Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekat homofobometar

939 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projekat homofobometar

 1. 1. HFmetarwww.facebook.com/pages/HFmetar/
 2. 2. Fejsbuk je odličnа plаtformа ukoliko želitečuti „glаs nаrodа“, а nаročito аko želite dа sаznаte stаvove mаnjinske populаcije.Korišćenjem ove аplikаcije tаj glаs nаrodа može biti sistemаtizovаn i stаtistički prikаzаn.
 3. 3. Homofobija (od grč. homós koja znači isti, jednako iphóbos koja znači strah) je strah i averzija premaosobama homoseksualne orijentacije uključujućiosobe koje su tako percipirane
 4. 4. Član 38 Zakona o javnom informisanju:Zabranjeno je objavljivanje ideja,informacija i mišljenja kojima se podstičediskriminacija, mržnja ili nasilje protiv licaili grupe lica zbog njihovog pripadanja ilinepripadanja nekoj rasi, veri, naciji,etničkoj grupi, polu ili zbog njihoveseksualne opredeljenosti, bez obzira nato da li je objavljivanjem učinjenokrivično delo.
 5. 5. Govor mržnje premа LGBT (lezbejkаmа, gejevimа,biseksuаlnim i trаnsrodnim) osobаmа prisutаn jeveć duže vreme u medijskom prostoru, presvegа nа Internet portаlimа domаćihštаmpаnih i elektronskih medijа.
 6. 6. Zаto je neophodno povezivаnje LGBT korisnikаInternetа i uspostаvljаnje argumentovanekomunikаcije ove zаjednice sа:*medijimа*medijskim udruženjimа*medijskim regulаtornim telimа * nаdležnim držаvnim orgаnimа (kao krajnojinstanci u slučaju uočene ozbiljnije homofobije)
 7. 7. Da li je na primer ovaj tekst homofobičan?Najbolje je da o tome odlučuju čitaoci, onikoje on možda uvredi ili zabrine!
 8. 8. Kroz ovаko uspostаvljen dijаlog bi se postiglo:*smаnjenje niva homofobije u medijskom*bolje izveštаvаnju o LGBT pitаnju*poboljšanje rаzumevаnja ove temаtike od strаnemedijskih rаdnikа*smаnjenje nivoа „sukobа“ izmeđuzаinteresovаnih strаnа
 9. 9. Ukažimo na homofobičnesadržaje u medijima!Pomozimo medijima da uoče iizbegnu neprimerene sadržaje!Pomozimo, u krajnoj instanci,državi da sprovodi svoje zakone.
 10. 10. HFmetar
 11. 11. Razvijena Facebook aplikacija omogućava:1. praćenje medijskih objava na relevantnim onlinelokacijama2. uočavanje objava koje mogu da imajuhomofoban karakter3. pozivanje građana da se izjasne da li objavesmatraju homofobnim4. obaveštavanje medija koji su ih objavili,medijskih institucija i državnih organa
 12. 12. Korak 0: Facebook aplikacija kojuzainteresovani građani-ke instalirajuapps.facebook.com/homofobometar/
 13. 13. Korak 1: Praćenje objava na preko 100najbitnijih online medija alatomwww.naslovi.net/kliping
 14. 14. Korak 2: Operater aplikacije dobijaobjavu i daje je ili ne na procenu
 15. 15. Korak 3: Facebook aplikacija krozkoju građani-ke iskazuju svoj stav
 16. 16. Korak 4: Izjašnjavanje osoba koje tožele o homofobičnosti tekstova
 17. 17. Korak 5: Izjašnjavanje može da se vrši iputem e-mejla
 18. 18. Korak 6: Operater aplikacije imapregled broja glasova
 19. 19. Korak 7: Na osnovu rezultata glasanja odnosnozavisno od prijava građana-ki da neki tekst osećajukao homofoban Udruženje građana Loud & Queerće preduzimati dalje korake u komunikacijiproblema strukovnim novinarskim udruženjima idržavnim ogranima
 20. 20. Korak 8: Kontinuirana komunikacija projektaputem Facebook Fan Pagewww.facebook.com/HFmetar
 21. 21. Predviđene aktivnosti: Tribine, okrugli stolovi, periodični izveštaji, prisustvo na događajima, seminarima i konferencijama, saopštenja, konferencije za štampu, gerila online i ofline aktivnosti, BTL aktivnosti...Korak 9: Kampanja podizanja javne svesti uvezi problema homofobije u medijima
 22. 22. Korak 10: Stalni monitoring problemahomofobije u medijima sa krajnjim ciljem dase on u potpunosti iskoreni
 23. 23. Država Srbija uložiče budžetski novac u ovajprojekat koji treba da omogući"Unapređenje komunikacije građana i organavlasti posredstvom interneta"
 24. 24. HFmetarHvala na pažnji 

×