*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nu te teme de nimic, căci Eu
sunt cu tine.
Ce să fac cu
team...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Eu sunt cu tine; şi nimeni
nu va pune mâna pe tine, ca
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Nu
te înspăimânta şi nu te ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Când te vei culca, vei fi fără
teamă, şi când vei
dormi, som...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Merge în pace pe un drum
pe care n-a mai călcat
niciodată cu...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu
te uita cu îngrijorare,...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul
tău, care te iau de mâna
drea...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nu te teme de nimic, ...
Căci Eu îţi vin în ajutor,
zice Dom...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Deci, ce vom zice noi în faţa
tuturor acestor lucruri? Dacă
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nu te teme nici de spaimă
năpraznică, nici de o năvălire din...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Încredeţi-vă în Domnul,
Dumnezeul vostru, şi veţi fi
întăriţ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L
iubesc.
Psalmul 145.20
ÎNTRE...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul întăreşte paşii omului, când
Îi place calea lui; dacă...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Domnul iubeşte dreptatea, şi
nu părăseşte pe credincioş...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Mă încred în Dumnezeu, şi nu
mă tem de nimic: Ce pot să îmi
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci cel ce se atinge de voi se
atinge de lumina ochilor Lui...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Aşa vorbeşte Domnul, care te-a
făcut şi întocmit, şi care de...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cine se teme de Domnul are un
sprijin tare în El, şi copiii ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ei mă prinseseră în ziua
strâmtorării mele, dar Domnul a
fos...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Mă culc, adorm, şi mă deştept
iarăşi, căci Domnul este
sprij...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
dreapta Ta mă sprijineşte,...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este lumina şi mântuirea
mea: de cine să mă tem? Domn...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul sprijineşte pe cei
neprihăniţi.
În cine aş putea găsi...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dumnezeu este adăpostul şi
sprijinul nostru, un ajutor care ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Da, Dumnezeu este ajutorul
meu, Domnul este sprijinul
suflet...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Încredinţează-ţi soarta în mâna
Domnului şi El te va sprijin...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Sufletul meu este lipit de
Tine; dreapta Ta mă
sprijineşte.
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Pe Tine mă sprijinesc, din
pântecele mamei mele. Tu eşti
Bin...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ori de câte ori zic: Mi se clatină
piciorul! bunătatea
Ta, D...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Alergaţi la Domnul şi la
sprijinul Lui, căutaţi
necurmat Faţ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Sprijineşte-mă, după făgăduinţa
Ta, ca să trăiesc, şi nu mă ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul ocroteşte pe cei străini,
sprijineşte pe orfan şi pe
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
În strâmtorarea mea, am chemat pe
Domnul,... Din locaşul Lui...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul îi ajută ş-i izbăveşte; îi
izbăveşte de cei răi şi-i
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Când umblu în mijlocul
strâmtorării, Tu mă înviorezi, ...
şi...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul sprijineşte pe toţi cei
ce cad, şi îndreaptă pe cei
î...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul vă va da pâine în
necaz, şi apă în strâmtorare.
Isaia...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Scăparea celor neprihăniţi vine
de la Domnul;
El este ocroti...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
În toate necazurile lor n-au fost fără
ajutor, şi Îngerul ca...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El este un scut pentru toţi cei ce
caută adăpost în EL.
Cine...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Tu eşti adăpostul şi scutul meu;
eu nădăjduiesc în făgăduinţ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
În toate necazurile lor n-au fost fără
ajutor, şi Îngerul ca...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi
şi împovăraţi, şi Eu vă voi...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul îl sprijineşte, când este
pe patul de suferinţă: îi u...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El îţi iartă toate fărădelegile
tale. El îţi vindecă toate b...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
(Domnul) tămăduieşte pe cei cu
inima zdrobită, şi le leagă
r...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El a luat asupra Lui
neputinţele noastre şi a
purtat bolile ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dacă vei asculta cu luare aminte la glasul
Domnului, ... dac...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Teme-te de Domnul şi abate-te
de la rău! Aceasta va aduce
să...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Voi să slujiţi
Domnului, Dumnezeului
vostru, şi El vă va bin...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cartea aceasta a legii să nu se
depărteze de gura ta; cugetă...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Prin poruncile Tale
mă fac mai priceput.
