Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing

485 views

Published on

•Какво е Affiliate marketing (партньорски маркетинг)
•Видове комисионни модели
•Рекламни формати
•Инструменти на афилиейт маркетинга
•6 препоръки за създаването на добра афилиейт програма
•5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви
•Примери от практиката
•Въпроси и отговори

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Успешни онлайн търговци: Affiliate Marketing

 1. 1. Александър Димитровски Успешни онлайн търговци Affiliate Marketing
 2. 2. Александър Димитровски • Афилиейт марткетинг мениджър в бързоразвиващата се онлайн туристическа агенция eSKY.bg. • Занимава се със SEO/SEM оптимизацията на eSKY.bg в изключително конкурентната ниша за онлайн продажба на самолетни билети. • Работи в тясна връзка, както с партньорите в България и Европа, така и с популярни performance advertising networks като ZANOX.
 3. 3. • Какво е Affiliate marketing (партньорски маркетинг) • Видове комисионни модели • Рекламни формати • Инструменти на афилиейт маркетинга • 6 препоръки за създаването на добра афилиейт програма • 5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви • Примери от практиката • Въпроси и отговори Съдържание на презентацията:
 4. 4. Какво е Affiliate Мarketing?
 5. 5. Какво е Affiliate Мarketing?
 6. 6. Видове комисионни модели • CPC (COST PER CLICK) • CPA (COST PER ACQUISITION) • PPL (PAY-PER-LEAD) • CPM (COST PER MILLE) • HYBRID
 7. 7. Видове комисионни модели CPC (COST PER CLICK) Предимства: • Плащанията са директно свързани с резултатите – добър метод за увеличаване на трафика. • Обикновено води много таргетиран трафик от общо търсене или търсене спрямо отрасъл. • Лесна и бърза корекция с цел по-добри резултати. Недостатъци: • В силно конкурентни ниши, цената може да бъде много висока. • Увеличаването на трафика може да не бъде обвързан с увеличаване на продажбите. • Бюджетирането е пряко свързано с действията на аудиторията, което прави процеса труден за управление.
 8. 8. Видове комисионни модели CPA (COST PER ACQUISITION) Предимства: • Пряка връзка между плащането и генерирането на клиент. • Прозрачни отношения между publisher (афилиейт) и merchant (компанията). • Ясна схема за увеличаване на печалбите и за двете страни. Недостатъци: • Трудно контролиране на точните рекламни послания. • Обикновено модела лежи на т.нар „last-click” проследяване на действията. Действията в процеса на вземане на решение за покупка, не се вземат предвид. • В силно конкурентни пазари, модела може да работи под нормално приетите гранични стойности.
 9. 9. Видове комисионни модели PPL (PAY-PER-LEAD) Предимства: • Модела е много гъвкав. Обикновено води до трафик в големи обеми. • Позволява вътрешно проследяване и по-добра конверсия. • Ниска очаквана обвързаност от страна на потребителя. • Частично подходящ за някои вертикали. Недостатъци: • Необходимост от строга администрация при валидиране на leads. • Възможност за натрупване на голям брой измамни leads при лошо администриране. • Няма гаранция за добра конверсия от наличните leads.
 10. 10. Видове комисионни модели CPM (COST PER MILLE) Предимства: • Предоставя насочена реклама към подходящата аудитория. • Лесно таргетиране на специфична аудитория. • Лесно достигане до по-широка аудитория. • Създаване на креативни послания спрямо желанията на рекламодателите. Недостатъци: • Оценката на резултатите се свежда единствено до броя на импресиите. • Обвързването на разходите към продажбите става трудно освен ако не се измерват продажбите направени непосредствено след импресиите. • Проследяването на продажбите направени от конкретни импресии става трудно и неточно.
 11. 11. Видове комисионни модели HYBRID Предимства: • Много прецизен модел даващ възможност за фокусиране върху различни цели. • Модела е по-подходящ за афилиейти с по-конкуренти продукти. Недостатъци: • Много трудно се определя най-подходящата комбинация от цели. • Комплексните цели може да отблъснат голям брой афилиейти.
 12. 12. Рекламни формати • Банерни реклами • Текстови реклами • Елементи с връзки
 13. 13. Рекламни формати
 14. 14. Инструменти на афилиейт маркетинга Основни инструменти • Нишови сайтове (Authority Sites). • Блогове • Тематични целеви страници (Landing Pages) • Профили в социалните мрежи Методите за увеличаване на продажбите са…
 15. 15. Инструменти на афилиейт маркетинга Маркетинг за търсачки (SEO/SEM)
 16. 16. Инструменти на афилиейт маркетинга Банерна реклама (Display Marketing)
 17. 17. Инструменти на афилиейт маркетинга Социален маркетинг (Social Marketing)
 18. 18. Инструменти на афилиейт маркетинга Поведенчески маркетинг (Retargeting)
 19. 19. Инструменти на афилиейт маркетинга Мобилен маркетинг (Mobile Marketing)
 20. 20. Инструменти на афилиейт маркетинга Афилиейт мрежи (Affiliate Networks)
 21. 21. 5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви Фактор 1:
 22. 22. 5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви Фактор 2:
 23. 23. 5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви Фактор 3:
 24. 24. 5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви Фактор 4:
 25. 25. 5 фактора за „Да“ или „Не“ на афилиейт програмата Ви Фактор 5:
 26. 26. 6 препоръки за създаване на добра афилиейт програма • Използвайте афилиейт мрежа или агенция с добра репутация: изполвайте техните знания, опит и контакти с качествени афилиейти. • Използвайте колкото се може повече канали за комуникация с Вашите ключови афилиейти. Информирайте ги за новостите, за бъдещите Ви онлайн и офлайн маркетингови кампании, включете ги в планирането на подобренията на програмата, коментирайте плюсовете и минусите, вслушвайте се в техните наблюдения. • Бъдете сигурни, че разполагате с всички инструменти необходими за ефективната работа на програмата: продукти, дизайн и криейтив на рекламни формати и разбира се преди всичко ясно изразени цели и начините за постигането им.
 27. 27. 6 препоръки за създаване на добра афилиейт програма • Бъдете информирани за всичко случващо се в отрасъла, разберете кое може да Ви издигне на върха и кое може да Ви свали на земята, кое кара афилиейтите да вършат работата си добре и най-важно бъдете напълно информирани, какво правят Вашите конкуренти онлайн. Веднъж събрали тази информация, не се успокоявайте, а започнете да я използвате. • Разберете че не всички афилиейти са еднакви от гледна точна на трафика, който ще Ви донесат. Най-вероятно ще се наложи да имате различни методи на стимулиране, компенсиране, наблюдение и администриране. • Приемайте афилиейт програмата Ви, като неразделна част от маркетинговата стратегия, а не като евтин начин за набиране на клиенти и и отдайте необходимото спрямо важността.
 28. 28. Примери от практиката • Афилиейт програмата на eSKY.bg • Начини за популяризация на програмата • Създаване на мрежа от афилиейт партньори • Обслужване на афилиейт партньорите
 29. 29. Въпроси! Ако имате въпроси, моля не се колебайте да ме потърсите. Александър Димитровски aleksandar.dimitrovski@esky.bg (+359) 89 247 04 37

×