Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

στοιχεια για κρυμμενο θησαυρο εκτυπωση 4 χρωματα

5,902 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

στοιχεια για κρυμμενο θησαυρο εκτυπωση 4 χρωματα

  1. 1. Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Ένα λεωφορείο ξεκινά κι ζχει 8 επιβάτεσ. Στθν πρϊτθ ςτάςθ ανεβαίνουν άλλοι4. Στθ δεφτερθ ςτάςθ κατεβαίνουν 6. Πόςουσ επιβάτεσ ζχει τϊρα τολεωφορείο;Βρείτε τθν απάντθςθ ςτον αρικμό που βρικατε.Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Βάλε τον ή των.Είδα ______ άντρα με ______ άςπρο ςκοφφο να περνά ______ δρόμο.Πόςα τον βάλατε; _______Το επόμενο ςτοιχείο κα το βρείτε ςε αυτόν που ςασ κάνει ζναπολφ αγαπθμζνο ςασ μάκθμα!Για να βρείτε τον κρυμμζνο κθςαυρό , πρζπει να πάτε εκεί πουκοιμοφνται οι ςπόροι.
  2. 2. Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Ένα λεωφορείο ξεκινά κι ζχει 9 επιβάτεσ. Στθν πρϊτθ ςτάςθ ανεβαίνουν άλλοι5. Στθ δεφτερθ ςτάςθ κατεβαίνουν 2. Πόςουσ επιβάτεσ ζχει τϊρα τολεωφορείο;Βρείτε τθν απάντθςθ ςτον αρικμό που βρικατε.Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Βάλε τον ή των.Οι ποντικοί _____ πόλεων και οι ποντικοί _____ χωριϊν είναι καυμαςτζσ______ καλϊν φαγθτϊν και _____ καλϊν ποτϊν.Πόςα των βάλατε; _______Το επόμενο ςτοιχείο κα το βρείτε ςτθν κυρία που μασ ταΐηειςτο διάλειμμα!Για να βρείτε τον κρυμμζνο κθςαυρό , πρζπει να πάτε εκεί πουκοιμοφνται οι ςπόροι.
  3. 3. Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Ένα λεωφορείο ξεκινά κι ζχει 6 επιβάτεσ. Στθν πρϊτθ ςτάςθ ανεβαίνουν άλλοι4. Στθ δεφτερθ ςτάςθ ανεβαίνουν άλλοι 3. Πόςουσ επιβάτεσ ζχει τϊρα τολεωφορείο;Βρείτε τθν απάντθςθ ςτον αρικμό που βρικατε.Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Βάλε τησ ή τισ.Άκουςα _______ φωνζσ από _____ κοπζλεσ που περνοφςαν από τοδρόμο ______ γειτονιάσ μου.Πόςα τησ βάλατε; _______Το επόμενο ςτοιχείο κα το βρείτε ςτο μζροσ που κατοικοφν ταπαραμφκια!Για να βρείτε τον κρυμμζνο κθςαυρό , πρζπει να πάτε εκεί πουκοιμοφνται οι ςπόροι.
  4. 4. Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Ένα λεωφορείο ξεκινά κι ζχει 10 επιβάτεσ. Στθν πρϊτθ ςτάςθ ανεβαίνουν άλλοι8. Στθ δεφτερθ ςτάςθ κατεβαίνουν 4. Πόςουσ επιβάτεσ ζχει τϊρα τολεωφορείο;Βρείτε τθν απάντθςθ ςτον αρικμό που βρικατε.Για να βρείτε το επόμενο ςτοιχείο πρέπει να βρείτε την απάντηςη ςτοπαρακάτω πρόβλημα:Βάλε τησ ή τισ.Θαυμάςαμε _____ όμορφεσ αυλζσ και ______ μεγάλεσ πλατείεσ.Πόςα τισ βάλατε; _______Το επόμενο ςτοιχείο κα το βρείτε ςτο μζροσ που όλουσ τουσξεδιψάει!Για να βρείτε τον κρυμμζνο κθςαυρό , πρζπει να πάτε εκεί πουκοιμοφνται οι ςπόροι.

×