Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Thomas Defoort - Programmatische aanpak stikstof (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)

 1. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Thomas Defoort De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 1
 2. Programmatische Aanpak Stikstof Gestructureerde afbouw van de stikstofdeposities om een vergunningenstop te vermijden Componenten: Brongerichte maatregelen Vlaams Gebiedsgericht Effectgerichte maatregelen 11/09/2014 2
 3. We zijn steeds met minder mensen die de zorg voor meer mensen moeten voorzien! Hoe combineer je dit met een vergunningenstop of afbouw? 11/09/2014 3
 4. 4 Bron: VMM PAS: waarom?
 5. Noodzaak Onvermijdelijk Ecologisch probleem In alle speciale beschermingszones Soms voor alle habitats in één SBZ overschrijding Vergunbaarheid problematisch Passende beoordeling Nederland Doel: structureel antwoord om intensievere activiteiten inpasbaar te houden 11/09/2014 5
 6. De oorzaak van de stikstofdepositie verschilt van streek tot streek. Soms meer industrie, soms meer landbouw. In welke mate en hoe zal daar rekening mee gehouden worden? 11/09/2014 6
 7. Fasering Overgangsfase (ong. 1 jaar) Consistent vergunningenbeleid (omzendbrief, praktische wegwijzer, depositiescan) Eerste dalingen Voorlopige PAS (VPAS) (ong. 2 à 3 jaar) Taakstelling per sector Onderscheid gebieden Opstart herstelbeheer Definitieve PAS (DPAS) (vanaf 2019) Herstelbeheer op volle kracht Toebedeling ontwikkelruimte 11/09/2014 7
 8. April 2014 Overgangsfase Voorlopige PAS Definitieve PAS Half 2015 Voortoets AERIUS 1 Januari 2019 MP 1.0 taak MP 1.1 evident MP 1.2 vrijwillig MP 1.3 verplicht Natura 2000 Programma Gebiedsanalyse bron- en herstelbeleid Plan van aanpak bron- en herstelbeleid Inrichtings-nota 1 Inrichtings-nota 2 Herstructureringsprogramma fase 2 Analyse impact Verlenging NH3-vergunningen x > 50% KDW Verlenging NH3-vergunningen 3 < x < 50% KDW 2016 Afwegingskader Omgevingsvergunningen Omzendbrief Depositiescan Praktische wegwijzer overgang Praktische wegwijzer VPAS Herstructureringsprogramma fase 1
 9. Terugkoppeling invloed PAS op individuele bedrijven: Hoe wordt dit teruggekoppeld? Wanneer? 11/09/2014 9
 10. Betrokkenheid bedrijven Ammoniak (NH3) 10
 11. Communicatie Elke veeteelt-exploitatie krijgt eind september/begin oktober brief met impact + gebruikte gegevens Vragen Eerste lijn: Vlaamse infolijn Tweede lijn: ANB, VLM, ADLO, ALV Herberekening obv betere gegevens mogelijk 11/09/2014 11
Advertisement