Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ftohja ne Ndertesa. VIOLA MYDINI Msc Energjitike/FIN

538 views

Published on

Detyre Kursi Ftohja ne Ndertesa

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ftohja ne Ndertesa. VIOLA MYDINI Msc Energjitike/FIN

 1. 1. FTOHJA NË NDËRTESA Universiteti Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit Pranoi: Msc. Konalsi GJOKA Punoi: Viola MYDINI
 2. 2. PËRMBAJTJA  Pse është e nevojshme ftohja (freskimi) në ndërtesa  Tipet e freskimit në ndërtesa (natyral dhe mekanik)  Kushtet e konfortit për ftohjen sipas funksionit të ndërtesës  Masat që mund të merren për të pasur efiçencë në realizimin e freskimit mekanik në ndërtesa  Rast studimi  Çfarë funksinon dhe si duhet të bëhet në Shqipëri  Konkluzione dhe rekomandime
 3. 3. PSE ËSHTË E NEVOJSHME FTOHJA (FRESKIMI) NË NDËRTESA  Ftohja (freskimi) përfaqëson proçesin e arritjes së temperaturave më të ulëta se ajo e ambientit rrethues.  Ftohja në ndërtesa, ashtu si edhe ngrohja, ka një rëndësi të madhe për arsye, sepse nëpërmjet saj njerëzit mund të ndihen më konfort në ambientet ku ata jetojnë, si dhe siguron edhe një nivel të duhur të cilësisë së ajrit në banesë.
 4. 4. TIPET E FRESKIMIT NË NDËRTESA (NATYRAL DHE MEKANIK) •Ftohjes natyrale e përdor vetitë fizike të ajrit për të larguar nxehtësinë e tepërt dhe të sigurojë ftohje të banesave. •Ftohja mekanike i referohet heqjes së nxehtësinë nga hapësira përmes një mjedisi të ftohtë (zakonisht ajrit ose ujit ), e cila është krijuar duke përdorur një formë të energjisë së jashtme
 5. 5. KUSHTET E KONFORTIT PËR FTOHJEN SIPAS FUNKSIONIT TË NDËRTESËS Ndërtesa të ndryshme kanë nevojë për nivele të ndryshme të ftohjes duke e lidhur atë me disa faktorë si: arkitektura, vendi, orientimi, planimetria brenda ndërtesës, funksioni, forma, elementet e ndërtimit (ndërkati, tarraca, muret, dyshemeja, dyert, dritaret). Në bazë të funksionit që ato kanë për shembull banesa, qendër zyrash, markete, lokale, supermarkete, apo qendra të mëdha tregëtare, sasia e ftohjes është e ndryshme në varësi të kushteve klimatike, sepse jo në çdo kohë sistemi i ftohjes mund të jetë aktiv, por vetëm në orare të caktuara, atëherë kur temperatura shënon vlerën maksimale
 6. 6. MASAT QË MUND TË MERREN PËR TË PASUR EFIÇENCË NË REALIZIMIN E FRESKIMIT MEKANIK NË NDËRTESA Për të pasur një freskim mekanik efiçent disa nga masat që mund të merren janë: a) Izolimi i mureve dhe çatisë/tarracës b) Vendosja e dritareve efiçente (Holographical Optical Elements - HOE) c) Instalimi i një sitemi ngrohjeje efiçent d) Instalimi i një sitemi ftohjeje efiçent e) Përdorimi i bolierëve elektrikë efiçent f) Përdorimi i sitemeve diellore për ngrohjen e ujit g) Instalimi i një sistemi ndriçimi efiçent h) Blerja e pajisjeve elektroshtepiake efiçente ( të klasit A+, A++, A+++) i) Hijëzimi nëpërmjet perdeve apo tendave
 7. 7. RAST STUDIMI IONICA Qendër zyrash Kembrixh, Mbretëri e Bashkuar Qëllimet e projektit nga ana mjedisore •Përdorimi maksimal i dritës së diellit, ndërsa garantojnë intensitet minimal të nxehtësisë në verë dhe të lartë në dimër. •Përdorimi maksimal i gjithë hapësirës së ndërtesës për të mbajtur ose larguar sasinë e nxehtësisë nëpërmjet sistemeve të ndryshme të ngrohjes apo ftohjes. •Përdorimi i tipeve të lira të ftohjeve dhe resurseve natyrore. •Të kemi hapësira të brendshme konforte gjatë verës. •Të mbajmë një cilësi të mirë të ajrit gjatë vitit. •Të rrisim aftësitë e secilit për mirëmbajtjen e mjedisit personal. Kapaciteti i instaluar • Ngrohja 510 kW • Ftohja 400 kW • Ventilimi 120 kW • Klasa e ventilimit 3 m3 /m2 h
 8. 8. Fasadat e ndërtesës luajnë një rol të rëndësishëm në zbutjen e kushteve ekstremale të klimës. Fasadat kryejnë këto funksione: •Pengojnë rrezatimin përmes hijëzimit që të hyjë brenda në ndërtesë gjatë verës (fasada nga jugu) •Grilat e brendshme lejojnë përdoruesit të kontrollojnë nivelin e rrezatimit diellor veçanërisht gjatë kohës kur dielli pozicionohet në vende të ndryshme. •Dritaret operuese me hapje automatike ofrojnë ventilim natyral gjatë natës. •Lejimi i hyrjes në shkallë të gjerë i dritës diellore duke reduktuar kështu ndriçimin artificial. •Minimizimi i humbjes së nxehtësisë në dimër nëpërmjet termoizolimit që ato kanë.
 9. 9. ÇFARË FUNKSINON DHE SI DUHET TË BËHET NË SHQIPËRI SI ËSHTË SI DUHET
 10. 10. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME KONKLUZIONE  Ftohja në ndërtesa, ashtu si edhe ngrohja, ka një rëndësi të madhe, e cila lidhet ngushtë me konfortin.  Siguron edhe një nivel të duhur të cilësisë së ajrit në banesë.  Pastrimi i ajrit shkakton humbje të nxehtësisë, ul nivelin e rehatisë dhe rritet nevoja për ngrohje dhe ftohje.  Cilësia e ajrit mund të ulet për shkak të ventilimit jo efikas që shkakton kondesimin e lagështisë në fasadën e ndërtesës e që shkakton krijimin e mykut.
 11. 11. REKOMANDIME  Përmirësimi i akteve ligjore dhe nënligjore lidhur me kushtet teknike të ndërtimit  Vendosja e një sistemi qendror kondicionimi.  Zgjedhja e njësisë së duhur të kondicionerit.  Mirëmbajtja e kondicionerëve  Zgjedhja e përshtatshme e konstruksionit dhe e izolimit termik.   Të merret në konsideratë orientimi dhe pozicionimi i ndërtesës
 12. 12. FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN

×