Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezersonderzoek

2,545 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lezersonderzoek

 1. 1. 1<br />
 2. 2. Inhoud<br />Focus<br />Doelgroep<br />Onderzoeksmethoden<br />Onderwerpen lezersonderzoek<br />Voorbeeldvragen<br />Aanpak Intelligenz<br />2<br />
 3. 3. Focus<br />Een lezersonderzoek kan betrekking hebben op verschillende type bladen:<br />Relatiemagazines<br />Vakbladen<br />Publieksbladen<br />Huis-aan-huisbladen<br />Personeelsbladen<br />Verenigingsbladen<br />3<br />
 4. 4. Doelgroep<br />Een lezersonderzoek kan veel nieuwe inzichten bieden en is daarom nuttig voor: <br />Communicatiemanagers<br />Uitgevers<br />(Hoofd)redacteuren<br />Personeelsmanagers<br />Bestuurders van verenigingen en stichtingen<br />4<br />
 5. 5. Onderzoeksmethoden<br />Er kunnen verschillende onderzoeksmethoden onderscheiden worden. Combinaties van methoden zijn ook mogelijk:<br />Online<br />Schriftelijk<br />Telefonisch<br />Face-to-face<br />5<br />
 6. 6. Inhoud lezersonderzoek<br />Een lezersonderzoek kan onder andere gaan over de volgende onderwerpen:<br />Lezersprofiel<br />Leesgedrag en gebruik<br />Opinies<br />Positionering magazine<br />6<br />
 7. 7. Voorbeeld achtergrond lezer<br />Wat is uw geslacht?<br />Wat is uw leeftijd?<br />Hoe zit uw gezinssituatie in elkaar?<br />Wat is uw opleidingsniveau?<br />Wat is uw arbeidssituatie?<br />7<br />
 8. 8. Voorbeeld leesgedrag<br />Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van het magazine?<br />Waar leest u het magazine?<br />Welke artikelen leest u?<br />Bewaart u het magazine? <br />8<br />
 9. 9. Voorbeeld opinies<br />Wat vindt u van de vormgeving?<br />Wat vindt u van de verschillende rubrieken?<br />Wat vindt u van de verschijningsfrequentie?<br />Wat vindt u van de verhouding advertenties / redactionele stukken?<br />9<br />
 10. 10. Voorbeeld positionering<br />In hoeverre vindt u dat bijvoorbeeld de begrippen onderscheidend, compleet, informatief van toepassing zijn op het imago van het magazine?<br />Welke magazines leest u nog meer?<br />10<br />
 11. 11. Aanpak Intelligenz<br />Intelligenz hanteert de volgende stappen bij de aanpak van het onderzoek:<br />Opstellenonderzoeksdoelstelling en –aanpak<br />Formulerenonderzoeksvragen<br />Standaardvragenlijstaanpassenaanspecifiekewensen en behoeftes<br />Samenstellenonderzoekspanel<br />Bepalen op welkewijze de vragenlijstverzondenwordt (online, schriftelijk etc.)<br />Uitsturen van de vragenlijst<br />Verwerkeningevuldevragenlijsten in database<br />Analyse en rapportage van de vragenlijsten<br />11<br />
 12. 12. Contact<br />Intelligenz BV<br />Gedrag, opinies en motieven<br />De Kempenaerstraat 9<br />2341 GE Oegstgeest<br />T: 06-12 049 466<br />E: info@intelligenz.nl<br />W: www.intelligenz.nl<br />12<br />

×