Ekpedeytikh texnologia

938 views

Published on

 • Be the first to comment

Ekpedeytikh texnologia

 1. 1. σημ ειώ σειςΕποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ Μεταίχμιο 2006
 2. 2. Τι είναι η εκπαιδευτική τεχνολογία; 6/8/2012 2
 3. 3. Περιεχόμεναή… σημειώσεις προς σκέψη κι επεξεργασία… 6/8/2012 3
 4. 4. ΠΗΓΗ: http://educational-technology.blogspot.gr/2007/10/blog-post.html 6/8/2012 4
 5. 5. Κλάδος της Παιδαγωγικής επιστήμης 6/8/2012 5
 6. 6. Τι είναιεκπαιδευτικόςσχεδιασμός; 6/8/2012 6
 7. 7. Κι όμως, Oi φιλοσοφικές ιδέες Piaget- του είναι πολύ παλιές !!! Bruner- Βλ. Kant 1920 Ausubel Στροφή στη μελέτη της ανθρώπινης νόησης -Τι σημαίνει μαθαίνω κάτι; -Πώς πετυχαίνουμε να μαθαίνουμε;-Πώς η γνώση επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε; Vygotsky 6/8/2012 7
 8. 8. Και μια ματιά στοΣυμπεριφορισμό 6/8/2012 8
 9. 9. η ταξινομία του Bloom περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα: ΠΗΓΗ: http://blog.edu.gr/archives/2241. Μάθηση / Knowledge : ανάκληση δεδομένων, γεγονότων ή πληροφοριών2. Κατανόηση / Comprehension : κατανόηση και επεξήγηση της σημασίας3. Εφαρμογή / Application : λύση προβλημάτων, χρήση μιας έννοιας σε νέες καταστάσεις, εφαρμογή της γνώσης4. Ανάλυση /Analysis : εύρεση συστατικών μερών μιας ολότητας, κατανόηση των αρχών οργάνωσης5. Σύνθεση / Synthesis : συναρμολόγηση νέας δομής από διαφορετικά στοιχεία6. Αξιολόγηση / Evaluation : διατύπωση αξιολογικών κρίσεων βάσει κριτηρίων 6/8/2012 9
 10. 10. και κάποιες παραδοχές:Τα περισσότερα λογισμικά είναι αμφιβόλου ποιότητας κι αυτό γιατί έχουνσχεδιαστεί με βάση τα Συμπεριφοριστικά πρότυπα. Και η πρόταση: Κάνε «ανατρεπτική χρήση» του συμπεριφοριστικού λογισμικού. Επινόησε τρόπους και δραστηριότητες ώστε αυτό να «δουλέψει» εποικοδομητικά! …κάτι που μπορεί να ισχύει και στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης. «Διάνθισε» τις πλείστες συμπεριφοριστικού τύπου ασκήσεις του αναλυτικού μας προγράμματος με ερωτηματολόγια, έρευνες, χιούμορ, αμφισβήτηση, ομαδική δουλειά, παρουσιάσεις από τα παιδιά, δώσε πρωτοβουλίες …δηλαδή πρακτικές εποικοδομητικές!…φυσικά και δεν είναι απλό να εργάζεσαιεποικοδομητικά, θέλει κόπο, μόχθο,προετοιμασία στο σπίτι, εγρήγορση… Και…μην τρελαίνεσαι… όσο πολυπλοκότερη είναι η διαδικασία της μάθησης, τόσο συναρπαστικότερο είναι να μαθαίνεις μαζί με τα παιδιά… 6/8/2012 10
 11. 11. Και μια ΙΔΕΑ για το τέλος! ΠΗΓΗ: http://blog.edu.gr/archives/222  Το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrick περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο τίθενται οι εξής ερωτήσεις:Αντιδράσεις / Reactions : Τους άρεσε;Μάθηση ή Γνώση / Learning : Εμαθαν;Συμπεριφορά ή Μεταφορά Δεξιοτήτων / Transfer : Θα χρησιμοποιήσουν όσα έμαθαν;Αποτελέσματα ή Αντίκτυπος / Results : Θα αλλάξουν; Ποια επίδραση είχε η εκπαίδευση ; 6/8/2012 11