Cum pot să am înţel...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dumnezeu a dat lui Solomon
înţelepciune, foarte mare
pricepe...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dă-mi dar
înţelepciune şi pricepere.
Cum pot să am înţelepci...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca
să-i facă înţelepţi.
Cum pot...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
La Dumnezeu este înţelepciunea şi
puterea; sfatul şi pricepe...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Legea Domnului este desăvârşită şi
înviorează sufletul; mărt...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Frica Domnului este începutul
înţelepciunii; toţi cei ce o p...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi
va mări ştiinţa, şi ce...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dacă vei cere înţelepciune, ... Dacă ...
Vei umbla după ea c...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ascultaţi învăţătura, ca să vă
faceţi înţelepţi, şi nu
lepăd...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cine umblă cu înţelepţii se face
înţelept, dar cui îi place ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nenorocitul dispreţuieşte
învăţătura tatălui său, dar
cine i...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ascultă sfaturile, şi primeşte
învăţătura, ca să fii înţelep...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Încetează, fiule, să mai asculţi
învăţătura, dacă ea te
depă...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Vinul este batjocoritor, băuturile
tari sunt gălăgioase; ori...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Eu chem pe Domnul Cel vrednic
de laudă, şi sunt izbăvit de
v...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Tu ... mă izbăveşti de omul
asupritor.
Sunt asuprit şi nedre...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este scăparea celui
asuprit, scăpare la vreme de
neca...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Pentru că cei nenorociţi sunt
asupriţi şi pentru că săracii
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Păzesc legea şi dreptatea: nu mă
lăsa în voia asupritorilor ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El face dreptate celor asupriţi;
dă pâine celor flămânzi.
Su...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Da, Tu eşti lumina mea, Doamne!
Domnul luminează întunericul...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele şi o
lumi...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Da, Tu îmi aprinzi lumina mea.
Domnul, Dumnezeul meu, îmi
lu...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Celui fără prihană îi răsare o
lumină în întuneric.
Sunt dep...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cine umblă în întuneric şi n-are
lumină, să se încreadă în
N...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dacă vei da mâncarea ta celui
flămând, dacă vei sătura sufle...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci iată, întunericul acopere
pământul, şi negură mare
popo...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna
ta nu se va mai întun...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El a făcut cu mine un legământ
veşnic, ... Nu va face El oar...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor
ce iubes...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Domnul Îşi întinde privirile
peste tot pământul, ca să
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
(Tu) lărgeşti drumul supt
paşii mei, şi picioarele mele
nu s...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Încrede-te în Domnul din toată
înima ta, şi nu te bizui pe
î...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Tu lărgeşti drumul supt paşii
mei, şi nu-mi alunecă
glesnele...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Când îmi este mâhnit duhul în
mine, Tu îmi cunoşti cărarea.
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Fiule, să nu se depărteze
învăţăturile acestea de ochii
tăi....
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Urechile tale vor auzi după tine
glasul care va zice: Iată
d...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este cu voi când sunteţi
cu El; dacă-L căutaţi, Îl ve...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar
n-am văzut pe cel nepri...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ochii tuturor
nădăjduiesc în Tine,
şi Tu le dai hrana la vre...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El ... dă pâine celor flămânzi.
Dumnezeu cunoaşte
nevoile me...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Învăţăturile Tale sunt moştenirea
mea de veci, căci ele sunt...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Vă las pacea, vă dau pacea Mea.
Nu v-o dau cum dă lumea. Să ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de poporul care
păzeşte Legea!
Cine poate fi fericit?...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice mai degrabă de cei ce
ascultă Cuvântul lui
Dumnezeu, ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei săraci în duh,
căci a lor este Împărăţia
cerur...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei ce plâng, căci ei
vor fi mângâiaţi!
