Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ผู้หญิงทรงเอ กับผู้ชายทับแก้ว<br />By <br />
คำนำ<br />โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่สวมใส่กระโปงทรงเอ และเพื่อสามารถ...
บทนำ<br />
ที่มาและความสำคัญ<br />การแต่งการของนักศึกษาหญิงในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นิยมแต่กายโชว์รูปร่าง สัดส่วนของร่างกาย เช่น ใส่เสื้อนั...
ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)<br />กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการทราบถึงทัศนคติของผู้ชายว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้หญิงที่แต่งตัวใ...
เราจะมาดูกันว่าผู้ชายทับแก้ว<br />จะชอบแบบไหน<br />
แบบนี้<br />
หรือว่าแบบนี้<br />
จุดประสงค์<br />- เพื่อเป็นการสำรวจทัศนคติของเพศชายที่มีต่อผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรงทรงเอในทับแก้ว<br />			 - เพื่อสามารถสร...
สมมติฐานการศึกษา<br />	เพศชายมีทัศนคติในทางบวก <br />ต่อผู้หญิงที่ใส่กระโปรงทรงเอหรือไม่<br /> <br />
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง<br />
สำหรับนิสิต นักศึกษาหญิงนั้น รูปแบบของกระโปรงมีความสำคัญในการส่งเสริมบุคลิกภาพ การเลือกใส่กระโปรงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถ...
กระโปรงนักศึกษาที่รู้จักกันโดยทั่วไปมี 3แบบได้แก่<br />1. กระโปรงทรงสอบ<br />2. กระโปรงทรงพลีท<br />3. กระโปรงทรงเอ<br />แ...
กระโปรงทรงสอบ<br />กระโปรงทรงสอบเหมือนกับกระโปรงทรงเอ แต่แตกต่างกันส่วนที่ปลายกระโปรงจะเป็นทรงกระบอก ค่อนข้างเป็นที่นิยมมา...
กระโปรงทรงพลีท<br />กระโปรงทรงพลีท เป็นกระโปรงที่มีจีบขนาดเท่ากันอยู่โดยรอบ คล้ายกันกับกระโปรงนักเรียนแต่จีบมีขนาดเล็กกว่า...
กระโปรงทรงเอ<br />กระโปรงทรงเอ คือกระโปรงที่ไม่มีจีบ และลวดลายใด ๆ ที่เอวเป็นตะขอเกี่ยวมีซิบรูด ส่วนปลายของกระโปรงจะบานออก...
บทที่ 3วิธีการดำเนินงาน<br />
วิธีการดำเนินงาน<br />รวบรวมข้อสงสัยเกี่ยวกับการใส่กระโปรงแบบต่างๆ<br />จัดพิมพ์แบบสำรวจ จำนวน 116 ชุด<br />สุ่มทำแบบสำรวจ...
บทที่ 4ผลการศึกษา <br />
ข้อมูล<br />คณะอักษรศาสตร์   18    คน<br />คณะศึกษาศาสตร์    20   คน<br />คณะวิทยาศาสตร์   26    คน<br ...
1.คุณคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่คุณพบเห็นใส่กระโปรงพลีทหรือทรงเอมากกว่ากัน<br /><ul><li>พลีทจำนวน 94  คน  </li></ul>คิดเ...
2.คุณคิดว่าผู้หญิงใส่กระโปรงแบบไหนดูดีกว่ากัน<br />พลีทจำนวน  71     คน  คิดเป็นร้อยละ61.2<br />เพราะว่า ดูดีที่สุ...
ดูเป็นเด็กปี1ดี/ดูแล้วเด็กดี/บางคนใส่ทรงเอแล้วไม่สวย/ดูน่ารัก/ดูน่ารัก น่าค้นหา ทรงเอมันคนอื่นเห็นหมดแล้ว/ดูเป็นกุลสตรีดี/...
3.คุณคิดว่าผู้หญิงใส่กระโปรงแบบไหนดูดีกว่ากัน<br />ทรงเอจำนวน  45 คน  คิดเป็นร้อยละ38.8<br />เพราะว่า เป็นการสร้างบุคล...
4. คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อผู้หญิงที่มีรูปร่างอวบใส่กระโปรงทรงเอ<br />ดูดีมากจำนวน  1คน  คิดเป็นร้อยละ0.9<br />ดูพอใช้  ...
5. คุณคิดว่านักศึกษาหญิงในทับแก้วส่วนใหญ่ใส่กระโปรงทรงเอเหมาะสมไหม<br />เหมาะสมจำนวน  55คน  <br />คิดเป็นร้อยละ47.4<br ...
6.คุณคิดว่าการใส่กระโปรงทรงเอความยาวระดับใดจึงจะเหมาะสมกับสถานศึกษา<br />ยาวเลยเข่าจำนวน  10คน  คิดเป็นร้อยละ8.6<br />ยา...
7.คุณคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ใส่กระโปรงทรงเอยาวเท่าใด<br />ยาวเลยเข่าลงมาจำนวน  4คน  คิดเป็นร้อยละ3.5<br />ยาวพอดีเข่าจำนว...
8.คุณคิดอย่างไรกับผู้หญิงที่ใส่กระโปรงทรงเอขับมอเตอร์ไซต์<br />รู้สึกน่ามองจำนวน  21   คน  คิดเป็นร้อยละ 18.1<br />รู้...
ข้อเสนอแนะคณะอักษรสาสตร์<br />- ขาสวยก็ใส่ ขาไม่สวยก็อย่าใส่<br />- อย่าใส่ปั่นจักรยานก็พอ<br />- อิสระกับการแต่งกาย<br />...
ข้อเสนอแนะคณะศึกษาศาสตร์<br />ถ้าคิดว่าดูดีก็ใส่ไปเถอะ<br />ต้องดูว่าใส่แล้วเหมาะหรือเปล่า<br />ข้อ 7ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่...
ข้อเสนอแนะคณะศึกษาศาสตร์<br />- คิดจะใส่ ดูขาตนเองด้วย แต่ถ้าชอบต้องมั่นใจในตนเองให้มากๆเข้าไว้<br />- ถ้าผู้หญิงมีความมั่...
ข้อเสนอแนะคณะวิทยาศาสตร์<br />บางคนที่ใส่ทรงเอสั้นมากเกิน ดูไม่เหมาะเหมือนสก๊อยส์กับเด็กราชภัฏเลย<br />ควรใส่ทรงเอยาวประมา...
ข้อเสนอแนะคณะวิทยาศาสตร์<br />- ใส่ทรงเอ ต้องดูความเหมาะสมด้วย ไม่สั้นเกินไป ไม่ผ่าลึกเกินไป ที่สำคัญดูหุ่นเราด้วย<br /> 	...
ข้อเสนอแนะคณะเภสัชศาสตร์<br />การใส่ทรงเอก็ดูเรียบร้อยไปอีกแบบ ไม่ลุ่มล่ามเหมือนพลีท เมื่อมีลมพัดกระโปรงพลีทเปิด ดูโป๊<br ...
ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />รู้จักกาลเทศะสถานที่ ความเหมาะสม<br />ใส่ทรงเอได้แต่ ไม่ควรสั้นมากเกินไป ควรเ...
ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />ใส่ทรงเอเมื่อเวลาที่สมควรใส่ ไม่ควรใส่ในงานพิธีการ ใส่ทรงเอเมื่อมีคนคอยดูแล ย...
ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />การแต่งกายเป็นเรื่องส่วนบุคคล ถ้าผู้ใส่มั่นใจว่าดูดีก็เป็นสิทธิของเขา แต่เรื่...
ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />	 			- ไม่ควรใส่ฟิตแน่นจนเกินไป<br /> 			- ถ้าใส่ก็ควรให้รู้สึกสบาย ไม่ใช่ว่า...
