SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
Iwona Michniewicz, Patrycja Rudkiewicz, Magdalena Stajewska
INTERNETOWE SKLEPY
ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ
Raport
Kraków 2016
- 1 -
STRESZCZENIE
Niniejszy raport przedstawia analizę oferty sklepów internetowych prowadzących
sprzedaż zdrowej żywności. Analiza została wykonana wg metodologii opracowanej na
użytek tego raportu, a w części opiera się również na źródłach wtórnych, głównie
dotyczących ogólnej kondycji rynku zdrowej żywności w Polsce w roku 2015 i przewidywań
dla najbliższych dwóch lat.
Przedstawiono zarówno szczegółowe rozważania odnośnie struktury
i zawartości stron www wybranych sklepów internetowych ze zdrową żywnością – w tym
zwłaszcza porównanie cen, jak też dodatkowe informacje na temat regulacji prawnych oraz
certyfikatów obowiązujących w tym obszarze.
Raport kończy się krótkim podsumowaniem oraz wskazaniem sensowności podjęcia
działalności internetowej na rynku zdrowej żywności wynikającej z prognoz dla całego
sektora, który w Polsce jest aktualnie w stanie intensywnego wzrostu, ale też ze wskazaniem
źródeł ewentualnego ryzyka.
Ponadto do raportu dołączono 2 listy sklepów i hurtowni internetowych, które mogą
stanowić dla klienta cenne źródło kontaktów lub inspiracji.
- 2 -
Spis treści
STRESZCZENIE.........................................................................................................................- 1 -
METODOLOGIA.......................................................................................................................- 3 -
WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI............................................................- 4 -
ŻYWNOŚĆ A ZDROWIE I PRAWO............................................................................................- 5 -
NAJPOPULARNIEJSZE SKLEPY INTERNETOWE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ.............................- 14 -
ANALIZA STRON WWW SKLEPÓW .......................................................................................- 15 -
BIOVERT.PL...........................................................................................................................- 20 -
ALEEKO.PL.............................................................................................................................- 21 -
EKOSFERA24.PL ....................................................................................................................- 22 -
NATURO.PL...........................................................................................................................- 23 -
BIOSKLEP.PL..........................................................................................................................- 24 -
PYSZNEEKO.PL ......................................................................................................................- 25 -
SKLEPBIOPLANET.PL.............................................................................................................- 26 -
NATURALNASPIŻARNIA.PL....................................................................................................- 27 -
BIO-SMAK.PL ........................................................................................................................- 28 -
BIOPLANETE.PL.....................................................................................................................- 29 -
EKOFARMAWROCLAW.PL ....................................................................................................- 30 -
EKO-MLOCINY.PL..................................................................................................................- 31 -
ORGANIC24.PL......................................................................................................................- 32 -
EKO-KRAINA.COM.PL............................................................................................................- 33 -
KOSZYK ZAKUPÓW – porównanie cen w sklepach internetowych ze zdrową żywnością ...- 35 -
PODSUMOWANIE/ WNIOSKI/ REKOMENDACJE ..................................................................- 43 -
Literatura i źródła wiedzy.....................................................................................................- 44 -
ZAŁĄCZNIK nr 1.....................................................................................................................- 46 -
ZAŁĄCZNIK nr 2.....................................................................................................................- 51 -
- 3 -
METODOLOGIA
W celu rozstrzygnięcia wątpliwości klienta rozważającego założenie sklepu
internetowego ze zdrową żywnością, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:
• ile jest tego typu sklepów?
• jakie są hurtownie?
• czy mają też sklepy stacjonarne?
• jakie podejmują działania marketingowe?
• jak się kształtuje poziom cen?
• jak duża jest sprzedaż na rynku zdrowej żywności w Polsce?
Dodatkowo sprawdzono czy istnieją:
• szczególne przepisy dla sklepów internetowych ze zdrową żywnością
• certyfikaty dla zdrowej żywności/ oznakowanie graficzne
Po analizie istniejących źródeł wiedzy okazało się, że nie są one wyczerpującym źródłem
informacji odnośnie funkcjonowania samych sklepów (brakuje np. rzetelnych i obiektywnych
rankingów takich sklepów), dlatego należało odnieść się bezpośrednio do ich stron www,
uprzednio ustalając listę sklepów do analizy. Spośród 16 wstępnie wyselekcjonowanych,
8 kryteriów wyszukiwania okazało się na tyle trafnych, że pozwoliły wyszukać i zbudować
listę najpopularniejszych internetowych sklepów ze zdrową żywnością. Oto one:
1. zdrowa żywność sklep online
2. internetowe sklepy ze zdrową żywnością
3. żywność ekologiczna
4. żywność naturalna
5. delikatesy ekologiczne
6. ekosklep
7. żywność bio
8. produkty ekologiczne
Pięć pierwszych stron wyników wyszukiwania wg każdego z powyższych kryteriów
pozwoliło zbudować bazową listę 207 sklepów internetowych ze zdrową żywnością (ich
wykaz stanowi załącznik nr 1). Spośród wspomnianych 207 sklepów, 14 występowało min. 3-
krotnie (tzn. zostały wyszukane min. 3 razy przy użyciu różnych kryteriów). Te 14 sklepów
(ich strony www) poddano dalszej szczegółowej analizie, której wyniki prezentuje niniejszy
raport.
Przy okazji poszukiwania informacji na temat sklepów, możliwe było również zbudowanie
bazy hurtowni oferujących zdrową żywność. Również ta lista została przekazana
Zleceniodawcy w postaci załącznika nr 2.
- 4 -
WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
Rynek żywności ekologicznej w Polsce w 2015 roku szacowany był na ponad 700 mln
zł, co stanowi 0,3% całości rodzimego rynku spożywczego. Biorąc pod uwagę, że w krajach
Zachodniej Europy wartość ta oscyluje wokół 5-8%, a w Polsce w najbliższych latach
przewiduje się około 20% wzrost sprzedaży ekoproduktów, to śmiało można stwierdzić, że
jest to najdynamiczniej rosnący sektor w branży spożywczej i jedna z najbardziej
rozwojowych branż ogółem. W ciągu 1-2 lat spodziewany jest już 7% udział w całym rynku
spożywczym, o wartości przekraczającej miliard złotych w 2017 roku.
Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku należy prognozować także odpowiedni
wzrost liczby sklepów oferujących zdrową żywność (ale także „eko napoje”, czyli różnego
rodzaju soki/nektary). Według różnych źródeł w 2015 roku na rynku działało około 750-800
specjalistycznych sklepów z tzw. zdrową żywnością (udział żywności ekologicznej w takich
sklepach przekracza zazwyczaj 50%, a w najlepszych zbliża się do 100%). Placówki te działają
głównie w dużych aglomeracjach (ponad 100 w samej Warszawie), ale pojedyncze sklepy
zaczynają funkcjonować także w ośrodkach poniżej 100 000 mieszkańców. Mimo że żywność
BIO sprzedawana jest głównie w specjalistycznych sklepach, coraz szerzej pojawia się także
w super i hipermarketach oraz sklepach typu convenience. Charakterystyczną cechą rynku
jest duża liczba otwarć, ale też zamknięć sklepów specjalistycznych. Wynika to często ze
słabego przygotowania biznesowego osób, które decydują się na ten, nienależący do
łatwych, biznes. Najtrudniejszy do przetrwania dla mniejszych placówek jest okres letni.
Za sprawą Internetu znaczącej zmianie uległy również zwyczaje konsumentów.
Zakupy w sieci są niezwykle wygodne – można je zrobić z każdego miejsca i o każdej porze.
Do tego dochodzi coraz bardziej wyraźne oczekiwanie szybkości zakupów, gdyż konsumenci
wolą przeznaczać swój prywatny czas na inne sprawy, na przykład poświęcić go rodzinie bądź
aktywności fizycznej.
Podsumowując, polski rynek spożywczy jest pod ogromnym wpływem rosnącego
znaczenia zdrowia, dobrego samopoczucia i wygody konsumenta. Producenci oraz
dystrybutorzy coraz częściej korzystają z tego trendu, jak również dalej go promują
i rozwijają. Rozszerzają swoją ofertę o nowe produkty zapewniające konkretne korzyści
zdrowotne lub podkreślają naturalność swojego dotychczasowego asortymentu, co
odzwierciedla koncepcja „czystej etykiety”.
- 5 -
ŻYWNOŚĆ A ZDROWIE I PRAWO
W związku z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa zależnością zdrowia od diety
i wyborem właściwej diety dostosowanej do potrzeb indywidualnych konsumenta zostało
wprowadzone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25
października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Rozporządzenie stanowi podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów
w zakresie informacji na temat żywności, przy uwzględnieniu różnic percepcji ze strony
konsumentów i ich potrzeb informacyjnych, z równoczesnym zapewnieniem płynnego
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Kogo dotyczy rozporządzenie?
Rozporządzenie dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym na wszystkich
etapach łańcucha żywnościowego, na których ich działania dotyczą przekazywania
konsumentom informacji na temat żywności. Ma ono zastosowanie do wszelkich środków
spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym do środków spożywczych
dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego i do środków spożywczych przeznaczonych
do dostarczania do zakładów żywienia zbiorowego.
Jaka powinna być informacja na temat żywności?
Informacja na temat żywności powinna być rzetelna, jasna i łatwa do zrozumienia dla
konsumenta.
Jakie informacje powinny się znajdować na etykiecie?
Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkowe jest podanie następujących informacji:
• nazwa żywności,
• wykaz składników. Wszelkie składniki występujące w postaci wytworzonych
nanomateriałów muszą być wyraźnie wskazane w wykazie składników, ponadto po nazwie
tych składników należy umieścić w nawiasach wyraz nano,
- 6 -
• substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (takie jak orzeszki ziemne, mleko,
gorczyca, ryby, zboża zawierające gluten itd.),
• ilość określonych składników lub kategorii składników,
• ilość netto żywności,
• data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
• wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,
• nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym lub importera,
• kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku niektórych rodzajów mięsa, mleka lub gdy ich
pominięcie może wprowadzać konsumenta w błąd,
• instrukcja użycia, w przypadku, gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie
danego środka spożywczego byłoby utrudnione,
• w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo,
rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu,
• informacja o wartości odżywczej.
Obowiązkowe dane dotyczące nazwy, ilości netto i rzeczywistej zawartości objętościowej
alkoholu muszą znajdować się w tym samym polu widzenia. Obowiązkowe informacje muszą
być podawane w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, a jeśli to konieczne, w kilku
językach1
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
- 7 -
Przykład:
Źródło:http://badzfit.blogspot.com/2013/03/aloes-sprzyja-odchudzaniu-zdrowiu-i.html
Rozporządzenie w artykule 14 szczegółowo reguluje kwestię sprzedaży żywności na
odległość poprzez sklep internetowy.
Żywność opakowana
W przypadku żywności opakowanej należy podać wszystkie wymagane informacje, w
tym także dane szczegółowe podane powyżej, z wyjątkiem daty minimalnej trwałości lub
terminu przydatności do spożycia Informacja o dacie minimalnej nie musi być dostępna
przed ostatecznym dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, ale musi być dostępna już
w momencie dostawy towaru.
Obowiązkowe informacje w takim wypadku:
• muszą być dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu i muszą znajdować się w
materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub być dostarczane z użyciem
innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot działający na
rynku spożywczym. Kiedy używane są inne właściwe środki, obowiązkowe informacje
na temat żywności dostarcza się bez obciążania konsumentów dodatkowymi
kosztami przez podmiot działający na rynku spożywczym;
• wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe muszą być dostępne w momencie
dostawy.
- 8 -
Żywność nieopakowana
W przypadku żywności nieopakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość dane szczegółowe wymagane na mocy art. 44
rozporządzenia są udostępniane zgodnie z zasadami wskazanymi wyżej dla żywności
opakowanej.
W tym wypadku wymagane dane szczegółowe obejmują:
• wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione
w załączniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku
II, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub
przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet, jeżeli ich
forma uległa zmianie;
• przekazanie innych danych szczegółowych określonych w art. 9 i 10 rozporządzenia
nie jest obowiązkowe, chyba, że państwo członkowskie przyjmie przepisy krajowe
zawierające wymóg przekazania części lub wszystkich tych danych szczegółowych, lub
elementów tych danych szczegółowych.
UWAGA!
Co grozi sprzedawcy za niepodanie wymaganych informacji lub za podanie
nieprawdziwych informacji?
Nie podanie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji może być uznane przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów. Wydanie takiej decyzji może się wiązać z nałożeniem na
przedsiębiorcę kary finansowej do 10 % przychodów.
Ponadto podanie nieprawdziwych informacji może być uznane za nieuczciwą praktykę
rynkową. Taka praktyka również stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy
konsumentów i oprócz odpowiedzialności cywilnej rodzi także odpowiedzialność
administracyjną, w tym możliwość nałożenia powyższej kary finansowej.2
2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
- 9 -
OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
Słowa bio, eko i organic zarezerwowane są dla produktów, do wyrobu, których użyto
co najmniej 95% składników naturalnych, czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez
sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Gospodarstwo rolne i zakład
przetwarzający muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Jedynie on
potwierdza, że dany produkt spełnia unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej.
Po czym poznać taki produkt rolnictwa ekologicznego?
Na opakowaniu powinien być umieszczony znak „Euro-liść” – zielony prostokąt
z listkiem utworzonym z białych z gwiazdek. W tym samym polu widzenia powinien
znajdować się numer jednostki certyfikującej oraz oznaczenie pochodzenia surowca
(rolnictwo UE lub rolnictwo spoza UE).
- 10 -
Proces produkcji w gospodarstwie ekologicznym musi spełniać określone warunki, np.
nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych - wszystkie używane nawozy muszą być
naturalne, a także żadnych niedozwolonych środków ochrony roślin. Wówczas zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Rady [WE] nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz przepisów uchylających
rozporządzenie (EWG) nr 209291, zawierające wszystkie wymagania dotyczące ekologicznej
produkcji, może uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego.
Czy można sprawdzić prawdziwość tego certyfikatu?
Jednostki certyfikujące na swoich stronach internetowych prowadzą wykaz
producentów, więc zawsze można sprawdzić, jakie produkty dany producent ma
umieszczone na certyfikacie, a przede wszystkim, czy jest on obowiązujący. Jest to o tyle
ważne, że w niektórych przypadkach certyfikaty mogą być cofnięte, ograniczone bądź
unieważnione.
Przykład informacji o produkcie - znak „Euro-liść”
Źródło: http://www.gal.com.pl/produkty/suplementy-diety/biogal.html [dostęp 26.05.16r.]
- 11 -
INNE OZNACZENIA DLA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI:
Znak rolnictwa ekologicznego informujący iż
produkt pochodzi z gospodarstwa- upraw
ekologicznych.
Produkt zawiera nie mniej niż 95%
naturalnych składników
Naturalny sok, bez żadnych dodatków Produkt nie zawiera glutenu
Produkt nie zawiera glutenu Produkt nie zawiera glutenu
Produkt nie zawiera glutenu Dla wegetarian
- 12 -
Żywność nie modyfikowana System gwarantowanej jakości żywność
Znak chroniony UE oznacza produkt
pochodzący z wyjątkowego miejsca
Znak chroniony UE oznacza produkt
pochodzący z określonego regionu, miejsca
Znak chroniony UE oznacza produkt
wytwarzany na podstawie receptury z co
najmniej 25-letnią tradycją
Znak gwarantuje wysoki poziom jakości
produktów
Nadawany produktom pochodzącym z upraw
biologiczno-dynamicznych
- 13 -
Oprócz oznaczeń dla zdrowej żywności warto zwrócić uwagę czy sklep internetowy
posiada CERTYFIKAT DBAŁOŚCI O PRAWA KONSUMENTA. Certyfikat ten jest wydawany
przez serwis Prokonsumencki.pl. Posiadanie certyfikatu oznacza dodatkowo, że regulaminu
sklepu internetowego powinien być dostosowany do nowej ustawy o prawach konsumenta.
Sklep powinien spełniać kryteria prokonsumenckie takie jak np. poprawny regulamin, wzory
pism reklamacyjnych, zwrotu towaru, dane kontaktowe na stronie sklepu, spełnianie
obowiązków informacyjnych itp. Sklep internetowy wzbudzi większe zaufanie wśród
konsumentów.3
Przykładem jest sklep internetowy pyszneeko.pl, który posiada aktualny certyfikat na rok
2016.
3 https://prokonsumencki.pl/dostosowanie-regulaminu-do-nowej-ustawy-o-prawach-
konsumenta/[27.05.16r.]
- 14 -
NAJPOPULARNIEJSZE SKLEPY INTERNETOWE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ
sklep/ adres www Liczba wystąpień
1. https://biovert.pl/ 5
2. http://www.aleeko.pl/ 5
3. http://ekosfera24.pl/ 5
4. http://naturo.pl/ 5
5. http://biosklep.com.pl/ 5
6. http://www.smaknatury.pl/ 5
7. http://sklepbioplanet.pl/ 4
8. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 4
9. http://www.bio-smak.pl/ 4
10.http://www.bioplanete.pl/ 3
11.http://ekofarmawroclaw.pl/ 3
12.http://eko-mlociny.pl/ 3
13.http://www.organicmarket.pl/ 3
14.https://www.eko-kraina.com.pl/ 3
- 15 -
ANALIZA STRON WWW SKLEPÓW
Podczas analizy stron wytypowanych wcześniej sklepów internetowych zwrócono
uwagę na następujące elementy:
• nazwę strony,
• jej właściciela,
• elementy, które wyświetlają się na stronie głównej
• kolorystykę
• ofertę
• sposób ekspozycji produktów na stronie
• wyszukiwanie
• płatności
• sposób dostawy
• działania marketingowe podejmowane przez sklep
• elementy dodatkowe takie, jak informacje o zdrowym żywieniu, blogi, przepisy itd.
• obsługę techniczną.
Adres
We wszystkich przypadkach w adresie internetowym pojawiają się słowa związane
z ekologią, zdrowym odżywaniem i naturą („eko” 5 razy, „bio” 5 razy, „natura” 3 razy
i „organic” raz).
Kolorystyka
Dominuje kolorystyka kojarząca się ze zdrowiem, czyli biel i różne odcienie zieleni.
Etykiety informujące o promocjach lub nowościach dla kontrastu są najczęściej
pomarańczowe, ale także żółte lub czerwone.
Budowa
Przestrzeń stron – ich podział na poszczególne elementy, jest najczęściej dwu lub
trójdzielna. W centralnych – najbardziej zauważalnych miejscach, umieszczane są promocje
i produkty polecane. Kategorie oferowanych artykułów zawsze wyświetlają się z lewej
strony. Centralnie u góry umieszczane są logowanie i koszyk oraz paski menu.
- 16 -
Oferta
Oferta artykułów żywnościowych niewiele się między sobą różni. Inaczej jest tylko
sformułowany dostęp do poszczególnych kategorii produktów. Praktycznie wszystkie sklepy
oferują także sprzedaż kosmetyków i środków higieny. Większość posiada suplementy
i superfoods oraz wyszczególnione produkty w dietach specjalistycznych. Dostępne są także
opakowania, garnki oraz karmy dla psów, artykuły dla dzieci oraz książki. W dwóch sklepach
można kupić alkohol. Jeden sklep oferuje produkty do sprzedaży w automatach i sklepikach
szkolnych. Sklepy, które dysponują sklepami stacjonarnymi lub punktami odbioru oferują
także żywność o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia.
Ekspozycja produktów
Wszystkie strony prezentowały fotografie produktów z opisem, nazwą producenta,
rodzajem opakowania i ceną. Można było powiększyć lub zmienić ilość eksponowanych zdjęć
na stronie.
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie proste po nazwie produktu lub producencie znajdowało się na wszystkich
stronach. Na większości (10 adresów) można było także sortować wg cen oraz nazw. Na
pierwszej stronie (bio-smak.pl) można wyszukiwać za pomocą zawartości białka,
węglowodanów, tłuszczów lub zawartości energetycznej.
Płatności
Sklepy oferują wszystkie rodzaje płatności: przedpłaty przelewem, gotówką lub kartą za
pobraniem. Preferują jednak przedpłaty przelewem, uzależniając wysyłkę zamówionych
towarów od wpłynięcia zapłaty na konto. Oferują także możliwość płatności przelewami
elektronicznymi korzystając z systemów PayU i innych dostępnych w różnych bankach.
Istnieje także możliwość płatności przy odbiorze osobistym lub u kuriera za pobraniem.
- 17 -
Dostawa
Oprócz możliwości odbioru zamówień w sklepach stacjonarnych firmy oferują
dostawę poprzez wszystkie działające na terenie Polski firmy kurierskie takie, jak DHL, UPS,
Pocztex, DPD, Patron Serwice, Kolporter Expres, FedEx, paczkomaty InPostu oraz Pocztę
Polską.
- 18 -
Dostawa gratis
Przy dostarczaniu przesyłek za pobraniem doliczane są koszty przesyłki wg taryf firm
kurierskich. Firmy oferują także gratisową dostawę zamówień o minimalnej wartości
w przedziale od 149 zł do 399 zł.
Opracowanie własne
Transport własny firmy oraz odbiór osobisty
4 firmy posiadają własny transport na określonym terenie. Są to:
• ekosfera24.pl – powyżej 150 zł zamówienie i tylko na terenie Warszawy,
• biosklep.com.pl powyżej 150 zł na terenie Gdyni i od 200 zł do Sopotu, Rumii
i Gdańska Osowej,
• organic24.pl od 200 zł na terenie Warszawy,
• eko-kraina.com.pl w zależności od stref w Warszawie – I strefa od 100 zł,
II strefa od 200 zł.
Aż 9 firm posiada sklepy stacjonarne. Dlatego w ich ofercie mogły się znaleźć towary
o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia. W jednym z nich (biovert) organizuje się
kiermasze i spotkania ze specjalistami. 3 firmy posiadają punkty odbioru zamówień.
250 250 250
200
250 250
399
250 250
149
250
300
200 200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Dostawy kurierskie gratis od wartości zamówienia
w PLN
Dostawy kurierskie gratis od
wartości zamówienia w PLN
- 19 -
Działania marketingowe
Najczęściej stosowana strategia marketingowa to:
• obecność w mediach społecznościowych – 13 firm
• promocje – 11 firm
• newslettery – 8 firm
• programy lojalnościowe/rabaty – 4 firmy.
Opracowanie własne
Dodatkowe elementy
Elementami dodatkowymi pojawiającymi się na stronach są również blogi (4 sklepy)
na temat zdrowego odżywiania, porady dotyczące zdrowego stylu życia, informacje
o produktach, dietach raz przepisy na potrawy wykorzystujące oferowane produkty a zgodne
z żywieniem eko.
90%
78%
60%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Media
społecznościowe
Promocje Newsletter Programy
lojalnościowe
- 20 -
BIOVERT.PL
Adres internetowy: https://biovert.pl/
Właściciel sklepu: Delikatesy ekologiczne BIOVERT.
Opis strony: na stronie głównej po lewej wyświetla się lista alfabetyczna kategorii
produktów, produkty promocyjne oraz dnia, bestsellery, centralnie produkty
polecane, z paska menu na górze dostępne są aktualności, artykuły, regulamin,
przepisy. Koszyk i logowanie nad menu u góry z prawej. Strona w j. polskim.
Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką i napisami, pomarańczowe etykietki.
Oferta: oprócz żywności także alkohol, książki, kosmetyki, środki higieny, kosze upominkowe,
naczynia i torby.
Ekspozycja produktów: ikony zdjęć produktów, 18 na stronie, z opisem, nazwą producenta
i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększania.
Wyszukiwanie: wyszukiwanie w kategoriach wyświetlanych na pasku bocznym, po nazwie
produktu, producenta, od A-Z, wg cen malejąco lub rosnąco.
Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem przy dostawie, gotówką lub kartą przy
odbiorze osobistym.
Dostawa: firma kurierska Patron Service, odbiór osobisty, firma kurierska wskazana przez
klienta. Darmowa dostawa od 250 zł.
Marketing: promocje, rabaty powyżej 1.500 zł – 2%, powyżej 3.000 zł – 3%, powyżej 5.000 zł
– 5%, powyżej 10.000 zł – 6 %, Facebook.
Sklep stacjonarny: w siedzibie firmy, organizacja kiermaszy, spotkań z konsultantami,
specjalistami.
Dodatkowe elementy: przepisy kulinarne, porady dot. zdrowego odżywania i stylu życia,
spędzania czasu wolnego, konto na FB.
Obsługa techniczna: sklep korzysta z https://www.shoper.pl/.
- 21 -
ALEEKO.PL
Adres internetowy: http://www.aleeko.pl/
Właściciel sklepu: Smaki Natury Delikatesy Ekologiczne PHARMGLO Głowaccy Sp. J.
Opis strony: po lewej wyświetla się lista kategorii, znajdują się w niej także nazwy firm lub
produktów - nowości, produkty dnia i wyprzedaże. Z paska menu na górze
dostępne są płatności, regulamin i dostawa. Na głównej stronie pojawia się 30
polecanych produktów z opisem. Koszyk, logowanie, przechowalnia u góry
z prawej. Można wybrać walutę gdyż strona jest, oprócz j. polskiego, w j.
angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim.
Kolorystyka: białe tło, napisy zielono-oliwkowe.
Oferta: oprócz żywności także książki, kosmetyki, wyroby z plastiku ekologicznego, świeże
produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, ubrania i pieluszki dla
niemowląt, produkty dla wegan i wegetarian, produkty medycyny chińskiej.
Można zamówić produkt, którego nie ma w ofercie.
Ekspozycja produktów: wyświetla się 30 produktów, z nazwą producenta, gramaturą lub
objętością, ceny pod spodem, możliwość powiększenia ikon.
Wyszukiwanie: wyszukiwanie w kategoriach wyświetlanych na pasku bocznym oraz po
nazwie produktu, producenta lub po wyrazie z nazwy.
Płatności: przelew bankowy PayU, PayPal, za pobraniem dla przesyłek kurierskich, przy
odbiorze osobistym.
Dostawa: przesyłki kurierskie DPD, paczkomaty InPost, Poczta Polska, odbiór osobisty.
Dostawa gratis od 250 zł.
Marketing: wyprzedaże, promocje, Facebook, newsletter.