Cine poate...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor
moşteni pământul!
Cine poa...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei flămânzi şi
însetaţi după neprihănire,
căci ei...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei milostivi, căci ei
vor avea parte de milă!
Cin...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei cu inima curată,
căci ei vor vedea pe
Dumnezeu...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei
împăciuitori, căci ei vor fi
chemaţi fii ai lu...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de cei prigoniţi din
pricina neprihănirii, căci a lor...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice va fi de voi când, din
pricina Mea, oamenii vă vor
oc...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Eu am venit ca oile să aibă
viaţă, şi să o aibă din belşug.
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe
care ţi le dau azi, ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama
ta, cum ţi-a poruncit
Domn...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
O! De ar rămâne ei cu aceeaşi inimă
ca să se teamă de Mine ş...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Să urmaţi în totul calea pe care
v-a poruncit Domnul,
Dumnez...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Să faci ce este plăcut şi bine
înaintea Domnului, ca să fii
...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dacă eşti curat şi fără prihană,
atunci negreşit, El va vegh...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Împrieteneşte-te dar cu
Dumnezeu, şi vei avea pace; te
vei b...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dacă ascultă şi se supun, îşi
sfârşesc zilele în fericire, ş...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Mulţi zic: cine ne va arăta
fericirea? Eu însă zic: Fă să
ră...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Eu zic Domnului: Tu eşti
Domnul meu, Tu eşti singura
mea fer...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Da, fericirea şi îndurarea mă vor
însoţi în toate zilele vie...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea
să aibă parte de...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cel neprihănit se bucură în
Domnul şi în El îşi caută
scăpar...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul ne va da fericirea, şi
pământul nostru îşi va da
road...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ferice de oricine se teme de
Domnul, şi umblă pe căile Lui! ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cine cugetă la Cuvântul
Domnului, găseşte fericirea, şi
cine...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cel cu inimă prefăcută nu găseşte
fericirea, şi cel cu limba...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
O! de ai fi luat aminte la
poruncile Mele, atunci pacea ta
a...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Eu ştiu că fericirea este
pentru cei ce se tem de
Dumnezeu, ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Judeca pricina săracului şi a celui
lipsit, şi era fericit. ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Urmăriţi binele cetăţii, ... Şi
rugaţi-vă Domnului pentru ea...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Fie bine, fie rău, noi vom
asculta de glasul
Domnului, ... c...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dar cine îşi va adânci privirile în
legea desăvârşită, ... Ş...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul va sfârşi ce a început
pentru mine.
Care va fi sfârşi...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
În ziua când Te-am chemat, m-
ai ascultat, m-ai îmbărbătat
ş...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Eu strig cu glasul meu către
Domnul, şi El îmi răspunde
din ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ştiu de acum că Domnul
scapă pe unsul Său, şi-i va
răspunde ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Când Mă va chema, îi voi
răspunde; voi fi cu el în
strâmtora...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Înainte ca să Mă cheme, le voi
răspunde; înainte ca să
ispră...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Dacă te vei lipi iarăşi de Mine,
îţi voi răspunde iarăşi, şi...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
M-am dus la locul meu de strajă, şi
stam pe turn ca să veghe...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este lângă toţi cei
ce-L cheamă, lângă cei ce-L
cheam...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El împlineşte dorinţele celor
ce se tem de El, le aude
strig...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nu vei mai plânge! El Se va
îndura de tine, când vei striga;...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Atunci tu vei chema, şi Domnul va
răspunde, vei striga, şi E...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Eram gata să răspund celor ce nu
întrebau de Mine, eram gata...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Nu, mâna Domnului nu este prea
scurtă ca să mântuiască, nici...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cheamă-Mă, şi-ţi voi
răspunde.