บทที่ 5สรุปผลการศึกษา<br />
สรุปผลการศึกษา<br />จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชายในทับแก้วเกี่ยวกับการสวมใส่กระโปรงรูปแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาหญิง พบว่า<b...
ผู้จัดทำ<br />กลุ่มที่ 50 EN-EDU-SCIENCE<br />1. นางสาวทัศน์ธารี	 แสนชา 	    รหัส 06530250คณะศึกษาศาสตร์<br />2. นางสา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผู้หญิงทรงเอ กับผู้ชายทับแก้ว

2,203 views

Published on

ผู้หญิงทรงเอ กับผู้ชายทับแก้ว
นำเสนองานที่ไปสำรวจความคิดเห็นของผู้ชาย เกี่ยวกับการใส่กระโปงทรงเอของนักศึกษาหญิง

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ผู้หญิงทรงเอ กับผู้ชายทับแก้ว

 1. 1. ผู้หญิงทรงเอ กับผู้ชายทับแก้ว<br />By <br />
 2. 2. คำนำ<br />โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงที่สวมใส่กระโปงทรงเอ และเพื่อสามารถสรุปได้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ใส่กระโปรงแบบไหนเหมาะสมในมุมมองของผู้ชาย ซึ่งทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเล่มจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาหญิงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสวมใส่กระโปรงทรงเอ<br />สุดท้ายนี้ ถ้าโครงงานเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย<br /> <br /> <br />คณะผู้จัดทำ<br />
 3. 3. บทนำ<br />
 4. 4. ที่มาและความสำคัญ<br />การแต่งการของนักศึกษาหญิงในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นิยมแต่กายโชว์รูปร่าง สัดส่วนของร่างกาย เช่น ใส่เสื้อนักศึกษารัดรูปร่างมากๆจนกระดุมเกือบปริ ใส่กระโปรงรัดรูปและสั้นมากๆจนนั่งลำบาก เป็นต้น นักศึกษาอาจคิดว่า เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม และสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นค่านิยมของนักศึกษาหญิงจำนวนมาก แต่ผลเสียของค่านิยมเหล่านี้ก็มีอยู่มากมาย เช่น เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการชักจูงภัยอันตรายมาสู่ตัว เป็นต้น<br />
 5. 5. ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)<br />กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการทราบถึงทัศนคติของผู้ชายว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้หญิงที่แต่งตัวในรูปแบบต่างๆ กลุ่มข้าพเจ้าจึงได้ทำแบบสำรวจในหัวข้อ “ ผู้หญิงทรงเอ กับ ผู้ชายทับแก้ว ” เกี่ยวกับการสวมใส่ กระโปรงนักศึกษาของนักศึกษาหญิงในทับ แก้ว โดยสุ่มทำแบบสำรวจกับนักศึกษาชาย คณะต่างๆในทับแก้ว ว่ามีความคิดเห็นเช่นไร เพื่อสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้<br />
 6. 6. เราจะมาดูกันว่าผู้ชายทับแก้ว<br />จะชอบแบบไหน<br />
