Slides rovai sofia bg

379 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slides rovai sofia bg

 1. 1. Док.Беатриче Ровай Социален координатор Зона Флоренция Север Запад Завеждащ Професионален Социален Център ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА Международно осиновяване и приемни семейства Конкретен пример за сътрудничество между държавния и частен сектор: Съдействието между Асоциацията AI.BI. и Флорентинското Здравно Дружество Север Запад EUROSOCIALNETWORK
 2. 2. EUROSOCIALNETWORK TITOLO La gestione delle adozioni internazionali in Italia <ul><li>Международното осиновяване в Италия </li></ul><ul><li>Институционалните субекти </li></ul><ul><li>Комисията за Международно Осиновяване </li></ul><ul><li>Съдът за Малолетни </li></ul><ul><li>Социално-патронажните служби на Местните Институции </li></ul><ul><li>Здравно-социалните служби на Здравните Дружества </li></ul><ul><li>Субектите от Третия сектор </li></ul><ul><li>Оторизираните институции( Неправителствени организации) </li></ul>
 3. 3. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Комисията за Международно Осиновяване Това е главната институция отговаряща за международнто осиновяване имаща за цел да гарантира, че осиновяването на чеждестранни деца се осъществява при спазването на установените изисквания от Конвенцията в Aия от 29 май 1993 година и представлява Централната Италианска Власт при прилагането на същата.
 4. 4. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Задачите на Комисията за международно осиновяване: - Сътрудничи с представителните власти на другите Държави -създава текстовете с двустранни споразумения във връзка с осиновяването и ги представя пред Правителството за подписване. - оторизира институциите (асоциации от третия сектор/ неправителствени организации) за провеждане на процедури по международно осиновяване след като се е уверила, че отговарят на изискванията на закона , и че ще продължат да съществуват във времето. - грижи се за оповестяването и поддържането на регистър на оторизираните институции и контролира тяхната работа, подлагайки ги на проверки и контрол - организира периодични срещи с представители на оторизираните институции, с ръководителите на съдебните органи за малолетни и с представители на местните институции за проверка прилагането на Закона . - контролира хода на процедурите по осиновяването в различните му фази, гарантирайки, че осиновяването отговаря в най-голяма степен на интересите на детето. - резрешава влизането в Италия на осиновени малолетни или поверени с цел осиновяване. -изготвя двугодишен отчет за представяне в Парламент във връзка с развоя на международното осиновяване както и по повод прилагането на Конвенцията от Аия .
 5. 5. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Съдът за малолетни Съдът за малолетни представлява компетентната съдебна власт във връзка с международното осиновяване. Той е специализиран орган ( колегия съставена от двама редовни съдии и двама почетни съдии ескперти по хуманитарни науки) Притежава компетентност по гражданските въпроси, наказателното и административно дело. В гражданско отношение компетонтността му е в служба на защита на малолетния гражданин в случаи на погрешно осъден или жертва на изоставяне от родителите. Занимава се и с мерките, които следват при подобно установяване в състояние е да ограничи упражняването на родителските права, постановява поверяването на детето и разрешава осиновяването му. В компетенцията на Съда за малолетни е също така и поверяването на оспорвани деца родени при съжителство.
 6. 6. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Компететност на Съда за малолетни във връзка с международното осиновяване (З. н. 476/1998 пром. На З. 4 май 1983 н.184): - Получава “Д е кларация за съгласие” от двойката желаеща международно осиновяване -Предава съответните декларации на социалните служби към местната институция -Прави предписаня за допълнителни оценки на родителската компетентност на желаещите осиновяването. - Заявява с декрет установяване на способностите за справяне при осиновяване на двойка желаеща осиновяването. - Предава декрета за състоятелност на двойката на Комисията по международно осиновяване. - Контролира предадената документация от Комисията и заповядва преписа на чуждестранното съдебно решение декларирайки го валидно в Италия като пред-осиновяване и в период от 1 година за преценка от страна на институциите; постановява осиновяването.
 7. 7. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Социалните служби на Местните Институци и здравните служби на Теритариалните Здравни Дружества Във връзка с международното осиновяване интегрирано със здравните служби на Териториално Здравното Дружество за провеждането на задълбочено проучване на семейното положени на желаещата осиновяване двойка, взимайки под внимание тяхната мотивация, съдействайки си с оторизираните служби. Задачата на службите е да наблюдава двойката , особено в психологичен аспект и да придаде на Съда за малолетни задълбочен доклад, за да може той да постанови. След осиновяването, ролята на Службите е да помага на новите родители на детето, неговите осиновители, и самото дете в преодоляването на евентуални проблеми по адаптацията .Също така следва да се отбележи, че в по-голямата си част държавите, от които се осиновява детето изискват периодични доклади в рамките на поне 1 година във връзка със състоянието на детето и интегрирането му в новото семейство. Местните служби и оторизирани институции трябва да действат в тясно сътрудничество, което е задължително и предвидено от Закона. Областите промотират създаването на работни протоколи и конвенции между Оторизираните Институции и Служби.( арт. 39 бис,) 1)
