Intranät praktikfall: Svensk Energi

611 views

Published on

- Ägandeskapet för vårt intranät, ”Insidan”, ligger på ”HR”. Är det bra tro?
- Och är det verkligen nödvändigt med ett intranät med knappt 70 medarbetare?

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intranät praktikfall: Svensk Energi

 1. 1.     Catharina  Götbrant,  chef    för  Administra4on   (Administra4on  =  Personal,  IT,  Lokaler)    
 2. 2. Svensk  Energi   • Branschförening  för  elproducenter,   elnätsägare/distributörer  och  elhandlare  i   Sverige   • 170  koncerner  (ca  350  företag)  –  olika   associa4onsformer,  olika  ägandeformer     • Geografiskt  spridning  över  hela  landet   • Drygt  25.000  anställda  i  branschen  –  65   anställda  i  branschföreningen     • Branschen  ser  behov  av  ca  8.000  nya   tekniker  och  ingenjörer  på  några  års  sikt       2014  
 3. 3. Svensk  Energis  uppdrag   • Bevaka,  analysera  och  påverka     poli4ska  beslut  på  EU-­‐nivå     och  na4onellt   • Opinionsbildning  och  informa4on   • Experthjälp  i  aktuella  sakfrågor     samt  i  juridiska  och  näekniska  spörsmål     • Mötesplats  för  diskussioner     och  samråd  med  våra  medlemmar   • Utbildningar  och  kompetensutveckling     2014   Elbranschen  står     inför  stora   förändringar  vilket  gör   branschföreningens    roll  allt  vik4gare    
 4. 4. Vision:  med  el  gör  vi  allt  möjligt!   • Vi  bygger  det  hållbara  samhället   • Vi  skapar  kundnya   • Vi  gör  det  önskade  möjligt   2014  
 5. 5. Intranät  –  eller  ”Inte-­‐nät”   Behövs  intranät  när  man  är  65  personer?     60  finns  på  samma  kontor.  
 6. 6. Hösten  2012:   • Den  externa  hemsidan  ska  göras  om   – Intranätet  bortprioriteras     •  Varit  en  flik  på  externa  sidan   •  En  stram  budgeten  gör  a  andra  funk4oner   priorieteras     6  
 7. 7. Vi  ställde  oss  frågan   • Behöver  vi  verkligen  e  intranät?     •  Vi  är  65  anställda.   •  60  av  oss  finns  på  samma  adress.   •  Hur  ser  behovet  ut?   •  Går  det  a  lösa  på  enklare  sä?         7  
 8. 8. Överväganden   • Bakvänt  och  omodernt  a  gå  från  a  ha  4ll  a  inte  ha     • Hur  publicera  interna  nyheter  och  informa4on  från   ledningen  utan?     • Ökar  vi  mejlbelastningen  utan  intranät?   • Informa4on  av  ”personalboks-­‐karaktär”  på  G:  eller…?   • ”Manuell”  pärm?   • Andra  fördelar  med  Intranät?   • Vi  har  en  geografisk  spridning  –  fyra  regionkontor  och   kontor  i  Bryssel  om  än  det  rör  få  personer    …svaren  vi  hiar  leder  4ll  a  vi  bestämmer  oss  för   a  vi  ska  ha  e  intranät   8  
 9. 9. • Syget  och  målet  med  e  intranät   •  alla  ska  kunna  få  och  hia  samma  informa4on   •  minska  interna  mejl   •  en  känd  plats  för  informa4on  à  la   ’Personalhandbok’   •  omodernt  utan     9   Varför  
 10. 10. • Varför  –  syget  och  målet  med  e  intranät   • Vad  intranätet  ska  innehålla   – ”Måsten”   •  Sta4sk/redak4onell  informa4on   •  Nyhetssida     »  informa4on  från  ledning  4ll  medarbetare   »  Vd-­‐brev   »  personalinfo   »  noteringar  från  ledningsgrupp   •  Länkar  4ll  andra  administra4va  system   •  Sökfunk4on     10   Vad  ska  det  innehålla  
 11. 11. • Varför  –  syget  och  målet  med  e  intranät   • Vad  intranätet  ska  innehålla   – Önskemål   •  Cha   •  Samarbetsytor   •  Interak4on   •  Uppfaas  enkelt  och  modernt     11   Vad  ska  det  innehålla  
 12. 12. • Varför  –  syget  och  målet  med  e  intranät   • Vad  intranätet  ska  innehålla   •  Måsten   •  Önskemål   • Förutsäningar  –möjligheter/begränsningar   Möjligheter   •  Kunskap  om  hur  man  bygger  webbsidor  i   organisa4onen   •  Tidigare  intranät  a  ”ta  ifrån”   •  ”Fria  händer”  vad  gäller  innehåll  och  form  så  länge   budget  hålls  och  måste-­‐kraven  uppfylls     12   Förutsäningar    -­‐  möjligheter/  begränsningar  
