Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bullying-ul ca formă de violență in institutia de
invatamant
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene....
Obiective:
 Conștientizarea factorilor, caracteristicilor, semnelor și
consecințelor fenomenului tachinării/intimidătii î...
 LEGEAANTI-BULLYING IN ROMANIA
 Aproape jumătate dintre copiii din România - 46% - au fost la un moment sau
altul victim...
LEGEAANTI-BULLYING IN ROMANIA
 Legea Educatiei Nationale a fost astfel completată cu o secţiune care
prevede expres defin...
Actiuni de interventie la nivelul unitatii de invatamant
 Pe plan local, la nivelul unităţii de învăţământ, directorul ac...
Actiuni de interventie la nivelul unitatii de invatamant
 Prevenirea fenomenului “bullying” în mediul şcolar trebuie să s...
La nivelul clasei de elevi pot fi identificate măsuri :
 întâlniri periodice cadru didactic / diriginte – părinți –
elevi...
Termeni cheie:
A HĂRȚUÍ
 1. A necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, probleme,
întrebări etc., a nu lăsa în pace pe ...
Termeni cheie:
 A INTIMIDÁ (Cu privire la o persoană) - A face să
devină timid, a insufla teamă; a speria, a încurca, a z...
CE ESTE BULLYING-UL?
 Radacinile etimologice ale cuvântului bullying se pot
regasi în secolul XVI, când “my bully” însemn...
 Termenul „bullying” sau „hartuire” se folosește
atunci când violența capătă un caracter sistematic și
urmărește scopul d...
Aspecte specifice ale bullying-ului
 Bullying-ul este asimetric: pe de o parte se află
abuzatorul/agresorul, care deține ...
BULLYING-UL IMPLICĂ:
„O dorință de a răni + acțiune dureroasă +
dezechilibru de putere + (tipic) repetiție +
utilizarea n...
Manifestările bullying-ului
 fizice: bătăi, îmbrânceli, deposedării de bunuri sau
deteriorarea lor, umilirii (de exemplu,...
Comunicare online și bullying
• Cyberbullying sau bullying-ul cibernetic denotă utilizarea
mediilor electronice (Internet,...
Cyber grooming
 Cyber grooming este un alt fenomen al erei digitale cu
o întindere și consecințe îngrijorătoare - folosir...
Bullying-ul trece prin câteva etape
• Prima etapă: formarea grupării. În colectivul de copii
și adolescenți se poate forma...
 Etapa a treia: comportamentul distructiv. Statutul de victimă
se fixează definitiv de elevul supus atacurilor în mod
sis...
CINE ESTE IMPLICAT ÎN BULLYING?
CINE ESTE IMPLICAT ÎN BULLYING?
Într-un „cerc de
bullying” tipic
sunt implicați o
gamă întreagă
de protagoniști
Distribuți...
Cum putem recunoaște că un copil este agresat?
FIȚI VIGILENȚI ȘI URMĂRIȚI SIMPTOMELE SITUAȚIILOR ÎN CARE UN
ELEV:
 Lipseș...
• victimelor violenței le este caracteristică lipsa
încrederii în sine, autoaprecierea scăzută,
sensibilitatea sporită la ...
Cum putem recunoaște că un copil este implicat în
bullying ca agresor?
 Copiii care agresează alți copii sunt de obicei n...
Consecințele violenței
Pentru victime:
prejudicii psihologice, manifestate prin scăderea
autoaprecierii și stimei de sine...
Pentru martori (observatori, spectatori):
din cauza inacțiunii sau a incapacității lor de a opri
violența, au sentimente ...
Pentru autorii actelor de violență:
 violența devine modalitate de comunicare a
agresorului/abuzatorului cu cei din jur ș...
Cum se poate comunica cu elevii
 Spune-le in cuvinte simple ce inseamnă bullying-ul: atunci când un copil este in mod
rep...
 Explica-le copiilor ca oamenii cu adevarat puternici ii ajuta
pe ceilalti sa se ridice, nu ii doboara si nu ii lovesc at...
Recomandări pentru prevenirea și combaterea
bullying-ului
 Includerea unor luări de poziție explicite anti-bullying și
an...
ECHIPA DE PROIECT ERASMUS+
” S.O.S. Bullying”
LICEUL TEHNOLOGIC ”DACIA”
PITESTI
Coordonatori proiect: prof. Iuliana Daniel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Bullying ul ca forma de violenta in institutia de invatamant by Dumitrache Cristina