 8. 8. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Оторизираните Институции Задълженията им са регулирани със закон и са свързани с информиране , инструктиране, подпомагане на бъдещите родители в процеса на международното осиновяване и се грижат за развоя на процедурите в чужбина необходими за осъществяване на осиновяването, асистирайки ги пред Здравните служби и поддържайки ги в периода след осиновяването. Закон н. 476/98 направи задължителна намесата на оторизираната институция във всички фази по осиновяването: който иска да осинови дете от чужбина трябва да се обърне към една от тези институции. За да може да извършват тази дейност Неправителствените организации трябва да притежават специално държавно разрешение, като по този начин се превръщат в ” оторизирани институции” Никой освен тези асоциации не е опълномощен да работи като посредник в сферата на осиновяването.
 9. 9. Флорентинското Здравно Дружество Север Запад к а то Обществен консорциум между 8 Общини и Здравното Дружество на Флоренция учредено с цел да улесни интегрираните социално-здравни политики, посредством своите служби за социален патронаж и здравно -социални услуги, СЪДЕЙСТВА на всички Асициации ( Оторизирани институции) занимаващи се с Международно Осиновяване както е предвидено от Нормативните документи във връзка с материята EUROSOCIALNETWORK
 10. 10. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Проектът наречен “ Приемното семейство: разказ на няколко гласа” Проектът е истински пример за съдействието между Държавните институции ( Флорентинско Здравно Дружество Север Запад ) и Частния социален сектор (Неправителствено ор г анизация Пр и ятели на детето- Amici dei bimbi ) и има за цел да промотира и повишава чувствителността на населението по въпросите на приемното семейство. Това е проект одобрен и финансиран от Главната Дирекция за правото на здравни услуги и Дирекцията за Солидарни политики към Област Тоскана . ( Декрет на дирекцията н. 7131 от 29/12/2009 )
 11. 11. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Асоциацията Приятели на децата </li></ul><ul><li>Асоциация от неправителствен характер, с идеална цел създадена от движението на осиновители и приемни родители, която от 1986 г.работи в 33 страни от света ( включително и България) поставяща си за цел да се бори с проблема по изоставянето на децата. </li></ul><ul><li>Оторизирана институция в Международното осиновяване. </li></ul>
 12. 12. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Центърат за приемни грижи към Флорентинското ЗД СЗ Услуга в рамките социално-професионалната служба, която се занимава с подготовката на приемни семействата според приетите нормативни актове (З. 149/2001 и Областния З. 24-февруари2005, н. 41 ) . Центърът развива дейността си в сътрудничество с асоциации от неправителствен тип, посветени на проблемитиката на приемното семейство. Съдействието с частния социален сектор е фондаментален за увеличаването броя на запознатите граждани с този вид услуга и за развитието на “Култура по приемствеността”.
 13. 13. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Цели на проекта: - Основно цел. Проекта възнамерява да промотира и привлече внимание към приемнота семейство и да даде на детето, временно отдалечено от семейството си, да живее в семейна среда , което бе спомогнало за цялостното му изграждане. - Следващи цели: да се създаде сенхрон между слежбата за приемно семейство, асоциацията и социалните участници на теритарията; да стимулират отварянето на семействата към приемствеността, подсигурявайки ги с изчерпателна информация за различните видове приемственост; създавайки мрежи от приемни и подкрепящи семейства.
 14. 14. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Проектът се развива по следните дейност: a) Срещи по създаване на интерес по въпроса Става въпрос за серия от срещи целящи повишаване на чевствителноста по въпросите на приемствеността отворени за всички категории от населението - от училищата до енориите и публичните места за среща с медиацията на експерт и приемно семейство, в ролята на жив пример. b) Операции в училищата по темата за приемствеността Децата се въвеждат в тематиката посредством филми, четива, симулации и работа по случай. Прилагат се активиращи методологии като “брейнсторминг – мозъчна атака” , помощта на приказки и разкази и даване на възможността за изразяване чрез творчески техники.
 15. 15. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>d) Мероприятия по места отворени за граждани </li></ul><ul><li>Театрални представления ( за децата и родителите) </li></ul><ul><li>б. Детски представления </li></ul><ul><li>в. Срещи по темата на приемното семейство.( за родителите) </li></ul>c) ПРОЦЕС ПО ПРИБЛИЖАВАНЕ КЪМ ПРИЕМСТВЕНОСТТА Касаесе за размисъл посредством процес на приближаване до приемно семейство отворено за всички семейства желаещи да задълбочат познанията си по темата и евентуална преценка на тяхната пригодност да се превърнат в приемни семейства. г. Кинофорум ( за родителите)
 16. 16. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Проекта се придържа към политиките на сектора на Област Тоскана и е в пряка връзка с интегрирания социален план на областта 2007-2010 </li></ul><ul><li>за да се интегрира по-възможно най-добрия начин с целите и изявените приоритети на Интегрирания Социален План на Областта 2007-2010 , Област Тоскана в секцията Права на малолетните граждани. </li></ul><ul><li>Планът гласи: “Временното приемане в семейство и в социално-възпитателните структури е една от най-влиятелните форми за защита и закрила на детето.” </li></ul><ul><li>Изреждайки измежду най-важните придобивки: </li></ul><ul><li>-подсилване, за среден период, познанието и разпространението на институцията приемно семейство, за да се даде на гражданите адекватна представа за потенциала и критиките част от подобен процес </li></ul><ul><li>Подкрепа на приемното семейство в съответните ангажименти </li></ul><ul><li>А измежду инструментариума: </li></ul><ul><li>&quot;Широко активиране на повишаването чувствителността на населението към опознаване системата на приемното семейство, посредством целенасочени социални кампании.” </li></ul>
 17. 17. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Флорентинско Здравно Дружество Север Запад Главна Дирекция Координатор Социални Служби София, 10-12 май 2011година

×