Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Arjan van den Born voor interimpuls

1,771 views

Published on

 • ter informatie:
  http://www.fransvanderreep.com/wp-content/uploads/2012/05/middeleeuwen.pdf
  en
  http://www.fransvanderreep.com/wp-content/uploads/2012/05/De_middeleeuwen_in_het_internettijdperk1.pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Presentatie Arjan van den Born voor interimpuls

 1. 1. DE FUZZY ORGANISATIEOndernemerschap & vakmanschap in de netwerkeconomie
 2. 2. DE ZELFSTANDIGE IS ZO OUD ALS DE WEG NAAR ROME
 3. 3. IN DE MIDDELEEUWEN ORGANISEERDEN ONDERNEMERS ZICH IN GILDEN DIE O.A. ZORGDEN VOORKWALITEITSCONTROLE EN OPLEIDING
 4. 4. MAAR DOOR INNOVATIES ENTOENEMENDE SCHAALVERGROTING KONNIET IEDEREEN MEER MEESTER WORDENER ONTSTONDEN GEZELSCHAPPEN
 5. 5. MET DE KOMST VAN DEMECHANISATIE VERLOREN MENSEN HUN AMBACHTDE MACHT VERSCHOOF NAAR DE
 6. 6. ARBEIDERS VERENIGDEN ZICH VANAF DE 19E EEUW IN VAKBONDEN
 7. 7. SCHAALVOORDELEN LEIDDEN BEGIN20STE EEUW TOT DE OPKOMST VAN DE MODERNE ORGANISATIE
 8. 8. NIEUWE COMPLEXEORGANISATIEVORMEN ONTSTONDEN
 9. 9. EN DE INDUSTRIËLE WERKNEMER KWAM SNEL OP
 10. 10. MET EEN LEVENSLANGE RELATIE TUSSEN WERKGEVER EN
 11. 11. EN EEN ORGANISATIEHIERARCHIEMET DUIDELIJKE CARIERESTAPPEN
 12. 12. TECHNOLOGIE IS WEER DEDRIJVENDE KRACHT ACHTER DE VERANDERINGEN
 13. 13. INTERNET & MODERNECOMMUNICATIEMIDDELEN HEBBEN HET WERKEN OP AFSTAND & HETVINDEN VAN DE JUISTE EXPERTISE
 14. 14. DOOR OPKOMSTSTANDAARDTECHNOLOGIEËN ENPROCESSEN IS HET MAKKELIJKER OM VOOR VERSCHILLENDE ORGANISATIES TE WERKEN
 15. 15. DOOR AUTOMATISERING VERDWIJNENROUTINEMATIGE HANDELINGEN STEEDS MEER NIET ALLEEN IN DE INDUSTRIE, MAAR INTOENEMENDE MATE IN DE DIENSTENSECTOR
 16. 16. DIT PROCES GAAT RAZENDSNEL
 17. 17. INNOVATIE & CREATIVITEIT KUNNENMOEILIJK GEAUTOMATISEERD WORDEN
 18. 18. HOE ORGANISEER JE KENNISWERK?
 19. 19. WERKZAAMHEDEN WORDEN VEELAL OP TIJDELIJKE (PROJECT-) BASIS UITGEVOERD
 20. 20. VRAAGSTUKKEN ZIJN DOORGAANS COMPLEX EEN COMBINATIE VAN DIEPE & BREDE EXPERTISE IS NODIG
 21. 21. JE KUNT NIET MEER ALLE EXPERTISE INHUIS HEBBEN DIE JE NODIG HEBT OM JE KLANTEN TE BEDIENEN
 22. 22. KENNISWERK GEBEURT IN NETWERKENDIT IS VEEL INNOVATIEVER EN EFFICIENTER
 23. 23. KENNISWERK VERGT PROFESSIONALS
 24. 24. MET EEN STEVIGE BODY OF KNOWLEDGE
 25. 25. EN VOLDOENDE VRIJHEID & AUTONOMIE
 26. 26. EN DUS EIGENVERANTWOORDELIJKHEID
 27. 27. WAT BETEKENT DIT VOOR ORGANISATIES?
 28. 28. THE FUZZY FIRM – OMGAAN MET ONDUIDELIJKHEID
 29. 29. MANAGEN VANPROFESSIONAL S: NIET DOEN! (D.W.Z. NIET METSTOPLICHTEN)
 30. 30. DE FUZZY FIRM HEEFT GEEN FLEXIBELE SCHIL MAAR EEN GROTENDEELS FLEXIBELE KERN
 31. 31. BEDRIJFSTAKKEN WORDEN MODULAIR
 32. 32. SPECIALISTEN WORDEN GEVONDEN EN GEVRAAGD 14 maart 2011
 33. 33. WETEN TE VERBINDEN IS CRUCIAALVERBINDEN MAAR OOK ERG MOEILIJK!!!
 34. 34. DE OPKOMST VAN
 35. 35. HET EINDE VAN DE TRADIONELE HIERARCHIE
 36. 36. IEDEREEN IS (WEER) ONDERNEMER
 37. 37. © Arjan van den Born, 2011

×