Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redovno mesečno istraživanje Februar 2013

501 views

Published on

Samo je oko trećine prisutnih u zemlji građana sigurno da bi sada izašlo na izbore – dakle, značajno manje od 2 miliona, a o izlasku na izbore ukupno razmišlja jedva nešto više od polovine (značajno manje od 3 miliona).

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Redovno mesečno istraživanje Februar 2013

  1. 1. REDOVNO MESEČNO ISTRAŽIVANJEFebruar 2013.
  2. 2. Metodološke napomene Realizacija: Terensko istraživanje sprovedeno u periodu od 15– 25. februar 2013. Uzorački okvir: Populacija Srbije (bez Kosmeta) 18+ Veličina uzorka: 1060 ispitanika Troetapni slučajan reprezentativni stratifikovani uzorak Jedinica prve etape: Teritorija biračkih mesta Tip uzorka: Jedinica druge etape: Domadinstva (SRSWoR – slučajnim korakom) Jedinica trede etape: Ispitanici u okviru domadinstva (Kish tablice) Tip istraživanja: Omnibus, terenski upitnik prosečne dužine 45 minuta 67 opština iz Srbije, 127 mesnih zajednica, gradske, prigradske i seoske životneMesta istraživanja: sredinePoststratifikacija: Po polu, godinama i regionu 1.45% za pojave sa incidencom od 5% Greška: 2.86% za pojave sa incidencom od 25% 3.31% za pojave sa incidencom od 50% (marginalna greška)
  3. 3. Da su parlamentarni izbori ove nedelje, da li biste glasali na tim izborima?Baza: Ukupna ciljna populacija % Sigurno bih glasao/la % Verovatno bih glasao/la % Neodlučan/Ne zna % Verovatno ne bih glasao/la % Sigurno ne bih glasao/la 22 19 22 17 19 19 18 18 7 9 9 10 12 11 8 10 23 28 31 24 24 23 25 20 35 32 31 31 29 32 30 33Jul 2012. Avgust 2012 Septembar Oktobar Novembar Decembar Januar 2013. Februar 2013. 2012. 2012. 2012 2012
  4. 4. Procenat opredeljenih građana (oni koji znaju za koga bi glasali) Baza: Ukupna ciljna populacija Opredeljeni100%90%80%70%60% 6450% 56 54 55 56 54 58 54 55 55 50 50 51 50 49 52 51 52 53 49 50 4940% 46 4730%20%10% 0% Apr-11 Jun-11 Jul-11 Oct-11 Jun-12 Jul-12 Oct-12 Aug-11 Nov-11 Aug-12 Nov-12 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Feb-11 Feb-12 Dec-12 Feb-13 Mar-11 May-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Sep-12
  5. 5. Kada bi Parlamentarni izbori bili u nedelju, i stranke pojedinačno izlazile na izbore, za koju stranku biste vi glasali? – OPREDELJENI41% Baza: opredeljeni (47% od ciljne populacije) 13% 13% 7% 8% 7% 5% 3% 2%SNS SPS DS DSS LDP SRS URS Dveri Neka druga stranka 5
  6. 6. Kada bi Parlamentarni izbori bili u nedelju, i stranke pojedinačno izlazile na izbore, za koju stranku biste vi glasali? – OPREDELJENI50% SNS DS SPS DSS LDP G17+/URS SRS40%30%20%10%0% Nov-11 Nov-12 Feb-12 Aug-12 Feb-13 Dec-11 Dec-12 Oct-11 Jun-12 Jan-12 Mar-12 Jul-12 Sep-12 Oct-12 Jan-13 6
  7. 7. Komentar Samo je oko trećine prisutnih u zemlji građana sigurno da bi sada izašlo na izbore – dakle, značajno manje od 2 miliona, a o izlasku na izbore ukupno razmišlja jedva nešto više od polovine (značajno manje od 3 miliona). Opredeljenih (onih koji sada znaju za koga bi glasali) je svega 47% U pogledu broja onih koji bi glasali za njih jedino SNS raste, dok sve ostale stranke padaju u pogledu broja za njih opredeljenih birača.  SNS je na rekordnih 41% od ukupnog broja opredeljenih  … dok su se SPS i DS izjednačili na 13% (SPS je malo, a DS značajno pao u pogledu broja ljudi koji sada kažu da bi glasali za njih)  iza ove tri stranke su DSS i LDP koji imaju rezult koji i ih sigurno uveo u parlament da su sada izbori (po 7%)  Rejting SRS je malo porastao i pa su radikali ponovo na cenzusu od 5% Nedelju kada je rađeno istraživanje je obeležilo:  smirivanje sukoba unutar Vlade  najave iz SNS-a akcija na ekonomskom planu  razlaz Vuka Jeremića (i ne samo njega) sa DS  protest radikala povodom 10 godina pritvora Vojislava Šešelja u Hagu 7

×