SlideShare a Scribd company logo
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
1
Facebook en twitter: een bron van
informatie voor het gerecht, de fiscus en
… uw echtgenoot
VROUWE JUSTITIA MEETS SOCIAL MEDIA
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
2
DISCLAIMER
› This presentation and the information provided
therein are for informational purposes only.
› It should not be relied upon as a substitute for
extensive independent research or personalised
legal advice before making your decisions.
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
3
Wie ben ik ?
› http://www.wendymichiels.be/
› @Salduzadvocaten
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
4
Topics
› Strafrecht
› Fiscus
› Echtscheiding
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
5
STRAFRECHT
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
6
Old school internetmisdrijven
› Stalking
› Verbod bezit pornografisch materiaal
› Oplichting
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
7
New school internetmisdrijven:
› Ingevoerd dankzij de Wet op informaticacriminaliteit
d.d. 28 november 2000
› A. Instrumentele misdrijven: gebruik van ICT is
strafbaar doel
› B. Intrinsieke IT misdrijven: sanctioneren van
inbreuken op de vertrouwelijkheid en integriteit van
informaticasystemen
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
8
A. Instrumentele misdrijven:
gebruik van ICT is strafbaar doel
› Valsheid in informatica en gebruik van valse informatica
gegevens (art. 210bis, §1 en §2 Sw): manipulatie van data
in een informaticasysteem, zijnde facebook, hotmail, …
› Informaticabedrog (art. 504quater Sw): ongeoorloofde
manipulatie van data ten voordele van zichzelf of een
derde
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
9
B. Intrinsieke IT misdrijven:
sanctioneren van inbreuken op de vertrouwelijkheid
en integriteit van informaticasystemen
› Externe en interne hacking, (artikel 550 bis, §1 en §2 Sw)
› Externe: zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot
een informaticasysteem
› Interne: toegangsbevoegdheid tot een
informaticasysteem schenden
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
10
B. Intrinsieke IT misdrijven:
› Data sabotage (art. 550ter Sw): het invoeren, wijzigen,
wissen of met een ander technologisch middel de normale
aanwending van gegevens in een informaticasysteem te
veranderen
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
11
› Digitaal databeslag (art. 39 en 39 bis Sv)
› Identificatie van gebruikers (art. 46 bis Sv)
› Opsporen en lokaliseren (art. 88 bis Sv)
› Verplichting tot medewerking van een deskundige met
bijzondere kennis (art. 88 quater Sv)
Opsporingsmethoden ICT misdrijven
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
12
Opsporingsmethoden ICT misdrijven
› Informaticatap (art. 90 ter Sv) = het tappen of
afluitsteren van privé (tele) telecommunicatie tijdens
de overbrenging ervan
› Netwerkzoeking (art. 88 ter Sv)
› bijzonder mbt buitenland: akkoorden FCCU met
Facebook en Badoo - rechtshulpverzoeken
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
13
De realiteit
› Heimelijke fase van het onderzoek
› Pro actieve recherche van de politie
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
14
De realiteit
› Mogen open bronnen gebruikt worden door
politie ?
› Vergelijken van nicknames of
gebruikersprofielen
› Probleem: zoeken rond bepaald individu
en opzetten profiel
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
15
De realiteit
› MAAR kadernota van politie d.d. 27 mei 2013
wijkt af van deze stelling
› http://www.polsupport.be/FILE/DGS/DSI/Medias_Nl_080513.pdf
› Te lezen !
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
16
Be Aware !
› Tapping van gegevens
› Beslag op gsm, pda, laptop, … om contacten en
berichten te bekijken
› Inzage in netwerken
› Verbeurdverklaring mogelijk
› Strafrechtelijke verantwoordelijke rechtspersoon /
natuurlijke persoon
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
17
FISCUS
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
18
Fiscus
› Belasten tekenen en indiciën
› Normaal gezien dient fiscus zich te wenden naar
normale kanalen: kadaster, administraties, …
› De fiscus houdt voor dat de informatie van sociale
netwerken louter inlichtingen zijn…
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
19
Fiscus
› De Minister van Financiën stelde in 2009 dat in
het kader van een fiscale controle, de inlichtingen
die worden verzameld op sociale netwerksites op
zich geen bewijs vormen, maar wel het
uitgangspunt kunnen zijn van aanvullende
onderzoeksverrichtingen
(Parl. Vr. n°335 van 5 maart 2009).
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
20
Fiscus: realiteit
› REALITEIT: arrest hof van Beroep te Antwerpen d.d.
22 februari 2011: toelating gebruik van uittreksels
facebook voor belasten van beroepskosten
› Hoe weten of onderzoeksverrichting start of
aanvullend is ?
› Grenzen voor fiscus zijn: open informatiebron, geen
vrienden, geen uitlokking,…
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
21
Bewijswaarde van Facebook / Twitter
› Bijzonder weinig rechtspraak gekend
› Stelt voornamelijk bruikbaar indien informatie
voor iedereen toegankelijk
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
22
› Gebruik bij:
› Arbeidsgeschillen
› Vreemdelingendossier
› Raad betwisting
› Studievoortgangsbeslissing
› Bewijs vermogenstoestand
Bewijswaarde van Facebook / Twitter
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
23
› Bijzondere situatie: werkvloer
› gebruik sociale media:
arbeidsovereenkomst
› aansprakelijkheid rechtspersoon:
› discussie privé émail
› ontslag
Bewijswaarde van Facebook / Twitter
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
24
ECHTSCHEIDING
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
25
Echtscheiding
› Sociale media brengen mensen bij elkaar
maar drijft ze ook uit elkaar
› “Excessive facebook use can damage
relationships”
› (http://munews.missouri.edu/news-releases/2013/0606-excessive-facebook-use-can-
damage-relationships-mu-study-finds)
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
26
Echtscheiding
› Bron van informatie: facebook, twitter,…
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
27
Echtscheiding
› Bewijs bij zogenaamde schuldloze
echtscheiding – onderhoudsbijdrage:
 werkelijk inkomen
 Partner – overspel
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
28
Werkelijke tijdsbesteding
Kinderen
Informatie via vrienden
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
29
Echtscheiding
› Strafrechtelijke misdrijven: vrederechter
verbiedt verwijten tussen echtgenoten via
facebook
› Email: bijzondere gebruik in
echtscheidingsprocedure
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
30
Tips ?
› Voorbereiding voor aanvatting
echtscheiding
› Print outs
› Clean eigen social media
› Wees voorbereid: houd Uw advocaat
dichtbij 
Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013.
All rights reserved.
31
Vragen ?
Contact us:
advocaat@wendymichiels.be @Salduzadvocaten
www.wendymichiels.be

