Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Agricultura ecologică în județul Suceava

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 27 Ad

More Related Content

Similar to Agricultura ecologică în județul Suceava (20)

Advertisement

Agricultura ecologică în județul Suceava

 1. 1. Forumul economic Agricultura încotro? Ediția a IX-a Organizatori: - Camera de Comerț și Industrie Suceava - Consiliului Judeţean Suceava - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Suceava - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Suceava - Revista “Lumea Satului” - Radio Antena Satelor - Asociaţia Comunelor din România Agricultura ecologică în județul Suceava Ioan Sebastian Brumă Rural Development Research Platform Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, Academia Română, Filiala Iași Suceava | 24 martie 2017
 2. 2. Ce este agricultura ecologică În ultima perioadă consumatorii au devenit din ce în ce mai interesaţi în privinţa securităţii alimentare, mai cu seamă a alimentelor sănătoase, cu valoare nutriţională ridicată. Se manifestă şi un interes crescut pentru protecţia mediului şi conservarea resurselor naturale. În acest context, în ultimele decenii, au apărut o serie de concepte privind sistemele de agricultură „prietenoase faţă de mediu”, printre care şi sistemul de agricultură ecologică. Alături de Agricultura biodinamică Agricultura organică Agricultura biologică Agricultura de tip LEISA (Low External Inputs Sustenable Agriculture) Agricultura sustenabilă Permacultură
 3. 3. Avantaje 1. aer, apă şi produse agroalimentare mai puţin contaminate; 2. condiţii sigure de muncă pentru agricultori; 3. biodiversitate; 4. sol fertil şi sănătos; 5. reducerea pierderilor de elemente nutritive prin levigare; 6. reducerea eroziunii solului; 7. utilizarea eficientă a apei; 8. calitatea nutritivă a produselor ecologice; 9. protecţia mediului înconjurător; 10. utilizarea mai redusă a resurselor neregenerabile; 11. protejarea generaţiilor viitoare; 12. avantaje economice.
 4. 4. Termenul Agricultură ecologică Agricultură ecologică: termen protejat şi atribuit de U.E. României pentru definirea acestui sistem de agricultură. Este similar cu termenii: agricultură organică, agricultură biologică.
 5. 5. Agricultura ecologică pe plan mondial Suprafețe cultivate în sistem ecologic, 2015 Mondial 50,9 milioane hectare Europa 12,7 milioane hectare Uniunea Europeană 11,2 milioane hectare Spania 1,97 milioane hectare Italia 1,49 milioane hectare Franța 1,37 milioane hectare România 300 mii hectare Sursa:The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017
 6. 6. Practicarea agriculturii ecologice în România Conform legislaţiei în vigoare, orice fermier care doreşte să practice agricultura ecologică şi să fie recunoscut ca producător ecologic trebuie să se supună unui regulament şi unui sistem legal de inspecţie, care are în vedere următoarele: ·cunoaşterea şi aplicarea regulilor şi principiilor de producţie agricolă ecologică; ·înregistrarea activităţii în agricultura ecologică la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ·parcurgerea unei perioade de conversie a producţiei convenţionale către cea ecologică; ·supunerea controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat de MADR; ·etichetarea produselor ecologice; ·comercializarea pe piaţa internă sau externă numai în condiţiile prevăzute de legislaţie.
 7. 7. Etichetarea produselor ecologice certificate Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: 1. referire la producţia ecologică; 2. siglele; 3. numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.
 8. 8. Sigla naţională ,,ae” Sigla ae, proprietate a M.A.D.R , garantează că produsul, astfel etichetat, provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi certificare aprobat.
 9. 9. Logoul UE Logoul comunitar oferă recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune Europeană.
 10. 10. Agricultorii din judeţul Suceava sunt consideraţi unii dintre promotorii acestui sistem de agricultură în România. Activitățile operatorilor La Dorna și OAT Farm Spătărești din anii 2005 fiind unele de pionierat în acest domeniu. Agricultura ecologică în județul Suceava
