Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość

Download to read offline

Prezentacja wygłoszona na konferencji "KSZTAŁCENIE INFOBROKERÓW i ARCHIWISTÓW CYFROWYCH" w kwietniu 2015 w Krakowie. Stanowi porównanie wymagań stawianych w dokumencie dotyczącym zawodu infobrokera a funkcjonujących w praktyce.

Prezentacja wygłoszona na konferencji "KSZTAŁCENIE INFOBROKERÓW i ARCHIWISTÓW CYFROWYCH" w kwietniu 2015 w Krakowie. Stanowi porównanie wymagań stawianych w dokumencie dotyczącym zawodu infobrokera a funkcjonujących w praktyce.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość

 1. 1. BROKER INFORMACJI STANDARD ZAWODU A RZECZYWISTOŚĆ PATRYCJA HRABIEC-HOJDA
 2. 2. Krajowe standardy kompetencji zawodowych Stworzone dla: instytucji realizujących szkolenia zawodowe, wymagań egzaminacyjnych, pracodawców w procesie pośrednictwa pracy, kontraktowania szkoleń przez urzędy pracy.
 3. 3. Broker informacji (researcher) (262204) + standard tworzony był przez praktyków + pierwsze oficjalne wytyczne zawodowe + punkt startowy do tworzenia dobrego kształcenia - bardzo duży stopień ogólności - mało pracodawców o nim wie
 4. 4. Broker informacji (researcher) zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji na zlecenie. Broker informacji (researcher) (262204)
 5. 5. Opis pracy i sposobu jej wykonywania Dostarczane informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. a jak jest?
 6. 6. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu Wykonywanie zawodu brokera informacji (researchera) wymaga spostrzegawczości oraz umiejętności analizy i syntezy pozyskanych danych. Brokera informacji (researchera) powinna cechować dokładność, rzetelność oraz dbałość o szczegóły jeden z najczęstszych problemów młodych infobrokerów Problem nr 2
 7. 7. Cechą wymaganą u brokera informacji jest zdolność i chęć do samokształcenia i samodoskonalenia[…] wymagana jest również szeroka wiedza ogólna. To nie jest prosty zawód
 8. 8. Zawód brokera informacji powinny wykonywać osoby dobrze zorganizowane, samodzielne i umiejące pracować pod presją czasu. Bez tych cech ciężko się w tym zawodzie odnaleźć
 9. 9. Od brokera informacji (researchera) wymaga się znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu dobrym, najlepiej, gdy jest to język angielski (B2) podstawa a i tak bywa z nią ciężko
 10. 10. Temat rzeka Zawód wymaga biegłego posługiwania się komputerem w zakresie aplikacji biurowych oraz korzystania z Internetu i jego zasobów (specjalistycznych baz danych, narzędzi wyszukiwawczych). Przydatna jest również umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do zarządzania projektem Ogólny opis standardu nie pozwalał doprecyzować tego punktu
 11. 11. Osoba pracująca jako broker informacji powinna brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Specjalistycznych jest w Polsce nie wiele ale może z pomocą SPI to się zmieni
 12. 12. Zadania zawodowe Standard • Wyszukiwanie informacji istotnych do zapytania • Dobieranie metody realizacji zlecenia (rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, budowanie strategii wyszukiwania i dobierania źródeł) Jak jest • Rozpoznawanie potrzeb jest często trudnym zadaniem dla młodych adeptów zawodu • Dobieranie źródeł naukowych nie stanowi problemu ale już źródła biznesowe często są wyzwaniem
 13. 13. Zadania zawodowe Standard • Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji • Analizowanie źródeł z zastosowaniem metodologii dziedzinowych Jak jest • Problem pojawia się z oceną źródeł nieformalnych • Wielka walka o ten punkt podczas tworzenia standardu – metodologie dziedzinowe – chodziło o to, że inaczej analizuje się źródła ekonomiczne, historyczne i biznesowe etc.
 14. 14. Zadania zawodowe Standard • Prowadzenie dokumentacji realizacji zlecenia • Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich • Przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji Jak jest Z tym są problemy bo tego się nie uczy
 15. 15. Wykaz kompetencji zawodowych Standard • Pozyskiwanie, weryfikowanie i przechowywanie informacji • Analizowanie informacji z zastosowaniem odpowiednich metod analizy i syntezy danych Jak jest Analiza i synteza danych jest największym problemem
 16. 16. Wykaz kompetencji zawodowych Standard • Udostępnianie informacji • Realizowanie zleceń z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych i gospodarczych • Kompetencje społeczne Jak jest Znajomość mechanizmów rynkowych i gospodarczych stanowi wyzwanie
 17. 17. Agencja Infobrokerska.pl ul. Dietla 97/9a 31-531 Kraków Tel. +48 12 376 47 07, Fax +48 12 376 47 06 E-mail: info@infobrokerska.pl www. infobrokerska.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×