Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Relazione bulgaria bg

414 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Relazione bulgaria bg

 1. 1. Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport Dott.ssa Sara Mascagni ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА Интегрирана система за хоспитализиране на хора нуждаещи се от придружител
 2. 2. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Увеличаване на населението с възраст над 65 години </li></ul><ul><li>Продължителността на живота не винаги зависи от подобряване неговото качество </li></ul><ul><li>(нужда о чужда помощ) </li></ul><ul><li>Нуждата от чужда помощ </li></ul><ul><li>Неспособността да се полагат ежедневните лични грижи </li></ul><ul><li>Последващо здравно и социално обгрижване </li></ul>Възрастните хора:кои са и на кои техни нужди да отговорим
 3. 3. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ЗАКОН 8 2000, № 328: “ Общ Закон за прилагане на интегрираната система от действия и социални услуги” Републиката гарантира интегрирана система от социални услуги за осигуряване качество на живот, съгласно арт. 2, 3, 38 от Конституцията
 4. 4. EUROSOCIALNETWORK Лица адресати <ul><li>Превъзмогната е идеята за второстепеността на с о циалната намеса </li></ul><ul><li>Гражданинът е активно лице подлежащо на закрила </li></ul><ul><li>Между лицата ползватели има възрастни хора нуждаещи се от придружител </li></ul>Иновативни аспекти
 5. 5. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Държавата, Областите и Местните Институции, всеки в сферата на своята компетентност, се грижат за програмирането на дейностите и ресурсите </li></ul><ul><li>Въвличане на Третия (неправителствения) Сектор: лица по организацията предимно от частния сектор, но ориентирани към създаване на блага и услуги от обществено или колективно( социални кооперации, религиозни институции, ..) предназначение. </li></ul>Координиране между държавните и частни лица в организирането на системата и предоставяне на услугите <ul><li>През 2005, домовете за възрастни бяха </li></ul><ul><li>67% частни </li></ul><ul><li>33% държавни </li></ul><ul><li>Cfr. AA. VV., “Асистирането на възрастни хора нуждаещи се от чужда помощ в Италия. доклад 2009 ”, Доклад, побликуван от IRCCS-INRCA за Националната агенция по старение на населението Maggioli Editore, 2009; </li></ul>
 6. 6. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Законът предвижда структурите да са ОТОРИЗИРАНИ И АКРЕДИТИРАНИ, за да влязат в интегрираната система за социално-здравни действия Оторизиране и акредитация: Задължение на Общините Министерството на Труда подчертава разнородността между италианските области в сферата на здравеопазването както и в сферата на асистираната помощ ( cfr. “Рапорт във връзка с асистираната помощ в Италия- 2010, изготвен от Министерство на Труда и Социалните политики) Следва да се заяви , че на територията на Държавата се оформя конфигурация по зониране и много бели петна
 7. 7. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Асистираната помощ в Тоскана Цели: <ul><li>ЦЕЛИ: </li></ul><ul><li>Единна социално -здравна система </li></ul><ul><li>Навременна помощ, подходяща и гъвкава </li></ul><ul><li>Подкрепа на домашния стационар: хоспитализиране в Домове за възрастни хора с асистирана помещ , в краен случай </li></ul><ul><li>МЕТОДИ: </li></ul><ul><li>Офис” Заедно” (информиране и прием ) </li></ul><ul><li>“ Единен пункт за достъп” , за предварителна оценка на състоянието </li></ul><ul><li>ТЕЛК </li></ul>Дефиниране на проекта за асистирна и персонализирана помощ, базиран върху нивата на равната нужда
 8. 8. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Фокусиране върху Флоренция Някои изплуващи аспекти от положението с асистиранат помощвъв Флоренция “ Проучване на здравното състояние във Флоренция. Профил на здравните и социално.здравните услуги във Флоренция. 2009 година. Изготвил: Osservatorio della S.d.S. di Firenze (предстои издаване ) Демографски данни Към 31.12.2009 год. възрастните хора, тези над 65 години, се оказва , че във Флоренция са 94.642 върху население от около 370.000 жители. ·                    
 9. 9. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Таб.Възрастни жители предсавени по възраст – Флоренция- 31 .12. 2009 Източник : Есграон Община Флоренция към 31/12 От 1999 до 2009 броят на възрастните над 74 години е станал от 45.074 на 50.712 (+12,5%) , а този на възрастните на същите години, които живеят сами, е станал от 17.177 на 20.603 (+19,9%). Тоест са повече възрастните, които когато се сблъскат със заболявания или се озоват в невъзможност сами да се грижат за себе си, съответно имат по-голяма нужда от социални и здравни услуги.