Sklep stacjonarny: dwa sklepy stacjonarne.
Dodatkowe elementy: blog, można zamówić produkty świeże (mięso) oraz wypieki.
Obsługa techniczna: brak danych.
- 22 -
EKOSFERA24.PL
Adres internetowy: http://ekosfera24.pl/
Właściciel sklepu: Ekosfera 24 Delikatesy Ekologiczne Organic Farma Zdrowia S.A.
Opis strony: po lewej stronie wyświetla się lista kategorii w której znajdują się nazwy
produktów spożywczych, diety w połączeniu z produktami w nich stosowanymi,
produkty dla dzieci, kosmetyki i środki czystości, sklepy producentów, przepisy
i promocje, nowości. Z paska menu dostępne blog, kontakt, płatności i dostawy,
do przelewu oraz darmowa dostawa. W centrum strony głównej umieszczono
kategorie obrazkowe. Między nimi a wyświetlanymi produktami artykuły na
temat zdrowego odżywiania.„Moje konto” u góry z prawej. Strona w języku
polskim.
Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką, żółte etykiety.
Oferta: szeroko rozumiana żywność, ekodrogeria i środki czystości oraz superfoods.
Ekspozycja produktów: wyświetla się 20 produktów z opisem, ceny pod spodem.
Wyszukiwanie: po nazwie, nazwie producenta, wg najnowszych. Można zmienić układ
wyświetlania ikon na stronie.
Płatności: wszystkie rodzaje przelewów, oraz za pobraniem na terenie Warszawy -
u listonosza gotówką, u kuriera także kartą.
Dostawa: firma kurierska FedEx wg własnej taryfy, własny transport sklepu dla zamówień
powyżej 150 zł na terenie Warszawy, kurierem UPS powyżej 250 zł gratis.
Marketing: własna dostawa, newsletter, darmowe próbki towarów oraz materiały
promocyjne.
Sklep stacjonarny: nie ma.
Dodatkowe elementy: blog, możliwość sprawdzenia opinii o sklepie, przepisy kulinarne.
Obsługa techniczna: firma Sote.
- 23 -
NATURO.PL
Adres internetowy: http://naturo.pl/
Właściciel sklepu: MAŁGORZATA SAŁĘGA - STARZECKA EKOTRADE
Opis strony: po lewej stronie wyświetla się lista kategorii pogrupowanych produktów, diety,
przepisy i promocje, nowości. Z paska menu na górze dostępne: zdrowa żywność,
kontakt, regulamin, koszty dostawy, program lojalnościowy, partnerzy i przepisy.
Koszyk i logowanie z prawej strony. Strona w języku polskim.
Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką i czerwono - pomarańczowe etykietki.
Oferta: żywność świeża i przetworzona, kosmetyki i środki czystości, produkty stosowane w
dietach specjalistycznych, produkty dla zwierząt, kosmetyki i środki czystości,
produkty kuchni japońskiej, ryby i owoce morza, żywność koszerna i z krótkim
terminem przydatności do spożycia, RawFood, suplemety diety, Superfood,
produkty Fair Trade, ryby i owoce morza.
Ekspozycja produktów: w centrum strony głównej umieszczono kategorie obrazkowe.
W obrębie grupy produktów pojawią się 42 fotografie po 3 w rzędzie z opisem,
wagą/objętością i producentem oraz ceną. Promocje, produkty dnia oraz
bestsellery na pasku po prawej stronie. Nowości z lewej nad menu.
Wyszukiwanie: na stronie głównej okno na dole z prawej - po nazwie producenta. W obrębie
kategorii pojawiają się podkategorie oraz zakres cen, producent, tylko promocje,
można zmienić widok wyświetlania produktów.
Płatności: przedpłata przelewem, gotówką za pobraniem przy dostawie, gotówką przy
odbiorze osobistym.
Dostawa: przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, paczkomaty, odbiór osobisty w sklepie
stacjonarnym. Darmowa dostawa od 200 zł.
Marketing: program lojalnościowy tylko dla klientów sklepu internetowego: za każde
wydane 50 zł przyznaje się 200 pkt. - jest to równowartość 2 zł. Dodatkowe
punkty są przyznawane za zapisanie do newslettera naturo.pl, oraz za dodawanie
opinii o produktach.
Sklep stacjonarny: tak.
Dodatkowe elementy: przepisy, linki do blogów kulinarnych, informacje o zdrowej żywności,
bio świadomości oraz rolnictwie ekologicznym.
Obsługa techniczna: sklep internetowy shoper.pl.
- 24 -
BIOSKLEP.PL
Adres internetowy: http://biosklep.com.pl/
Właściciel sklepu: Joanna Jerenkiewicz ŻEGLARZ
Opis strony: po lewej stronie wyświetla się spis kategorii produktów, nowości, promocje,
bestsellery. Pod tym aktualności dot. oferty. Centralnie kategorie obrazkowe
pogrupowane w zdrową żywność ekologiczną, ekologiczne środki czystości
i kosmetyki naturalne. Pod tym polecane produkty. Na górze z prawej koszyk
i rejestracja, dwa okienka wyszukiwarki. Na górnym pasku menu dostępne:
dlaczego bio sklep?, przesyłka gratis, czas realizacji, koszt dostawy, formy
płatności, pomoc, o nas i Eko, galeria i kontakt.
Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką i napisami, czerwone etykietki.
Oferta: obok żywności, kosmetyków i środków czystości także superfood, suplementy,
produkty do oczyszczania, literatura, karmy dla psów, opakowania i naczynia.
Ekspozycja produktów: 30zdjęć produktów na stronie, z opisem, nazwą producenta
i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększenia.
Wyszukiwanie: po nazwie produktu lub producenta, sortowanie wg cen, zmiana widoku.
Płatności: przedpłata przelewem, przelewy elektroniczne PayU, przelewy24.pl,za pobraniem
przy dostawie (opłata 5 zł).
Dostawa: firma kurierska, paczkomaty InPost, odbiór osobisty, transport firmy na terenie
Gdyni (od 150 zł) oraz do Sopotu, Rumii i Gdańska Osowej (od 200 zł).
Marketing: Facebook, promocje.
Sklep stacjonarny: tak, galeria zdjęć.
Dodatkowe elementy: wyróżnienie w rankingu sklepów internetowych opineo.pl w 2015.
Obsługa techniczna: Click shop / Home.pl.
- 25 -
PYSZNEEKO.PL
Adres internetowy: http://pyszneeko.pl/
Właściciel sklepu: Smak Natury S.A.
Opis strony: po lewej listwa z kategoriami produktów, rozwijalne podkategorie. Pod nią
bestsellery i oferta specjalna. U góry z prawej strony dane teleadresowe,
certyfikat oraz koszyk z wartością. W centrum na pasku menu dane do
logowania/rejestracji, o firmie, koszty i formy wysyłki oraz kontakt. Nad menu
okno wyszukiwarki. Na stronie głównej wyświetla się reklama, informacje
o sklepie, bestsellery oraz promocje. Na dole informacje o firmie, obsługa klienta,
pomoc, newsletter.
Kolorystyka: białe tło z czarnymi napisami, kategorie na zielonym tle, bestsellery na żółtym,
etykietki w kolorze żółtym i zielonym.
Oferta: szeroko rozumiana żywność, kosmetyki naturalne, dania gotowe superfoods,
suplementy, produkty dla diabetyków i bezglutenowe.
Ekspozycja produktów: ikony zdjęć wszystkich produktów z danej podkategorii, z opisem,
nazwą producenta i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem,
możliwość powiększenia,
Wyszukiwanie: wg nazwy produktów lub firm, frazie, sortowanie wg nazwy, ceny, daty.
Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem przy dostawie, gotówką lub kartą przy
odbiorze osobistym.
Dostawa: firma kurierska, paczkomaty InPost, odbiór osobisty, darmowa przesyłka od 150 zł
w przedpłacie.
Marketing: promocje, newsletter.
Sklep stacjonarny: tak.
Dodatkowe elementy: brak.
Obsługa techniczna: sklepy internetowe IAI – Shop.com.
- 26 -
SKLEPBIOPLANET.PL
Adres internetowy: http://sklepbioplanet.pl/
Przekierowanie na adres: http://zielonymarket.com.pl/
Właściciel sklepu: Natura i zdrowie Marcin Czysz
Opis strony: u góry pasek z rozwijalnym menu z kategoriami produktów, niewidocznymi ze
strony głównej oraz promocje i nowości; nad tym okno wyszukiwarki,
zaloguj/zarejestruj się oraz koszyk. U dołu informacje nt pomocy, regulaminu,
konta, płatności i dostaw, o firmie. Na stronie głównej baner reklamowy na całą
szerokość z 3 slajdami oraz produkty polecane (12 slajdów).
Kolorystyka: białe tło z napisami w kolorze czarnym, etykietki w kolorze czarnym
i czerwonym, bardzo oszczędna grafika.
Oferta: szeroko rozumiana żywność, także ryby i owoce morza, grzyby. Nie ma w ofercie
kosmetyków ani środków czystości. Nie ma produktów w cenach promocyjnych.
Ekspozycja produktów: 18 ikon na stronie, z opisem, nazwą producenta i etykietą, ceny pod
spodem. Informacja o czasie wysyłki i dostępności. Można dodać opinię
o produkcie.
Wyszukiwanie: po nazwie producenta lub produktu.
Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem przy dostawie.
Dostawa: firma Pocztex lub InPost. Darmowa dostawa od kwoty 399 zł.
Marketing: żadnych działań marketingowych.
Sklep stacjonarny: nie ma.
Dodatkowe elementy: brak.
Obsługa techniczna: sklep internetowy Shoper.pl.
- 27 -
NATURALNASPIŻARNIA.PL
Adres internetowy: https://www.naturalnaspizarnia.pl/
Właściciel sklepu: Marek Bigajski HappyMarket
Opis strony: na samej górze strony rejestracja, logowanie, koszyk i dane teleadresowe,
ikonki do mediów społecznościowych, okienko wyszukiwarki z prawej strony, pod
tym pasek z menu: strona główna, promocje, nowości i blog. Po lewej
umieszczono kategorie produktów z oferowaną ilością, nowości promocje oraz
okienko wyszukiwania zaawansowanego. Na stronie głównej wyświetla się 12
ikon z produktami oraz opis sklepu, jego oferta, intencje powstania i zamiar
promowania zdrowej żywności.
Kolorystyka: białe tło z granatowymi elementami, napisy w kolorze granatowym, etykietki
czerwone lub różowe.
Oferta: oprócz żywności znajdują się także książki, produkty dla niemowląt, produkty
żywnościowe do sprzedaży w automatach i sklepikach szkolnych, produkty do
aromaterapii i kadzidełka.
Ekspozycja produktów: ikony zdjęć produktów, 18 na stronie, z opisem, nazwą producenta
i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększenia.
Wyszukiwanie: 2 okna, możliwość wyszukiwania zaawansowanego wg nazwy lub opisu,
ceny, producenta, kategorii lub tylko promocji.
Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem kurierowi przy dostawie,
Dostawa: paczkomaty InPost lub kurier Poczty Polskiej, darmowa dostawa od 250 zł.
Marketing: 5 % zniżki za założenie konta i pierwsze zakupy, program lojalnościowy dla
stałych klientów.
Sklep stacjonarny: punkt odbioru przesyłki po uzgodnieniu ze sprzedawcą.
Dodatkowe elementy: blog.
Obsługa techniczna: Click shop / Home.pl.
- 28 -
BIO-SMAK.PL
Adres internetowy: http://www.bio-smak.pl/
Właściciel sklepu: Eko-Trade Mateusz Białas.
Opis strony: strona trójdzielna, nad paskiem menu zakładki: start, promocje, katalog
produktów, nowości i kontakt, na pasku wyszukiwarka oraz koszyk. Po lewej
stronie lista kategorii, pod nią kontakt oraz informacje zawierające regulamin,
sposób dokonywania zakupów, dostawy itd. Po prawej stronie ekranu okno
logowania, przewijające się nowości oraz dostęp do Facebooka.
Kolorystyka: białe tło z zielonymi paskami i zakładkami, które po uaktywnieniu zmieniają się
na pomarańczowe, napisy czarne, etykietki w kolorze czerwonym.
Oferta: szeroko rozumiana żywność, mięso świeże i wędliny, ryby, suplementy, karma dla
zwierząt.
Ekspozycja produktów: w zależności od miejsca na stronie: w kategoriach głównych ikony
duże po 3 w rzędzie, natomiast w podkategoriach jedna pod drugą od 5 do 50
produktów na stronę – można zmieniać ilość.
Wyszukiwanie: oprócz wyszukiwania standardowego także zaawansowane po zakresie
cenowym, wartości energetycznej, zawartości białka, węglowodanów, tłuszczów.
W katalogu produktów układ alfabetyczny wg nazw.
Płatności: przelew elektroniczny lub pobranie.
Dostawa: można wywnioskować, że kurierem. Po wcześniejszym uzgodnieniu odbiór
osobisty, darmowa dostawa od 250 zł.
Marketing: zakładka z promocjami nieaktywna.
Sklep stacjonarny: brak.
Dodatkowe elementy: brak.
Obsługa techniczna: Copyright © 2013 oscGold.
- 29 -
BIOPLANETE.PL
Adres internetowy: http://www.bioplanete.pl/
Właściciel sklepu: "SanusVita" Sklep zielarsko medyczny Justyna Maślanka
Opis strony: strona trójdzielna. Na samej górze logowanie/rejestracja, poniżej okno
wyszukiwania oraz koszyk. Na pasku: programy lojalnościowe i dostawa,
nowości, promocje, częste pytania, o nas, regulamin zakupów, polityka
prywatności, jak kupować, kontakt. Z lewej okno wyszukiwania producentów
oraz menu z kategoriami, centralnie ikony z nowościami i polecanymi
produktami. Po lewej: koszyk, darmowa dostawa i program lojalnościowy,
bestsellery, certyfikaty, newsletter, itd. Na samym dole wizytówki polecanych
producentów.
Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką, czarnymi napisami, pomarańczowe etykietki.
Oferta: szeroko rozumiana żywność, wina, superfood, produkty do stosowania w dietach
specjalistycznych, karma dla zwierząt, kosmetyki i środki czystości.
Ekspozycja produktów: 32 ikony po dwie w rzędzie, z nazwą produktu, ceną i opakowaniem,
etykietki z promocją. Można zmieniać opcje przeglądania wg nazwy, producenta,
ceny i oceny.
Wyszukiwanie: po nazwach producentów, nazwie produktu, sortowanie wg cen i nazw.
Płatności: przelew elektroniczny lub zwykły, pobranie.
Dostawa: firma kurierska, paczkomaty, odbiór w punkcie odbioru po uzgodnieniu, darmowa
dostawa od 149 zł.
Marketing: rabat dla nowych klientów, program lojalnościowy (zbieranie punktów),
promocje,, kupony rabatowe, newsletter.
Sklep stacjonarny: punkt odbioru przesyłek.
Dodatkowe elementy: brak.
Obsługa techniczna: Click shop / Home.pl.
- 30 -
EKOFARMAWROCLAW.PL
Adres internetowy: http://ekofarmawroclaw.pl/
Właściciel sklepu: EKO FARMA HALINA KOSINA - STOPIŃSKA
Opis strony: u góry strony pojawiają się znaki graficzne certyfikatów przyznawanych
producentom produktów ekologicznych, poniżej na pasku menu umieszczono
okno wyszukiwarki, przechowalnie, Facebook, blog, kontakt, logowanie oraz
koszyk. Pod banerem reklamowym z lewej strony znajduje się lista z kategoriami
produktów, informacje dla klientów sklepu, adres sklepu stacjonarnego oraz
okienko logowania. Pod zdjęciem wnętrza sklepu stacjonarnego wyświetlają się
polecane produkty, informacje o dostawie i zaproszenie do czytania blogu.
