Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonetică

971 views

Published on

Noţiuni elementare de fonetică

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fonetică

 1. 1. F O NE TIC Ă
 2. 2. DEFINIŢIE• Fonetica studiază sunetele vorbirii.
 3. 3. Sunetele limbii româneSunt de trei feluri: Sunt sunete care se pot rosti- voc a le singure. Pot forma, singure, silabe. Sunt sunete care se pot rosti- numai împreună cu o vocală, cu care formează diftong saus e mivoc a le triftong. Nu pot forma, singure, silabe. - Sunt sunete care se pot rosti numai cu ajutorul unei vocale. c ons oa ne Nu pot forma, singure, silabe.
 4. 4. ALFABETUL Sunetele se redau în scris prinsemne grafice numite litere. Lista literelor din limba românăse numeşte alfabet. Alfabetul limbii române are 31de litere:A,a, Ă,ă, Â,â, B,b, C,c, D,d, E,e,F,f, G,g, H,h, I,i, Î,î, J,j, K,k, L,l,M,m, N,n, O,o, P,p, Q,q, R,r, S,s,Ş,ş, T,t, Ţ,ţ, U,u, V,v, W,w, X,x, Y,y,Z,z.
 5. 5. CORESPONDENŢA SUNET – LITERĂ 1În general, fiecare sunet este redatîn scris printr-o singură literă.De exemplu: c a r t e î n v ă ţ a r e g o l
 6. 6. CORESPONDENŢA SUNET – LITERĂ 2 Uneori, numărul sunetelor estemai mic decât numărul literelor,deoarece unele sunete se redau înscris prin mai multe litere. De exemplu:c e a s c i o b a n n u c ig e a m m a g i u d r a g i nc h e m î n c h i u r e c h e sg h e m g h i d o n v e g h e z b u g h i
 7. 7. CORESPONDENŢA SUNET – LITERĂ 2 ( continuare ) Numărul sunetelor este mai mic decât numărul literelor.c h e a m ă c h i a u n c h i r g h i o z d a n g h e a ţ ă u n g h i
 8. 8. CORESPONDENŢA SUNET – LITERĂ 3 Alteori, un grup din douăsunete este redat printr-osingură literă. De exemplu:e x a m e n e x i s t ăe x p l o z i t a x ie
 9. 9. DIFTONGUL Diftongul este un grup de sunete format dintr-o vocală şi o semivocală în aceeaşi silabă. De exemplu:sea - ră ia - urt co – moa - răstau r ă - m âi râu că – lăiie – pu - ion iu – bi - rere nou rău noi lei
 10. 10. T R IF T O N G U L Triftongul este un grup desunete format dintr-o vocală şidouă semivocale în aceeaşi silabă. De exemplu: ti – groai - că ve - neau Ioa - ne miau
 11. 11. H IA T U L Apare î ntre dou ă voc a lea l ă tura te , pronunţate însilabe diferite. De exemplu: a - er mu – ze - efi – in - ţă al – co - ol po - et du - el

×