More Related Content

Similar to VROUWE JUSTITIA MEETS SOCIAL MEDIA - Facebook en twitter: een bron van informatie voor het gerecht, de fiscus en … uw echtgenoot

Sociale media handhaving: tussen tweet en toezicht
Sociale media handhaving: tussen tweet en toezichtSociale media handhaving: tussen tweet en toezicht
Sociale media handhaving: tussen tweet en toezicht
Twittercrisis
 
PCMO presentatie BoekemaFINAL
PCMO presentatie BoekemaFINALPCMO presentatie BoekemaFINAL
PCMO presentatie BoekemaFINAL
Martje Boekema
 
Big Data en Data Science en de Rechtspraak
Big Data en Data Science en de RechtspraakBig Data en Data Science en de Rechtspraak
Big Data en Data Science en de Rechtspraak
jcscholtes
 
Piratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheid
Piratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheidPiratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheid
Piratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheid
Matthijs Pontier
 
Big data en privacy
Big data en privacyBig data en privacy
Big data en privacy
Fruytier Lawyers in Business
 
Social business bij loyens & loeff
Social business bij loyens & loeffSocial business bij loyens & loeff
Social business bij loyens & loeff
Jochem Koole
 
Kick off 6e editie data donderdag
Kick off 6e editie data donderdagKick off 6e editie data donderdag
Kick off 6e editie data donderdag
Cre-Aid
 
Presentation fifi5
Presentation fifi5Presentation fifi5
Presentation fifi5
Paul Jansen
 
Burgers over opsporing en privacy
Burgers over opsporing en privacyBurgers over opsporing en privacy
Burgers over opsporing en privacy
Twittercrisis
 

Similar to VROUWE JUSTITIA MEETS SOCIAL MEDIA - Facebook en twitter: een bron van informatie voor het gerecht, de fiscus en … uw echtgenoot (9)

Sociale media handhaving: tussen tweet en toezicht
Sociale media handhaving: tussen tweet en toezichtSociale media handhaving: tussen tweet en toezicht
Sociale media handhaving: tussen tweet en toezicht
 