 7. 7. แบบนี้<br />
 8. 8. หรือว่าแบบนี้<br />
 9. 9. จุดประสงค์<br />- เพื่อเป็นการสำรวจทัศนคติของเพศชายที่มีต่อผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรงทรงเอในทับแก้ว<br /> - เพื่อสามารถสรุปได้ว่านักศึกษาหญิงควรสวมใส่กระโปรงแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด<br /><ul><li>เพื่อตอบสนองความสงสัยของสมาชิกทั้งหมด</li></ul>ในกลุ่ม เกี่ยวกับมุมมองของเพศชายที่มีต่อผู้หญิง<br />ที่สวมใส่กระโปรงทรงเอ<br />
 10. 10. สมมติฐานการศึกษา<br /> เพศชายมีทัศนคติในทางบวก <br />ต่อผู้หญิงที่ใส่กระโปรงทรงเอหรือไม่<br /> <br />
 11. 11. บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง<br />
 12. 12. สำหรับนิสิต นักศึกษาหญิงนั้น รูปแบบของกระโปรงมีความสำคัญในการส่งเสริมบุคลิกภาพ การเลือกใส่กระโปรงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถานที่ หรือระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งบางครั้งกระโปรงก็อาจเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง ที่นักศึกษาใช้เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม<br />
 13. 13. กระโปรงนักศึกษาที่รู้จักกันโดยทั่วไปมี 3แบบได้แก่<br />1. กระโปรงทรงสอบ<br />2. กระโปรงทรงพลีท<br />3. กระโปรงทรงเอ<br />แต่กระโปรงส่วนใหญ่ที่นักศึกษาหญิงนิยมใส่กันมากมี 2แบบ คือ กระโปรงทรงเอ และกระโปรงทรงพลีท<br />
 14. 14. กระโปรงทรงสอบ<br />กระโปรงทรงสอบเหมือนกับกระโปรงทรงเอ แต่แตกต่างกันส่วนที่ปลายกระโปรงจะเป็นทรงกระบอก ค่อนข้างเป็นที่นิยมมาก ตามรูปที่ 1<br />
 15. 15. กระโปรงทรงพลีท<br />กระโปรงทรงพลีท เป็นกระโปรงที่มีจีบขนาดเท่ากันอยู่โดยรอบ คล้ายกันกับกระโปรงนักเรียนแต่จีบมีขนาดเล็กกว่า ที่เอวเป็นยางยืด กระโปรงแบบนี้มี 2สี คือ สีกรมท่า และสีดำ สีกรมท่าส่วนใหญ่จะใช้ในงานพิธีการเพราะถือว่าสุภาพกว่า แต่สำหรับบางมหาวิทยาลัยกระโปรงสีกรมท่าก็อาจเป็นกระโปรงที่ใส่เป็นเครื่องแบบหลัก ตามรูปที่2<br />
 16. 16. กระโปรงทรงเอ<br />กระโปรงทรงเอ คือกระโปรงที่ไม่มีจีบ และลวดลายใด ๆ ที่เอวเป็นตะขอเกี่ยวมีซิบรูด ส่วนปลายของกระโปรงจะบานออกเล็กน้อยคล้ายรูปอักษรเอ ปลายกระโปรงอาจผ่าด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้างก็ได้ แล้วแต่รูปแบบของกระโปรงเพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการเดิน มี 2สีเช่นเดียวกับกระโปรงทรงพลีท กระโปรงทรงเอนิยมใส่กันในงานพิธีการ เช่น พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ตามรูปที่ 3<br />
 17. 17. บทที่ 3วิธีการดำเนินงาน<br />