Download to read offline

Workshop - Erasmus Plus Project S.O.S. Bullying

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bullying ul ca forma de violenta in institutia de invatamant by Dumitrache Cristina

 1. 1. Bullying-ul ca formă de violență in institutia de invatamant Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului și atât Comisia Europeană, cât si Agentia Națională nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor pe care le conţine. S.O.S. Bullying SO-SB 2019 – 2020 Programul Erasmus Plus KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility Număr proiect 2019-1-RO01-KA101-061949 cofinanțat de Comisia Europeană
 2. 2. Obiective:  Conștientizarea factorilor, caracteristicilor, semnelor și consecințelor fenomenului tachinării/intimidătii între semeni în instituția de învățământ;  Identificarea strategiilor și metodelor de prevenire a tachinării între semeni;  Determinarea rolurilor și responsabilităților personalului instituției în prevenirea și protecția copilului față de violență
 3. 3.  LEGEAANTI-BULLYING IN ROMANIA  Aproape jumătate dintre copiii din România - 46% - au fost la un moment sau altul victime ale bullying-ului, 53% dintre aceștia fiind fete și 47% băieți. Datele au fost extrase din studiul “Fenomenul bullying în unitățile de învățământ” - primul de acest tip din România.  Legea anti-bullying a fost votata in decembrie 2018 de catre Senatul Romaniei  Fenomenul de bullying este stipulat in Legea Educatiei Nationale –Anexa se completează cu punctul 61 : Violenţa psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într -un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, în mod constant şi repetat, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane, etc.
 4. 4. LEGEAANTI-BULLYING IN ROMANIA  Legea Educatiei Nationale a fost astfel completată cu o secţiune care prevede expres definirea şi prevenirea bullying-ului, asistenţa psihologică, dar şi formarea şi informarea personalului didactic cu privire la problemele care decurg din acest tip de comportament. Astfel, violenţa, care se poate manifesta fie fizic, prin comportamente repetate de lovire, piedici, îmbrânceli, plesnit sau alte forme asemenea, fie verbal, prin porecle, insulte, tachinări, intimidări, umiliri, va fi interzisă prin lege şi se vor lua măsuri ca aceasta să fie combătută în toate ciclurile educaţionale: primare, gimnaziale şi/sau liceale  Profesorii vor trebui, conform noii legi, să facă evaluări prin intermediul cărora vor identifica persoanele de tip bullyed, apoi vor avea de urmat niște proceduri clare pentru protejarea și ajutarea acestora. Toate unitățile de învățământ vor introduce sesiuni de informare asupra problemelor legate de violența psihologică de tip bullying, astfel vor aplica strategiile educaționale potrivite.
 5. 5. Actiuni de interventie la nivelul unitatii de invatamant  Pe plan local, la nivelul unităţii de învăţământ, directorul activează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, prevăzută la art. 79 alin (I) lit. (f) din Ordinul 5079/31.08.2016. Pe scurt, această comisie este obligată să colaboreze cu poliția, să elaboreaze rapoarte privind securitatea şcolarilor și să propună măsuri de prevenție a delincvenței juvenile.  Majoritatea strategiilor anti-bullying presupun existenţa a două principii pentru combaterea fenomenului: 1. Elevii trebuie să informeze profesorii atunci când au loc situații de bullying. 2. Pedepsirea agresorilor.