Kolorystyka: tło stanowi kratka w kolorach niebiesko-błękitnym, pasek menu stylizowany na
deskę, produkty wyświetlają się na białym tle z czarnymi lub pomarańczowymi
napisami. Etykietki ze stopami w kolorze czerwonym informują o odbiorze
produktu w sklepie stacjonarnym.
Oferta: żywność świeża i przetworzona oraz kosmetyki i książki.
Ekspozycja produktów: 32 ikony na stronie, po 4 w rzędzie, z nazwą producenta,
opakowaniem i ceną, dostępność oraz informacja o dostępności.
Wyszukiwanie: dwa oddzielnie umiejscowione okna: w jednym wg producenta, drugim wg
nazwy towaru.
Płatności: przedpłata przelewem elektronicznym w systemie PayU.
Dostawa: Poczta Polska lub odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Za zakupy powyżej 250
zł dostawa gratis.
Marketing: za zakupy powyżej 200 zł 5 % rabatu, za zakupy powyżej 250 zł 5 % rabatu
i dostawa gratis, Facebook.
Sklep stacjonarny: tak.
Dodatkowe elementy: blog.
Obsługa techniczna: sklep wykonany przez getecom.pl
- 31 -
EKO-MLOCINY.PL
Adres internetowy: http://eko-mlociny.pl/
Właściciel sklepu: Przedsiębiorstwo-Handlowo Usługowe KALI Andrzej Kalinowski
Opis strony: u samej góry dane teleadresowe. Na pasku menu następujące pozycje: strona
główna, regulamin, o nas, wysyłka i płatności, kontakt i mapa strony. Poniżej
nowości i promocje oraz z prawej strony okno wyszukiwania. Pod tym ponownie
z lewej dane kontaktowe, z prawej okno logowania. Po lewej lista kategorii, pod
nią informacje o produktach polecanych, wysyłce i paczkomatach. Na stronie
głównej informacja o historii powstania sklepu i asortymencie. Baner
z przewijanymi reklamami, nowości, promocje i bestsellery. Informacja o sklepie
na Allegro.
Kolorystyka: biało-błękitne tło strony, czarne napisy na białym tle. Paski menu i kategorii w
kolorze zielono-oliwkowym z elementami pomarańczowymi i czerwonymi. W
obrębie kategorii paski błękitne.
Oferta: szeroko rozumiana żywność świeża i przetworzona, jajka, produkty wegetariańskie,
bezglutenowe, sery, superfoods, wody lecznicze i mineralne oraz książki
i kosmetyki naturalne.
Ekspozycja produktów: domyślnie ustawiono 12 ikon na stronie, ale można zmieniać
i sortować wg nazwy lub ceny. Produkty promocyjne pokazują się tylko po
kliknięciu w zakładkę Promocje – nie są włączone do kategorii.
Wyszukiwanie: wg nazw produktów.
Płatności: przedpłata przelewem oraz elektronicznym PayU, płatność za pobraniem przy
odbiorze, płatność gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym.
Dostawa: Poczta Polska, firma kurierska UPS, paczkomaty, odbiór osobisty w sklepie
stacjonarnym. Dostawa gratis powyżej 300 zł wartości zamówienia.
Marketing: promocje cenowe, newsletter, Facebook, aukcje na Allegro.
Sklep stacjonarny: tak.
Dodatkowe elementy: nie ma.
Obsługa techniczna: sklepy internetowe IQ – Shop.pl.
- 32 -
ORGANIC24.PL
Adres internetowy: http://organic24.pl/
Właściciel sklepu: Organic Farma Zdrowia S.A.
Opis strony: na górze nad centralnie umieszczonym oknem wyszukiwarki na pasku
umieszczono: e – sklep, sklepy stacjonarne, Organic Farma Zdrowia, kontakt,
logowanie, rejestrację oraz koszyk. Pod menu dane teleadresowe. Z lewej strony
na rozwijalnej listwie kategorie produktów oraz diety specjalistyczne. Na stronie
głównej wyświetlają się polecane produkty. Na samym dole informacje dla
klienta, strony informacyjne.
Kolorystyka: białe tło z zielonymi napisami, roślinna ornamentyka, żółte etykietki.
Oferta: żywność i artykuły spożywcze, kosmetyki środki czystości, produkty dla dzieci,
suplementy, produkty Fair Trade. Produkty stosowane w różnego rodzaju
dietach. Firma posiada markę własną.
Ekspozycja produktów: na stronie głównej wyświetlają się ikony wszystkich produktów
polecanych po 4 w rzędzie. W ramach podkategorii wszystkie produkty można
sortować wg producentów, nazw, cen, najnowszych i zmieniać ich układ na
stronie. Każdy produkt opisany i oznaczony etykietką.
Wyszukiwanie: po nazwie producenta, opisie lub nazwie produktu.
Płatności: przelewem PayU, za pobraniem u kuriera, gotówka lub karta
Dostawa: firma kurierska UPS – dostawa gratis powyżej 200 zł wartości zamówienia, własny
transport firmy na terenie Warszawy – gratis dla zamówień powyżej 200 zł.
Marketing: promocja sms – pierwsze zakupy za 100 zł bon o wartości 15zł, newsletter.
Sklep stacjonarny: sieć sklepów stacjonarnych pod nazwami Organic Farma Zdrowia,
Tradycyjne Jadło, Organic Zielone Oko i Wega.
Dodatkowe elementy: blog, sklep internetowy jest częścią firmy Organic Farma Zdrowia, na
stronie której można znaleźć więcej informacji o firmie i życiu eko. Można pobrać
kwartalnik GoOrganic! firmę tworzony przez specjalistów i dietetyków. Oferta
franczyzy dla przedsiębiorców.
Obsługa techniczna: sklep internetowy Sote.
- 33 -
EKO-KRAINA.COM.PL
Adres internetowy: https://www.eko-kraina.com.pl/
Właściciel sklepu: EKO-KRAINA MICHAŁ GOŁAWSKI
Opis strony: u góry z prawej strony okienka do logowania, rejestracji, koszyk oraz do
wyszukiwania. Następnie pasek menu z zakładkami: strona główna, o firmie,
oferta produktowa, zasady zakupów oraz kontakt. W zakładce oferta produktowa
ukryto kategorie oferowanych artykułów. Po wejściu w kategorię zdjęcia
produktów wyświetlają się po 4 w rzędach. Na samym dole informacje dla klienta
dot. zasad zakupów, regulaminu, okienko do newslettera.
Kolorystyka: tło strony jest niebieskie, na nim plansza w kolorze białym z oferowanymi
produktami, pasek menu oraz napisy w kolorze pomarańczowym, etykietki
w kolorze zielonym z białymi napisami.
Oferta: szeroka gama artykułów spożywczych oraz środków czystości.
Ekspozycja produktów: po wyświetleniu kategorii po 12 zdjęć na stronie po 4 w rzędzie.
Produkty opisane, z rodzajem opakowania oraz dostępnością. Można zmieniać
sposób prezentacji oraz sortować wg ceny lub nazwy.
Wyszukiwanie: dostępne z e strony głównej proste po nazwie produktu, dopiero po wejściu
w kategorie zaawansowane wyszukiwanie po nazwie, zakresie cenowym,
producencie, opisie.
Płatności: przelewem, za pobraniem, gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym
Dostawa: firmy kurierskie Patron Service, Kolporter Expres, DHL, Poczta Polska – gratis przy
zamówieniu powyżej200 zł oraz gratis transport własny firmy wg stref
w Warszawie – w I strefie od 100 zł a w II strefie od 200 zł wartości zamówienia.
Marketing: tylko newsletter.
Sklep stacjonarny: tak.
Dodatkowe elementy: nie ma.
Obsługa techniczna: witryna stworzona na platformie Vendero
- 34 -
PODSUMOWANIE
Prowadzenie sklepu internetowego ze zdrową żywnością wynika z własnych potrzeb
czy realizacji pasji i zainteresowań, pomysłu na życie, a nie tylko i wyłącznie na prowadzenie
biznesu. Dowodem na tę tezę jest prowadzenie blogów oraz porad dot. zdrowego
odżywania, informacji o dietach specjalistycznych, karmieniu zwierząt czy używania
kosmetyków i środków czystości.
Często sklep internetowy jest dodatkiem do prowadzonej wcześniej sprzedaży
stacjonarnej. Pojawienie się Internetu dało możliwość na rozwój oraz dotarcie do szerszego
kręgu klientów. Natomiast sklepy stacjonarne są wykorzystane do organizacji działań
i imprez promujących zdrowe odżywanie oraz do dystrybucji żywności świeżej i o krótkim
terminie spożycia. Organizowanie imprez skierowanych do różnych odbiorców np. dzieci,
może zaszczepić w nich ideę zdrowego odżywiania, a także w przyszłości zdobyć dorosłych
klientów.
Strony analizowanych sklepów niewiele się różnią w ofercie produktów oraz sposobach
ich prezentacji. Strony sklepów są podobnie zaprojektowane, z tą samą kolorystyką. Na
rynku istnieją firmy, które zajmują się zakładaniem i prowadzeniem sklepów w Internecie.
Źródło: Biosklep.com.pl
- 35 -
KOSZYK ZAKUPÓW – porównanie cen w sklepach
internetowych ze zdrową żywnością
Wstęp:
Analiza ma na celu sprawdzenie jak kształtuje się poziom cen produktów
w sklepach internetowych ze zdrową żywnością. „Koszyk cenowy” został stworzony na
podstawie 10 najpopularniejszych produktów zdrowej żywności i zastosowany do
porównania cen w 14 sklepach internetowych wybranych wg opisanych wcześniej kryteriów.
Metodologia badań:
• „wirtualnie” odwiedzono 14 najpopularniejszych sklepów ze zdrową żywnością
• do koszyka zakupów trafiło 10 najpopularniejszych produktów zdrowej żywności
• sprawdzona została dostępność 10 produktów z koszyka zamówienia
• porównywane zostały produkty, które są najtańsze ze wszystkich dostępnych marek
• brana była również możliwość zakupu wybranej przez siebie wagi
• aby nie zaburzać wartości końcowej koszyka, przeliczono gramatury produktów
występujących na półkach na 250 g, 500g, 1000g lub 1000ml
- 36 -
• ceny sprawdzone w tym samym dniu dla wszystkich sklepów (5.V.2016 r.)
• do końcowej ceny doliczono koszty dostawy
• koszt dostawy został podany po obliczeniu wagi produktów z koszyka zakupów oraz
wyborze najkorzystniejszej opcji dostawy
W KOSZYKU ZAKUPÓW ZNALAZŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:
CZYSTEK herbata ziołowa
właściwości:
• wzmacnianie układu immunologicznego
• usuwa toksyczne metale ciężkie z organizmu
• posiada własności antybakteryjnych, antywirusowych
i antygrzybiczych
• działa nawet na krętka wywołującego boreliozę
Ksylitol (cukier brzozowy)
właściwości:
• naturalny słodzik, który stanowi zdrową alternatywę dla
cukru.
• w przeciwieństwie do niego ksylitol zawiera aż o 40% mniej
kalorii i posiada zdecydowanie niższy indeks glikemiczny
• poleca się przede wszystkim cukrzykom i osobom
odchudzającym się
Mąka kokosowa
właściwości:
• jest dobrym źródłem błonnika w diecie, w dodatku nie zawiera
glutenu, co jest istotne dla osób z nietolerancją glutenu
• mąkę kokosową możemy wykorzystać do pieczenia
- 37 -
Młody jęczmień
właściwości:
• przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo.
• pomocny w leczeniu zmian skórnych, chorób sercowo-
naczyniowych i cukrzycy
• stosowany jako środek wspomagający odchudzanie
• ze względu na swe właściwości znajduje zastosowanie jako
preparat do odświeżania oddechu i płukania gardła
Nasiona chia (nasiona szałwii hiszpańskiej)
właściwości:
• dostarczają ogromną ilość składników odżywczych i małą ilość
kalorii
• są pełne przeciwutleniaczy
• są bogate w wysokiej jakości białka
• są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3
• mogą poprawić niektóre parametry krwi, które powinny
zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy
typu 2
• mogą poprawić stan zdrowia osób z cukrzycą typu 2
Ostropest plamisty
właściwości:
• chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem alkoholu
• łagodzi stany zapalne na tle cukrzycowym
• jest stosowana także w leczeniu WZW typu A, B i C oraz
choroby alkoholowej.
• mogą po niego sięgnąć także kobiety zmagające się
z endometriozą i przedłużonym miesiączkowaniem
Gorzkie pestki moreli
właściwości:
• ma zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej, głównie
ze względu na swoje rzekome właściwości
przeciwnowotworowe
- 38 -
Sok aloesowy
właściwości:
• soczyste liście aloesu są prawdziwą skarbnicą cennych dla
zdrowia substancji
• sok z aloesu leczy alergię i trudno gojące się rany
• obniża poziom cukru
• poprawia odporność
Różowa sól himalajska
właściwości:
• wspomaga układ krwionośny
• obniża ciśnienie
• pomaga w procesie odtruwania organizmu z metali ciężkich
• bardzo dobrze wpływa na skórę, przy niedoborach jest przez
nią wchłaniana
• wykazuje silne działanie przeciwbakteryjnie
• zapewnia równowagę pH w komórkach i zapobiega skurczom
mięśni
• spożywając sól himalajską w niewielkiej ilości możemy
uregulować poziom cukru we krwi i wzmocnić kości
• kąpiel przy jej użyciu zwalcza bezsenność, pomaga
w schorzeniach reumatologicznych i ginekologicznych
• roztwór soli himalajskiej wykazuje dobroczynne działanie na
układ oddechowy, szczególnie na zatoki.
Cukier Trzcinowy Brązowy
właściwości:
• jest bogatszy w minerały niż cukier biały, dlatego uważa się, że
jest zdrowszy
• zastosowanie cukru trzcinowego, dotyczy nie tylko kuchni, ale
także medycyny ludowej i ziołolecznictwa
• w starożytności cukier ten stosowano jako lek antybakteryjny,
przeciwbólowy, kojący i wykrztuśny. Stosowano go także do
łagodzenia bólu głowy.
Źródło: informacja na temat właściwości w/w produktów pochodzi z
portaluhttp://www.poradnikzdrowie.pl/[dostęp 26.05.16]
- 39 -
Porównane zostały ceny oraz dostępność produktów w różnych sklepach internetowych ze
zdrową żywnością. Wyniki zostały rozpisane w Tabeli 1.
Tabela 1.
Opracowanie własne
brak produktu w danym sklepie
sklep, w którym znajdziemy wszystkie produkty z koszyka zakupów
Wartości koszyków (bez kosztu dostawy i po doliczeniu opłaty za dostawę).
Wyniki w Tabeli 2.
Tabela 2.
Opracowanie własne
Lp.
SKLEP
Czystek
250g
Ksylitol
brzozowy
250g
Mąka
kokosowa
500g
Młody
jęczmień w
proszku
250g
Nasiona
Chia
250 g
Ostropest
nasiona
mielone
250g
Pestki
moreli
gorzkie
250g
Sok z
Aloesu
250ml
Sól
różowa
himaljska
1000g
Cukier
trzcinowy
brązowy
1000g
1. https://biovert.pl/ 14,50 zł 14,25 zł 9,90 zł 29,00 zł 15,00 zł 8,25 zł 20,00 zł 9,00 zł 5,90 zł 21,90 zł
2. http://www.aleeko.pl/ 16,75 zł 13,50 zł 10,80 zł 16,25 zł 7,75 zł 6,00 zł 13,50 zł 10,25 zł 6,33 zł 16,82 zł
3. http://ekosfera24.pl/ 20,00 zł 16,75 zł 11,90 zł 0,00 zł 17,50 zł 21,25 zł 24,25 zł 11,00 zł 9,90 zł 19,90 zł
4. http://naturo.pl/ 21,50 zł 13,25 zł 11,88 zł 33,00 zł 13,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 8,75 zł 7,50 zł 24,38 zł
5. http://biosklep.com.pl/ 25,50 zł 12,25 zł 16,75 zł 0,00 zł 18,75 zł 10,00 zł 20,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 16,00 zł
