Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slides bulgaria angelo raffaele tursi bg

521 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slides bulgaria angelo raffaele tursi bg

 1. 1. Община Риняно Сул ’ Арно ( Флоренция - Италия ) Д-р Анджело Рафаеле Турси ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА АСОЦИИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ От Дружеството по здравеопазване до Съюз на Общините
 2. 2. Тоскана често се възприема като пример за подражание от останалите области в Италия, но това никога не е представлявало приоритет за нейните управници. Тяхната амбиция е свързана по-скоро с експериментиране с нови системи за ръководство и управление на услугите и територията. Целта ни не е да сме най-добрите, а да даваме най-доброто от себе си чрез затвърждаване на опита, който се е оказал ефективен, и чрез преодоляване или доразработване на постигнатото, което не отговаря на поставените цели и очаквания. Тъй че нашият модел не е модел за експорт и прилагане към друга реалност, а работен модел, който може да си изполва за постоянно сравнение и проверка в нашата реалност. И в този дух ние сме тук, за да предложим на Вашето разположение един начин на работа, нашият начин на работа, и в същото време да се запознаем и обогатим най-смирено с Вашия опит. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 3. 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ 60 -те милиона жители на Италия са разпределени в близо 8.000 общини, на които са делегирани правата за управление на социалните и здравни услуги. Става въпрос основно за общини под 10,000 жители с незначителни човешки иикономически ресурси, крайно незадоволителни за нуждите на хората. Какъв е, обаче, стандалтът за качество на услугите, който искаме да предложим на хората със социални и здравословни затруднения ? Италианските закони правят ясно разграничение между отделните стандарти . Но местната администрация и политиците се нуждаят от параметри, които да са ясни за въприемане от населението. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 4. 4. Нашата гледна точка е проста : - качеството на живот на един човек с увреждания, на един възрастен човек и на човек с каквито и да било други затруднения, и независимо в какъв контекст му се оказва помощ (социално учреждение или семейство и т.н.), трябва да бъде повишено до нивото на качеството на живот на социалната общност, в която този човек живее. Или със сигурност се стараем да се доближим възможно най-много до тази. Ще дам пример, който може да Ви се стори преувеличен, но чрез него ще илюстрирам най-опростено идеята. Ако приемем, че обитаваме южната част на пустинята Сахара в Африка и успеем да предложим на всички деца с увреждания чаша мляко, копанка с ориз и литър вода, значи ще сме свършили изключителна и достойна за похвала работа. Но ако в нашия европейски контекст предложим същата услуга на нашите граждани с увреждания, т.е. просто ги снабдим с минимума, нужен за тяхното препитание, по всяка вероятност ще ни осъдят за лошо отношение. Така че, след като бъде установено средностатистическия праг на качеството на живот, трябва да дефинираме целите си за оптимално добро обслужване именно спрямо този праг. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 5. 5. За съжаление за различните области, както в настоящия, така и в предишни етапи на историята (държавния дълг на Републиката, международната икономическа криза) , нашите малки общини не са били и продължават да не са в състояние да предложат оптималното ниво на обслужване, а в някои случаи дори не могат да осигурят каквито и да било услуги. Пример – Ако община с хиляда жители в планинска област, където качеството на живот е по-добро и продължителността на живота е по-голяма, се окаже с 10 столетника, които не могат сами да се грижат за себе си, тя нама да е в състояние да се погрижи за тях, тъй като, бидейки твърде малка, не ще разполага с необходимите финастови и административни ресурси. Но ако тази община се групира с други общини и общо достигнат общ брой на жителите от поне 100.000, то разходът за обслужването ще бъде разхвърлян върху по-широка населена площ, като по този начин достигнем зададената и невъзможна в предишния случай за реализация цел. Изхождайки от този прост принцип в Тоскана се роди експериментът с Дружеството по здравеопазване ( ДЗ ). Институция, която обединява под формата на консорциум няколко общини и Фирма, която управлява здравните услуги за територията на тези общини. ( Фирма за управление на местно здравеопазване - ФУМЗ ). Като при всеки експеримент някои опити се оказаха успешни, други – не. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 6. 6. На базата на положителните резултати от експеримета с ДЗ се появиха и се разработват Съюзи на Общините със същата цел за оптимизиране на разходите на общините и за подобряване на услугите, оказвани на гражданите, както качествено, така и количествено. Общините прогресивно организират под формата на обединения помежду си и други аспекти на общинския живот – транспорт, земеделие, икономическо планиране, управление на административните услуги. Що се отнася до затрудненията, срещу които са изправени понастоящем нашите ДЗ, които по същество са от управленчески и юридически характер, те трябва да бъдат преодолени, благодарение на новата форма на съвместно управление, която представлява Съюзът на Общините, които обединяват в единна система на управление освен всичко друго, и социалните услуги. Това е хипотеза, върху която работим, но се очертава доста реалистична. Така че преходът от ДЗ към Съюз на Общините представлява една естествена еволюция на един методологичен подход, основан на постоянни проучвания и изследвания за нови и по-напредничави решения. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 7. 7. <ul><li>Ползите са много : </li></ul><ul><li>По-големи икономии от мащаба ; </li></ul><ul><li>По-голямо влияние при преговорите свисшестоящите управи ( Провинция , Област ); </li></ul><ul><li>Рационализиране на публичните разходи ; </li></ul><ul><li>Нови услуги по места, където такива не са могли да бъдат гарантирани в миналото ; </li></ul><ul><li>Разпределение на разходите върху по-голяма населена площ за осъществяване на инфраструктурата и структурите за социално обслужване и строителство ; </li></ul><ul><li>Уеднаквяване на качеството на услугите между гранични общини ; </li></ul><ul><li>Намаляване на загубите ; </li></ul><ul><li>Всяка отделна община запазва своята историческа и културна идентичност . Общините си сътрудничат, а не се претопяват. </li></ul><ul><li>Тръгнахме от експеримент с асоциирана форма на управление само на социалните и здравни услуги ( ДЗ ) , за да достигнем до една по-еволюирала и всеобхватна форма, която включва и други сфери на общинския живот – Съюза на общините . </li></ul><ul><li>Тъй че, връщайки се на първоначалното ни заключение, ние нямаме интерес да създадем модел, а да разработим метод, който да бъде постоянен обект на експеримент и проверка. </li></ul>EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 8. 8. Община Риняно Сул ’ Арно Флоренция - Италия Д-р Анджело Рафаеле Турси [email_address] EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 9. 9. СЪДЪРЖАНИЕ I: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 10. 10. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 11. 11. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 12. 12. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 13. 13. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 14. 14. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 15. 15. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 16. 16. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 17. 17. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 18. 18. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 19. 19. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 20. 20. CONTENUTI: EUROSOCIALNETWORK TITOLO

×