 6. 6. Actiuni de interventie la nivelul unitatii de invatamant  Prevenirea fenomenului “bullying” în mediul şcolar trebuie să se refere la o serie de măsuri la nivelul şcolii, dar şi la nivelul clasei de elevi. Astfel, în primul caz – la nivelul şcolii, putem identifica câteva strategii:  crearea unui sistem integrat de supraveghere a elevilor în școală;  întâlniri periodice între cadre didactice, pentru dezvoltarea unor proceduri de intervenție în situaţii de bullying;  crearea unei rețele de instituții suport;  realizarea unor materiale de prevenire a fenomenului bullying;  întâlniri periodice conducerea școlii – părinții reprezentanți ai claselor.
 7. 7. La nivelul clasei de elevi pot fi identificate măsuri :  întâlniri periodice cadru didactic / diriginte – părinți – elevi;  reguli împotriva fenomenului bullying – inserate în “regulile clasei”;  activități / discuții despre bullying la ora de dirigenţie;  Identificarea potențialelor victime şi a potențialilor agresori. După cum se poate constata, rolul profesorului – diriginte este unul major în prevenirea, identificarea, soluţionarea situaţiilor conflictuale din clasa de elevi. Colaborarea între cadrele didactice ale şcolii şi părinţi poate “ţine în frâu” acest flagel de anvergură internaţională.
 8. 8. Termeni cheie: A HĂRȚUÍ  1. A necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, probleme, întrebări etc., a nu lăsa în pace pe cineva; a cicăli, a sâcâi, a pisa. Copilul este victima glumelor rautacioase, a etichetelor si poreclelor umilitoare;  2. A desfășura atacuri scurte și repetate asupra inamicului cu scopul de a-i provoca panică și de a nu-i permite deplasarea, pregătirea unor acțiuni de luptă, aprovizionarea etc.  3. A purta discuții repetate și contradictorii cu cineva, a se lua la ceartă sau la bătaie; a se încăiera.
 9. 9. Termeni cheie:  A INTIMIDÁ (Cu privire la o persoană) - A face să devină timid, a insufla teamă; a speria, a încurca, a zăpăci; a fi cuprins de un sentiment de rușine, genă;  AMENINȚÁRE - Manifestare, prin vorbe, gesturi etc., a intenției de a pricinui (cuiva) o neplăcere, un rău.  EXCLÚDERE - eliminare, îndepărtare, înlăturare, scoatere în mod intenționat.
 10. 10. CE ESTE BULLYING-UL?  Radacinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regasi în secolul XVI, când “my bully” însemna “dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele  În secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi. Ca verb, to bully înseamnă: a intimida, a speria, a domina, printre altele.  „Bully” este o persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016)
 11. 11.  Termenul „bullying” sau „hartuire” se folosește atunci când violența capătă un caracter sistematic și urmărește scopul de a întări puterea și autoritatea abuzatorului/ agresorului pe seama umilirii și devalorizării victimei în ochii proprii și în ochii celor din jur. Bullying – engl. bully – huligan, bătăuș, certăreț, brută, violator.  Bullying-ul se manifestă prin aplicarea repetată de către o persoană sau un grup de persoane a diverselor tipuri de violență și intimidare față de o persoană care nu se poate apăra.  Atunci când doi elevi cu capacități fizice egale se ceartă sau se luptă, fac glume într-o formă prietenească și jucăușă, nu este vorba despre bullying. Bullying-ul întotdeauna urmărește scopul de a hărțui victima, de a-i provoca frică, a o demoraliza, umili, supune
