Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myyntikoulutus ja valmennus | Intensio Oy

547 views

Published on

Myyntikoulutus auttaa mm. seuraavissa asioissa

ks. http://www.intensio-valmennus.fi/myyntikoulutus

Liikevaihdon kasvattaminen
Liian pieni myynti per myyjä
Uusasiakashankinta heikkoa
Myynnin kehittyminen liian hidasta
Myynnin ennustettavuus heikkoa, vaihtelu kausittain liian suurta
Valittu tuotemix ei toteudu, vääristynyt myynti
Hintakeskustelut johtavat liiallisiin alennuksiin
Nykyasiakkaiden potentiaalia ei hyödynnetä riittävästi; kanta huonossa hoidossa
Ei tiedetä kuinka arvioitaisiin myyntityötä
Avainasiakkaita ei hoideta organisoidusti

Published in: Sales
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Myyntikoulutus ja valmennus | Intensio Oy

  1. 1. Ratkaisumyynnin (Solution selling) myyntikoulutus © Tom Klinge, Intensio Oy p. +358 40 5844180
  2. 2. Myyntikoulutus Ratkaisumyynti vs. ”muu” myynti Erottavia tekijät • Asiakkaan kannalta ostamisen vaativuus – Asiantuntijuuden tarve – Ostoprosessin pidempi kesto • Ratkaisun ostamiseen liittyvät – Merkittäväksi koetut uhraukset: riski, vaiva, raha – Pitkäkestoinen sidos – Päätökseen osallistuvien suurempi määrä ja sitä kautta moninaisemmat intressit ja emootiot Myyjän kannalta haastava analyyttisyyttä ja samalla herkkyyttä vaativa työmaa © Tom Klinge, Intensio Oy p. +358 40 5844180
  3. 3. Myyntikoulutus Ratkaisumyynnin kulmakivet Kilpailu- strategiamme soveltuvuus Ratkaisumme soveltuvuus Verkostomme soveltuvuus Tiedän? Oletan? Arvaan? © Tom Klinge, Intensio Oy p. +358 40 5844180
  4. 4. Myyntikoulutus Käsiteltäviä asioista • Arvioi asiakkaan olosuhde ja tarpeet ratkaisusi kannalta – Onko sinulla aito ”solution fit” ja pystytkö aidosti erottamaan sen? • Arvioi ostoprosessi ja vaihe, jossa asiakas on menossa • Tunnista ostoprosessissa toimijat. Kaikki. • Tunnista toimijoiden vastuualueet • Hahmota ja kuvaa vaikutusvaltaverkosto © Tom Klinge, Intensio Oy p. +358 40 5844180
  5. 5. Myyntikoulutus Käsiteltäviä asioista • Tunnista vaikutusvaltaverkoston solmut • Arvioi kilpailuasemasi ja päätä kilpailustrategia • Kyseenalaista kaikki edellinen: tiedätkö, oletatko vai arvaatko? • Päätä myyntitoimenpiteiden kohde, ajoitus ja tapa • Toteuta myyntitoimenpide laadukkaasti, palaa kohtaan ”kyseenalaista” ja jatka siitä

×