 18. 18. วิธีการดำเนินงาน<br />รวบรวมข้อสงสัยเกี่ยวกับการใส่กระโปรงแบบต่างๆ<br />จัดพิมพ์แบบสำรวจ จำนวน 116 ชุด<br />สุ่มทำแบบสำรวจกับผู้ชายทับแก้วคณะวิชาต่าง ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร คณะต่าง ๆ หอสมุด <br />เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสำรวจ แยกตามคณะ ชั้นปีของนักศึกษาชาย<br />วิเคราะห์ความคิดเห็นจากแบบสำรวจ<br />สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น<br />
 19. 19. บทที่ 4ผลการศึกษา <br />
 20. 20. ข้อมูล<br />คณะอักษรศาสตร์ 18 คน<br />คณะศึกษาศาสตร์ 20 คน<br />คณะวิทยาศาสตร์ 26 คน<br />คณะเภสัชศาสตร์ 7 คน<br />คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 45 คน<br />
 21. 21. 1.คุณคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่คุณพบเห็นใส่กระโปรงพลีทหรือทรงเอมากกว่ากัน<br /><ul><li>พลีทจำนวน 94 คน </li></ul>คิดเป็นร้อยละ81<br /> - ทรงเอร้อยละ22 คน <br />คิดเป็นร้อยละ19<br />
 22. 22. 2.คุณคิดว่าผู้หญิงใส่กระโปรงแบบไหนดูดีกว่ากัน<br />พลีทจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ61.2<br />เพราะว่า ดูดีที่สุด/เรียบร้อย/ไม่เห็นสัดส่วนที่น่าเกลียด/เรียบร้อย น่ารัก ดูเด็ก ไม่เท่/เรียบร้อยเหมาะสมกับผู้หญิง พลีทแบบยาวนะ สั้นก็ดูไม่ดี/ดูเรียบร้อย/แล้วแต่บุคคล แล้วแต่รูปร่างของแต่ละบุคคล บางคนใส่ชนิดหนึ่งสวย แต่ไปใส่อีกชนิดหนึ่งไม่สวย/เรียบร้อยน่ารัก/เรียบร้อยดี/เรียบร้อยพอดีตัว/ดูดีธรรมชาติสวยงามตามสไตส์/เรียบร้อย/ทรงเอเห็นสัดส่วน/คนที่ใส่ทรงเอส่วนมากจะสวมรองเท้าพื้นราบ(แตะ) ทำให้ดูไม่เข้ากัน(ไม่ match) และขาใหญ่มาก น่าเกลียด!<br />
 23. 23. ดูเป็นเด็กปี1ดี/ดูแล้วเด็กดี/บางคนใส่ทรงเอแล้วไม่สวย/ดูน่ารัก/ดูน่ารัก น่าค้นหา ทรงเอมันคนอื่นเห็นหมดแล้ว/ดูเป็นกุลสตรีดี/เหมาะสมกับศิลปากร/ดีทั้งสองประเภทเนื่องจาก มีเสน่ห์ไปคนละแบบ พลีทดูเรียบร้อย ดูดี แบบเรียบง่าย ในขณะที่ทรงเอจะดูทรงเอจะดูโฉบเฉี่ยวดูดีแบบผู้ใหญ่/เรียบร้อยสมกับจะเป็นครู/ดูมีระเบียบ และไม่สั้นเกินไป/ดูน่ารักดี เหมือนfreshy/ดูเรียบร้อยดี และน่าจะเหมาะกับทุกสภาพรูปร่าง/เคลื่อนที่สะดวก รวดเร็ว/สุภาพและเรียบร้อย ไม่ส่ออันตรายต่อบุคคล/ดูเป็นธรรมชาติ/สวย เรียบร้อย<br />
 24. 24. 3.คุณคิดว่าผู้หญิงใส่กระโปรงแบบไหนดูดีกว่ากัน<br />ทรงเอจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ38.8<br />เพราะว่า เป็นการสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้สวมใส่/หุ่นดีมั้ง แต่คนอ้วนใส่ก็แนะนำให้ใส่พลีท/ถ้าใส่ถูกระเบียบก็ดูเรียบร้อย/ชอบมอง/sexy/เซ็กซี่/แสดงให้เห็นถุงความเป็นเพศหญิงบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเพศหญิง/สวย/เห็นถึงทรวดทรงของผู้หญิง มันเป็นศิลปะ/มันทำให้หุ่นดี/<br />
