Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het CJG als lerende organisatie

957 views

Published on

Workshop het cjg als lerende organisatie

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het CJG als lerende organisatie

 1. 1. het CJG als lerende organisatie 7, 14, 19, 28 oktober 2010 1Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
 2. 2. 7, 14, 19, 28 oktober 2010 2Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG” programma  Kennismaking  7 sleutels voor een werkend CJG  Lerende organisatie  Levenslang lerende houding  CJG Academie
 3. 3. school openbare ruimte gezin Figuur 1: De drie leefgebieden van jeugdigen ZAT, CJG, Veiligheidshuis: de kern van de zaak 37, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
 4. 4. 4 ambitie missie visie doelen ? succes! blijkt b.v. uit metingen op indicatoren effectiviteit een werkend CJG Een werkend CJG: van visie naar resultaat 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
 5. 5. 7 sleutels voor een werkend CJG Het ‘waarom’ van het CJG: 1. inspirerende missie en visie Dat wat de klant merkt van het CJG: 2. effectieve en efficiënte werkwijzen 3. uitnodigende verschijningsvorm De mensen die het CJG waarmaken: 4. gemotiveerde en competente medewerkers 5. politiek en bestuurlijk draagvlak De organisatie van het CJG: 6. lerende organisatie 7. gestuurde (netwerk)organisatie 5 Wat maakt een CJG tot een werkend CJG? 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
 6. 6. ?
 7. 7. 15 Sleutel 4: gemotiveerde en competente medewerkers Kenmerken:  collectieve ambitie vanuit verbondenheid met missie en visie  vakspecifieke én CJG-specifieke competenties  vraaggericht  klantversterkend  omgevingsgericht  samenwerkingsgericht  kunnen werken in een netwerkorganisatie  persoonlijke leertrajecten Tips:  gesprek en POP over realiseren ambitie CJG 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
 8. 8. 16 Sleutel 6: lerende organisatie Kenmerken:  ruimte voor pilots en experimenten  structurele feedback en evaluatie van alle aspecten van het CJG  randvoorwaarden voor kennis delen zijn aanwezig: literatuur, vakbladen, ICT, tijd, korte presentaties in werkoverleg e.d.  autonomie en kracht van professional wordt gestimuleerd Tips:  plan-do-check-act  genereer feedback op alle niveaus  intervisie 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”
 9. 9. 17 Meer informatie? Masterclasses over het organiseren van samenwerking in het CJG: zie www.cjg.nl Jeugdketens sluitend verbinden. De samenwerking Zorg- en Adviesteams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis. Juni 2010, Ministerie van Justitie / Binnenlandse zaken, in opdracht van programmaministerie Jeugd en Gezin, i.s.m. Nji en het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders. 2010, brancheorganisaties en beroepsverenigingen, kennisinstituten en overheid. Onderzoek basisset indicatoren effectiviteit Centrum voor Jeugd en Gezin. Juli 2010, Deloitte, in opdracht van Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Werken aan het CJG. Visie, inhoud en organisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 2009, Annemiek van Woudenberg. 7, 14, 19, 28 oktober 2010 Regionale masterclasses “Het organiseren van samenwerking in het CJG”

×