 11. 11. Operatori înregistrați în agricultura ecologică în județul Suceava 2277 2002 964 0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2013 2016 Numărul operatorilor în sistem ecologic Sursa: prelucrări după date Direcția pentru Agricultură Suceava
 12. 12. Dinamica suprafețelor exploatate conform regulilor și principiilor agriculturii ecologice 9511 23900 30817 17308 14960 14960 7502 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hectare Suprafața cultivată în sistem ecologic Sursa: prelucrări după date Direcția pentru Agricultură Suceava
 13. 13. În anul 2016 la nivelul județului Suceava erau înregistrate 14 produse ecologice Produse lactate înregistrate de SC DORNA LACTATE SA unt, brânză tartinabilă, telemea de vacă, lapte (6 sortimente), iaurt (3 sortimente) și smântână Miere de albine înregistrată de COOPERATIVA AGRICOLA GOLD AGRO FRUCT UDESTI Produse ecologice înregistrate
 14. 14. Piața mondială - 73,5 miliarde Euro Piața europeană - 29,8 miliarde euro Piața UE - 27,1 miliarde euro Germania 8,62 miliarde euro Franța 5,53 miliarde Marea Britanie 2,60 miliarde de euro Italia 2,31 miliarde de euro Piața produselor ecologice Anul 2015 Sursa:The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017
 15. 15. Europa 36,4 euro Uniunea Europeană 53,7 euro Elveția 262,2 euro Danemarca 190,7 euro Suedia 177,1 euro Luxemburg 170 euro Liechtenstein 142,4 euro Germania 105,9 euro Consumul de produse ecologice pe cap de locuitor Sursa:The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017
 16. 16. Datele statistice cu privire la valoarea de piaţă a produselor ecologice şi consumul/capita în România nu sunt actualizate, disponibile fiind doar datele pentru ani 2010 şi 2013. Analizând aceste date, se constată o creştere substanţială, practic o dublare atât a valorii, de la 45 milioane euro în 2010 la 80 milioane euro în 2013, cât şi a consumului pe cap de locuitor, de la 2,1 euro în 2010 la 4 euro în 2013. Piața produselor ecologice în România
 17. 17. Produsele agroalimentare ecologice și consumatorii din Regiunea de Dezvolatre Nord Est
 18. 18. Cererea de pe piață Creșterea consumului în țările UE și în România Sprijin financiar prin PNDR 2014-2020, Măsura 11 - Agricultura ecologică Oportunități pentru producători
 19. 19. Valoarea sprijinului financiar Măsura 11 Agricultura ecologică Măsura Denumire Conversie Menținere M 11 P1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusive plante de nutreț) 293 €/an/ha 218 €/an/ha M 11 P2 Legume 500 €/an/ha 431 €/an/ha M 11 P3 Livezi 620 €/an/ha 442 €/an/ha M 11 P4 Vii 530 €/an/ha 479 €/an/ha M 11 P5 Plante medicinale și aromatice 365 €/an/ha 350 €/an/ha M 11 P6.1 Pajiști permanente 124 €/an/ha 111 €/an/ha M 11 P6.2 Pajiști permanente 87 €/an/ha 78 €/an/ha
 20. 20. 1. Produceți pentru piață 2. Folosiți sprijinul financiar pentru dezvoltarea fermelor 3. Asociați-vă pentru a produce și a vinde împreună 4. Dați plus valoare producției primare prin procesare 5. Folosiți agricultura ecologică ca slogan de promovare 6. Creați brand local specific Sugestii
 21. 21. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale http://www.madr.ro Direcţia pentru Agricultură Suceava http://dajsuceava.ro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Suceava http://www.apia.org.ro/ro/centre- judetene-apia/suceava Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane, Academia Română Filiala Iași http://ices.acadiasi.ro/ro/node/8 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est http://www.adrnordest.ro/ Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași http://www.uaiasi.ro Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava http://www.usv.ro/ Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava http://www.scdasuceava.ro Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava http://www.svgenebank.ro/ Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni http://pomicolafalticeni.ro/ Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău http://www.legumebac.ro/ Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor (S.C.D.C.B.) Dancu, Iaşi Organisme de control acreditate http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html Firme de consultanță Rural Development Research Platform http://rdrp.ro/ Apelați la specialiști Unde îi găsiți?
 22. 22. Vă mulțumesc. sebastianbruma1978@gmail.com 0745908021

×