6. http://pyszneeko.pl/ 25,00 zł 12,25 zł 0,00 zł 0,00 zł 11,75 zł 12,25 zł 21,25 zł 10,25 zł 6,52 zł 17,26 zł
7. http://sklepbioplanet.pl/ 24,00 zł 0,00 zł 9,25 zł 28,75 zł 11,25 zł 0,00 zł 19,25 zł 9,50 zł 0,00 zł 18,30 zł
8. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 20,00 zł 13,00 zł 12,94 zł 23,50 zł 20,75 zł 10,00 zł 16,25 zł 9,25 zł 6,61 zł 18,30 zł
9. http://www.bio-smak.pl/ 17,25 zł 10,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 8,50 zł 0,00 zł 13,75 zł 8,25 zł 7,09 zł 17,08 zł
10. http://www.bioplanete.pl/ 24,00 zł 14,00 zł 11,99 zł 37,50 zł 17,75 zł 0,00 zł 23,25 zł 10,50 zł 7,99 zł 19,99 zł
11. http://ekofarmawroclaw.pl/ 0,00 zł 12,75 zł 15,00 zł 28,75 zł 11,50 zł 6,75 zł 20,25 zł 4,50 zł 6,20 zł 21,80 zł
12. http://eko-mlociny.pl/ 15,75 zł 11,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 11,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7,90 zł 10,90 zł
13. http://www.organicmarket.pl/ 37,00 zł 21,00 zł 14,99 zł 39,75 zł 0,00 zł 21,25 zł 3,00 zł 18,50 zł 9,90 zł 24,90 zł
14. https://www.eko-kraina.com.pl/ 20,00 zł 13,00 zł 11,66 zł 56,50 zł 10,25 zł 0,00 zł 23,75 zł 10,00 zł 7,50 zł 0,00 zł
0,00 zł
Lp. Sklep Zakupy Dostawa SUMA
1. http://eko-mlociny.pl/ 57,05 zł 17,50 zł 74,55 zł
2. http://www.bio-smak.pl/ 82,42 zł 10,70 zł 93,12 zł
3. http://pyszneeko.pl/ 116,53 zł 9,99 zł 126,52 zł
4. http://www.aleeko.pl/ 117,95 zł 13,90 zł 131,85 zł
5. http://sklepbioplanet.pl/ 120,30 zł 17,90 zł 138,20 zł
6. http://ekofarmawroclaw.pl/ 127,50 zł 13,90 zł 141,40 zł
7. http://naturo.pl/ 133,76 zł 20,00 zł 153,76 zł
8. http://biosklep.com.pl/ 137,25 zł 17,90 zł 155,15 zł
9. http://ekosfera24.pl/ 152,45 zł 9,99 zł 162,44 zł
10. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 150,60 zł 12,50 zł 163,10 zł
11. https://biovert.pl/ 147,70 zł 19,00 zł 166,70 zł
12. http://www.bioplanete.pl/ 166,97 zł 0,00 zł 166,97 zł
13. https://www.eko-kraina.com.pl/ 152,66 zł 20,00 zł 172,66 zł
14. http://www.organicmarket.pl/ 190,29 zł 20,00 zł 210,29 zł
- 40 -
Ze względu na to, że w wielu sklepach brakowało jednego albo kilku produktów,
ostatecznie wybrano tylko sklepy, które mają w swojej ofercie dziesięć w/w produktów.
W taki sposób wybrano sklepy oznaczone w tabeli nr 1. żółtym kolorem. Następnie
posortowano według sumy (zakupy + dostawa) od najtańszej opcji zapłaty do najdroższej.
Wyniki zamieszono poniżej w tabeli 3.
Tabela 3.
Na tej podstawie możemy wytypować trzy sklepy internetowe ze zdrową żywnością, które są
najlepiej zaopatrzone.
RANKING SKLEPÓW INTERNETOWYCH
Miejsce 1
http://www.aleeko.pl/
Miejsce 2
https://www.naturalnaspizarnia.pl/
Miejsce 3
https://biovert.pl/
Lp. Sklep Zakupy Dostawa SUMA
1. http://www.aleeko.pl/ 117,95 zł 13,90 zł 131,85 zł
2. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 150,60 zł 12,50 zł 163,10 zł
3. https://biovert.pl/ 147,70 zł 19,00 zł 166,70 zł
- 41 -
PODSUMOWANIE
Dwa sklepy (eko-mlociny.pl i www.bio-smak.pl) spełniały kryterium dostępności
poszukiwanych produktów zaledwie w 50% (5 spośród 10 porównywanych artykułów).
Z drugiej strony, spośród czternastu sklepów, tylko w trzech można było zamówić wszystkie
produkty (aleeko.pl, naturalnaspizarnia.pl, biovert.pl).
Sortując wartości z Tabeli nr 2 od najmniejszej do największej możemy zobaczyć jak
duża jest różnica za całość zakupów w tych sklepach. Jest całkiem spora - za takie zakupy
wraz z kosztami dostawy zapłacimy od 74,55 zł w sklepie eko-mlociny.pl aż do 210,29 zł
w organicmarket.pl. Jednak warto brać pod uwagę fakt, że w większości sklepów brakowało
jednego lub kilku produktów. Najbardziej miarodajne byłoby porównanie sklepów
posiadających cały analizowany asortyment, jednak ze względu na znikomą podstawę (n=3),
wyniki trudno uznać za wiążące. Za całość asortymentu wraz z kosztami dostawy pierwsze
miejsce w rankingu przyznano aleeko.pl (131,85 zł). Na drugim miejscu uplasował się sklep
naturalnaspiżarnia.pl, gdzie za całość zakupów z dostawą zapłacimy 163,10 zł, natomiast
w sklepie Biovert.pl ten koszt wyniósł 166,70 zł. Warto przy tym zauważyć, że Biovert.pl
zajmuje 3-cie miejsce głównie ze względu na koszt dostawy, a nie samych produktów.
Opracowanie własne
W przypadku sklepu ogranicmarket.pl gdzie kwota zamówienia wyniosła 190,29 zł
jeżeli zamówimy dodatkowy produkt za kwotę 9.71 zł uzyskamy bezpłatną dostawę
zakupów, która zaczyna się od 200 zł. Natomiast w sklepie Bioplanet mamy bezpłatną
dostawę już od 150 zł. Sklepy starają się zrewanżować promocjami za dostawę, gdy suma
- 42 -
zakupów przekracza 150zł, 250zł lub 350zł. Duży wybór produktów to ogromna oszczędność,
ponieważ możemy wszystko co nas interesuje zamówić w jednej przesyłce korzystając
z promocyjnej bezpłatnej dostawy.
WNIOSKI
Na podstawie wyżej opisanych wyników można stwierdzić, że nie wszystko co zdrowe
musi dużo kosztować. Wybierając się na tradycyjne zakupy do sklepu tracimy dużo czasu na
dojazd, znalezienie miejsca parkingowego, samo kupowanie czy stanie w kolejkach do kasy.
Sklepy internetowe ze zdrową żywnością to świetne rozwiązanie, które oszczędzi klientom
czas i nerwy.
- 43 -
PODSUMOWANIE/ WNIOSKI/ REKOMENDACJE
• Rynek żywności ekologicznej w Polsce jest najlepiej rozwijającym się sektorem w branży
spożywczej i jedną z najbardziej rozwojowych branż w ogóle. W ciągu 1-2 lat przewidywany
jest około 20% wzrost jego wartości.
• Spodziewany jest również znaczący wzrost liczby sklepów oferujących zdrową żywność,
w tym sklepów prowadzących sprzedaż online.
o Trzeba jednak pamiętać o ryzyku związanym z prowadzeniem tego rodzaju
działalności, narażonej m.in. na znaczące wahnięcia sezonowe.
• Internet wywiera niebagatelny wpływ na nawyki konsumenckie: z jednej strony promuje
trendy związane ze zdrowym trybem życia, z drugiej podsuwa gotowe rozwiązania na jego
realizację, np. w postaci sklepów internetowych oferujących szeroki asortyment produktów
EKO/BIO oraz komfort dokonywania zakupów.
o W tym kontekście założenie sklepu internetowego ze zdrową żywnością wydaje się
przedsięwzięciem z dużymi szansami powodzenia. Warto przy tym skorzystać
z najlepszych rozwiązań wzorując się na aktualnie istniejących sklepach, zarówno
w zakresie budowy samych sklepów internetowych, jak i warunków zakupów,
płatności, dostaw czy reklamacji.
• Budowa stron we wszystkich analizowanych przypadkach opiera się na tych samych
elementach i ich układzie na ekranie. Można więc założyć, że kolejny sklep o takiej samej
strukturze wyda się klientom od razu znany. Jednak z drugiej strony niczym się nie wyróżni.
• Dodatkowo na stronach są zamieszczane:
o informacje o dietach specjalistycznych i oferowane produkty w nich stosowane,
o porady dotyczące zdrowego stylu życia, odżywania się
o przepisy kulinarne lub linki do stron z przepisami
o blogi lub linki do blogów o ekologicznym stylu życia
o informacje o rolnictwie ekologicznym
o certyfikaty rolnictwa ekologicznego
• Wszystkie sklepy:
o w adresie internetowym odwołują się do słów związanych z ekologią
o są obecne w mediach społecznościowych
o umożliwiają płatności elektroniczne, niektóre nawet u kuriera.
o oferują darmową przesyłkę od wyznaczonej kwoty zamówienia.
o proponują korzystanie z newsletterów (z jednym wyjątkiem)
• Często sklep internetowy jest dodatkiem dla prowadzonej wcześniej sprzedaży stacjonarnej.
o Sklepy stacjonarne wykorzystywane są do organizacji działań i imprez promujących
zdrowe odżywanie oraz do dystrybucji żywności świeżej i o krótkim terminie do
spożycia.
• Część sklepów oferuje:
o programy lojalnościowe dla stałych klientów i rabaty zależne od wartości zamówień.
o własny transport – zależy od wartości zamówienia i miejsca dostawy.
- 44 -
Literatura i źródła wiedzy
Na okładce wykorzystano ilustrację z
http://ekoblogpwp.blog.pl/2013/11/07/zdrowa-zywnosc-jak-gotowac-ekologicznie/
Literatura:
1. Biznes w internecie: praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line
i promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga//W: Warszawa: Wolters
Kluwer Polska, 2012.
2. Jak zdobyć klientów w internecie / Gitte Härter ; [przekł. z jęz. niem. Jadwiga Okraj]//
W: Warszawa: Wydawnictwo BC.edu, 2009.
3. Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy: kolejna odsłona / Wojciech Kyciak, [Karol
Przeliorz]//W: Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2009.
4. Sklep internetowy: jak prawidłowo rozliczać podatki? / Anna Wyrzykowska//W: Warszawa: Difin,
2011.
5. Sprzedaż przez Internet: aspekty prawne / Mariusz Zelek (red.)//W:Warszawa: Difin, 2012.
6. Sklep internetowy od A do Z / pod red. Krzysztofa Bartnika ; [aut. Ewa Bartnik et al.]//
W: Warszawa: eKomercyjnie.pl., cop. 2013.
7. Żywność a zdrowie i prawo / Henryk Gertig, Grażyna Duda//W: Warszawa: Wydaw. Lekarskie
PZWL, cop. 2004.
8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów środków spożywczych
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 (tekst pierwotny) z dnia 5 września 2008r.
ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji
ekologicznej, znakowania i kontroli
11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 (tekst pierwotny) z dnia 8 grudnia 2008r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w
odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym
13. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym
14. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
15. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- 45 -
Pozostałe źródła wiedzy:
16. http://www.slideshare.net/biokurier/polski-rynek-ywnoci-ekologicznej-aktualne-trendy-
statystyki-i-prognozy
17. http://www.smaki-regionow.pl/pl/news/rynek_eko_zywnosci_w_polsce/
18. http://www.wiadomoscihandlowe.pl/2016/04/polacy-chca-kupowac-zywnosc-zdrowa-naturalna-
bezpieczna-i-wygodna/
19. https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/Raport-
KPMG-Na-rozdrozu-Wyzwania-i-priorytety-sieci-spo%C5%BCywczych-w-Polsce.pdf
- 46 -
ZAŁĄCZNIK nr 1
Lista popularnych sklepów ze zdrową żywnością
l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
1 Biovert - delikatesy ekologiczne, zdrowa żywność, żywność... 5
2 Ekologiczny sklep internetowy | Sklep ze zdrową żywnością... 5
3 Ekosfera24.pl: Sklep z ekologiczną i zdrową żywnością 5
4 Produkty ekologiczne, żywność ekologiczna - Sklep ze... 5
5 Sklep ekologiczny. Produkty i żywność ekologiczna... 5
6 Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów... 5
7 Ekologiczna Zdrowa Żywność | Bio Planet Food Produkty... 4
8 Naturalna Spiżarnia: Wegański i wegetariański sklep ze... 4
9 Zdrowa i ekologiczna żywność - Sklep ze zdrową żywnością... 4
10 BIO PLANETE - delikatesy BIO, sklep ekologiczny, zdrowa... 3
11 Eko Farma - Sklep ze zdrową żywnością online - żywność... 3
12 Eko-Młociny: Sklep internetowy, zdrowa żywność, produkty... 3
13 Organic Farma Zdrowia 3
14 Zdrowa żywność ekologiczna i bezglutenowa - EKO-KRAINA 3
15 Asyk Sklep: Sklep ekologiczny ze zdrową żywnością bio... 2
16 BioChatka.pl - zdrowie na wyciągnięcie ręki | zdrowa... 2
17 BioiEko.pl - ekologiczne produkty dla Ciebie, Twojej rodziny... 2
18 BIOżywczy: Produkty ekologiczne, wegańskie... 2
19 EkoSklep - Zdrowa Żywność 2
20 Greenfamily - internetowy sklep ze zdrową żywnością... 2
21 Internetowy Sklep ze Zdrową Żywnością ? Hurtownia 2
22 Jakie polecacie sklepy internetowe ze zdrową żywnością... 2
23 kozlek.pl: Delikatesy ekologiczne ze zdrową żywnością i... 2
24 maratonczyksklep.pl: Internetowy sklep ze zdrową... 2
25 Organiczne24.pl: Sklep bezglutenowy, zdrowa żywność 2
26 Producent żywności ekologicznej Bio Planet S.A. - Platforma... 2
27 Produkty ekologiczne - sklep ekologiczny Bioseko 2
28 Ranking sklepów ze zdrową żywnością NAJTAŃSZE 2
29 Sklep ekologiczny internetowy ze zdrową żywnością eko, bio 2
30 Sklep internetowy ze zdrową żywnością online Warszawa... 2
31 sklep zdrowa żywność - sklepnostalgia.pl 2
32 Sklep ze zdrową żywnością 2
33 Sklep ze zdrową żywnością - delikatesyznatury.pl 2
34 Sklep ze zdrową żywnością - MarketBio.pl 2
35 Sklep ze zdrową żywnością - Naturalne produkty zdrowotne 2
36 Sklep ze zdrową żywnością BIO. Żywność ekologiczna i... 2
37 Sklep ze zdrową żywnością ekologiczną - BioBrain w... 2
38 Sklep ze zdrową żywnością Poznań. Ekologiczny sklep... 2
39 Sklep ze zdrową żywnością, sklep ekologiczny... 2
- 47 -
l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
40 SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne, zdrowa, naturalna... 2
41 Twój sklep ze zdrową żywnością - Smakosz. Najlepsza... 2
42 Zdrowa i ekologiczna żywność - Sklep online Purasana 2
43 Zdrowa i ekologiczna żywność, sklep internetowy - Bioska 2
44 Zdrowa żywność - sklep internetowy 2
45 Zdrowa żywność Online - Sklep Zdrowe Gary - artykuły... 2
46 Zdrowa żywność, eko produkty - ekologiczny sklep online... 2
47 Zdrowa żywność, Żywność ekologiczna, Sklep Internetowy... 2
48 Zdrowa, Ekologiczna Żywność, Jagody Goji, Acai - sklep... 2
49 Zdrowe produkty ekologiczne (bio) - Eko sklep - fitness-food.pl 2
50 Żywność ekologiczna - dlaczego warto ją kupować? 2
51 Żywność ekologiczna - Organic Farma Zdrowia 2
52 Baza firm, DrPelc - Delikatesy Ekologiczne, http://www... 1
53 BIO FOOD STORE: Sklep ze zdrową żywnością Poznań... 1
54 Bio Kiosk, zdrowa żywność, Bielsko-Biała 1
55 Bio Zdrowa Żywność Żukowo - Facebook 1
56 Biokurier - serwis o żywności ekologicznej, tradycyjnej i... 1
57 BioManiac.pl Delikatesy Ekologiczne | Lokalna... - Wrocław 1
58 Biosfera24 - Delikatesy Ekologiczne 1
59 Biosklep: Żywność ekologiczna, produkty ekologiczne, sklep... 1
