Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cte parte bg

483 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cte parte bg

 1. 1. Образователен терапевтичен център оод Кооперация Европейски Терапевтичен Център Claudia Pieri Chiara Del Furia Letizia Pironi ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА Проекти за хората с умствени увреждания в рамките на мрежата от услуги на Е.Т.Ц.
 2. 2. <ul><li>Групата ЦТЕ днес: </li></ul><ul><li>Здравни центрове </li></ul><ul><li>ЗДРАВЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ: ДНЕВНИ ЦЕНТЪРА </li></ul><ul><li>1 ЗДРАВЕН ДОМ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ </li></ul><ul><li>ЕВРОПЕЙСКИ ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР ( социални кооперации ) центрове за дневно настаняване с ниска степен на асистиране и осигуряване на професионална заетост </li></ul><ul><li>КООПЕРАЦИЯ - ANTICO COLLE COOPERATIVA AGRICOLA </li></ul><ul><li>АСОЦИАЦИЯ POLISPORTIVA BLU </li></ul>EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 3. 3. ЕЦТ - история Е.Т.Ц. е частен институт за рехабилитация, акредитиран от Област Тоскана и обвързан с Фирмата за управление на местното здравеопазване Флоренция ……… . Започва преди около 40 години EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 4. 4. Нека да прегледаме заедно ………… EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 5. 5. Началото е през 1970 Вила на ул. Мазачо EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 6. 6. <ul><li>ЕТЦ е частен доставчик на социални и здравни услуги към публичния сектор. Наемането на персонал е съгласувано с местната власт. Поддържа и развива собствена Мрежа. </li></ul><ul><li>Вътрешна мрежа от професионалисти и заети лица </li></ul><ul><li>Външна мрежа от Обществени услуги и сътрудници </li></ul>EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 7. 7. Дневният център приема 29 лица с умствени увреждания. В него се извършва невромоторна, психомоторна и логопедична рехабилитация, терапия относно професионалната заетост, когнитивна рехабилитация, образователни дейности, социално-обществени дейности, семейна консултация и помощ. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Центърът на бул. Кадорна
 8. 8. Дневният център приема 40 човека със средно тежки нервно моторни и умствени увреждания Дейностите са насочени предимно към възстановяването и поддържането на нервно моторните функции EUROSOCIALNETWORK TITOLO Ул. деле Чинкуе вие
 9. 9. 1991 Начало на проекта Тори …………… EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 10. 10. След това ………… EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 11. 11. Дом за Социална и Здравна помощ на хора с увреждания Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili В домът са настанени 60 човека с умствени увреждания и висока степен на свързаните с това психиатрични патологии. Лечението е насочено към възстановяване и поддържане на когнитивните функции и самостоятелното обслужване, към образователни програми и управление на проблемен тип поведение. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 12. 12. Дом за Социална и Здравна Помощ за хора с увреждания Sanitaria Assistenziale per Disabili В домът има две обособени части, намиращи се в сградата, наречена “Замъкът”, където са настанени 20 възрастни с аутизъм и сериозни поведенчески и/или психопатологически проблеми. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 13. 13. Замъкът ………… преди EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 14. 14. Замъкът ………… след това EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 15. 15. Структура на Е.Т.Ц. L’ORGANICO DEL C.T.E.srl Персонал: 2 невропсихиатри, психиатър, рехабилитатор, 2 социални асистенти, психопедагог и старша медицинска сестра Персоналът се състои от около 90 служители, с различен медицински и образователен профил. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 16. 16. <ul><li>Създава се през 1997 с цел развиването на дейности за работа с хора с леки умствени увреждания, понастоящем е обвързан с общините: : </li></ul><ul><li>Дневни и целодневни услуги: Вила Люляк и Вила Бианка </li></ul><ul><li>Фермерство </li></ul><ul><li>Социални дейности: художествени ателиета, магазин, забавления в свободното време </li></ul><ul><li>Изготвяне и актуализиране на информация, оказване на помощ. </li></ul><ul><li>професионална интеграция </li></ul>EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 17. 17. Европейски Терапевтичен Център …… Вила Люляк EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 18. 18. Европейски Терапевтичен Център …. Вила Бианка EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 19. 19. Земеделската Кооперация се създава през 2006 год. Продукцията ѝ е в съответствие с традиционното за района производство, което се изразява в: Биологично земеделие Отглеждане на животни Учебни лаборатории Оранжерии Фермерство Професионална интеграция EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 20. 20. Антико коле земеделска кооперация …….. EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 21. 22. POLISPORTIVA BLU’ <ul><li>Създава се през 2008 с цел социална интеграция чрез спорта. </li></ul><ul><li>Работи с квалифицирани инструктори с голям опит в сферата на образованието и спорта. </li></ul>
 22. 23. <ul><ul><ul><ul><li>ПРЕДЛАГА: </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>ЕЗДА </li></ul><ul><li>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЧРЕЗ ЯЗДЕНЕ </li></ul><ul><li>ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ </li></ul><ul><li>ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ЖИВОТНИ </li></ul><ul><li>ЛЯТНО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ </li></ul><ul><li>ХАТА ЙОГА </li></ul><ul><li>СПОРТЕН ЕЗЕРЕН РИБОЛОВ </li></ul><ul><li>КОНТАКТ С МОРСКИ ЖИВОТНИ </li></ul><ul><li>БАСЕЙН </li></ul>EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 23. 24. АСОЦИАЦИЯ Polisportiva Blù……… манежът EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 24. 25. * Контакт с морски животни * езерото Роза * Басейнът EUROSOCIALNETWORK TITOLO
 25. 26. EUROSOCIALNETWORK TITOLO

×