Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final

3,078 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Poslovanje po puzzle principu miloje sekulic sa fontom final

 1. 1. Zagreb 10.11.2011. Miloje Sekuli ć Poslovanje po "Puzzle principu"
 2. 2. ZA ŠTO UOPŠTE PRIČAM O OVOME? <ul><li>Jer se na kraju </li></ul><ul><li>dana broji ono š to </li></ul><ul><li>nam je na ra č unima </li></ul>
 3. 3. KAKO JE SVE POČELO? U decembru 1969.g. ARPANET je imao četiri čvora
 4. 4. INTERNET JE BIZNIS?
 5. 5. <ul><li>“ Since joining Google in 2001, Eric Schmidt h as helped grow the company from a Silicon Valley startup to a global leader in technology.” </li></ul>INTERNET JE STE BIZNIS !
 6. 6. Dame i gospodo ono š to ž elim d a podelim sa vama je... <ul><li>Mi imamo Silu na svojoj strani! </li></ul>
 7. 7. ŠTA ĆEMO DA RADIMO DALJE? <ul><li>Počnimo da bolje </li></ul><ul><li>koristimo svoje potencijale ! </li></ul>
 8. 8. Svi smo mi na tr ž i š tu ! <ul><li>Desetine malih digitalnih firmi </li></ul>
 9. 9. MOŽE MO SE SUKOBITI <ul><li>Zapitajte se </li></ul><ul><li>“ Šta je moja konkurentska prednost ? ” </li></ul>
 10. 10. MOŽE MO I SARAĐIVATI <ul><li>Zapitajte se </li></ul><ul><li>“ Šta je moja konkurentska vrednost ? ” </li></ul>
 11. 11. ĐAVO JE U DETALJU! <ul><li>“ Šta je moja konkurentska P rednost? ” </li></ul>“ Šta je moja konkurentska V rednost? ”
 12. 12. KADA POSMATRAMO TRŽIŠTE! <ul><li>Često vidimo samo mali deo mogućnosti! </li></ul>
 13. 13. MI SMO U MISIJI! <ul><li>U mogućnosti smo da postavimo </li></ul><ul><li>ponudu i stvaramo tržište! </li></ul>
 14. 14. I da ga preoblikujemo <ul><li>Neće se količina novca </li></ul><ul><li>u marketingu povećati </li></ul><ul><li>Jer postoji digital. </li></ul><ul><li>Može se samo </li></ul><ul><li>p romeniti odnos. </li></ul>D igital u marketing share : Hrvatska ~ 8% Srbija ~ 5%
 15. 15. T RADIC I ONALN E VS. DIGITALNE AGENCIJE
 16. 16. Zadatak: fabrika keksa <ul><li>Za mislimo da nam je klijent </li></ul><ul><li>velika fabrika keksa </li></ul>
 17. 17. SUKOB U SU ŠTINI NE POSTOJI <ul><li>Cilj nam je isti! </li></ul><ul><li>Kako ga realizovati? </li></ul>
 18. 18. PUT KOJIM NE TREBA IĆI <ul><li>Kopiranje postavke i na č ina rada </li></ul><ul><li>t radicionalnih agencija nije efikasno! </li></ul>
 19. 19. “ DIGITALNO ODELJ E NJE ” <ul><li>Nepotrebne ljude dr ž ite na plati, a nemate one koji vam u nekom vremenu za trebaju. </li></ul>
 20. 20. ŠTA JE REŠENJE? <ul><li>Diggital account(ing) </li></ul><ul><li>Osoba-osobe koje su spona </li></ul><ul><li>Između klasičnog i digitalnog </li></ul><ul><li>marketinga </li></ul>
 21. 21. Kako da poboljšamo tr ž i šni udeo digitalnog marketinga? <ul><li>Puzzle princip poslovanja </li></ul>Objedinjavanje kapaciteta, ponude i tržišnih napora više digitalnih agencija sa kompatibilnim portfolijima usluga
 22. 22. KAKO ODABRATI? <ul><li>Tražite kompatibilne : </li></ul><ul><li>tehnologije </li></ul><ul><li>znanja </li></ul><ul><li>iskustva </li></ul><ul><li>poglede na poslovanje </li></ul><ul><li>ljude </li></ul>
 23. 23. PROBLEMI POSTOJE <ul><li>Glavni je naravno </li></ul><ul><li>koordinacija i organizacija ! </li></ul>Rešenje donose odlučnost , posvećenost i praksa
 24. 24. INTERVENTNA JEDINICA <ul><li>Formalizovana saradnja </li></ul><ul><li>specijalizovanih digitalnih agencija </li></ul>
 25. 25. “ Tu đa ruka svrab ne češe! ” Potruditi se moramo sami!
 26. 26. Hvala na pažnji  Miloje Sekulić m iloje.sekulic @internetagencija.rs www. internetagencija.rs

×