Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Förändringsledning från strategiskt beslut till uppnådd effekt

667 views

Published on

Presenterad av Johan Book på Intranätverk 2016: Göteborg den 26 maj.

Förändringsledning eller ”change management” som det kanske lite käckare kallas har du kanske hört talas om? Ett uttryck som liksom allt annat ”trendar” med jämna mellanrum. Tyvärr får förändringsledningen inte riktigt fäste och undersökningar och statistik talar sitt tydliga språk, organisationer är dåliga på att gå från strategiskt beslut till uppnådd effekt. Undersökningar visar att nio av tio strategigenomföranden misslyckas. Detta gäller också våra intranät i hög grad.

Johan lotsar dig igenom förändringsledningens grunder och hur du genom att fokusera på användarnas behov skapar ett aktivt intranät med fokus på affärsnyttan.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Förändringsledning från strategiskt beslut till uppnådd effekt

 1. 1. “Det vi pratar om här, händer inte där”
 2. 2. Vägen till resultatet Mål Vision Resultatmål Strategiska mål Projekt Processer System Arbetssätt Policys
 3. 3. Vägen till resultatet (i teorin) Mål Vision Resultatmål Strategiska mål Projekt Processer System Arbetssätt Policys
 4. 4. I praktiken då? Mål Vision Resultatmål Strategiska mål Projekt Processer System Arbetssätt Policys
 5. 5. “Om det inte var för de jäkla användarna skulle det vara superenkelt att ta fram ett bra intranät”
 6. 6. “75 % av intranätansvariga anser inte att deras intranät har det användande de räknat med.”
 7. 7. Vad skapar motivation? Att känna sig duktig, att behärska det man tar sig för och att utvecklas och lära KOMPETENS Att få uppleva valfrihet och möjlighet att styra över sina handlingar AUTONOMI Att uppleva ömsesidigt goda, trygga och stabila relationer till andra människor SAMHÖRIGHET
 8. 8. Förändringsledning “Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett önskvärt framtida läge”.
 9. 9. Awareness Desire Knowledge Ability Reinforceme nt Vägen till framgångsrik förändring * Metodik: Procis ADKAR, världsledande inom förändringsledning Nödvändigheten att förändras - ”varför måste jag göra saker på ett annat sätt?” Att supporta och vilja delta i förändringen - ”varför skulle jag vilja göra saker annorlunda?” Om hur vi/jag ska förändra - ”Vilka nya kunskaper och kompetenser behöver jag för att göra det på ett annorlunda sätt?” Att säkerställa den nya kunskapen och beteendet - ”Kan/får jag göra det på det nya sättet?” Att behålla det nya beteendet på sikt - ”Hur ser min support/återkoppling ut gällande det nya arbetssättet?”
 10. 10. Förändringsmotstånd är norm – det är hur ”du” hanterar det som kommer att avgöra din framgång
 11. 11. Förändringsledning vs projektledning
 12. 12. #1 Ledning/chefer med på tåget
 13. 13. #2 Fokus på syfte, mål & effektmål
 14. 14. #3 Prioritera och bygg grunden
 15. 15. #4 Mät så det visslar om det Önskat läge
 16. 16. #4 Mät så det visslar om det • Konkreta och mätbara mål efter olika målgrupper och deras behov • Nuläge? Önskat läge? 1. Statistik – sidvisningar, antal klick, använd ”device” osv 2. Användbarhet? 3. Måluppfyllelse – effektmålen?
 17. 17. #4 Mät så det visslar om det
 18. 18. ROU • Bilden på mig #5
 19. 19. #6 Världens bästa lanseringsaktivitet? “Liten påverkanunder lång tid ger mycket mer effekt än stor påverkan under kort tid”
 20. 20. TACK! Johan.book@endavant.se www.ledarkommunikation.se Facebook: LedarkommunikationSverige LinkedIn: Johan Book

×