 13. 13. Begränsningar   •  Tid  –  de  som  kan  bygga  är  fullt  upptagna  med  externa   sidan   •  Ekonomi  –    vi  är  ”brända”  av    fastprisavtal  när  vi   utvecklade  e  ”CRM”  och  vi  är  ”brända”  eger  a  ha   utvecklat  den  externa  hemsidan   13   Förutsäningar    -­‐  möjligheter/  begränsningar  
 14. 14. • Varför  –  syget  och  målet  med  e  intranät   • Vad  intranätet  ska  innehålla   •  Måsten   •  Önskemål   • Vad  som  vore  bra  om  det  innehöll   • Förutsäningar  –  begränsningar/möjligheter   • Ska  vi  utveckla,  bygga  själva  eller  köpa  en   färdiga  produkt  –  val  av  plaporm   •  Sharepoint,  Epi-­‐server,  annat?   •  WordPress  eller  liknande?   •  En  färdig  produkt?     14   Hur  och  vilken  plaporm  
 15. 15. Vi  väljer  väg…..   • MyLive  -­‐  en  färdig  intranätportal     • Några  av  argumenten  vi  föll  för:   •  Priset  –  man  vet  vad  det   kommer  a  kosta   •  Ingen  förstudie   •  Allt  ingår   15  
 16. 16. • Varför  –  syget  och  målet  med  e  intranät   • Vad  intranätet  ska  innehålla   •  Måsten   •  Önskemål   • Förutsäningar  –  begränsningar/möjligheter   • Om  vi  ska  utveckla,  bygga  själva  eller  köpa  en  färdiga   produkt   • Vilka  som  ska  delta  i  arbetet   • När  det  måste  göras     16   Vilka  och  när  
 17. 17. Vilka  ska  delta  i  projektet?   – Projektgrupp  på  fyra  interna   medarbetare,  en  från  leverantören  och  vi   hyr  även  in  en  ”intranätstrateg”       – En  referensgrupp  med  deltagare  från   organisa4onens  alla  enheter  deltar  i   projektet.   17  
 18. 18. När  ska  det  göras?   • Den  nya  externa  hemsidan  lanseras  på  våren  2013   • Flik  på  gamla  hemsidan  kommer  inte  finns  kvar  ….   • ….  så  4ll  sommaren  2013  vore  det  bra  om  det  var  klart!   18  
 19. 19. Vi  ställde  oss  inte  frågan   • Vem  ska  äga  intranätet?   – Administra4on  (HR)  har  ansvarat  för  4digare  lösningar   •  För  a  intranätet  4digare  varit  mer  av  en  digital   personalhandbok  mest  för  a  hia  policies  och  läsa   om  regelverk?   – För  a  det  är  informa4on  4ll  personalen?   •  Den  intern  informa4onen  inte  ”lika  vik4g”  som  den   externa?   •  Inte  core-­‐business?   – Vi  bara  fortsae  a  ha  det  så,  utan  egentlig  diskussion   •  Men  är  HR  den  bästa  ägaren?     19  
 20. 20. Hur  har  det  gå  -­‐  framgångsfaktorer   • Systemet  var  enkelt  och  snabbt  a  få   på  plats   • SSO  –  ”single  sign  on”   • Intranätstrategen  som  hjälpte  oss  på   vägen   • Referensgrupp  som  blev  ambassadörer   • Den  sociala  delen  utan  restrik4oner   • Uppföljningsmöte  med   referensgruppen   20  
 21. 21. Lärdomar…   • Öka  ak4viteten  på  sidan   •  Ordna  med  sådant  som  driver   trafik   •  Prata  mer  om  sidan  och   förväntningar  innan   •  Hålla  liv  i  referensgruppen   • Konkurrerar  med  sociala  ak4vitet  på   externa  fora  som  når  personer   utanför  vårt  kontor         • Mod  a  släppa  mejlen       • Tidpunkten  för  a  släppa  på  sidan   21  
 22. 22. 22  
 23. 23. 23  
 24. 24. 24  
 25. 25. 25  
 26. 26.   INTRANÄT  –  i  fram4den     Hyser  hopp  om  a  intranät         • Blir  en  portal  för  det  man   behöver  komma  åt  från  sin   dator     • Ökar  möjligheten  4ll  mer   mobilitet     • Ökar  det  sociala  samspelet     • Bidrar  4ll  ökad   kunskapsspridning     26  
 27. 27. Var  hör  intranätet  hemma  tycker  du?   27   Tack  för  mig!   2014-­‐05-­‐20     catharina.gotbrant@svenskenergi.se  

×