PCMO presentatie BoekemaFINAL
PCMO presentatie BoekemaFINALPCMO presentatie BoekemaFINAL
PCMO presentatie BoekemaFINAL
 
Big Data en Data Science en de Rechtspraak
Big Data en Data Science en de RechtspraakBig Data en Data Science en de Rechtspraak
Big Data en Data Science en de Rechtspraak
 
Piratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheid
Piratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheidPiratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheid
Piratenpartij: Tegen macht, Voor vrijheid
 
Big data en privacy
Big data en privacyBig data en privacy
Big data en privacy
 
Social business bij loyens & loeff
Social business bij loyens & loeffSocial business bij loyens & loeff
Social business bij loyens & loeff
 
Kick off 6e editie data donderdag
Kick off 6e editie data donderdagKick off 6e editie data donderdag
Kick off 6e editie data donderdag
 
Presentation fifi5
Presentation fifi5Presentation fifi5
Presentation fifi5
 
Burgers over opsporing en privacy
Burgers over opsporing en privacyBurgers over opsporing en privacy
Burgers over opsporing en privacy
 

More from Invisible Puppy

Case Start-up Survival
Case Start-up SurvivalCase Start-up Survival
Case Start-up Survival
Invisible Puppy
 
Haal meer uit je contentdistributie
Haal meer uit je contentdistributie Haal meer uit je contentdistributie
Haal meer uit je contentdistributie
Invisible Puppy
 
De wereld van het formatdenken
De wereld van het formatdenken De wereld van het formatdenken
De wereld van het formatdenken
Invisible Puppy
 
Maak werk waar je trots op bent
Maak werk waar je trots op bent Maak werk waar je trots op bent
Maak werk waar je trots op bent
Invisible Puppy
 
Sweet spot
Sweet spot Sweet spot
Sweet spot
Invisible Puppy
 
Content boosten zonder advertising
Content boosten zonder advertising Content boosten zonder advertising
Content boosten zonder advertising
Invisible Puppy
 
Een groeiverhaal in België
Een groeiverhaal in België Een groeiverhaal in België
Een groeiverhaal in België
Invisible Puppy
 
Viewer experience
Viewer experience Viewer experience
Viewer experience
Invisible Puppy
 
Artificiële intelligentie
Artificiële intelligentie Artificiële intelligentie
Artificiële intelligentie
Invisible Puppy
 
Authenticiteit: een zeldzame USP
Authenticiteit: een zeldzame USPAuthenticiteit: een zeldzame USP
Authenticiteit: een zeldzame USP
Invisible Puppy
 
Blaas iedereen omver met big rock content
Blaas iedereen omver met big rock content Blaas iedereen omver met big rock content
Blaas iedereen omver met big rock content
Invisible Puppy
 
Storytelling: er was eens een krachtig verhaal
Storytelling: er was eens een krachtig verhaal Storytelling: er was eens een krachtig verhaal
Storytelling: er was eens een krachtig verhaal
Invisible Puppy
 
Your content is not ready
Your content is not readyYour content is not ready
Your content is not ready
Invisible Puppy
 
De relevantiebubbel
De relevantiebubbel De relevantiebubbel
De relevantiebubbel
Invisible Puppy
 
Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?
Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?
Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?
Invisible Puppy
 
Beautiful Data
Beautiful Data Beautiful Data
Beautiful Data
Invisible Puppy
 
20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare
20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare
20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare
Invisible Puppy
 
Case ONAK - Invisible Puppy
Case ONAK - Invisible PuppyCase ONAK - Invisible Puppy
Case ONAK - Invisible Puppy
Invisible Puppy
 
Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?
Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?
Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?
Invisible Puppy
 
VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...
VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...
VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...
Invisible Puppy
 

More from Invisible Puppy (20)

Case Start-up Survival
Case Start-up SurvivalCase Start-up Survival
Case Start-up Survival
 
Haal meer uit je contentdistributie
Haal meer uit je contentdistributie Haal meer uit je contentdistributie
Haal meer uit je contentdistributie
 
De wereld van het formatdenken
De wereld van het formatdenken De wereld van het formatdenken
De wereld van het formatdenken
 
Maak werk waar je trots op bent
Maak werk waar je trots op bent Maak werk waar je trots op bent
Maak werk waar je trots op bent
 
