Curs Deschis L.E. Afaceri, Weekend

284 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curs Deschis L.E. Afaceri, Weekend

  1. 1. Centrul de Limbi Str ă ine A_BEST Interactiv Curs deschis de LIMB Ă ENGLEZ Ă , limbaj de afaceri: START: SAMBATA, 26 septembrie 2009, ORA 9.00, HOTEL ****K+K (zon ă central ă , la Pia ţ a Universit ă ţ ii, in spatele Spitalului Col ţ ea) Opinia ta cap ătă voce!
  2. 2. <ul><li>PROFILUL CURSANTULUI: </li></ul><ul><li>Cursul se adreseaz ă tuturor persoanelor adulte care doresc s ă studieze limba englez ă , limbajul de afaceri . </li></ul><ul><li>NIVELUL DE STUDIU: </li></ul><ul><li>Cursul se adreseaz ă persoanelor care se afl ă la nivel mediu (pre-intermediate-intermediate) . </li></ul>
  3. 3. Unde? C â nd? C â t dureaz ă ? Î n s ă li special amenajate, elegante, î n cadrul Hotelului **** K+K, Pia ţ a Universitatii. Modul de 42 de ore de studiu, structurate î n c â te 14 SESIUNI, î n fiecare zi de SAMBATA, cu î ncepere de la 9.00, pana12.00. Î n perioada 26 septem- brie- 09 ianuarie 2009. !!! *** Data de începere a cursurilor se poate modifica uşor, în funcţie de ritmul înscrierilor pe nivel de studiu.
  4. 4. De ce cursurile A_BEST Interactiv? <ul><li>traineri dedicaţi şi responsabili, cu experienţ ă î n predarea limbii engleze adul ţ ilor din mediul business; </li></ul><ul><li>grupe mici (8-10 cursan ţ i); </li></ul><ul><li>atenţie specială acordată relaţiei cursant – trainer; </li></ul><ul><li>aplicarea metodei comunicative de predare a limbii ţintă; </li></ul><ul><li>evaluări periodice ale cunoştinţelor, realiste, riguroase şi constructive; </li></ul><ul><li>suporturi de curs incluse î n tariful modulului, furnizate de o editură britanică de top; </li></ul><ul><li>locaţie excelent ă . </li></ul>
  5. 5. TARIF ş i MODALITATE DE PLAT Ă : <ul><li>-> Tarif: 27,2 RON (pre ţ FINAL)/ cursant/ ora de curs. </li></ul><ul><li>-> Pre ţ ul total al unui modul de studiu include </li></ul><ul><li>ş i suportul de curs, furnizat de c ă tre Fischer International. </li></ul><ul><li>-> Final de curs cu … surprize lingvistice! </li></ul><ul><li>-> Î n trei tran ş e egale , î n valoare de 380.8 ron fiecare, prima - la î nscriere, a doua - la finalizarea ş edin ţei nr. 10, iar a treia – la finalizarea ş edin ţei nr. 18 . </li></ul><ul><li>-> IMPORTANT! </li></ul><ul><li>SISTEM DE DISCOUNT: </li></ul><ul><li>la achitarea integrala a cursului, se obţin 2 ore gratuite; </li></ul><ul><li>la aducerea unui cursant (ruda/ prieten/ coleg etc), fiecare persoana obtine cate 2 ore gratuite, din totalul de 42 ore. </li></ul>
  6. 6. Î NSCRIERI: <ul><li>Pentru î nscrieri, v ă rug ă m s ă contacta ţ i via e-mail sau telefonic Centrul de Limbi Str ă ine A_BEST Interactiv. </li></ul><ul><li>Î n cazul cursanţilor ne î ncepători, evaluare iniţială se poate face inclusiv on-line. </li></ul><ul><li>DATE DE CONTACT: </li></ul><ul><li>Tel. mobil: 0762.274.914 </li></ul><ul><li>Tel. fix: 031.410.94.69 </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>V ă a ş tept ă m! </li></ul>

×