Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociaal-cultureel volwassenenwerk SOCIUS

 • Be the first to comment

Sociaal-cultureel volwassenenwerk SOCIUS

 1. 1. Sociaal-cultureel volwassenenwerk 20 januari 2012 Bea Elskens www.socius.be
 2. 2. Sociaal-cultureel volwassenenwerk? <ul><li>= onderdeel van het beleidsveld sociaal-cultureel werk </li></ul><ul><li>Doelen: </li></ul><ul><li>persoonlijke ontplooiing van volwassenen </li></ul><ul><li>bevorderen van maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Vrijwillige deelname </li></ul><ul><li>Buiten schoolverband </li></ul><ul><li>Los van beroepsopleiding </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 3. 3. Namen noemen??? www.socius.be - Bea Elskens
 4. 4. Dit uurtje … <ul><li>Functies </li></ul><ul><li>Sociaal-culturele methodiek </li></ul><ul><li>Niet-formele educatie </li></ul><ul><li>Informeel leren </li></ul><ul><li>Werksoorten </li></ul><ul><li>Medewerkers </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 5. 5. Functies <ul><li>Educatieve functie </li></ul><ul><li>Gemeenschapsvormende functie </li></ul><ul><li>Maatschappelijke activeringsfunctie </li></ul><ul><li>Culturele functie </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 6. 6. Sociaal-culturele methodiek (1) <ul><li>= een wijze van denken en handelen </li></ul><ul><li>van personen en organisaties </li></ul><ul><li>gebruikt door professionele medewerkers en vrijwilligers </li></ul><ul><li>om individuen en groepen aan te spreken en te activeren </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 7. 7. Sociaal-culturele methodiek (2) <ul><li>Vier componenten </li></ul><ul><li>Een visie op mens en maatschappij </li></ul><ul><li>Open doelen </li></ul><ul><li>Interventiestrategieën voor aanbieders en processen bij deelnemers </li></ul><ul><li>Werk- en handelingsprincipes </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 8. 8. Niet-formele educatie <ul><li>Educatie (to teach) versus leren (to learn) </li></ul><ul><li>Professioneel handelen van de aanbieder </li></ul><ul><li>Maakt bewuste keuzes inzake doelstellingen, leeromgeving, interventies, methoden en technieken </li></ul><ul><li>Open doelstellingen </li></ul><ul><li>Samenspraak/afstemming met de deelnemers </li></ul><ul><li>Deelnemers beïnvloeden proces en resultaat </li></ul><ul><li>Expliciete leerintentie van aanbieder en deelnemer </li></ul><ul><li>Voorbeelden??? </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 9. 9. Informeel leren <ul><li>verwerven van: </li></ul><ul><ul><li>kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>attitudes </li></ul></ul><ul><li>op grond van ervaringen </li></ul><ul><li>die men opdoet in de confrontaties met de omgeving. </li></ul><ul><li>De aanbieder organiseert dus een omgeving die niet uitsluitend gericht is op leren, maar waar leren wel gestimuleerd of ondersteund wordt. </li></ul><ul><li>Niet altijd expliciete leerintentie van de deelnemer. </li></ul><ul><li>Voorbeelden??? </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 10. 10. 4 werksoorten <ul><li>Bewegingen (31) </li></ul><ul><li>Landelijke vormingsinstellingen (24) </li></ul><ul><li>Regionale volkshogescholen = Vormingplus (13) </li></ul><ul><li>Verenigingen (56) </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 11. 11. Bewegingen <ul><li>organisaties met een landelijk karakter </li></ul><ul><li>gespecialiseerd in een thema </li></ul><ul><li>organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie, sociale actie </li></ul><ul><li>met het oog op maatschappelijke verandering </li></ul><ul><li>momenteel 31 gesubsidieerde bewegingen </li></ul><ul><li>Welke thema’s?? </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 12. 