 12. 12. Aspecte specifice ale bullying-ului  Bullying-ul este asimetric: pe de o parte se află abuzatorul/agresorul, care deține puterea în formă de forță fizică și/ sau psihologică, iar pe de altă parte – victima, care nu deține o asemenea putere și are nevoie acută de susținerea și ajutorul altor personae  Bullying-ul este aplicat persoanei alese drept țintă în mod intenționat și este orientat spre a-i provoca suferințe fizice și sufletești  Bullying-ul subminează încrederea victimei în forțele proprii, îi distruge sănătatea, stima de sine și demnitatea umană  Bullying-ul este un proces de grup, care implică, pe lângă abuzator/agresor și victimă, martorii violenței – întreaga clasă sau tot grupul unde acesta are loc  Bullying-ul niciodată nu se oprește de la sine: victimele, inițiatorul și martorii bullying-ului întotdeauna au nevoie de protecție și ajutor
 13. 13. BULLYING-UL IMPLICĂ: „O dorință de a răni + acțiune dureroasă + dezechilibru de putere + (tipic) repetiție + utilizarea nedreaptă a puterii + plăcere evidentă din partea agresorului + sentiment de opresiune din partea victimei.” (Rigby, 2002)
 14. 14. Manifestările bullying-ului  fizice: bătăi, îmbrânceli, deposedării de bunuri sau deteriorarea lor, umilirii (de exemplu, prin impunerea persoanei să îndeplinească acțiuni umilitoare sau acte de violență în raport cu terțe persoane)  verbale: cuvinte jignitoare, poreclirii sau luării sistematice în derâdere pentru unele caracteristici deosebite ale persoanei: aspect exterior, manieră de vorbire, îmbrăcare, mers, mimică, gesturi, inclusiv provocate de boală sau dizabilitate (balbism, șchiopătat)  Bullying-ul indirect se manifestă prin acțiuni mai puțin vizibile – comportament manipulator: diseminarea informațiilor false, bârfelor, zvonurilor, excluderea persoanei din cercul de comunicare, din activități și jocuri comune, respingerea, ignorarea, boicotul.
 15. 15. Comunicare online și bullying • Cyberbullying sau bullying-ul cibernetic denotă utilizarea mediilor electronice (Internet, telefoane inteligente, email- uri, Facebook și rețele sociale, programe de mesaje text/chat, ex. WhatsApp, platforme foto și video și pagini de internet) pentru a răni o altă persoană. • Acestea pot include mesaje de intimidare, insulte, hărțuire sexuală sau ridiculizare și ocară. În contrast cu bullying-ul tradițional, o trăsătură comună a acestora este anonimatul frecvent al agresorilor cibernetici
 16. 16. Cyber grooming  Cyber grooming este un alt fenomen al erei digitale cu o întindere și consecințe îngrijorătoare - folosirea Internetului pentru inițerea de contacte (virtuale), hărțuire sexuală și posibil abuzul sexual al copiilor și al tinerilor (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 2015)
 17. 17. Bullying-ul trece prin câteva etape • Prima etapă: formarea grupării. În colectivul de copii și adolescenți se poate forma un grup de „susținători” ai unui „lider” care tinde spre autoafirmare prin demonstrarea forței fizice sau alte acțiuni violente. • La a doua etapă conflictul se încinge. Neimplicarea profesorilor, indiferența colegilor de clasă permit repetarea acțiunilor violente, în timp ce elevul abuzat pierde treptat capacitatea și voința de a opune rezistență. Vulnerabilitatea victimei provoacă atacurile ulterioare
 18. 18.  Etapa a treia: comportamentul distructiv. Statutul de victimă se fixează definitiv de elevul supus atacurilor în mod sistematic. Cei din jur, obișnuindu-se cu insultele permanente la adresa persoanei, o învinuiesc pe ea pentru situația creată. Victima însăși începe să creadă că e vinovată pentru că este batjocorită, nu mai poate face față situației cu propriile puteri, este deprimată, speriată și demoralizată  A patra etapă: izgonirea. Victima, adusă la marginea disperării și a sentimentului de singurătate, tinde să evite întâlnirile cu agresorul/abuzatorul și traumatizarea suplimentară, începe să lipsească episodic de la ore sau nu mai frecventează instituția de învățământ în general