Dumnezeu răspunde la
rugăciun...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este milostiv şi plin
de îndurare, îndelung
răbdător ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este milostiv şi plin de
îndurare, îndelung răbdător ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El va avea iarăşi milă de noi, va
călca în picioare nelegiui...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi
nelegiuirea, şi treci...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Veniţi totuşi să ne judecăm, zice
Domnul. De vor fi păcatele...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Totuşi Domnul aşteaptă să Se
milostivească de voi, şi Se va ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Ai aruncat înapoia Ta toate
păcatele mele!
Mă simt vinovat. ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Să se întoarcă la Domnul care va
avea milă de el, la Dumneze...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Îi voi curăţi de toate nelegiuirile, pe care
le-au săvârşit ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul este bun faţă de
toţi, şi îndurările Lui se
întind pe...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Oare pe mine mă ajută
Dumnezeu?
Isaia 66.2
ÎNTREBĂRIŞI...FĂG...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Pot să se mute munţii, pot să se clatine
dealurile, dar drag...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Domnul mi Se arată de departe;
Te iubesc cu o iubire veşnică...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cum mângâie pe cineva mamă-
sa, aşa vă voi mângâia Eu.
Oare ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
El, care n-a cruţat nici chiar pe
Fiul Său, ci L-a dat pentr...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Pe cel ce vine la Mine, nu-l
voi izgoni afară.
Oare pe mine ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
În adevăr, văd că Dumnezeu nu este
părtinitor, ci că în oric...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Mai înainte ca să te fi întocmit în
pântecele mamei tale, te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci mie nu mi-e ruşine de
Evanghelia lui Hristos; fiindcă e...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe
sin...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Domnul mustră pe cine
iubeşte, ca un părinte pe
copilul...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Iată, chiar suferinţele mele
erau spre mântuirea mea.
De ce ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi
vor merge spre Si...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi
mântuiţi toţi cei ce sunte...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Până la bătrâneţea voastră, Eu voi fi
Acelaşi, până la cărun...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu
sunt Domnul. Ei vor ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci Eu nu doresc moartea
celui ce moare, zice Domnul
Dumnez...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Adevărat, adevărat vă
spun, că , dacă păzeşte
cineva cuvântu...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Adevărat, adevărat vă spun, că cine
ascultă cuvintele Mele, ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum dar nu este nici o osândire pentru
cei ce sunt în Hrist...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Fiecare să aibă simţiri cumpătate
despre sine, potrivit cu m...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Astfel, credinţa vine în urma
auzirii; iar auzirea vine prin...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Lucruri, pe care ochiul nu le-a
văzut, urechea nu le-a auzit...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Şi Dumnezeu, care a înviat
pe Domnul, ne va învia şi pe
noi ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel ...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Căci dacă credem că Isus a murit şi a
înviat, credem şi că D...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Iar dacă se propovăduieşte că
Hristos a înviat din morţi, cu...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
*Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite!
Acum, aşa vorbeşte Domnul...
Nu te teme de nimic, căci Eu te...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fagaduinte 2013

2,097 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
575
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fagaduinte 2013

 1. 1. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 2. 2. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 3. 3. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 4. 4. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău. Ce să fac cu teama de necunoscut? Fapte 18.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 5. 5. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Întăreşte-te şi îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. Ce să fac cu teama de necunoscut? Iosua 1.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 6. 6. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce. Ce să fac cu teama de necunoscut? Proverbe 3.24 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 7. 7. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 41.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 8. 8. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 41.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 9. 9. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor! Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 41.13 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 10. 10. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nu te teme de nimic, ... Căci Eu îţi vin în ajutor, zice Domnul. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 41.14 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 11. 11. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ce să fac cu teama de necunoscut? Romani 8.31 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 12. 12. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. Ce să fac cu teama de necunoscut? Proverbe 3.25,26 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 13. 13. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi. Ce să fac cu teama de necunoscut? 2 Cronici 20.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 14. 14. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc. Psalmul 145.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 15. 15. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Psalm 37.23,24 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 16. 16. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Domnul iubeşte dreptatea, şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui. Psalm 37.28 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 17. 17. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic: Ce pot să îmi facă nişte oameni? Psalm 56.11 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 18. 18. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui. Oare eu am preţ în ochii cuiva? Zaharia 2.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 19. 19. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi întocmit, şi care de la naşterea ta este sprijinul tău: “Nu te teme de nimic!” În cine aş putea găsi sprijin? Isaia 44.2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 20. 20. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost în El. În cine aş putea găsi sprijin? Proverbe 14.26 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 21. 21. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu. În cine aş putea găsi sprijin? 2 Samuel 22.19 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 22. 22. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinitorul meu. În cine aş putea găsi sprijin? Psalmul 3.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 23. 23. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijineşte, şi îndurarea Ta mă face mare. În cine aş putea găsi sprijin? Psalmul 18.35 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 24. 24. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? În cine aş putea găsi sprijin? Psalmul 27.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 25. 25. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul sprijineşte pe cei neprihăniţi. În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 37.17 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 26. 26. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. În cine aş putea găsi sprijin? Psalmul 46.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 27. 27. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu! În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 54.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 28. 28. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 55.22 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 29. 29. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijineşte. În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 63.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 30. 30. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără încetare. În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 71.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 31. 31. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ori de câte ori zic: Mi se clatină piciorul! bunătatea Ta, Doamne, mă sprijineşte totdeauna. În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 94.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 32. 32. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui! În cine aş putea găsi sprijin? Psalmul 105.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 33. 33. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Sprijineşte-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea! În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 119.116 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 34. 34. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijineşte pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. În cine aş putea găsi sprijin? Psalm 146.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 35. 35. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul,... Din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. 2Samuel 22.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 36. 36. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul îi ajută ş-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că se încred în El. Psalm 37.40 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 37. 37. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, ... şi dreapta Ta mă mântuieşte. Psalm 138.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 38. 38. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul sprijineşte pe toţi cei ce cad, şi îndreaptă pe cei încovoiaţi. Psalm 145.14 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 39. 39. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă în strâmtorare. Isaia 30.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 40. 40. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Cine mă va ocroti în necaz? Psalm 37.39 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 41. 41. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime. Cine mă va ocroti în necaz? Isaia 63.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 42. 42. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în EL. Cine mă va ocroti în necaz? 2 Samuel 22.31 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 43. 43. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta. Unde pot găsi adăpostul în zbuciumul meu? Psalm 119.114 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 44. 44. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime. Cine mă va mângâia în necaz? 2 Corinteni 1.3,4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 45. 45. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. O grea povară îmi apasă sufletul Matei 11.28 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 46. 46. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui. Psalm 41.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 47. 47. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El îţi iartă toate fărădelegile tale. El îţi vindecă toate bolile tale. Psalm 103.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 48. 48. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! (Domnul) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile. Psalm 147.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 49. 49. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Matei 8.17 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 50. 50. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dacă vei asculta cu luare aminte la glasul Domnului, ... dacă vei face ce este bine înaintea Lui, ... şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă. Cum să fiu sănătos? Exodul 15.26 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 51. 51. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale. Cum să fiu sănătos? Proverbe 3.7-8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 52. 52. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău. Cum să fiu sănătos? Exod 23.25 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 53. 53. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Cum pot să am înţelepciune? Iosua 1.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 54. 54. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Prin poruncile Tale mă fac mai priceput. Cum pot să am înţelepciune? Psalm 119.104 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 55. 55. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. Cum pot să am înţelepciune? 1 Împăraţi 4.29 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 56. 56. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dă-mi dar înţelepciune şi pricepere. Cum pot să am înţelepciune? 2 Cronici 1.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 57. 57. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca să-i facă înţelepţi. Cum pot să am înţelepciune? Neemia 9.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 58. 58. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sunt. Cum pot să am înţelepciune? Iov 12.13 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 59. 59. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Cum pot să am înţelepciune? Psalmul 19.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 60. 60. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă. Cum pot să am înţelepciune? Psalm 111.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 61. 61. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 1.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 62. 62. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dacă vei cere înţelepciune, ... Dacă ... Vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, ... Căci Domnul dă înţelepciune. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 2.3-6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 63. 63. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 8.33 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 64. 64. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 13.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 65. 65. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nenorocitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 15.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 66. 66. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 19.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 67. 67. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 19.27 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 68. 68. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. Cum pot să am înţelepciune? Proverbe 20.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 69. 69. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Eu chem pe Domnul Cel vrednic de laudă, şi sunt izbăvit de vrăşmaşii mei. Sunt asuprit şi nedreptăţit 2 Samuel 22.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 70. 70. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Tu ... mă izbăveşti de omul asupritor. Sunt asuprit şi nedreptăţit 2 Samuel 22.49 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 71. 71. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Sunt asuprit şi nedreptăţit Psalmul 9.