12. Landelijke vormingsinstellingen <ul><li>hebben in hoofdzaak een educatieve functie </li></ul><ul><li>eveneens organisaties met een landelijk karakter </li></ul><ul><li>eveneens gespecialiseerd in een bepaald thema </li></ul><ul><li>of doelgroep </li></ul><ul><li>basiscursussen en/of diepergravende cursussen </li></ul><ul><li>momenteel 24 erkende en gesubsidieerde landelijke vormingsinstellingen </li></ul><ul><li>Welke thema’s of doelgroepen? </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 13. 13. Vormingplus <ul><li>13 regio’s = 13 Vormingplussen (3 per provincie + Limburg) </li></ul><ul><li>pluralistische organisaties </li></ul><ul><li>eigen aanbod niet-formele educatie </li></ul><ul><li>spreiden over de regio </li></ul><ul><li>bekend maken in de regio </li></ul><ul><li>versterken van het niet-formele educatieve aanbod d.m.v. samenwerking en netwerking (vroeger: coördineren) </li></ul><ul><li>aandacht voor kansengroepen </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 14. 14. Verenigingen <ul><li>netwerken van lokale afdelingen of groepen </li></ul><ul><li>vrijwilligers hebben een bepalende inbreng </li></ul><ul><li>4 functies </li></ul><ul><li>minstens 50 werkende afdelingen of groepen </li></ul><ul><li>gespreid over minstens 3 provincies </li></ul><ul><li>voertaal is Nederlands </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 15. 15. Verenigingen: verschillende indelingen mogelijk <ul><li>Ideologische verenigingen </li></ul><ul><li>Cultuurfondsen </li></ul><ul><li>Vrouwenverenigingen </li></ul><ul><li>Standenverenigingen </li></ul><ul><li>Verenigingen voor Ouderen </li></ul><ul><li>Migrantenverenigingen </li></ul><ul><li>Verenigingen voor zieken/personen met een handicap </li></ul><ul><li>Verenigingen voor bijzondere doelgroepen </li></ul><ul><li>Gezinsverenigingen </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><li>Namen noemen??? </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 16. 16. Verenigingen: een paar cijfers <ul><li>56 erkende en gesubsidieerde verenigingen </li></ul><ul><li>waaronder 13 verenigingen voor etnisch-culturele minderheden </li></ul><ul><li>een kleine 1400 lokale afdelingen en groepen </li></ul><ul><li>gemiddeld 43 afdelingen in elke Vlaamse/Brusselse gemeentre </li></ul><ul><li>182.000 vrijwilligers </li></ul><ul><li>135.000 vrijwilligers met bestuursverantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>2,2 miljoen leden </li></ul><ul><li>9 miljoen deelnames </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 17. 17. Medewerkers in de scvw-sector <ul><li>2.188 personeelsleden, waarvan 1.956 ingezet voor het scvw </li></ul><ul><li>193.300 vrijwilligers – 94 % daarvan bij de verenigingen </li></ul><ul><li>5.200 inhoudelijke freelancers </li></ul><ul><li>70 % van de personeelsleden is vrouw </li></ul><ul><li>personeelsverloop (vrijwillig en onvrijwillig) bedraagt 11 % </li></ul><ul><li>gemiddelde leeftijd is 42 jaar </li></ul><ul><li>een personeelslid werkt gemiddeld 9,1 jaar bij haar organisatie </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 18. 18. Socius Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk <ul><li>3 decretale opdrachten </li></ul><ul><li>Ondersteunen </li></ul><ul><li>ontwikkelen </li></ul><ul><li>communicatie en zichtbaarheid </li></ul><ul><li>4 clusters en 1 transversaal aandachtspunt </li></ul><ul><li>werken aan kwaliteit en ontwikkeling van het professioneel handelen en van de sociaal-culturele organisaties </li></ul><ul><li>werken aan en met gegevens </li></ul><ul><li>werken aan innovatie (SCI!) </li></ul><ul><li>werken aan zichtbaarheid </li></ul><ul><li>transversaal aandachtspunt: omgaan met verschil </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens
 19. 19. Meer info? <ul><li>www.socius.be </li></ul><ul><li>www.prettiggeleerd.be </li></ul><ul><li>www.oscaronline.be </li></ul>www.socius.be - Bea Elskens

×