Sweet spot
Sweet spot Sweet spot
Sweet spot
 
Content boosten zonder advertising
Content boosten zonder advertising Content boosten zonder advertising
Content boosten zonder advertising
 
Een groeiverhaal in België
Een groeiverhaal in België Een groeiverhaal in België
Een groeiverhaal in België
 
Viewer experience
Viewer experience Viewer experience
Viewer experience
 
Artificiële intelligentie
Artificiële intelligentie Artificiële intelligentie
Artificiële intelligentie
 
Authenticiteit: een zeldzame USP
Authenticiteit: een zeldzame USPAuthenticiteit: een zeldzame USP
Authenticiteit: een zeldzame USP
 
Blaas iedereen omver met big rock content
Blaas iedereen omver met big rock content Blaas iedereen omver met big rock content
Blaas iedereen omver met big rock content
 
Storytelling: er was eens een krachtig verhaal
Storytelling: er was eens een krachtig verhaal Storytelling: er was eens een krachtig verhaal
Storytelling: er was eens een krachtig verhaal
 
Your content is not ready
Your content is not readyYour content is not ready
Your content is not ready
 
De relevantiebubbel
De relevantiebubbel De relevantiebubbel
De relevantiebubbel
 
Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?
Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?
Reality check 2018: Wat is toekomst en wat is relevant vandaag?
 
Beautiful Data
Beautiful Data Beautiful Data
Beautiful Data
 
20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare
20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare
20 thoughts 2018_keynote_yannic_slideshare
 
Case ONAK - Invisible Puppy
Case ONAK - Invisible PuppyCase ONAK - Invisible Puppy
Case ONAK - Invisible Puppy
 
Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?
Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?
Buyer Persona's: wat werkt, wat werkt niet en waar op letten?
 
VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...
VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...
VR tot AR: Wat zijn nuttige oplossingen in B2B & B2C voor 2017? | Invisible P...
 

VROUWE JUSTITIA MEETS SOCIAL MEDIA - Facebook en twitter: een bron van informatie voor het gerecht, de fiscus en … uw echtgenoot

