Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ασκησεις χριστουγεννων

53,304 views

Published on

  • Be the first to comment

ασκησεις χριστουγεννων

  1. 1. Αγαπημένα μου αστεράκια, εύχομαι στις διακοπές σας να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τις οικογένειές σας! Εμείς θα τα ξαναπούμε με το νέο έτος στις 8 Ιανουαρίου. Σας αγαπώ πολύ! Κυρία Ιωάννα Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  2. 2. Η γυναίκα του Αϊ-Βαςίλθ ετοιμάηει ζνα κζικ για το ταξίδι του.Βοικθςζ τθν να γράψει τθ λίςτα με αυτά που χρειάηεται. ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __________ Χρωμάτιςε με κόκκινο το ποιοσκαι με κίτρινο το τι κάνει. Ο Τραγοπόδθσ πιδθξε πάνω ςτο μουλάρι. Οι χιονονιφάδεσ ζπεφταν απαλά. Η μαμά ζψθνε κουλουράκια. Ο Γιάννουσ τραγοφδθςε ςε όλθ τθν τάξθ. Το μωρό χαμογζλαςε γλυκά ςτο αςτεράκι. Οι καλικάντηαροι κόβουν το δζντρο τθσ γθσ. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ Βρεσ ταιριαςτζσ μαγικζσ λζξεισ (επίκετα) για τα παρακάτω ουςιαςτικά και ςυμπλιρωςε τα ςυννεφάκια. Μετά βάψε όπωσ κζλεισ.
  3. 3. Φφςθξε δυνατόσ , κρφοσ αζρασ και πιρε όλα τα ςθμαδάκια από τισ λζξεισ. Συμπλιρωςζ τα! Ο Αι Βαςιλθσετοιμαςτθκε για το μακρινο του ταξιδι Πριν φυγειθπιε ζνα ηεςτοτςαιεφαγε ζνα κανταιφι και εδεςεςφιχτα τθ ηωνθ του Στο ταξιδι του ειδεπολεισχωριαανδρεσγυναικεσ και παιδιαΕιδε ζνα γαιδουρακι να κοιμαται και δυο νεραιδεσ να κανουντρελεσ με τα μαγικα τουσ Χαμογελαςε Πόςο αγαπουςε αυτό το ταξιδι Βάλε τόνο ςτο που και ςτο πωσ αν χρειάηεται. Πωσ προλαβαίνει ο Άγιοσ Βαςίλθσ να πάει ςε όλα τα παιδιά; Άκουςα πωσ θα ζρθει ο θειοσ μου για τα Χριςτοφγεννα. Που είναι το ςπίτι του παπποφ ςου; Που θα πάτε ςτα Φώτα; Τον είδα που ζτρωγε μελομακάρονα. Πωσ φτιάχνονται οι κουραμπιζδεσ; Τθν άκουςα που ζλεγε τα κάλαντα. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ Χϊριςε τα παρακάτω δϊρα ςε ςυλλαβζσ και βαλ’ τα ςτο ςωςτό ςακί. τρζνο , επιτραπζηιο , κοφκλα , μπαλόνι, παιχνίδι, μπάλα , αυτοκίνθτο , τρομπζτα, πλαςτελίνεσ
  4. 4. Μετράω 2-2. Μετράω 5-5. Ανεβαίνω 10-10. Κατεβαίνω 10-10. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  5. 5. Με τθ βοικεια τθσ Προςκετόλ και του βατράχου ςπάω το δεφτερο αρικμό και βρίςκω πόςο κάνουν: Η Αφαιρίξ ηιλεψε το ςακουλάκι με τισ καραμζλεσ ςου. Ξζρεισ πόςο τισ λατρεφει! Βρεσ πόςεσ ςου ζμειναν. Είχεσ _____και ςου πιρε τισ 5. Άρα 58 – 5=___ Είχεσ ____και ςου πιρε τισ 6 . Άρα __ – __ =___ Η Πολλαπλαςιαηζλα αναρωτιζται: Πόςα πόδια ζχουν οι 5 τάρανδοι; Πόςα κουμπιά ζχουν οι 4 χιονάνκρωποι; Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ Είχεσ _____και ςου πιρε τισ 4. Άρα __ – __=___ Είχεσ _____και ςου πιρε τισ 3 . Άρα __ – __ =___
  6. 6. Βάψε ςφμφωνα με το αποτζλεςμα. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ Ένωςε τουσ αρικμοφσ από το 1 ωσ το 75 για να ςχθματίςεισ τθν εικόνα

×