Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calenzano azioni economiche_bg

241 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calenzano azioni economiche_bg

 1. 1. Comune di CALENZANO ДЕЙСТВИЯ , ЦЕЛЯЩИ ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ: УПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 5х1000 ДАНЪК ОБЩ ДОХОД ЗА СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ EUROSOCIALNETWORK
 2. 2. TITOLO ЦЕЛ 1: Да осигури услуги за подпомагане и социална защита на безпомощни хора и граждани в затруднено положение EUROSOCIALNETWORK
 3. 3. TITOLO EUROSOCIALNETWORK ЦЕЛ 2: Да гарантира, че помощта ще отиде при онзи, който наистина има нужда
 4. 4. TITOLO EUROSOCIALNETWORK ЦЕЛ 3: Да отговори бързо на търсенията за подпомагане
 5. 5. TITOLO EUROSOCIALNETWORK ЦЕЛ 4: Да увеличи стойността на мрежата от доброволци и солидарното обединяване
 6. 6. TITOLO ПРОБЛЕМ 1: В Италия се повишиха цените, наемите, режийните на домакинствата, броят на възрастните хора. EUROSOCIALNETWORK
 7. 7. TITOLO EUROSOCIALNETWORK ПРОБЛЕМ 2 : Икономическата криза доведе до увеличаване броя на семействата в затруднено положение.
 8. 8. TITOLO EUROSOCIALNETWORK ПРОБЛЕМ 3 : Тосканските социални услуги са на добро ниво, следователно тяхната стойност е висока и нараства разходът за структури и асистентство.
 9. 9. TITOLO EUROSOCIALNETWORK ПРОБЛЕМ 4 : Икономическата криза доведе до намаляване парите и на Общините, следователно намаляват публичните ресурси за местни социални грижи.
 10. 10. TITOLO РЕШЕНИЕ 1: Общините полагат усилие и не режат бюджетът на техния социален разход. EUROSOCIALNETWORK
 11. 11. TITOLO EUROSOCIALNETWORK РЕШЕНИЕ 2: Общината създава “система” с добре работещите представители на неправителствения сектор, които работят по случаите, сигнализирани от Социалните служби.
 12. 12. TITOLO EUROSOCIALNETWORK РЕШЕНИЕ 3: Общината доставя на този Унитарен фонд годишен дял без утежнения за баланса, благодарение на 5х1000.
 13. 13. TITOLO EUROSOCIALNETWORK РЕШЕНИЕ 4: Фондът управлява икономическите участия, приобщава доброволци, ускорява способността за отговор, става привлекателен за частни дарения, организира събития за набиране на средства, насърчава култура на солидарност, умножава резултатността на всяко едно евро, събрано от 5х1000
 14. 14. Comune di CALENZANO Инж. Енрико Панци Общински съветник в Жилищна и социално-санитарна политика EUROSOCIALNETWORK

×