Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© 2014 Ipsos. All rights reserved 
DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 
27 oktober 2014 
Kontakt: David.Ahlin@...
Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans 
•23 % tycker att den nyvalda regeringen på det hela taget gör e...
Den nyvalda regeringen tillträder med negativ förtroendebalans 
50 
42 
43 
41 
23 
24 
27 
29 
30 
25 
0 
10 
20 
30 
40 ...
Alliansoppositionen har positiv förtroendebalans 
42 
43 
38 
24 
26 
27 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
jan ...
Förtroendebalansen för regeringen och oppositionen 
5 
På det hela taget, tycker du att den nyvalda regeringen gör ett bra...
Bas: Röstar på M, Fp, C eller KD 4 av 10 alliansväljare tycker att den nyvalda regeringen gör ett dåligt jobb 
7 
31 
42 
...
Bas: Röstar på M, Fp, C eller KD 3 av 4 alliansväljare tror att Alliansen skulle göra ett bättre jobb 
76 
12 
5 
6 
0 
10...
Bas: Röstar på S, V eller Mp 4 av 10 rödgröna väljarna tycker att regering Löfven gör ett bra jobb 
44 
31 
3 
21 
0 
10 
...
Bas: Röstar på S, V eller Mp Varannan rödgrön väljare tror att alliansregeringen skulle göra ett sämre jobb 
8 
29 
52 
11...
Metodbeskrivning 
Fältperiod: 9 till 21 oktober 2014 
Antal intervjuer: 2049 
Ipsos har intervjuat ett representativt slum...
© 2014 Ipsos. All rights reserved 
© Ipsos 
www.ipsos.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen: Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans

198 views

Published on

23 % tycker att den nyvalda regeringen på det hela taget gör ett bra jobb, medan 25 % tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Det innebär att den nyvalda regeringen tillträder med negativ förtroendebalans (-2 %) i DN/Ipsos återkommande undersökning väljarnas betyg på regeringen och oppositionen.

38 % tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb medan 27 % tror att en alliansregering skulle göra ett sämre jobb, vilket ger oppositionen en positiv förtroendebalans (+ 11 %).

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen: Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans

 1. 1. © 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 2014 Kontakt: David.Ahlin@ipsos.com, Henrik.Karlsson@ipsos.com
 2. 2. Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans •23 % tycker att den nyvalda regeringen på det hela taget gör ett bra jobb, medan 25 % tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Det innebär att den nyvalda regeringen tillträder med negativ förtroendebalans (-2 %) i DN/Ipsos återkommande undersökning väljarnas betyg på regeringen och oppositionen. •Efter en svag start med tidiga ministeravgångar hösten 2006 hade regeringen Reinfeldt i motsvarande mätningar en positiv förtroendebalans under båda sina mandatperioder. •I senaste mätningen i juni 2014 var förtroendebalansen för alliansregeringen positiv (+ 11 %) med 41 % som tyckte att regeringen gjorde ett bra jobb mot 30 % som tyckte att regeringen gjorde ett dåligt jobb. •Jämfört med junimätningen är det idag fler väljare som inte har någon uppfattning (21 %) eller som svarar ”varken bra eller dåligt jobb” (30 %). Regeringen har nyligen tillträtt, budgeten lades fram igår 23 oktober och få väljare har hunnit bilda sig en uppfattning om regeringens politik och förmåga. I takt med att regeringens politik blir mer känd förväntas fler väljare kunna ta ställning. •38 % tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb medan 27 % tror att en alliansregering skulle göra ett sämre jobb, vilket ger oppositionen en positiv förtroendebalans (+ 11 %). 2
 3. 3. Den nyvalda regeringen tillträder med negativ förtroendebalans 50 42 43 41 23 24 27 29 30 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 jun 2013 sep 2013 jan 2014 jun 2014 okt 2014 Bra jobb Varken bättre eller sämre Dåligt jobb Osäker/ vet ej På det hela taget, tycker du att den nyvalda regeringen gör ett bra eller dåligt jobb?* Källa: DN/Ipsos 17-24 juni 2013, 5-24 september 2013, 17-28 januari 2014, 2 – 13 juni 2014, 9-21 oktober 2014 Bas: samtliga n=1012, n=1196, n=1153, n=1150, n=2049 3 Regerings- skifte *Tidigare formulering var ” På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb?”
 4. 4. Alliansoppositionen har positiv förtroendebalans 42 43 38 24 26 27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 jan 2014 jun 2014 okt 2014 Bättre jobb Varken bättre eller sämre Sämre jobb Osäker/ vet ej *Tror du att en alliansregering skulle göra ett bättre eller ett sämre jobb? Källa: DN/Ipsos 17-28 januari 2014, 2 – 13 juni 2014, 9-21 oktober 2014 Bas: samtliga n=1153, n=1150, n=2049 4 Regerings- skifte *Tidigare formulering var ” Tror du att en regering ledd av Socialdemokraterna skulle göra ett bättre eller sämre jobb?”
 5. 5. Förtroendebalansen för regeringen och oppositionen 5 På det hela taget, tycker du att den nyvalda regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Tror du att en alliansregering skulle göra ett bättre eller ett sämre jobb? 38 23 27 23 30 25 Bättre jobb / Bra jobb Varken eller Sämre jobb / Dåligt jobb Oppositionen Regeringen Balans oppositionen: +11 procentenheter (S-ledd opposition i juni: +17 procentenheter) Balans regeringen: -2 procentenheter (Alliansen i juni: +11 procentenheter) Källa: DN/Ipsos 9-21 oktober 2014 Bas: samtliga n=2049
 6. 6. Bas: Röstar på M, Fp, C eller KD 4 av 10 alliansväljare tycker att den nyvalda regeringen gör ett dåligt jobb 7 31 42 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bra jobb Varken bra eller dåligt Dåligt jobb Osäker/ vet ej På det hela taget, tycker du att den nyvalda regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Källa: DN/Ipsos 9-21 oktober 2014 6
 7. 7. Bas: Röstar på M, Fp, C eller KD 3 av 4 alliansväljare tror att Alliansen skulle göra ett bättre jobb 76 12 5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bättre jobb Varken bättre eller sämre Sämre jobb Osäker/ vet ej *Tror du att en alliansregering skulle göra ett bättre eller ett sämre jobb? Källa: DN/Ipsos 9-21 oktober 2014 7
 8. 8. Bas: Röstar på S, V eller Mp 4 av 10 rödgröna väljarna tycker att regering Löfven gör ett bra jobb 44 31 3 21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bra jobb Varken bra eller dåligt Dåligt jobb Osäker/ vet ej På det hela taget, tycker du att den nyvalda regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Källa: DN/Ipsos 9-21 oktober 2014 8
 9. 9. Bas: Röstar på S, V eller Mp Varannan rödgrön väljare tror att alliansregeringen skulle göra ett sämre jobb 8 29 52 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bättre jobb Varken bättre eller sämre Sämre jobb Osäker/ vet ej *Tror du att en alliansregering skulle göra ett bättre eller ett sämre jobb? Källa: DN/Ipsos 9-21 oktober 2014 9
 10. 10. Metodbeskrivning Fältperiod: 9 till 21 oktober 2014 Antal intervjuer: 2049 Ipsos har intervjuat ett representativt slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon. Syftet är att undersöka väljarnas uppfattning om hur regeringen sköter sitt jobb, och huruvida man tror att en regering ledd av Alliansen skulle göra ett bättre eller sämre jobb. Vägningen är gjord med avseende på kön, ålder, region i Sverige mot SCB-data, samt parti i valet 2014. På grund av de vägningar som görs baseras signifikansberäkningar på en s.k. effektiv bas. Detta gör att felmarginalerna ibland kan vara större än om man baserar signifikanstestningen på faktisk bas. Den effektiva basen används för att minska sannolikheten för att avvikelser markeras som signifikanta som en följd av vägningen av data. Undersökningen publiceras med förstahandsrätt för Dagens Nyheter. Diagrammen redovisar resultat i procent, om inget annat anges. Frågor om undersökningen besvaras av David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 10
 11. 11. © 2014 Ipsos. All rights reserved © Ipsos www.ipsos.se

×