 12. 12. Μάθηση με πολυμέσα …quote 1«Παιδιά και έφηβοι συνεργάζονται μεταξύ τουςμπροστά σ’ έναν υπολογιστή ,προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό στόχομάθησης και δράσηςσ’ ένα περιβάλλον που συμβάλλει περισσότερο στηψυχαγωγία και στη δημιουργία.» σελ. 109 6/8/2012 12
 13. 13. Μάθηση με πολυμέσα …quote 2Η παραδοσιακή σχεδίαση συστημάτων από τον«παντογνώστη» ενήλικα για παιδιά , τα οποίαθεωρούνται «πάντα ως μαθητευόμενοι» έχειαμφισβητηθεί για την αποτελεσματικότητά της. σελ. 111 6/8/2012 13
 14. 14. Μάθηση με πολυμέσα … quote 3 «Τα παιχνίδια, οι φιλίες, τα νοήματα που έχουν οι λέξεις και οι εκφράσεις καθώς και η σχέση τους με την τεχνολογία είναι όλα διαφορετικά από αυτά των ενηλίκων , όπως και ο τρόπος που εργάζονται σε ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο τεχνολογικά» σελ. 111 6/8/2012 14
 15. 15. Μάθηση με πολυμέσα …quote 4«Ένα εποικοδομητικό εκπαιδευτικό λογισμικόΦυσικών Επιστημών θα πρέπει να περιέχει τιςδιαδικασίες αυτές , δηλαδή τον εικονικόπειραματισμό , μέσα από κατάλληλεςπροσομοιώσεις , σε αυθεντικές καταστάσεις καιδιαδικασίες και τη μοντελοποίηση τωνκαταστάσεων αυτών πειραματισμού , με βάσηκατάλληλα επιστημονικά και διδακτικά μοντέλα.» σελ 195 6/8/2012 15
 16. 16. Μάθηση με πολυμέσα …quote 5«Οι δυνατότητες ενός λογισμικού από μόνες τους δενεγγυώνται αυτόματα τη μάθηση. Για να γίνει αυτόπρέπει να σχεδιαστούν διδακτικές καταστάσεις ώστε ταπαιδιά να ασχοληθούν με αυτές και να εμπλακούνενεργά σε ένα εποικοδομητικού τύπου μαθησιακόπεριβάλλον. Μια καλή πρακτική είναι η ανάπτυξηκατάλληλων φυλλαδίων εργασίας , με δραστηριότητεςπου θα καθοδηγούν τους μαθητές να αλληλεπιδράσουνμε το λογισμικό , να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τουκαι να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατότρόπο.» σελ. 208 6/8/2012 16
 17. 17. Μάθηση με πολυμέσα …quote 6 «Ένα φυλλάδιο εργασίας καλό είναι να περιέχει αρχικά μια ατομική δραστηριότητα για την ανίχνευση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και κατόπιν μια σειρά από ομαδικές- συνεργατικές δραστηριότητες μια μετά μεταγνωστικές δραστηριότητες.» σελ. 208 6/8/2012 17
 18. 18. Μάθηση με πολυμέσα …quote 7Η εποικοδομητική μάθηση και διδασκαλία τηςΙστορίας απαιτεί την εμπλοκή των μαθητών σεαυθεντικού τύπου δραστηριότητες με βάση τιςιστορικές πηγές. Κατάλληλα εργαλεία είναιεπίσης αναγκαία για την κατανόηση τωναυθεντικών κειμένων και των άλλων πηγών( χάρτες, ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών ,ιστορικά μνημεία, τοποθεσίες κτλ) σελ . 226 6/8/2012 18
 19. 19. Μάθηση με πολυμέσα …ΤHE quote καμία τεχνολογία δεν είναι πανάκεια για την εκπαίδευση more… 6/8/2012 19

×