60 Biovert Delikatesy Ekologiczne, Kraków - Mapa Polski w... 1
61 BIOVERT Delikatesy Ekologiczne, Kraków - Spacerownik... 1
62 Bydgoszcz. Jaglanka – nowe eko delikatesy otwarte - serwis... 1
63 CABAS.pl: Sklep z ekologiczną, zdrową żywnością... 1
64 Centrum Handlowe Zenit Tarnów | Bio - żywność naturalna 1
65 Co to jest żywność ekologiczna? - Organic - Tesco 1
66 Delikatesy ekologiczne Dr Pelc ogłaszają konkurs! 1
67 Delikatesy Ekologiczne i Sklep Zielarski Kozłek Gdańsk 1
68 Delikatesy Ekologiczne w Myszkowie - Facebook 1
69 Delikatesy-Ekologiczne.pl 1
70 Ecofarma - naturalna, ekologiczna, zdrowa żywność. W... 1
71 EcoShop - EcoShop 1
72 EKO 1
73 EKO SKLEP BIBEES.PL sklep ekologiczny 1
74 eko sklep, sklep ze zdrową żywnością - Wiejski-raj 1
75 EkoChatka.pl - Zdrowa żywność, żywność... - Kraków 1
76 Ekologiczna żywność: Klucz do zdrowia czy wielkie... 1
77 Ekologiczna, bio, organiczna, certyfikowana... - Poznań 1
78 Ekopartner.org.pl - Produkty ekologiczne - ekologiczna... 1
79 Ekosfera24.pl Delikatesy ekologiczne - Warszawa 1
80 EkoSklep.com.pl - Twój dom zdrowia, oferuje Państwu... 1
81 Ekosklepbio.pl: Wyciskarki do soków, wyciskarki... 1
82 Ekospiżarka DELIKATESY EKOLOGICZNE Toruń 1
- 48 -
l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
83 ekotarg.pl: Produkty ekologiczne, regionalne 1
84 EKOzakupy.pl - ekozakupy.pl - obok Ciebie i w internecie 1
85 Fast food czy żywność bio? Zastanów się, zanim zjesz - nto.pl 1
86 Fenomen naturalnej żywności - Życie bez chorób 1
87 Firmy Delikatesy Ekologiczne Gdynia - Trójmiasto 1
88 Free Delikatesy - świeże produkty ekologiczne z dostawą w... 1
89 Green Food Store, Internetowy sklep ze zdrową żywnością 1
90 Hurtownia produktów ekologicznych - EkoWital 1
91 Hurtownie Zdrowej Żywności 1
92 Internetowy sklep ze zdrową żywnością - ekozakupy.pl... 1
93 Internetowy sklep ze zdrową żywnością online - Bionaturalni... 1
94 JemCoDobre.pl: Żywność ekologiczna w EKO sklepie 1
95 jemTO.eu: Sklep ze zdrową żywnością online 1
96 Jemy Naturalnie - Bogata oferta, atrakcyjne ceny 1
97 Karnawałowe przekąski z Free Delikatesy Ekologiczne... 1
98 Konfiturka - Tarnów 1
99 Kontakt - Sklep ekologiczny New life 1
100 LokalnyRolnik.pl - Zdrowa żywność blisko Ciebie 1
101 Lubczyksklep.pl - Internetowy sklep ze zdrową żywnością 1
102 Milena Stawicka, Pabianice - Żywność ekologiczna... 1
103 Najfajnieszyeko sklep 1
104 Najfajnieszyeko sklep - sloneczko-sklep24.pl 1
105 Nasze sklepy - ekozakupy.pl - obok Ciebie i w internecie 1
106 NATKA sklep ekologiczny - Facebook 1
107 Natura24 - sklep 1
108 Naturalna medycyna - Maca - super żywność Inków 1
109 Naturalna Zdrowa Żywność 1
110 Naturalna żywność - Bogata oferta, atrakcyjne ceny 1
111 Naturalne produkty ekologiczne - PaczkaJakuba.pl 1
112 Naturalny24 Delikatesy Ekologiczne... - Wrocław 1
113 Nowe sklepy z żywnością naturalną - pless.pl 1
114 Oliwka24.pl: Sklep internetowy ze zdrową żywnością online 1
115 Producenci - Hurtownia produktów ekologicznych - EkoWital 1
116 Produkty Bio. Żywność ekologiczna na talerzuMiastoDzieci.pl 1
117 Produkty ekologiczne - bio-concept.pl 1
118 Produkty ekologiczne - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska... 1
119 Produkty ekologiczne | abcZdrowie.pl 1
120 Produkty naturalne, ekologiczne - żywność, kosmetyki - Eko... 1
121 przyprawy bez chemii: Internetowy sklep ze zdrową żywnością 1
122 PyszneEko.pl - sklep internetowy z ekologiczną żywnością 1
123 Radix-Bis Żywność naturalna: Strona główna 1
124 RÓŻNICE POMIĘDZY ŻYWNOŚCIĄ EKO A NATURALNĄ... 1
125 Serwis Tesco Ezakupy - Zakupy tanio, szybko i wygodnie 1
- 49 -
l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
126 Serwis Tesco Ezakupy - Zdrowa żywność w Tesco Ezakupy 1
127 Sklep Bezglutenowy - Szeroka Oferta Produktów 1
128 Sklep Eko Zdrowie Białystok: Zdrowa żywność ekologiczna i... 1
129 Sklep ekologiczny - zdrowa żywność, naturalna... - Poznań 1
130 Sklep ekologiczny - zdrowa żywność, naturalna, bez chemii... 1
131 Sklep ekologiczny eko sklep ze zdrową żywnością... 1
132 Sklep ekologiczny EKO-KRAINA Warszawa - zdrowa żywność 1
133 Sklep ekologiczny Naturalna i Zdrowa żywność DrPelc... 1
134 Sklep internetowy NOMAK - produkty ekologiczne Sklep... 1
135 Sklep internetowy ze zdrową ekologiczną... - Wrocław 1
136 Sklep internetowy ze zdrową żywnością, bezglutenowy, sól... 1
137 Sklep Smaki Ziemi: Sklep internetowy ze zdrową żywnością... 1
138 Sklep Terra - Twój czas na zdrową żywność 1
139 Sklep Wegański - Urban Vegan - wegański sklep... 1
140 Sklep zdrowa żywność, produkty ekologiczne, bio sklep 1
141 Sklep Zdrowo Zakręceni - Facebook 1
142 Sklep ze zdrową żywnością - BIO zdrowa żywność 1
143 Sklep ze Zdrową Żywnością - Duży Wybór Produktów 1
144 Sklep ze zdrową żywnością - Najtańsze eko produkty 1
145 Sklep ze zdrową żywnością - Poczuj radość z jedzenia 1
146 Sklep ze zdrową żywnością - Własny biznes w nf.pl 1
147 Sklep ze zdrową żywnością - zdrowazywnosc.org 1
148 Sklep ze zdrową żywnością BIO. Produkty ekologiczne 1
149 Sklep ze zdrową żywnością ekologiczną - Bioseko 1
150 Sklep ze zdrową żywnością online - Sante 1
151 Sklep ze zdrową żywnością Poznań - orkiszowepola.pl 1
152 Spór o naturalną żywność | GMObiektywnie 1
153 Strona główna - Comarch e-Sklep 1
154 Tu Stolica i Okolica - forum - FREE Delikatesy Ekologiczne... 1
155 Twój sklep ze zdrową żywnością - Smakosz... - Oświęcim 1
156 W naszym sklepie oferujemy: - Jaglanka - Bydgoszcz 1
157 Warzywniak Amani: Zdrowa i Lokalna żywność 1
158 Zdrowa Spiżarnia: Zdrowa żywność ekologiczna Białystok... 1
159 Zdrowa żywnosć, żywność naturalna i ekologiczna... 1
160 Zdrowa Żywność 1
161 Zdrowa żywność - neo.sklep.pl 1
162 Zdrowa Żywność - Sklep 1
163 Zdrowa Żywność – Sklep Eko Smak 1
164 Zdrowa żywność - sklep ekologiczny Fresh and Eco 1
165 Zdrowa żywność - Sklep jemy-naturalnie.pl 1
166 Zdrowa Żywność - vitavena.pl 1
167 Zdrowa Żywność - Zamów Wygodni w sklepie Online 1
168 Zdrowa żywność Bio Ania - Ceneo.pl 1
- 50 -
l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
169 Zdrowa żywność bio, eko, fit, light i organic -Odżywianie... 1
170 Zdrowa żywność ekologiczna 1
171 Zdrowa żywność ekologiczna dla sklepików szkolnych 1
172 Zdrowa żywność ekologiczna i odżywianie, produkty... 1
173 Zdrowa żywność ekologiczna lokalna tradycyjna - Sklep 1
174 Zdrowa żywność ekologiczna lokalna tradycyjna... - Rzeszów 1
175 Zdrowa żywność ekologiczna: jagody goji, komosa ryżowa... 1
176 Zdrowa żywność EkoRuczaj - Facebook.com 1
177 Zdrowa żywność i produkty - ecoblueberry.pl 1
178 Zdrowa żywność i produkty ekologiczne - Biofarma 1
179 Zdrowa żywność online 1
180 Zdrowa Żywność Online - sante.pl 1
181 Zdrowa żywność Online - Sklep Zdrowe Gary... - Wrocław 1
182 Zdrowa żywność sklep Wrocław, hurtownia bezglutenowej... 1
183 Zielono Mi - Eko Sklep 1
184 ZywnoscEkologiczna - YouTube 1
185 Żywność bio, eko i organic. 1 na 5 produktów to ściema... 1
186 Żywność Dla Alergików 1
187 Żywność Eco i Bio jest zdrowsza | Pogromcy Mitów... 1
188 żywność ekologiczna 1
189 ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - Biokurier 1
190 Żywność ekologiczna - Bogata oferta, atrakcyjne ceny 1
191 Żywność ekologiczna - czy na pewno zdrowsza? 1
192 Żywność ekologiczna - Ekogwarancja 1
193 Żywność ekologiczna – fakty i mity - Sante 1
194 Żywność ekologiczna - Producent i dystrybutor VITA NATURA 1
195 Żywność Ekologiczna - Sklep ekologiczny internetowy ze... 1
196 Żywność ekologiczna | abcZdrowie.pl 1
197 Żywność Ekologiczna | SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne... 1
198 ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA -CERTYFIKOWANA... - Wrocław 1
199 Żywność ekologiczna Wrocław - Sklep Zdrowe Gary 1
200 żywność naturalna - Farmer.pl - hodowla, uprawa, maszyny... 1
201 Żywność Naturalna - Sklep ze Zdrową Żywnością, Produkty 1
202 Żywność naturalna - SportFuel.pl - odżywki dla... 1
203 żywność naturalna | Bionica – przepisy ekologiczne i... 1
204 ŻYWNOŚĆ NATURALNA BEZ... - Wrocław 1
205 żywność naturalna przeczytaj wszystko o żywność naturalna... 1
206 Żywność wysokoprzetworzona - Sztuka Odżywiania 1
207 Żywność-naturalna.pl: MILENA Żywność naturalna, sklep... 1
Suma końcowa 287
- 51 -
ZAŁĄCZNIK nr 2
Lista popularnych hurtowni z żywnością ekologiczną
l.p. Hurtownia ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
1 Batom 5
2 Hurtownia ekologiczna ze zdrową żywnością - samozdrowie24 5
3 Neofarma-Hurtownia zdrowej żywności - Hurtownia Neofarma 5
4 Producent i dystrybutor VITA NATURA: Żywność ekologiczna 5
5 Zioła, Zdrowa żywność - Hurtownia Natura Med - Warszawa... 5
6 BioHurt - Hurtownia produktów ekologicznych 4
7 Hurtownia zdrowej żywności Sorel - produkty bezglutenowe... 4
8 Hurtownia zdrowej żywności: Natura Aneta i Radosław... 4
9 MyVita - Żywność ekologiczna, zdrowa żywność, producenci... 4
10 Najtańsza zdrowa żywność 4
11 Producenci i hurtownie żywności ekologicznej - hurtownie... 4
12 Producent żywności ekologicznej Bio Planet S.A. - Platforma... 4
13 Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów... 4
14 Smak Życia - Ekologiczna hurtownia zdrowej żywności 4
15 SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne, zdrowa, naturalna... 4
16 Zdrowa żywność - sklep internetowy 4
17 Zdrowa żywność ekologiczna, hurtownia - Klienci biznesowi... 4
18 BJOS - hurtownia żywności naturalnej 3
19 Hurtownie Zdrowa żywność 3
20 Hurtownie Zdrowej Żywności 3
21 Nowa hurtownia ekologicznych produktów Fair Trade... 3
22 Sklep Bezglutenowy - Szeroka Oferta Produktów 3
23 Sprzedaż hurtowa - Sklep ekologiczny internetowy ze... 3
24 Strona główna:: Bio For Life, hurtownia certyfikowanej... 3
25 Zdrowa żywność:: Aura Herbals - Hurtownia 3
26 Zdrowa Żywność sklep Wrocław, hurtownia bezglutenowej... 3
27 Biosfera24 - Delikatesy Ekologiczne 2
28 BJOS - hurtownia żywności naturalnej - Pszczyna 2
29 Dystrybutorzy zdrowej żywności? - forum Zdrowa żywność... 2
30 Hurt Zdrowej Żywności - Hurtownia produktów Eko, Bio 2
31 Hurtownia Ekologiczna - Smak Natury | Warszawa... 2
32 Hurtownia produktów ekologicznych - EkoWital 2
33 Internetowy Sklep ze Zdrową Żywnością ? Hurtownia 2
34 Produkty ekologiczne, hurtownia produktów ekologicznych... 2
35 Victualia - zdrowa żywność, żywność ekologiczna... 2
36 AgroNatura. Zdrowa ekologiczna żywność, hurtownia - Zumi 1
37 Amigo - Hurtownia spożywcza | Zdrowa żywność 1
38 Bio Żywność - Zakupy od 200 zł Dowozimy Gratis 1
39 Bioavena.pl 1
- 52 -
l.p. Hurtownia ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
40 BioiEko.pl - ekologiczne produkty dla Ciebie, Twojej rodziny... 1
41 BJOS Hurtownia Żywności Naturalnej i Zdrowej - Baza Firm... 1
42 Dystrybutorzy zdrowej żywności? - forum Zdrowa... - Wrocław 1
43 Ecorat: Hurtownia kosmetyków naturalnych, zdrowa... 1
44 Ekologiczna Żywność - Zakupy od 200 zł Dowozimy Gratis 1
45 Ekopartner.org.pl - Produkty ekologiczne - ekologiczna... 1
46 Eko-Wyspa Świnoujście - konkurencyjna hurtownia... 1
47 Green Mind - Zdrowa żywność- naturalne kosmetyki 1
48 Grupa MTS - Suplementy diety, zdrowa żywność i naturalne... 1
49 HARD CORE Krzysztof Raudo – Hurtownia Zdrowej Żywności 1
50 Hurtownia Fair Trade: produkty Fairtrade i żywność... 1
51 Hurtownia Sorel - Żywność naturalna - funkcjonalna - Home.pl 1
52 Hurtownia Suplementów Diety, Kosmetyków, Zdrowej... 1
53 Hurtownia zdrowej żywności - Najlepsze ceny w Polsce? 1
54 Hurtownia zdrowej żywności Sorel - produkty bezglutenowe, dla... 1
55 Hurtownia zdrowej żywności Warszawa - Mapa Polski... 1
56 Hurtownia zdrowej żywności, żywność ekologiczna hurt... 1
57 Hurtownie ekologiczne 1
58 Hurtownie zdrowej żywności i jedzenie ekologiczne 1
59 Natural - hurtownia zdrowej żywności. Natural – hurtownia... 1
60 Naturalna Spiżarnia: Wegański i wegetariański sklep ze... 1
61 Naturalna Zdrowa Żywność 1
62 Naturalna Zdrowa Żywność - drpelc.pl 1
63 OFERTA DLA SKLEPÓW, hurtownia zdrowej żywności... 1
64 Produkty ekologiczne, żywność ekologiczna - Sklep ze... 1
65 Radix-Bis Żywność naturalna: Strona główna 1
66 Rawfoods Polska: Zdrowa żywność ekologiczna, produkty... 1
67 Serwis Tesco Ezakupy 1
68 Serwis Tesco Ezakupy - Zdrowa żywność w Tesco Ezakupy 1
69 Sklep ze zdrową żywnością - Najtańsze eko produkty 1
70 Sklepvita.pl-zdrowa żywność EKOlogiczna.Dieta BIO dla... 1
71 Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów... - Warszawa 1
72 Sprzedaż hurtowa - Sklep ekologiczny internetowy ze zdrową... 1
73 Sprzedaż hurtowa ziół i produktów ekologicznych... 1
74 Super-Natura Hurtownia Ekologiczna Lublin - żywność... 1
75 SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne, zdrowa, naturalna żywność, bio... 1
76 Tomaszów Mazowiecki: zdrowa żywność - NaszTomaszow.pl 1
77 W zgodzie z naturą - Eko-produkty - Nasze Inicjatywy... 1
78 Warzecha Bronisława Bios Firma Handlowa Hurtownia... 1
79 WĄSIK UBOJNIA I HURTOWNIA DROBIU, producent... 1
80 Zdrowa Żywność - naturarzeczy.com 1
81 Zdrowa żywność Pszczyna, śląskie. BJOS Hurtownia... 1
82 Zdrowa Żywność sklep Wrocław, hurtownia bezglutenowej Żywności... 1
- 53 -
l.p. Hurtownia ze zdrową żywnością Liczba wystąpień
83 Zdrowa żywność Wrocław Psie Pole. Hurtownia KAMILA... 1
84 Zobacz temat - Spis sklepów z zdrową żywnością w Polsce - Veg 1
85 Zostań Partnerem Bio Planet - Platforma SolexB2B 1
86 Żywność ekologiczna - DrPelc -najlepsze ceny w sieci 1
87 ŻYWNOŚĆ NATURALNA - BIO i EKO hurtownia 1
88 Żywność-naturalna.pl: MILENA Żywność naturalna, sklep... 1
Suma końcowa 171

