Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

το αλφαβητάρι με τον ήλιο

9,625 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

το αλφαβητάρι με τον ήλιο

 1. 1. Σο Αλφαβθτάρι με τον ΉλιοΧατςίκου Ιωάννα
 2. 2. Ο δημοςιογράφοσ θα μασ θυμίςει τιείδαμε ςτα προηγοφμενα επειςόδια…
 3. 3. Σι βλζπουμε ςτθνεικόνα;
 4. 4. Σι νομίηετεότι είναιαυτό τοβιβλίο;
 5. 5. Ακοφμεπροςεκτικά.
 6. 6. Μιπωσ υπάρχεικάποια λζξθμζςα ςτοκείμενο που δενξζρουμε; Ασφωνάξουμε τονκφριο ΢υνώνυμο!
 7. 7. Σι ςυνζβθ ςτθνιςτορία του Ορφζα;
 8. 8. Σι πρότεινε ο Ριγασςτα παιδιά; Βρίςκωκαι υπογραμμίηω.
 9. 9. Πιγαν όλα τα παιδιάμαηί με το Ριγα;Βρίςκω καιυπογραμμίηω.Για ποιο λόγοπιςτεφετε πωσ δενακολοφκθςαν τοΡιγα όλα τα παιδιά;
 10. 10. Σι ςυνζβθ ξαφνικά;Βρίςκω καιυπογραμμίηω.
 11. 11. Σι είπε ο ΢γουρόσ ςτοΡιγα; Βρίςκω καιυπογραμμίηω.Σι πιςτεφετε πωσεννοοφςε ο ΢γουρόσ;
 12. 12. Κοιτάξτε τα ριματα με ταζντονα γράμματα.Μπορείτε να με βοθκιςετενα βρω τον κανόνα;
 13. 13. Σα ριματα πουτελειώνουν ςε –αίνωγράφονται με άλφα γιώτα.
 14. 14. Σα ριματα πουτελειώνουν ςε –αίνωγράφονται με άλφα γιώτα.Εκτόσ από τα :μζνω , δζνω , πλζνω
 15. 15. Κοιτάξτε τα ριματα με ταζντονα γράμματα.Μπορείτε να με βοθκιςετενα βρω τον κανόνα;
 16. 16. Σα ριματα πουτελειώνουν ςε –ώνωγράφονται με 2 ωμζγα.

×