 25. 25. 4. คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อผู้หญิงที่มีรูปร่างอวบใส่กระโปรงทรงเอ<br />ดูดีมากจำนวน 1คน คิดเป็นร้อยละ0.9<br />ดูพอใช้ 11คน คิดเป็นร้อยละ9.5<br />เฉย ๆ 54 คน คิดเป็นร้อยละ46.5<br />ดูไม่เหมาะ 50คน คิดเป็นร้อยละ43.1<br />
 26. 26. 5. คุณคิดว่านักศึกษาหญิงในทับแก้วส่วนใหญ่ใส่กระโปรงทรงเอเหมาะสมไหม<br />เหมาะสมจำนวน 55คน <br />คิดเป็นร้อยละ47.4<br />ไม่เหมาะสมจำนวน 61 คน <br />คิดเป็นร้อยละ52.6<br />
 27. 27. 6.คุณคิดว่าการใส่กระโปรงทรงเอความยาวระดับใดจึงจะเหมาะสมกับสถานศึกษา<br />ยาวเลยเข่าจำนวน 10คน คิดเป็นร้อยละ8.6<br />ยาวพอดีเข่าจำนวน 67คน คิดเป็นร้อยละ57.8<br />ยาวเหนือเข่าขึ้นมา 10cm.จำนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ28.4<br />ยาวเหนือเข่าขึ้นมาเกิน 10cm.จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ5.2<br />
 28. 28. 7.คุณคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ใส่กระโปรงทรงเอยาวเท่าใด<br />ยาวเลยเข่าลงมาจำนวน 4คน คิดเป็นร้อยละ3.5<br />ยาวพอดีเข่าจำนวน 12คน คิดเป็นร้อยละ10.3<br />ยาวเหนือเข่าขึ้นมาจำนวน 84คน คิดเป็นร้อยละ72.4<br />ไม่แสดงความคิดเห็น 16คน คิดเป็นร้อยละ 5.2<br />
 29. 29. 8.คุณคิดอย่างไรกับผู้หญิงที่ใส่กระโปรงทรงเอขับมอเตอร์ไซต์<br />รู้สึกน่ามองจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1<br />รู้สึกเฉย ๆ จำนวน 66คน คิดเป็นร้อยละ56.9<br />รู้สึกแย่จำนวน 29คน คิดเป็นร้อยละ25.0<br />
 30. 30. ข้อเสนอแนะคณะอักษรสาสตร์<br />- ขาสวยก็ใส่ ขาไม่สวยก็อย่าใส่<br />- อย่าใส่ปั่นจักรยานก็พอ<br />- อิสระกับการแต่งกาย<br />- กระเทยใส่สวยกว่าผู้หญิงบางคนคิดว่าตัวเองดูดี แต่ใส่ไม่ดูตัวเอง แต่ก็ไม่เหมาะ เท่าไหร่ถ้าใส่แล้วไปขับรถ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมาก ๆ<br />- ชะนีใส่สวยไม่เท่ากระเทยหรอก ^^<br />- ไม่ว่าจะใส่แบบไหนถ้าผู้ใส่ ๆ แล้วสบายใจ และสะดวกสบายในการเคลื่อนไหว รวมทั้งไม่สร้างความลำบากแก้ผู้อื่นไม่ว่าทางใดก็ตาม และรู้จักกาลเทศะ ในการสวมใส่<br />
 31. 31. ข้อเสนอแนะคณะศึกษาศาสตร์<br />ถ้าคิดว่าดูดีก็ใส่ไปเถอะ<br />ต้องดูว่าใส่แล้วเหมาะหรือเปล่า<br />ข้อ 7ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ต้องถามผู้หญิงเลย<br />ถ้าจะใส่ทรงเอก็ควรจะใส่ให้พอดี ไม่สั้นเกินไปจนดูไม่ดี<br />เป็นค่านิยมบนพื้นฐานของการรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง<br />คนที่ดูดีใส่แล้วก็ดูดี คนที่ดูไม่ดีใส่แล้วปวดจิต<br />