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Развитие капиталистических отношений в промышленности в XIX - начале XX в.
Развитие капиталистических отношений в промышленности в XIX - начале XX в.Развитие капиталистических отношений в промышленности в XIX - начале XX в.
Развитие капиталистических отношений в промышленности в XIX - начале XX в.
 
Бібліотека та технології веб-2.0
Бібліотека та технології веб-2.0Бібліотека та технології веб-2.0
Бібліотека та технології веб-2.0
 
Гражданская правоспособность и дееспособность
Гражданская правоспособность и дееспособностьГражданская правоспособность и дееспособность
Гражданская правоспособность и дееспособность
 
Grygir Tjutjunnyk
Grygir TjutjunnykGrygir Tjutjunnyk
Grygir Tjutjunnyk
 
Історичні мандрівки Києвом. Бульвар Тараса Шевченка (частина 2)
Історичні мандрівки Києвом. Бульвар Тараса Шевченка (частина 2)Історичні мандрівки Києвом. Бульвар Тараса Шевченка (частина 2)
Історичні мандрівки Києвом. Бульвар Тараса Шевченка (частина 2)
 
Формуємо інформаційний сервіс сучасної бібліотеки
Формуємо інформаційний сервіс сучасної бібліотекиФормуємо інформаційний сервіс сучасної бібліотеки
Формуємо інформаційний сервіс сучасної бібліотеки
 
Кризис традиционного общества в странах Востока
Кризис традиционного общества в странах ВостокаКризис традиционного общества в странах Востока
Кризис традиционного общества в странах Востока
 
Общественно-политическая жизнь в первой половине и середине XIX в.
Общественно-политическая жизнь в первой половине и середине XIX в.Общественно-политическая жизнь в первой половине и середине XIX в.
Общественно-политическая жизнь в первой половине и середине XIX в.
 
основні напрями діяльності бібліотек з популяризації читання
основні напрями діяльності бібліотек з популяризації читанняосновні напрями діяльності бібліотек з популяризації читання
основні напрями діяльності бібліотек з популяризації читання
 
Италия
ИталияИталия
Италия
 
Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х - 1980-е гг.
Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х - 1980-е гг.Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х - 1980-е гг.
Общественно-политическая жизнь во второй половине 1940-х - 1980-е гг.
 
Международный стандарт ISO 15489-1:2001 "Управление документами. Общие принципы"
Международный стандарт ISO 15489-1:2001 "Управление документами. Общие принципы"Международный стандарт ISO 15489-1:2001 "Управление документами. Общие принципы"
Международный стандарт ISO 15489-1:2001 "Управление документами. Общие принципы"
 
Общественно-политическая жизнь во второй половине XIX - начале XX в.
Общественно-политическая жизнь во второй половине XIX - начале XX в.Общественно-политическая жизнь во второй половине XIX - начале XX в.
Общественно-политическая жизнь во второй половине XIX - начале XX в.
 
Республика Беларусь в системе международных отношений
Республика Беларусь в системе международных отношенийРеспублика Беларусь в системе международных отношений
Республика Беларусь в системе международных отношений
 
література 70 90 рр.
література 70 90 рр.література 70 90 рр.
література 70 90 рр.
 
Бібліотека і громада : шляхи співпраці
Бібліотека і громада : шляхи співпраціБібліотека і громада : шляхи співпраці
Бібліотека і громада : шляхи співпраці
 
Индия в межвоенный период
Индия в межвоенный периодИндия в межвоенный период
Индия в межвоенный период
 
Найцікавіші міста Волині
Найцікавіші міста ВолиніНайцікавіші міста Волині
Найцікавіші міста Волині
 
Формування бібліотечного фонду в умовах децентралізації
Формування бібліотечного фонду в умовах децентралізаціїФормування бібліотечного фонду в умовах децентралізації
Формування бібліотечного фонду в умовах децентралізації
 
Правовые основы международных отношений
Правовые основы международных отношенийПравовые основы международных отношений
Правовые основы международных отношений
 

Viewers also liked

Zaufanie jako podstawa w ecommerce
Zaufanie jako podstawa w ecommerceZaufanie jako podstawa w ecommerce
Zaufanie jako podstawa w ecommerce
Ceneo
 
Raport E-commerce w Polsce
Raport E-commerce w PolsceRaport E-commerce w Polsce
Raport E-commerce w Polsce
Wojciech Boczoń
 
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalnaKomunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna
bnaczk.gwsh
 
Techniki Negocjacyjne Cz 1
Techniki Negocjacyjne Cz 1Techniki Negocjacyjne Cz 1
Techniki Negocjacyjne Cz 1
Akademia
 
Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.
Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.
Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.
Sabina Cisek
 
Estetyczny wymiar visual merchandisingu
Estetyczny wymiar visual merchandisingu Estetyczny wymiar visual merchandisingu
Estetyczny wymiar visual merchandisingu
Paulina itd
 

Viewers also liked (20)

Rynek pieluchomajtek - praca podyplomowa
Rynek pieluchomajtek - praca podyplomowaRynek pieluchomajtek - praca podyplomowa
Rynek pieluchomajtek - praca podyplomowa
 
Polski rynek żywności ekologicznej. Aktualne trendy, statystyki i prognozy
Polski rynek żywności ekologicznej. Aktualne trendy, statystyki i prognozyPolski rynek żywności ekologicznej. Aktualne trendy, statystyki i prognozy
Polski rynek żywności ekologicznej. Aktualne trendy, statystyki i prognozy
 
Rynek usług dla osób starszych brzezinska kwiatkowska wrobel
Rynek usług dla osób starszych brzezinska kwiatkowska wrobelRynek usług dla osób starszych brzezinska kwiatkowska wrobel
Rynek usług dla osób starszych brzezinska kwiatkowska wrobel
 
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsceZestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
 
Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość
Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistośćStandard zawodu broker informacji vs rzeczywistość
Standard zawodu broker informacji vs rzeczywistość
 
Bez planu ani rusz. Budujemy strategię - Content Marketing
Bez planu ani rusz. Budujemy strategię - Content MarketingBez planu ani rusz. Budujemy strategię - Content Marketing
Bez planu ani rusz. Budujemy strategię - Content Marketing
 
Jak tworzyć ciekawe treści?
Jak tworzyć ciekawe treści?Jak tworzyć ciekawe treści?
Jak tworzyć ciekawe treści?
 
Raport m-commerce w praktyce 2013 - PEŁNA WERSJA
Raport m-commerce w praktyce 2013 - PEŁNA WERSJARaport m-commerce w praktyce 2013 - PEŁNA WERSJA
Raport m-commerce w praktyce 2013 - PEŁNA WERSJA
 
Zaufanie jako podstawa w ecommerce
Zaufanie jako podstawa w ecommerceZaufanie jako podstawa w ecommerce
Zaufanie jako podstawa w ecommerce
 
t z badań marketingowych na podstawie danych pierwotnych
t z badań marketingowych na podstawie danych pierwotnycht z badań marketingowych na podstawie danych pierwotnych
t z badań marketingowych na podstawie danych pierwotnych
 
Obsługa klienta w social media
Obsługa klienta w social mediaObsługa klienta w social media
Obsługa klienta w social media
 
Raport E-commerce w Polsce
Raport E-commerce w PolsceRaport E-commerce w Polsce
Raport E-commerce w Polsce
 
[Raport Interaktywnie.com] Media Społecznościowe
[Raport Interaktywnie.com] Media Społecznościowe[Raport Interaktywnie.com] Media Społecznościowe
[Raport Interaktywnie.com] Media Społecznościowe
 
Raport Interaktywnie.com: Ecommerce 2015
Raport Interaktywnie.com: Ecommerce 2015Raport Interaktywnie.com: Ecommerce 2015
Raport Interaktywnie.com: Ecommerce 2015
 
Trendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej
Trendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-WschodniejTrendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej
Trendy w komunikacji firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej
 
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalnaKomunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna
 
Techniki Negocjacyjne Cz 1
Techniki Negocjacyjne Cz 1Techniki Negocjacyjne Cz 1
Techniki Negocjacyjne Cz 1
 
Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.
Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.
Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.
 