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 72. 72. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, Mă scol, şi aduc mântuire celor obijduiţi. Sunt asuprit şi nedreptăţit Psalmul 12.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 73. 73. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Păzesc legea şi dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei! Sunt asuprit şi nedreptăţit Psalmul 119.121 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 74. 74. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi. Sunt asuprit şi nedreptăţit Psalmul 146.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 75. 75. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu. Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu 2 Samuel 22.49 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 76. 76. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Psalm 119.105 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 77. 77. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu. Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Psalm 18.28 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 78. 78. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Psalm 112.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 79. 79. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Isaia 50.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 80. 80. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua nămiaza mare! Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Isaia 58.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 81. 81. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci iată, întunericul acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Isaia 60.2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 82. 82. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi. Sunt deprimat. E întuneric în jurul meu Isaia 60.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 83. 83. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El a făcut cu mine un legământ veşnic, ... Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea? Ce sens au evenimentele din viaţa mea? 2 Samuel 23.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 84. 84. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ce sens au evenimentele din viaţa mea? Romani 8.28 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 85. 85. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Oare Dumnezeu ştie situaţia mea? 2 Cronici 16.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 86. 86. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! (Tu) lărgeşti drumul supt paşii mei, şi picioarele mele nu se clatină. Drumul vieţii e dificil 2 Samuel 22.37 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 87. 87. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Încrede-te în Domnul din toată înima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Drumul vieţii e dificil Proverbe 3. 5,6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 88. 88. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Tu lărgeşti drumul supt paşii mei, şi nu-mi alunecă glesnele. Drumul vieţii e dificil Psalmul 18.36 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 89. 89. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoşti cărarea. Drumul vieţii e dificil Psalmul 142.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 90. 90. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi... Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. Drumul vieţii e dificil Proverbe 3. 21-23 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 91. 91. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: Iată drumul, mergeţi pe el! Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. Drumul vieţii e dificil Isaia 30.21 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 92. 92. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. Oare pot să-L cunosc pe Dumnezeu? 2 Cronici 15.2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 93. 93. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu- şi pâinea. Dumnezeu cunoaşte nevoile mele? Psalm 37.25 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 94. 94. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme. Dumnezeu cunoaşte nevoile mele? Psalm 145.15 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 95. 95. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El ... dă pâine celor flămânzi. Dumnezeu cunoaşte nevoile mele? Psalm 146.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 96. 96. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Ce îmi poate aduce bucurie? Psalm 119.111 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 97. 97. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aş vrea să am pace în suflet Ioan 14.27 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 98. 98. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de poporul care păzeşte Legea! Cine poate fi fericit? Proverbe 29.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 99. 99. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L păzesc! Cine poate fi fericit? Luca 11.28 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 100. 100. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Cine poate fi fericit? Matei 5.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 101. 101. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! Cine poate fi fericit? Matei 5.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 102. 102. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! Cine poate fi fericit? Matei 5.5 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 103. 103. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! Cine poate fi fericit? Matei 5.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 104. 104. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! Cine poate fi fericit? Matei 5.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 105. 105. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Cine poate fi fericit? Matei 5.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 106. 106. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Cine poate fi fericit? Matei 5.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 107. 107. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Cine poate fi fericit? Matei 5.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 108. 108. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Cine poate fi fericit? Matei 5.11 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 109. 109. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi să o aibă din belşug. Cine poate fi fericit? Ioan 10.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 110. 110. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie. Cum aş putea să găsesc fericirea? Deuteronom 4.40 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 111. 111. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi- o dă Domnul, Dumnezeul tău. Cum aş putea să găsesc fericirea? Deuteronom 5.16 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 112. 112. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! O! De ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor! Cum aş putea să găsesc fericirea? Deuteronom 5.29 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 113. 113. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Să urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi fericiţi. Cum aş putea să găsesc fericirea? Deuteronom 5.33 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 114. 114. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Să faci ce este plăcut şi bine înaintea Domnului, ca să fii fericit. Cum aş putea să găsesc fericirea? Deuteronom 6.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 115. 115. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta, şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate. Cum aş putea să găsesc fericirea? Iov 8.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 116. 116. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura iarăşi de fericire. Cum aş putea să găsesc fericirea? Iov 22.21 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 117. 117. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dacă ascultă şi se supun, îşi sfârşesc zilele în fericire, şi anii în bucurie. Cum aş putea să găsesc fericirea? Iov 36.11 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 118. 118. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Mulţi zic: cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic: Fă să răsară peste noi lumina Feţei Tale, Doamne! Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalmul 4.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 119. 119. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Eu zic Domnului: Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire! Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalmul 16.2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 120. 120. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalm 23.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 121. 121. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite? Fericeşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea! Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalm 34 12-14 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 122. 122. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi. Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalm 64.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 123. 123. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul ne va da fericirea, şi pământul nostru îşi va da roadele. Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalm 85.12 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 124. 124. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine. Cum aş putea să găsesc fericirea? Psalm 128.1-2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 125. 125. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. Cum aş putea să găsesc fericirea? Proverbe 16.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 126. 126. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cum aş putea să găsesc fericirea? Proverbe 17.20 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 127. 127. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta ca valurile mării. Cum aş putea să găsesc fericirea? Isaia 48.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 128. 128. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu, şi au frică de El. Cum aş putea să găsesc fericirea? Eclesiastul 8.12 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 129. 129. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Judeca pricina săracului şi a celui lipsit, şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul. Cum aş putea să găsesc fericirea? Ieremia 22.16 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 130. 130. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Urmăriţi binele cetăţii, ... Şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei! Cum aş putea să găsesc fericirea? Ieremia 29.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 131. 131. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului, ... ca să fim fericiţi. Cum aş putea să găsesc fericirea? Ieremia 42.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 132. 132. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, ... Şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cum aş putea să găsesc fericirea? Iacov 1.25 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 133. 133. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Care va fi sfârşitul vieţii mele? Psalmul 138.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 134. 134. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! În ziua când Te-am chemat, m- ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Psalm 138.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 135. 135. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Psalm 3.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 136. 136. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său, şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfânt. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Psalm 20.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 137. 137. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Psalm 91.15 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 138. 138. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta! Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Isaia 65.24 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 139. 139. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Ieremia 15.19 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 140. 140. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! M-am dus la locul meu de strajă, şi stam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul, şi ce-mi va răspunde la plângerea mea. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Habacuc 2.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 141. 141. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Psalm 145.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 142. 142. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Psalm 145.19 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 143. 143. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Isaia 30.19 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 144. 144. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: Iată- Mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Isaia 58.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 145. 145. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de ceice nu Mă căutau; am zis: Iată-Mă, iată-Mă! Către un neam, care nu chema Numele Meu. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Isaia 65.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 146. 146. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci ... păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte! Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Isaia 59.1,2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 147. 147. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde. Dumnezeu răspunde la rugăciuni? Ieremia 33.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 148. 148. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Psalm 145.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 149. 149. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate... (El) Îşi ţine dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul... Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Exod 34.6-7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 150. 150. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Mica 7.19 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 151. 151. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea, şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Mica 7.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 152. 152. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Isaia 1.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 153. 153. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi, şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El! Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Isaia 30.18 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 154. 154. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Isaia 38.17 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 155. 155. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând. Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Isaia 55.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 156. 156. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Îi voi curăţi de toate nelegiuirile, pe care le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta toate nelegiuirile prin care M-au supărat, şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea. Mă simt vinovat. Oare Dumnezeu mă mai iartă? Ieremia 33.8 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 157. 157. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui Oare pe mine mă ajută Dumnezeu? Psalm 145.9 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 158. 158. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Oare pe mine mă ajută Dumnezeu? Isaia 66.2 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu.