 32. 32. ข้อเสนอแนะคณะศึกษาศาสตร์<br />- คิดจะใส่ ดูขาตนเองด้วย แต่ถ้าชอบต้องมั่นใจในตนเองให้มากๆเข้าไว้<br />- ถ้าผู้หญิงมีความมั่นใจในรูปร่างตนเองก็ใส่ได้เลย<br />- อยากให้ผู้หญิงใส่กระโปรงพลีทมากกว่า เพราะว่าการใส่ - กระโปรงพลีทนั้น ทำให้นักศึกษาผู้หญิงนั้นน่ารักกว่าใส่กระโปรงทรงเอ<br /> - ทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับการแต่งตัวแต่จะดีมากถ้าแต่งอย่างไรให้เข้ากับสภาพรูปร่างของตนเอง<br />
 33. 33. ข้อเสนอแนะคณะวิทยาศาสตร์<br />บางคนที่ใส่ทรงเอสั้นมากเกิน ดูไม่เหมาะเหมือนสก๊อยส์กับเด็กราชภัฏเลย<br />ควรใส่ทรงเอยาวประมาณเข่าจะดูเหมาะสมกว่า<br />ผู้หญิงควรใส่ทรงเอให้มีความยาวเหมาะสม ดูไม่น่าเกลียด<br />อยากใส่อะไรก็ใส่เถอะครับ<br />อยากแต่งอย่างไรก็ได้ แต่ก็ขอให้ถูกต้องตามกาลเทศะครับ<br />อยากใส่บ้าง<br />ควรใส่กระโปรงให้เหมาะกับตัวเอง รูปร่างนะครับ<br />
 34. 34. ข้อเสนอแนะคณะวิทยาศาสตร์<br />- ใส่ทรงเอ ต้องดูความเหมาะสมด้วย ไม่สั้นเกินไป ไม่ผ่าลึกเกินไป ที่สำคัญดูหุ่นเราด้วย<br /> - การใส่พลีทกับทรงเอ มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคบที่จะมีสิทธิในการใส่ ฉะนั้นถ้าบุคคลนั้นคิดว่าการใส่พลีทหรือทรงเอเหมาะกับบุคคลนั้น เราก็ไม่มีสิทธิไปห้ามหรือขัดเขาได้<br />
 35. 35. ข้อเสนอแนะคณะเภสัชศาสตร์<br />การใส่ทรงเอก็ดูเรียบร้อยไปอีกแบบ ไม่ลุ่มล่ามเหมือนพลีท เมื่อมีลมพัดกระโปรงพลีทเปิด ดูโป๊<br />สั้นพอเหมาะ ถึงจะเหมาะสมกับสถานที่<br />สู้ ๆ ครับ<br />
 36. 36. ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />รู้จักกาลเทศะสถานที่ ความเหมาะสม<br />ใส่ทรงเอได้แต่ ไม่ควรสั้นมากเกินไป ควรเลือกโอกาสและความเหมาะสม<br />ผู้หญิงที่ไม่เหมาะสมที่จะใส่กระโปรงทรงก็เลิกใส่เถอะ เพราะภาพมันติดตา<br />ใส่พลีทดูดีที่สุดแล้วล่ะ^^<br />การสวมใส่กระโปรงที่เป็นพลีทหรือทรงเอต้องใส่ให้เหมาะกับบุคลิกภาพ และความเหมาะสม<br />ให้ใส่ทรงเอยาวถึงตาตุ่ม แล้วแหวกสูง ๆ 555+ ล้อเล่น ให้ใส่พลีทแหละดีแล้ว<br />ผู้หญิงใส่พลีทดูน่ารักกว่าเยอะ ใส่เอแล้วมันเซ็กซี่เกินอาจเซ็กเสื่อมเลยก็ได้<br />ไม่อยากให้ใส่ทรงเอ<br />
 37. 37. ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />ใส่ทรงเอเมื่อเวลาที่สมควรใส่ ไม่ควรใส่ในงานพิธีการ ใส่ทรงเอเมื่อมีคนคอยดูแล ยังโสดไม่ควรใส่จะเป็นอันตราย<br />กำหนดให้ใส่ทรงเอยาว ๆๆ<br />ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยกว่านี้<br />ควรเคารพสถานที่ อาจารย์ บุคคลอาวุธโสกว่า และรักตัวเองให้มาก ๆ<br />แบบสอบถามไม่เฉพาะเจาะจง<กว้างเกินไป> ควรปรับปรุง<br />มั่นใจก็ใส่ไม่แคร์ใคร<br />แค่รู้จักกาลเทศะ และไม่มากเกินไป<br />