 19. 19. CINE ESTE IMPLICAT ÎN BULLYING?
 20. 20. CINE ESTE IMPLICAT ÎN BULLYING? Într-un „cerc de bullying” tipic sunt implicați o gamă întreagă de protagoniști Distribuția rolurilor nu este statică, rolurile se pot schimba în mod dinamic între elevii care interacționează
 21. 21. Cum putem recunoaște că un copil este agresat? FIȚI VIGILENȚI ȘI URMĂRIȚI SIMPTOMELE SITUAȚIILOR ÎN CARE UN ELEV:  Lipsește des de la școală sau întârzie;  Are probleme cu temele școlare și o scădere vizibilă a notelor;  Este deseori singur și exclus de către restul elevilor din activitățile de grup în timpul pauzelor;  Este pârît și nu este luat în serios de către ceilalți, de ex.: neapreciat din cauza aspectului său;  Este ales ultimul în jocurile de echipă;  Devine retras, pare supărat, nefericit, încordat, înlăcrimat, abătut sau neajutorat;  Arată semne de schimbări neașteptate de dispoziție, de ex.: este tăcut, ursuz, retras;  Devine deosebit de emoționat când trebuie să vorbească în fața întregii clase;  Apare cu tăieturi, contuzii sau alte leziuni inexplicabile, haine sau obiecte personale rupte sau deteriorate;  Deseori stă în apropierea unui adult.  Refuză să spună ce nu este în regulă.
 22. 22. • victimelor violenței le este caracteristică lipsa încrederii în sine, autoaprecierea scăzută, sensibilitatea sporită la dificultățile și obstacolele vieții, anxietatea personală și situațională înaltă, incapacitatea de a se opune violenței, de a se autoapăra și a comunica eficient cu semenii. Adesea aceștia sunt copii și adolescenți cu puteri fizice reduse sau sfioși, care nu pot demonstra încredere și nu-și pot ascunde anxietatea și frica
 23. 23. Cum putem recunoaște că un copil este implicat în bullying ca agresor?  Copiii care agresează alți copii sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoric traume interne, care nu sunt gestionate adecvat în familiile lor;  Cele mai des întâlnite caracteristici ale copiilor înclinați să îi agreseze pe alții sunt: o nevoie de un statut, de putere mai mare, o dorință puternică de a controla și domina, impulsivitate, lipsa empatiei, căutarea recunoașterii statutului lor de persoane care dau tonul, plăcerea provocată de vederea victimei oprimate;  Unii copii pun o „armură de agresor” pentru a-și ascunde slăbiciunile și pentru a evita să devină victime. Masca unui agresor este un scut care îi ascunde interiorul vulnerabil. Majoritatea agresorilor altor persoane au fost victime ale violenței în copilărie
 24. 24. Consecințele violenței Pentru victime: prejudicii psihologice, manifestate prin scăderea autoaprecierii și stimei de sine, creșterea nivelului anxietății (situative și personale), dezvoltarea stărilor depressive; pierd cu timpul capacitatea de autoapărare, unii își formează complexul vinovăției; închiderea, diminuarea activismului, frica, tendința de a evita comunicarea cu cei din jur și cu prietenii, refuzul de a povesti ce se întâmplă; riscul înalt al comportamentului suicidar ; Absenteismul școlar;
 25. 25. Pentru martori (observatori, spectatori): din cauza inacțiunii sau a incapacității lor de a opri violența, au sentimente de vină și temeri că se pot pomeni în locul victimei; se simt neajutorați ; când violența nu este oprită imediat și este lăsată să se repete, o parte din martori încep să dorească asocierea cu puterea (agresorul/ abuzatorul), nu cu lipsa ei (victima); se formează toleranță la agresivitate;
