea ordenadore bat erabilera partikularrerako erosten duena dela. Lurraldeen arabera ehunekoa antzekoa da, Bizkaian (% 57) eta Araban % 56). Gipuzkoaren kasuan ehuneko hori % 30era arte jaisten da. 4. 4. Inkestatutako pertsonen % 44k adierazi dute badakizkitela kontsumitzaile gisa dituzten eskubideak; batez ere 50 urtetik gorakoen artean. 5. Datuek adierazten dute inkestatu diren pertsonek uste dutela beren eskubideak benetan ezagutzen dituztenak baino gehiago ezagutzen dituztela. Izan ere, 4. galderan ia erdiak ezagutzen dituztela erantzun badute ere, zerrenda batetik aukera ditzatela eskatu zaienean % 17k bakarrik erantzun baitute zuzen.
 51. 51. 6. Ezjakintasuna dago eskubide eta betebeharrei dagokienez kontratuarekin bat datozen produktuen kasuan. Inkestatu diren pertsona gehienek (% 96) uste dute dagozkienak baino eskubide gehiago dituztela. % 3k bakarrik erantzun dute zuzen (batere eskubiderik ez, establezimenduak ez zuelako konpromisorik hartu). 7. Datuek adierazten dute ezjakintasuna dagoela bertan behera uzteko eskubideari buruz. Inkestatu diren pertsonen % 21,33k bakarrik dakite kontratua 7 eguneko epearen barruan eraginik gabe utzi dezaketela. 8. Emaitzetatik ondoriozta daiteke inkestatu diren pertsonen erdiak (% 54) eramangarritasunerako eskubidea ezagutzen dutela, hori egiteko ezer ordaindu gabe. Hala eta guztiz ere, beste erdiak, eskubide hori ez du ezagutzen edo ED/EE erantzun du. Sexuen arabera, alderdi horretan, emakumeak hobeto informatuta daude (% 61) gizonak baino (% 43). 9. Inkestatu diren pertsonen laurden batek badaki zen den kontsumoko arbitraje-sistema. Ezagutza hori batez ere inkestatu diren 50 urtetik gorako pertsonen artean ikus daiteke. 18 eta 25 urte bitarteko pertsonak dira ezjakintasunik handiena erakusten dutenak. AMAIERAKO ONDORIOAK
 52. 52. HOBETZEKO ELEMENTUAK Galdeketan lortutako emaitzak ikusita, Kontsumobideren informazio- eta prestakuntza-ekintzetan bilduta dauden honako elementu hauek kontuan izan daitezke: PRESTAKUNTZAKOAK  Informazioa barne hartzea eta, bilduta baldin badago, bertan behera uzteko eskubidea, kontratuarekin bat datozen kontratuen itzulketa, bermearen iraunaldia eta kontsumitzaileen eskubideak azpimarratzea, hala tailerrean eta «ikasi defendatzen» pack-ean nola kontsumitzaileen eskubide eta betebeharrei buruzko sare-laneko ekintzetan. Ekintza horiek Kontsumobideren prestakuntza-zentroetan garatzen dira, baita Kontsumobidek hainbat udalerritan egiten dituen prestakuntza-ikastaro ibiltarietan ere. INFORMAZIOKOAK  Informazio-liburuxka bat lantzea, aurreko puntuan adierazitako informazioa biltzen duena. Herritarrengana iristeko, liburuxka hori Kontsumobideko zerbitzuetan eta saltokietan banatzea.  Banner bat eta albiste bat diseinatzea web-orrian, lehendik aipatutako gaiei buruz informatuz.  Dibulgazio-kanpaina bat garatzea komunikabideetan, mezu laburrak edo irratiko mezuak erabiliz.

×