 38. 38. ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br />การแต่งกายเป็นเรื่องส่วนบุคคล ถ้าผู้ใส่มั่นใจว่าดูดีก็เป็นสิทธิของเขา แต่เรื่องความเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึก สอนไม่ได้<br />ใส่พลีทดีกว่าครัฟ<br />ผู้หญิงในม.ศิลปากรควรใส่พลีทยาวกว่าเข่า<br />ผู้หญิงที่ไม่ควรใส่ก็อย่าใส่เลยภาพมันติดตา<br />ถึงชะนี(ผู้หญิง)ทุกคนอยากบอกว่าพลีทพอดีเข่าสวยแล้ว หากอยากใส่สั้นก็ทรงเอ เพราะพลีทสั้นมันไม่ไหวค่ะ ไม่ใช่นักเรียนญี่ปุ่นให้มันสมกับประเทศหน่อย ส่วนทรงเอจะใส่ก็ใส่ให้มันสวย ทรงเอเขาเน้นก้นให้เด่นขึ้น แต่กลับใส่แตะมันทำให้ขาใหญ่น่าเกลียด ขอให้ใส่ส้นสูงค่ะ ย้ำ!นะคะ ส้นสูง!<br />ควรจะผ่ากระโปรงด้วยลึก ๆ<br />
 39. 39. ข้อเสนอแนะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี<br /> - ไม่ควรใส่ฟิตแน่นจนเกินไป<br /> - ถ้าใส่ก็ควรให้รู้สึกสบาย ไม่ใช่ว่าคับและสั้นเกินไป<br /> - ใส่อะไรมั่นใจก็ใส่<br /> - สร้างสรรค์ดี<br />- ควรแต่งตัวให้เรียนร้อย ให้เกียรกับสถานศึกษา<br />- ไม่ควรให้ผู้หญิงใส่กระโปรงทรงเอ ปั่นจักรยานซึ่งไม่เหมาะสม ดูไม่สมควรอย่างสูง<br />- ถ้าใส่ทรงเอในความที่เหมาะสมก็จะดูน่ารัก<br />- กระโปรงแต่ละแบบก็จะเหมาะกับคนไม่เหมือน แต่ควรเลือกแบบที่สุภาพ เพราะที่นี่คือสถานศึกษา<br />
 40. 40. บทที่ 5สรุปผลการศึกษา<br />
 41. 41. สรุปผลการศึกษา<br />จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชายในทับแก้วเกี่ยวกับการสวมใส่กระโปรงรูปแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาหญิง พบว่า<br />ผู้ชายร้อยละ 38.8 เห็นว่าผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรงทรงเอนั้นดูดี<br />ผู้ชายร้อยละ 47.4 เห็นว่าผู้หญิงที่สวมใส่กระโปรงทรงเอนั้นเหมาะสม<br />ผู้ชายร้อยละ 72.4 เห็นว่าผู้หญิงควรใส่กระโปรงทรงเอยาวเหนือเข่าขึ้นมาเหมาะสมที่สุด<br />
 42. 42. ผู้จัดทำ<br />กลุ่มที่ 50 EN-EDU-SCIENCE<br />1. นางสาวทัศน์ธารี แสนชา รหัส 06530250คณะศึกษาศาสตร์<br />2. นางสาวเบญจมาศ คำเกิด รหัส 06530259คณะศึกษาศาสตร์<br />3. นางสาวอินทิรา อำมโภช รหัส 06530278คณะศึกษาศาสตร์<br />4.นางสาวสาลินี กงวุธ รหัส 07530136 คณะวิทยาศาสตร์<br />5. นางสาวสุชานาฏ อินต๊ะวิภาค รหัส 07530140 คณะวิทยาศาสตร์<br />6. นางสาวกนกวรรณนันต๊ะนา รหัส 09530558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม<br />7. นางสาวกรณิศ พึ่งทอง รหัส 09530563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม<br />8. นางสาวปุญญิศา วิวัฒน์ธนสาร รหัส 09530704 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม<br />9. นางสาวทิพาวรรณ ยิ่งยอดกุล รหัส 09530644 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม<br />10.นางสาวรุ่งรัตติยา พร้อมปัจจุ รหัส 09530769 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม<br />

×