 10. 10. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Предвидини услуги в Тоскана Това седалище се занимава със Социалните домове за асистирана помощ, чиито услуги са насочени към възрастни с крехко здраве но не и нуждаещи се от чужда помощ. Услуги по домовете Основно се разполага със следните основни типове домашни услуги: o   Директни услуги 1.                       Непосредствено домашно асистиране 2.                        Грижа чрез теле-връзка 3.                         Храна по домовете 4.                         Педикюр o   Принос: 1.                         УСЛУГИ ЗА СЕМЕЙНО АСИСТИРАНЕ
 11. 11. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Услуги в условия без преспиване Дневеният център е служба създадена да отговори на нуждите от асистирана помощ за възрастни хора в поголямата си част нуждаещи се от придружител. Предоставя директно асистиране на група от хора за повече часове на ден и за няколко дена на седмица( по норматив от 8.00 до 18.00 часа, шест дни в седмицата с възможност за смени в неделя и почивните дни). Гарантира също така средно-висока интеграция между здравното и социалното асистиране. Услуги за постоянно пребиваване Здравно асистираните домове са въведени в Италия от средата на деветдесетте години. Това не е здравна структура, но от здравен тип, представляващ подслон в състояние да предложи на лицата нуждаещи се от придружител и в невъзможност да се ползват от домашно асистиране, средно-високо ниво на лекарска помощ, медицинско и възстановително обслужване, към които се предлагат още занимания и хотелиерски услуги. Разходите по престоя на потребителите в рамките на домовете са разпределени между ssn , Общината ( на базата на финансовия си баланс ) и потребителя.
 12. 12. EUROSOCIALNETWORK TITOLO В Тоскана Правилника за прилагане на арт. 62 от З.п. 41/2005 “ Интегрираната система за услуги в защита на правата за социално гражданство”, се оказва, че формулира по-добре минималните изисквания от структурен, организационен и професионален характер за Социалните домове за възрастни хора. Да погледнем по-подробно .
 13. 13. Беше зададен стандартен тип структура от 80 места, които да се организират на различни нива в зависимост от степента и нуждата от асистиране. Колкото се касае до минималните изисквания спрямо структурата бе въведено правилото в новите Домове стаята да разполага с не повече от 2 легла, а пространството да бъде достъпно и за инвалидни колички.Стаите трябва да имат следните размери: 12кв. м. за един човек и 18 кв.м. За двама. Всяка стая трябва да разполага със санитарен възел достъпен и с инвалидна количка. Структурата също така трябва да придвижда или да се снабди с : o  баня с асистирана помощ за всеки 20 места, в случай на повече етажи баня с асистирана помощ за всеки етаж  o  помещение за физически упражнения снабдено с уборудване и помощни уреди o  съблекалня за персонала със прилежащ санитарен възел o  подемен уред за инвалидни колички или асансьор при етажните сгради. o  столова, която да предоставя 1,5 кв.м. За всеки настанен човек . И накрая, в случай, че храненето става в рамките на дома трябва да се разполага с кухня, а в случай на настаняване на повече от 40 човека трябва да се добави допълнителен готварски сектор.