 159. 159. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Ce-mi va da oare Dumnezeu? Ieremia 29.11 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 160. 160. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Oare pe mine mă iubeşte Dumnezeu? Isaia 54.10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 161. 161. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Domnul mi Se arată de departe; Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! Oare pe mine mă iubeşte Dumnezeu? Ieremia 31.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 162. 162. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cum mângâie pe cineva mamă- sa, aşa vă voi mângâia Eu. Oare pe mine mă iubeşte Dumnezeu? Isaia 66.13 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 163. 163. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Îmi va da Dumnezeu ceea ce am nevoie? Romani 8.32 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 164. 164. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară. Oare pe mine mă primeşte Dumnezeu? Ioan 6.37 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 165. 165. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El Oare pe mine mă primeşte Dumnezeu? Fapte 10.34,35 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 166. 166. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte... Oare Dumnezeu mă cunoaşte? Ieremia 1.6 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 167. 167. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Oare eu pot fi mântuit? Romani 1.16 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 168. 168. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Oare eu pot fi mântuit? Ioan 3.16 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 169. 169. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte! De ce îngăduie Dumnezeu încercări în viaţa mea? Proverbe 3.12 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 170. 170. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea. De ce îngăduie Dumnezeu încercări în viaţa mea? Isaia 38.17 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 171. 171. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuira îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi! Oare partea mea este doar o viaţă tristă? Proverbe 3.12 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 172. 172. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul. Ce să fac ca să fiu mântuit? Isaia 45.22 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 173. 173. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Până la bătrâneţea voastră, Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc. Ce speranţă pot să am la bătrâneţe? Isaia 46.4 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 174. 174. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată înima lor. Aş vrea să fac voia Lui, dar nu pot! Ieremia 24.7 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 175. 175. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi. Pentru ce ne naştem şi murim? Ezechel 18.32 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 176. 176. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Adevărat, adevărat vă spun, că , dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea. Există o altă alternativă decât moartea? Ioan 8.51 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 177. 177. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Gândul la judecata viitoare mă nelinişteşte Ioan 5.24 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 178. 178. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. Gândul la judecata viitoare mă nelinişteşte Romani 8.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 179. 179. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Fiecare să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Unii cred, dar eu nu am darul credinţei Romani 12.3 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 180. 180. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Unii cred, dar eu nu am darul credinţei Romani 10.17 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 181. 181. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe caer le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Ce lucruri ne-a pregătit Dumnezeu? 1 Corinteni 2.9,10 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 182. 182. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa. Ce garanţie am că există o înviere? 1 Corinteni 6.14 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 183. 183. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi mai întâi vor învia cei morţi în Hristos. Ce garanţie am că există o înviere? 1 Tesaloniceni 4.16 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 184. 184. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Ce garanţie am că există o înviere? 1 Tesaloniceni 4.14 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 185. 185. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor? Ce garanţie am că există o înviere? 1 Corinteni 15.12 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 186. 186. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 187. 187. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 188. 188. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 189. 189. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 190. 190. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 191. 191. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 192. 192. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 193. 193. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 194. 194. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 195. 195. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 196. 196. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 197. 197. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 198. 198. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 199. 199. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 200. 200. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Ce să fac cu teama de necunoscut? Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE
 201. 201. *Creat pentru a incuraja şi sustine. Dumnezeu Insusi promite! Acum, aşa vorbeşte Domnul... Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43.1 ÎNTREBĂRIŞI...FĂGĂDUINŢE

×