Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internationella partnerskap 20120531

338 views

Published on

På ACCESS EUROPAS första plattformsmöte var temat partnerskap. Presentation av Ida Burén, VD, Intercult.
www.accesseuropa.se
www.intercult.se

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internationella partnerskap 20120531

 1. 1. ACCESS EUROPA Internationella partnerskap 1INTERNATIONELLAPARTNERSKAP• VAR, HUR OCH VARFÖR?• PRAKTISKA TIPS• IINSPIRERANDE EXEMPEL
 2. 2. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 2VARFÖR PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBART• Finansiering – kroka i olika samhällspolitiska mål• Multilateralt eller bilateralt• Kulturpolitiska mål• Biståndspolitiska mål• Utrikespolitiska mål• Tillväxt• Kvalitetssäkra innehållet och resultatet• Underlätta nöjet av arbetet
 3. 3. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 3HUR PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBART• Antingen initierar du själv ett projekt• Eller går in som partner i någon annans projekt
 4. 4. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 4HUR PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBARTAtt själv initiera ett projekt• Konstnärlig idé• Annan projektidé; vänort, kompetensutbyte mm• ”Sense the opportunity”• Struktur och organisation• Omvärldsanalys och research• Kontaktarbete• Koordinerings och ekonomiskt ansvar
 5. 5. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 5HUR PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBARTEller gå in som partner i någon annans projekt• Turnéslinga och/eller produktionssamarbeten• Annan projektidé; vänort, kompetensutbyte mm• Delta i att skapa projektnätverk• Delta i residens• Struktur och organisation• Omvärldsanalys och research• Kontaktarbete• Kunna leverera enligt avtal
 6. 6. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 6VAR BYGGER MAN PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBART• Engagemang i olika nätverk och plattformar• Deltagande i festivaler och mässor• Databaser• Access Europa, tillgång till utbyte via vår Facebookgrupp• Research och möten
 7. 7. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 7VAR BYGGER MAN PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBARTEngagemang i nätverk och plattformarIETM, Culture Action Europe, Platform for Intercultural Europe,Trans Europe HallesEncatc - European Network for Cultural Adminstration Training Centres,Circostrada / Hors les Murs, On-the-Move, EFA – European Festivals AssociationLes rencontres, UTE – Union of European Theatres, EON European Off NetworkSoul for Europe, Arterial Network, Assitej, Kedja, River//Cities, Intercultural Cities,European Museum Forum, ICOM, mm mmDeltagande i festivaler och mässorWomex, CINARS, APAP, ISPA, Teatertreffen, Dans och Teaterfestivalen, BIBU,Almedalen, Bok och Bibliotek, Cannes mmBranschdagar
 8. 8. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 8VAR BYGGER MAN PARTNERSKAP?PARTNERSKAPET BÖR VARA LÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBART• Databaser http://www.labforculture.org/en• Bidragsgivares informationskanaler• Access Europa, tillgång till utbyte via vår facebookgrupp• Research och personliga möten (PS! Skype)
 9. 9. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 9INTERNATIONELLA PARTNERSKAPLÅNGSIKTIGT, RELEVANT OCH HÅLLBART www.cornersofeurope.org
 10. 10. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 10www.cornersofeurope.org
 11. 11. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 11PRAKTISKA TIPSInvestering• Medlemsavgift, resekostnader, arbetstidStrategiskt arbete• Var förberedd och påläst,• tänk igenom vad du vill uppnå• skaffa mandat• följ upp efteråt
 12. 12. ACCES EUROPAInternationella Partnerskap 12
 13. 13. ACCESS EUROPA Internationella partnerskap 13INSPIRERANDE EXEMPEL
 14. 14. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 14REGIONAL NIVÅSpectacle Vivant i Bretagne är en regional organisation för scenkonst som stöderkultursektorn, projekt och kulturella näringar. De engagerar sig tvärdisciplinärt ochi samverkan med behoven hos de lokala aktörerna, den offentliga politik som försav de lokala myndigheterna och regionens socio-ekonomiska sammanhang.
 15. 15. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 15SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNEREGIONAL NIVÅStöd och rådgivningFrån tillfälliga behov av information till individanpassat stöd i syfte att hjälpa aktöreri de olika stegen i utvecklingen av sina projekt.Projekt• Konferenser: t ex ”Vilka frågor står på spel för barnteatern”• Imprévus och frukostmöten: tid för brainstorming och utbyte, en mötesplats mellan kulturskapare och scener där man ses i små grupper• Studieresor: Arrangerar resor för sektorns alla aktörer (administratörer, konstnärer, kulturskapare) för att gemensamt att uppleva en professionell mötesplats på internationell nivå.
 16. 16. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 16KOMMUNAL NIVÅ.
 17. 17. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 17BOTKYRKA OCH CAIR (MAKEDONIEN)KOMMUNAL NIVÅDemokrati genom teater, drama, dans och bild!Syftet är att öka kunskapen om och utveckla arbetsmetoder för att stärkademokrati, genom att starta processer för ungdomar, lärare, skolledare ochkommunens personal och politiker.Med hjälp teater, drama, dans och bild förstärks kunskapen om demokrati ochjämställdhet. I projektet arbetar vuxna och ungdomar tillsammans. Vi vill ge insikterom varandras verklighet och levnadsvillkor och att skapa varaktiga relationer.Projektet är uppbyggt kring fyra resor där deltagarna möts och jobbar tillsammans.I Botkyrka drivs projektet av kultur- och fritidsförvalt i samarbete med ungdoms-fullmäktige i Botkyrka. I Makedonien samarbetar Cair kommun med lärare,skolledning och elever i Rajko-Zinzifov School och unga kulturföreningen ACT!
 18. 18. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 18KULTURSKAPARNIVÅFem teatrar som arbetar aktivt för att skapa en dialog om det flerkulturella Europa.Teatrarna är - Riksteatern (Sverige), Talimhane Tiyatroso (Istanbul), Teater RAST(Amsterdam), Arcola Theatre (London), Ballhaus Naunynstrasse (Berlin).
 19. 19. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 19KULTURSKAPARNIVÅFem teatrar som arbetar aktivt för att skapa en dialog om det flerkulturella Europa.Teatrarna är - Riksteatern (Sverige), Talimhane Tiyatroso (Istanbul), Teater RAST(Amsterdam), Arcola Theatre (London), Ballhaus Naunynstrasse (Berlin).
 20. 20. ACCES EUROPA Internationella Partnerskap 20EUROPE NOWDramatiker, regissörer ochproducenter med en djupinterkulturell förståelse förssamman för att utveckla fem nyapjäser i dialog med varandra. Varjeproduktion turnerar i minst tvåländer.Denna struktur skage nya berättelser, en störreEuropeisk publik, skapa rörlighetoch kompetensutvecklings-möjligheter till kulturskapare medblandade kulturella bakgrunder.
 21. 21. ACCESS EUROPA Internationella partnerskap 21TACK!

×