 • 1. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 1 Facebook en twitter: een bron van informatie voor het gerecht, de fiscus en … uw echtgenoot VROUWE JUSTITIA MEETS SOCIAL MEDIA
 • 2. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 2 DISCLAIMER › This presentation and the information provided therein are for informational purposes only. › It should not be relied upon as a substitute for extensive independent research or personalised legal advice before making your decisions.
 • 3. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 3 Wie ben ik ? › http://www.wendymichiels.be/ › @Salduzadvocaten
 • 4. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 4 Topics › Strafrecht › Fiscus › Echtscheiding
 • 5. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 5 STRAFRECHT
 • 6. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 6 Old school internetmisdrijven › Stalking › Verbod bezit pornografisch materiaal › Oplichting
 • 7. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 7 New school internetmisdrijven: › Ingevoerd dankzij de Wet op informaticacriminaliteit d.d. 28 november 2000 › A. Instrumentele misdrijven: gebruik van ICT is strafbaar doel › B. Intrinsieke IT misdrijven: sanctioneren van inbreuken op de vertrouwelijkheid en integriteit van informaticasystemen
 • 8. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 8 A. Instrumentele misdrijven: gebruik van ICT is strafbaar doel › Valsheid in informatica en gebruik van valse informatica gegevens (art. 210bis, §1 en §2 Sw): manipulatie van data in een informaticasysteem, zijnde facebook, hotmail, … › Informaticabedrog (art. 504quater Sw): ongeoorloofde manipulatie van data ten voordele van zichzelf of een derde
 • 9. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 9 B. Intrinsieke IT misdrijven: sanctioneren van inbreuken op de vertrouwelijkheid en integriteit van informaticasystemen › Externe en interne hacking, (artikel 550 bis, §1 en §2 Sw) › Externe: zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot een informaticasysteem › Interne: toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem schenden
 • 10. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 10 B. Intrinsieke IT misdrijven: › Data sabotage (art. 550ter Sw): het invoeren, wijzigen, wissen of met een ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen
 • 11. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 11 › Digitaal databeslag (art. 39 en 39 bis Sv) › Identificatie van gebruikers (art. 46 bis Sv) › Opsporen en lokaliseren (art. 88 bis Sv) › Verplichting tot medewerking van een deskundige met bijzondere kennis (art. 88 quater Sv) Opsporingsmethoden ICT misdrijven
 • 12. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 12 Opsporingsmethoden ICT misdrijven › Informaticatap (art. 90 ter Sv) = het tappen of afluitsteren van privé (tele) telecommunicatie tijdens de overbrenging ervan › Netwerkzoeking (art. 88 ter Sv) › bijzonder mbt buitenland: akkoorden FCCU met Facebook en Badoo - rechtshulpverzoeken
 • 13. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 13 De realiteit › Heimelijke fase van het onderzoek › Pro actieve recherche van de politie
 • 14. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 14 De realiteit › Mogen open bronnen gebruikt worden door politie ? › Vergelijken van nicknames of gebruikersprofielen › Probleem: zoeken rond bepaald individu en opzetten profiel
 • 15. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 15 De realiteit › MAAR kadernota van politie d.d. 27 mei 2013 wijkt af van deze stelling › http://www.polsupport.be/FILE/DGS/DSI/Medias_Nl_080513.pdf › Te lezen !
 • 16. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 16 Be Aware ! › Tapping van gegevens › Beslag op gsm, pda, laptop, … om contacten en berichten te bekijken › Inzage in netwerken › Verbeurdverklaring mogelijk › Strafrechtelijke verantwoordelijke rechtspersoon / natuurlijke persoon
 • 17. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 17 FISCUS
 • 18. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 18 Fiscus › Belasten tekenen en indiciën › Normaal gezien dient fiscus zich te wenden naar normale kanalen: kadaster, administraties, … › De fiscus houdt voor dat de informatie van sociale netwerken louter inlichtingen zijn…
 • 19. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 19 Fiscus › De Minister van Financiën stelde in 2009 dat in het kader van een fiscale controle, de inlichtingen die worden verzameld op sociale netwerksites op zich geen bewijs vormen, maar wel het uitgangspunt kunnen zijn van aanvullende onderzoeksverrichtingen (Parl. Vr. n°335 van 5 maart 2009).
 • 20. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 20 Fiscus: realiteit › REALITEIT: arrest hof van Beroep te Antwerpen d.d. 22 februari 2011: toelating gebruik van uittreksels facebook voor belasten van beroepskosten › Hoe weten of onderzoeksverrichting start of aanvullend is ? › Grenzen voor fiscus zijn: open informatiebron, geen vrienden, geen uitlokking,…
 • 21. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 21 Bewijswaarde van Facebook / Twitter › Bijzonder weinig rechtspraak gekend › Stelt voornamelijk bruikbaar indien informatie voor iedereen toegankelijk
 • 22. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 22 › Gebruik bij: › Arbeidsgeschillen › Vreemdelingendossier › Raad betwisting › Studievoortgangsbeslissing › Bewijs vermogenstoestand Bewijswaarde van Facebook / Twitter
 • 23. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 23 › Bijzondere situatie: werkvloer › gebruik sociale media: arbeidsovereenkomst › aansprakelijkheid rechtspersoon: › discussie privé émail › ontslag Bewijswaarde van Facebook / Twitter
 • 24. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 24 ECHTSCHEIDING
 • 25. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 25 Echtscheiding › Sociale media brengen mensen bij elkaar maar drijft ze ook uit elkaar › “Excessive facebook use can damage relationships” › (http://munews.missouri.edu/news-releases/2013/0606-excessive-facebook-use-can- damage-relationships-mu-study-finds)
 • 26. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 26 Echtscheiding › Bron van informatie: facebook, twitter,…
 • 27. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 27 Echtscheiding › Bewijs bij zogenaamde schuldloze echtscheiding – onderhoudsbijdrage:  werkelijk inkomen  Partner – overspel
 • 28. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 28 Werkelijke tijdsbesteding Kinderen Informatie via vrienden
 • 29. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 29 Echtscheiding › Strafrechtelijke misdrijven: vrederechter verbiedt verwijten tussen echtgenoten via facebook › Email: bijzondere gebruik in echtscheidingsprocedure
 • 30. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 30 Tips ? › Voorbereiding voor aanvatting echtscheiding › Print outs › Clean eigen social media › Wees voorbereid: houd Uw advocaat dichtbij 
 • 31. Copyright Advocaat Wendy Michiels, 2013. All rights reserved. 31 Vragen ? Contact us: advocaat@wendymichiels.be @Salduzadvocaten www.wendymichiels.be