 14. 14. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Колкото до минималните организационни и професионални изисквания Домовете трябва: </li></ul><ul><li>  Да установят вътрешен правилник, списък на предлаганите услуги </li></ul><ul><li>  Да се гарантира зачитане на личното пространство и свобода </li></ul><ul><li>  Да се гарантират Индивидуализирани програми подходящи за изпълнение от настанете гости. </li></ul><ul><li>  Подпомагане на общото съжителсво и връзката с външни лица, семействата и опекуните на гостите. </li></ul><ul><li>Да се обяви стойността на издръжката на персонала , съответния принос, задължения и отговорности на всеки професионалист, а също така и работното време, графика на смените съгласно годишната трудова заетост според нармативите на областта. </li></ul>
 15. 15. EUROSOCIALNETWORK TITOLO La regolarità dei requisiti sopraelencati è verificata almeno una volta all’anno dalla Commissione Aziendale di Vigilanza dell’ASL formata da professionisti con competenze multidisciplinari. Сбор на положеното работно време за една година според извършваната дейност . Периодичността на проверките за спазване на гореизброените изисквания е поне веднъж годишно. Проверките се извършват от Комисията за Надзор на Здравните Дружества, съсояща се от професионалисти с различни знания и способности.
 16. 16. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Il Comune di Firenze si è attivato per tutelare i propri utenti attraverso la stipula di convenzioni . </li></ul><ul><li>In queste sono definite le condizioni di trattamento, affinché siano assicurati: </li></ul><ul><li>fornitura di vitto completo consistente in: 1) prima colazione (2 scelte); 2) pranzo e cena (primo piatto, secondo piatto e contorno - 2 scelte ciascuno -, pane, bevande e frutta); 3) piccola merenda nel pomeriggio. Per detta alimentazione la struttura si deve avvalere della tabella dietetica approvata dall’Ufficio competente dell’Azienda Sanitaria di Firenze con possibilità di diete particolari su prescrizione medica; </li></ul><ul><li>manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.) e della biancheria personale (compresi biancheria intima, pigiama e bavagli) almeno una volta alla settimana e all’occorrenza; </li></ul>Дома за възрастни хора нуждаещисе от асистирана помощ във Флоренция
 17. 17. EUROSOCIALNETWORK TITOLO <ul><li>Санитаарни услуги включващи се в нивата на асистирана помощ, посредством квалифициран персонал, сестрински екип (за предотвратяване на рани от залежаване и инфекции ). </li></ul><ul><li>Баня с асистирана помощ ( поне веднъж седмично но и ежедневно ако има основания за това ), грижа за косата, бръснене, поддръжка на ноктите на ръцете и краката ( фризьор и педикюрист за веднъж в месеца за сметка на Дома ). </li></ul><ul><li>Доставка на санитарни материали и продукти за лична хигиена, пелени (според нуждата на клиента) и медикаменти според лечението. </li></ul><ul><li>В случай на необходимаст, събличане и обличане, лична хигиена на лицето страдащо от инконтиненца. </li></ul><ul><li>Религиозно асистиране, когато бъде поискано, при зачитане на личната свобода за избор на вяра и религия. </li></ul>
 18. 18. EUROSOCIALNETWORK Един пример: Вила Джизела(fotogallery)
 19. 19. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Оценените като случаи на нуждаещи се от придружител са 2.394. 54% от тях –нуждаещи се от домашна грижа , 11% - с посещение на дневните центрове , 9% - за временно настаняване и 26% - за постоянно настаняване Услугите в здравно-социалната сферата на Флоренция Оценките за 2009 година Graf. 1 Разпределение за 2009
 20. 20. EUROSOCIALNETWORK Заключение Всички практични и теоретични аспекти се проявяват но и необходимата подкрепа за организиране на нашите струкури, за да се превърнат в места, в които хората да открият по-скоро една нова възможност за поставяне на ново начало в техния живот а не неговия заключителен етап. За да се постигне подобно отношение към новата реалност изниква потребността от общуване ,което носи удовлетворение от споделения чужд опит и реалност. Това са намеренията на проекта да превърнем в истинското богатсво нашите домове, в кръжоци по опитност в живота.

×