More Related Content

Agricultura ecologică în Regiunea de Nord Est a României

  1. Securitate alimentară Agricultură durabilă Bioeconomie Agricultura ecologică în Regiunea de Nord Est a României FOCUS GRUP DE DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ ÎN DOMENIUL IT&C REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST 21 Octombrie 2016 Ioan Sebastian Brumă
  2. Agricultura ecologică în cadrul reglementărilor Comisiei Europene Planul de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană Adoptat de Comisia Europeană în anul 2015, urmăreşte: - creșterea sectorului - îmbunătăţirea cadrului legislativ - identificarea unor soluţii pe termen lung care să răspundă provocărilor legate de cerere şi de ofertă. Comisia Europeană se va concentra asupra: - creșterii competitivității producătorilor de produse ecologice din Uniunea Europeană - consolidarea și sporirea încrederii consumatorilor în sistemul european pentru alimentele ecologice, precum și a încrederii în produsele ecologice importate - consolidarea dimensiunii externe a sistemului UE privind producția ecologică. Uniunea Europeană intenţionează să contribuie la creșterea competitivității producătorilor de produse ecologice prin: – sporirea gradului de conștientizare privind instrumentele UE care vizează producția ecologică și a sinergiilor dintre acestea, – abordarea lacunelor tehnice ale producției ecologice, prin cercetare, inovare și diseminarea rezultatelor acestora, – creșterea gradului de informare privind sectorul producției ecologice, precum și aspecte legate de piață, comerț și logo-ul specific.
  3. Agricultura ecologică în Uniunea Europeană
  4. Evoluţia agriculturii ecologice în România
  5. Locul Regiunii de Dezvoltare Nord Est în agricultura ecologică din România
  6. Dinamica operatorilor înregistrați în sistemul de agricultură ecologică din RDNE
  7. Evoluţia suprafeţelor exploatate conform regulilor şi principiilor agriculturii ecologice în RDNE
  8. Agricultorii din Regiunea de Nord Est, dar mai ales cei din judeţul Suceava, sunt consideraţi unii dintre promotorii acestui sistem în România. Agricultura ecologică în Regiunea de Dezvoltare Nord Est este în stadiul de consolidare, marea majoritate a suprafeţelor şi a efectivelor de animale fiind certificate ecologic. Provocări - Deşi există mulţi producători certificaţi, se poate observa lipsa produselor ecologice româneşti de pe piaţă - La nivelul regiunii consumatorii nu sunt corect informaţi cu privire la aceste categorii de produse - Sistemul de etichetare specific produselor ecologice nu este cunoscut în rândul consumatorilor Agricultura ecologică în Regiunea de Nord Est
  9. Vă mulțumesc.