Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość

9,310 views

Published on

Prezentacja wygłoszona na konferencji "KSZTAŁCENIE INFOBROKERÓW i ARCHIWISTÓW CYFROWYCH" w kwietniu 2015 w Krakowie. Stanowi porównanie wymagań stawianych w dokumencie dotyczącym zawodu infobrokera a funkcjonujących w praktyce.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość

 1. 1. BROKER INFORMACJI STANDARD ZAWODU A RZECZYWISTOŚĆ PATRYCJA HRABIEC-HOJDA
 2. 2. Krajowe standardy kompetencji zawodowych Stworzone dla: instytucji realizujących szkolenia zawodowe, wymagań egzaminacyjnych, pracodawców w procesie pośrednictwa pracy, kontraktowania szkoleń przez urzędy pracy.
 3. 3. Broker informacji (researcher) (262204) + standard tworzony był przez praktyków + pierwsze oficjalne wytyczne zawodowe + punkt startowy do tworzenia dobrego kształcenia - bardzo duży stopień ogólności - mało pracodawców o nim wie
 4. 4. Broker informacji (researcher) zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji na zlecenie. Broker informacji (researcher) (262204)
 5. 5. Opis pracy i sposobu jej wykonywania Dostarczane informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. a jak jest?
 6. 6. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu Wykonywanie zawodu brokera informacji (researchera) wymaga spostrzegawczości oraz umiejętności analizy i syntezy pozyskanych danych. Brokera informacji (researchera) powinna cechować dokładność, rzetelność oraz dbałość o szczegóły jeden z najczęstszych problemów młodych infobrokerów Problem nr 2
 7. 7. Cechą wymaganą u brokera informacji jest zdolność i chęć do samokształcenia i samodoskonalenia[…] wymagana jest również szeroka wiedza ogólna. To nie jest prosty zawód
 8. 8. Zawód brokera informacji powinny wykonywać osoby dobrze zorganizowane, samodzielne i umiejące pracować pod presją czasu. Bez tych cech ciężko się w tym zawodzie odnaleźć
 9. 9. Od brokera informacji (researchera) wymaga się znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym, najlepiej, gdy jest to język angielski (B2) podstawa a i tak bywa z nią ciężko
 10. 10. Temat rzeka Zawód wymaga biegłego posługiwania się komputerem w zakresie aplikacji biurowych oraz korzystania z Internetu i jego zasobów (specjalistycznych baz danych, narzędzi wyszukiwawczych). Przydatna jest również umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do zarządzania projektem Ogólny opis standardu nie pozwalał doprecyzować tego punktu
 11. 11. Osoba pracująca jako broker informacji powinna brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Specjalistycznych jest w Polsce nie wiele ale może z pomocą SPI to się zmieni
 12. 12. Zadania zawodowe Standard • Wyszukiwanie informacji istotnych do zapytania • Dobieranie metody realizacji zlecenia (rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, budowanie strategii wyszukiwania i dobierania źródeł) Jak jest • Rozpoznawanie potrzeb jest często trudnym zadaniem dla młodych adeptów zawodu • Dobieranie źródeł naukowych nie stanowi problemu ale już źródła biznesowe często są wyzwaniem
 13. 13. Zadania zawodowe Standard • Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji • Analizowanie źródeł z zastosowaniem metodologii dziedzinowych Jak jest • Problem pojawia się z oceną źródeł nieformalnych • Wielka walka o ten punkt podczas tworzenia standardu – metodologie dziedzinowe – chodziło o to, że inaczej analizuje się źródła ekonomiczne, historyczne i biznesowe etc.
 14. 14. Zadania zawodowe Standard • Prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia • Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich • Przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji Jak jest Z tym są problemy bo tego się nie uczy
 15. 15. Wykaz kompetencji zawodowych Standard • Pozyskiwanie, weryfikowanie i przechowywanie informacji • Analizowanie informacji z zastosowaniem odpowiednich metod analizy i syntezy danych Jak jest Analiza i synteza danych jest największym problemem
 16. 16. Wykaz kompetencji zawodowych Standard • Udostępnianie informacji • Realizowanie zleceń z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych i gospodarczych • Kompetencje społeczne Jak jest Znajomość mechanizmów rynkowych i gospodarczych stanowi wyzwanie
 17. 17. Agencja Infobrokerska.pl ul. Dietla 97/9a 31-531 Kraków Tel. +48 12 376 47 07, Fax +48 12 376 47 06 E-mail: info@infobrokerska.pl www. infobrokerska.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×