 26. 26. Pentru autorii actelor de violență:  violența devine modalitate de comunicare a agresorului/abuzatorului cu cei din jur și la vârsta adultă ;  probleme comportamentale;  reușită școlară mai joasă;  sunt pasibili de sancțiuni administrative sau penale pentru actele de violență comise;  riscă să fie pedepsit fizic acasă, dacă părinții sunt informați despre comportamentul său;
 27. 27. Cum se poate comunica cu elevii  Spune-le in cuvinte simple ce inseamnă bullying-ul: atunci când un copil este in mod repetat și intenționat umilit, agresat, ironizat sau respins de alti copii.  Căutați impreună exemple de acțiuni care intră in sfera acestui fenomen.  Explicați elevilor că bullying-ul nu este distractiv, nu este „cool” si nu este, niciodata, o modalitate prin care un copil își poate exprima superioritatea față de un altul. Dimpotrivă, de multe ori, agresorii își manifestă prin bullying propriile probleme emoționale sau lipsa unor abilitati sociale si de comunicare.  Vorbiți copiilor despre efectele devastatoare pe care le are bullying-ul asupra victimelor sale si indeamna-ții sa nu participe niciodata la umilirea unui alt copil si sa ia apararea celor care sunt victime ale bullying-ului. Bullying-ul in copilarie are efecte negative asupra copilului care este victima pe termen scurt (ii sunt afectate increderea in sine, stima de sine, rezultatele scolare, dispozitia emotionala), mediu (creste riscul de suicid) si lung (copiii care au fost victime ale bullying-ului risca la maturitate sa dezvolte probleme de sanatate mintala care sa necesite tratament psihiatric). Nici copiii agresori nu sunt scutiti de efectele negative ale acestui fenomen. Copiii agresori, care nu sunt ajutati sa renunte la acest comportament in copilarie, tind sa aiba comportamente antisociale si de relationare si la maturitate.
 28. 28.  Explica-le copiilor ca oamenii cu adevarat puternici ii ajuta pe ceilalti sa se ridice, nu ii doboara si nu ii lovesc atunci cand acestia se afla la pamant.  Incurajand in familie, dar si la scoala, comportamentele de cooperare, ajutor reciproc, acceptare a diferentelor dintre copii (fizice, dar si psihologice), putem creste sansele ca propriii copii sau elevi sa nu devina victime sau agresori.  Nu in ultimul rand, este bine sa retii ca atat parintii, cat si cadrele didactice reprezinta modele pentru copii, asa ca gestionarea furiei si a frustrarii este esentiala pentru adultii care interactioneaza cu cei mici. Evita etichetarile, violenta verbala si intimidarea in relatia cu copiii. Invata sa comunici nonviolent, pentru a oferi copilului sau elevilor tai un model de comunicare eficienta.
 29. 29. Recomandări pentru prevenirea și combaterea bullying-ului  Includerea unor luări de poziție explicite anti-bullying și antidiscriminare în regulamentele de ordine internă ale instituțiilor educaționale și în Codul de etică ale profesorilor;  E necesar să existe proceduri anti-bullying clare și explicite la nivelul fiecărei școli;  Creșterea capacității psihologilor școlari de a aborda teme ca bullying- ul, discriminarea, violența.  .....
 30. 30. ECHIPA DE PROIECT ERASMUS+ ” S.O.S. Bullying” LICEUL TEHNOLOGIC ”DACIA” PITESTI Coordonatori proiect: prof. Iuliana Daniela IONITA prof. Camelia RADU Membri: Director prof. Cristina Elena MIHAI Director adj. prof. Daniela TANASE prof. Cristina Mihaela DUMITRACHE Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului și atât Comisia Europeană, cât si Agentia Națională nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor pe care le conţine.
 • StelianOPROIU

  Nov. 21, 2019

Workshop - Erasmus Plus Project S.O.S. Bullying

Views

Total views

1,731

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

18

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×