Praca ggh
Praca gghPraca ggh
Praca ggh
 
Estetyczny wymiar visual merchandisingu
Estetyczny wymiar visual merchandisingu Estetyczny wymiar visual merchandisingu
Estetyczny wymiar visual merchandisingu
 

Similar to Rynek sklepów internetowych ze zdrową żywnością - praca podyplomowa

Informacja o produktach i usługach 15_16
Informacja o produktach i usługach 15_16Informacja o produktach i usługach 15_16
Informacja o produktach i usługach 15_16
Sabina Cisek
 
Debiut giełdowy PTWP SA - prezentacja
Debiut giełdowy PTWP SA - prezentacjaDebiut giełdowy PTWP SA - prezentacja
Debiut giełdowy PTWP SA - prezentacja
ptwp
 
Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)
Darek Simka
 
Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)
gemix gemix
 
Zajawka ranking restauracje 2015
Zajawka ranking restauracje 2015Zajawka ranking restauracje 2015
Zajawka ranking restauracje 2015
Grupa PTWP S.A.
 

Similar to Rynek sklepów internetowych ze zdrową żywnością - praca podyplomowa (20)

Handel spożywczy w polsce w latach 2010 2020
Handel spożywczy w polsce w latach 2010 2020Handel spożywczy w polsce w latach 2010 2020
Handel spożywczy w polsce w latach 2010 2020
 
Projekt ustawy ws. marnowania żywności
Projekt ustawy ws. marnowania żywnościProjekt ustawy ws. marnowania żywności
Projekt ustawy ws. marnowania żywności
 
Informacja o produktach i usługach 15_16
Informacja o produktach i usługach 15_16Informacja o produktach i usługach 15_16
Informacja o produktach i usługach 15_16
 
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
 
Rynek Spożywczy Nr 61
Rynek Spożywczy Nr 61Rynek Spożywczy Nr 61
Rynek Spożywczy Nr 61
 
Raport rynku suplementów diety w Polsce _ prezentacja nowej marki healthprote...
Raport rynku suplementów diety w Polsce _ prezentacja nowej marki healthprote...Raport rynku suplementów diety w Polsce _ prezentacja nowej marki healthprote...
Raport rynku suplementów diety w Polsce _ prezentacja nowej marki healthprote...
 
Debiut giełdowy PTWP SA - prezentacja
Debiut giełdowy PTWP SA - prezentacjaDebiut giełdowy PTWP SA - prezentacja
Debiut giełdowy PTWP SA - prezentacja
 
Rynek miesa 1
Rynek miesa 1Rynek miesa 1
Rynek miesa 1
 
Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)Scalone dokumenty (16)
Scalone dokumenty (16)
 
Top360 zajawka
Top360 zajawkaTop360 zajawka
Top360 zajawka
 
Raport oleje 2020
Raport oleje 2020Raport oleje 2020
Raport oleje 2020
 
Ranking 1000 największych firm branży spożywczej
Ranking 1000 największych firm branży spożywczejRanking 1000 największych firm branży spożywczej
Ranking 1000 największych firm branży spożywczej
 
Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)Scalone dokumenty (23)
Scalone dokumenty (23)
 
Zajawka ranking restauracje 2015
Zajawka ranking restauracje 2015Zajawka ranking restauracje 2015
Zajawka ranking restauracje 2015
 
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ...
 
JustChopped prezentacja firmy
JustChopped prezentacja firmyJustChopped prezentacja firmy
JustChopped prezentacja firmy
 
Prezentacja firmy Justchopped
Prezentacja firmy JustchoppedPrezentacja firmy Justchopped
Prezentacja firmy Justchopped
 
Ochrona konsumenta
Ochrona konsumentaOchrona konsumenta
Ochrona konsumenta
 
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
 
Informacja o produktach i uslugach, 2019
Informacja o produktach i uslugach, 2019Informacja o produktach i uslugach, 2019
Informacja o produktach i uslugach, 2019
 

Rynek sklepów internetowych ze zdrową żywnością - praca podyplomowa

 • 1. Iwona Michniewicz, Patrycja Rudkiewicz, Magdalena Stajewska INTERNETOWE SKLEPY ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ Raport Kraków 2016
 • 2. - 1 - STRESZCZENIE Niniejszy raport przedstawia analizę oferty sklepów internetowych prowadzących sprzedaż zdrowej żywności. Analiza została wykonana wg metodologii opracowanej na użytek tego raportu, a w części opiera się również na źródłach wtórnych, głównie dotyczących ogólnej kondycji rynku zdrowej żywności w Polsce w roku 2015 i przewidywań dla najbliższych dwóch lat. Przedstawiono zarówno szczegółowe rozważania odnośnie struktury i zawartości stron www wybranych sklepów internetowych ze zdrową żywnością – w tym zwłaszcza porównanie cen, jak też dodatkowe informacje na temat regulacji prawnych oraz certyfikatów obowiązujących w tym obszarze. Raport kończy się krótkim podsumowaniem oraz wskazaniem sensowności podjęcia działalności internetowej na rynku zdrowej żywności wynikającej z prognoz dla całego sektora, który w Polsce jest aktualnie w stanie intensywnego wzrostu, ale też ze wskazaniem źródeł ewentualnego ryzyka. Ponadto do raportu dołączono 2 listy sklepów i hurtowni internetowych, które mogą stanowić dla klienta cenne źródło kontaktów lub inspiracji.
 • 3. - 2 - Spis treści STRESZCZENIE.........................................................................................................................- 1 - METODOLOGIA.......................................................................................................................- 3 - WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI............................................................- 4 - ŻYWNOŚĆ A ZDROWIE I PRAWO............................................................................................- 5 - NAJPOPULARNIEJSZE SKLEPY INTERNETOWE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ.............................- 14 - ANALIZA STRON WWW SKLEPÓW .......................................................................................- 15 - BIOVERT.PL...........................................................................................................................- 20 - ALEEKO.PL.............................................................................................................................- 21 - EKOSFERA24.PL ....................................................................................................................- 22 - NATURO.PL...........................................................................................................................- 23 - BIOSKLEP.PL..........................................................................................................................- 24 - PYSZNEEKO.PL ......................................................................................................................- 25 - SKLEPBIOPLANET.PL.............................................................................................................- 26 - NATURALNASPIŻARNIA.PL....................................................................................................- 27 - BIO-SMAK.PL ........................................................................................................................- 28 - BIOPLANETE.PL.....................................................................................................................- 29 - EKOFARMAWROCLAW.PL ....................................................................................................- 30 - EKO-MLOCINY.PL..................................................................................................................- 31 - ORGANIC24.PL......................................................................................................................- 32 - EKO-KRAINA.COM.PL............................................................................................................- 33 - KOSZYK ZAKUPÓW – porównanie cen w sklepach internetowych ze zdrową żywnością ...- 35 - PODSUMOWANIE/ WNIOSKI/ REKOMENDACJE ..................................................................- 43 - Literatura i źródła wiedzy.....................................................................................................- 44 - ZAŁĄCZNIK nr 1.....................................................................................................................- 46 - ZAŁĄCZNIK nr 2.....................................................................................................................- 51 -
 • 4. - 3 - METODOLOGIA W celu rozstrzygnięcia wątpliwości klienta rozważającego założenie sklepu internetowego ze zdrową żywnością, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: • ile jest tego typu sklepów? • jakie są hurtownie? • czy mają też sklepy stacjonarne? • jakie podejmują działania marketingowe? • jak się kształtuje poziom cen? • jak duża jest sprzedaż na rynku zdrowej żywności w Polsce? Dodatkowo sprawdzono czy istnieją: • szczególne przepisy dla sklepów internetowych ze zdrową żywnością • certyfikaty dla zdrowej żywności/ oznakowanie graficzne Po analizie istniejących źródeł wiedzy okazało się, że nie są one wyczerpującym źródłem informacji odnośnie funkcjonowania samych sklepów (brakuje np. rzetelnych i obiektywnych rankingów takich sklepów), dlatego należało odnieść się bezpośrednio do ich stron www, uprzednio ustalając listę sklepów do analizy. Spośród 16 wstępnie wyselekcjonowanych, 8 kryteriów wyszukiwania okazało się na tyle trafnych, że pozwoliły wyszukać i zbudować listę najpopularniejszych internetowych sklepów ze zdrową żywnością. Oto one: 1. zdrowa żywność sklep online 2. internetowe sklepy ze zdrową żywnością 3. żywność ekologiczna 4. żywność naturalna 5. delikatesy ekologiczne 6. ekosklep 7. żywność bio 8. produkty ekologiczne Pięć pierwszych stron wyników wyszukiwania wg każdego z powyższych kryteriów pozwoliło zbudować bazową listę 207 sklepów internetowych ze zdrową żywnością (ich wykaz stanowi załącznik nr 1). Spośród wspomnianych 207 sklepów, 14 występowało min. 3- krotnie (tzn. zostały wyszukane min. 3 razy przy użyciu różnych kryteriów). Te 14 sklepów (ich strony www) poddano dalszej szczegółowej analizie, której wyniki prezentuje niniejszy raport. Przy okazji poszukiwania informacji na temat sklepów, możliwe było również zbudowanie bazy hurtowni oferujących zdrową żywność. Również ta lista została przekazana Zleceniodawcy w postaci załącznika nr 2.
 • 5. - 4 - WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI Rynek żywności ekologicznej w Polsce w 2015 roku szacowany był na ponad 700 mln zł, co stanowi 0,3% całości rodzimego rynku spożywczego. Biorąc pod uwagę, że w krajach Zachodniej Europy wartość ta oscyluje wokół 5-8%, a w Polsce w najbliższych latach przewiduje się około 20% wzrost sprzedaży ekoproduktów, to śmiało można stwierdzić, że jest to najdynamiczniej rosnący sektor w branży spożywczej i jedna z najbardziej rozwojowych branż ogółem. W ciągu 1-2 lat spodziewany jest już 7% udział w całym rynku spożywczym, o wartości przekraczającej miliard złotych w 2017 roku. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku należy prognozować także odpowiedni wzrost liczby sklepów oferujących zdrową żywność (ale także „eko napoje”, czyli różnego rodzaju soki/nektary). Według różnych źródeł w 2015 roku na rynku działało około 750-800 specjalistycznych sklepów z tzw. zdrową żywnością (udział żywności ekologicznej w takich sklepach przekracza zazwyczaj 50%, a w najlepszych zbliża się do 100%). Placówki te działają głównie w dużych aglomeracjach (ponad 100 w samej Warszawie), ale pojedyncze sklepy zaczynają funkcjonować także w ośrodkach poniżej 100 000 mieszkańców. Mimo że żywność BIO sprzedawana jest głównie w specjalistycznych sklepach, coraz szerzej pojawia się także w super i hipermarketach oraz sklepach typu convenience. Charakterystyczną cechą rynku jest duża liczba otwarć, ale też zamknięć sklepów specjalistycznych. Wynika to często ze słabego przygotowania biznesowego osób, które decydują się na ten, nienależący do łatwych, biznes. Najtrudniejszy do przetrwania dla mniejszych placówek jest okres letni. Za sprawą Internetu znaczącej zmianie uległy również zwyczaje konsumentów. Zakupy w sieci są niezwykle wygodne – można je zrobić z każdego miejsca i o każdej porze. Do tego dochodzi coraz bardziej wyraźne oczekiwanie szybkości zakupów, gdyż konsumenci wolą przeznaczać swój prywatny czas na inne sprawy, na przykład poświęcić go rodzinie bądź aktywności fizycznej. Podsumowując, polski rynek spożywczy jest pod ogromnym wpływem rosnącego znaczenia zdrowia, dobrego samopoczucia i wygody konsumenta. Producenci oraz dystrybutorzy coraz częściej korzystają z tego trendu, jak również dalej go promują i rozwijają. Rozszerzają swoją ofertę o nowe produkty zapewniające konkretne korzyści zdrowotne lub podkreślają naturalność swojego dotychczasowego asortymentu, co odzwierciedla koncepcja „czystej etykiety”.
 • 6. - 5 - ŻYWNOŚĆ A ZDROWIE I PRAWO W związku z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa zależnością zdrowia od diety i wyborem właściwej diety dostosowanej do potrzeb indywidualnych konsumenta zostało wprowadzone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie stanowi podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie informacji na temat żywności, przy uwzględnieniu różnic percepcji ze strony konsumentów i ich potrzeb informacyjnych, z równoczesnym zapewnieniem płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Kogo dotyczy rozporządzenie? Rozporządzenie dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, na których ich działania dotyczą przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Ma ono zastosowanie do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym do środków spożywczych dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego i do środków spożywczych przeznaczonych do dostarczania do zakładów żywienia zbiorowego. Jaka powinna być informacja na temat żywności? Informacja na temat żywności powinna być rzetelna, jasna i łatwa do zrozumienia dla konsumenta. Jakie informacje powinny się znajdować na etykiecie? Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkowe jest podanie następujących informacji: • nazwa żywności, • wykaz składników. Wszelkie składniki występujące w postaci wytworzonych nanomateriałów muszą być wyraźnie wskazane w wykazie składników, ponadto po nazwie tych składników należy umieścić w nawiasach wyraz nano,
 • 7. - 6 - • substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (takie jak orzeszki ziemne, mleko, gorczyca, ryby, zboża zawierające gluten itd.), • ilość określonych składników lub kategorii składników, • ilość netto żywności, • data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, • nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym lub importera, • kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku niektórych rodzajów mięsa, mleka lub gdy ich pominięcie może wprowadzać konsumenta w błąd, • instrukcja użycia, w przypadku, gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione, • w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu, • informacja o wartości odżywczej. Obowiązkowe dane dotyczące nazwy, ilości netto i rzeczywistej zawartości objętościowej alkoholu muszą znajdować się w tym samym polu widzenia. Obowiązkowe informacje muszą być podawane w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, a jeśli to konieczne, w kilku językach1 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • 8. - 7 - Przykład: Źródło:http://badzfit.blogspot.com/2013/03/aloes-sprzyja-odchudzaniu-zdrowiu-i.html Rozporządzenie w artykule 14 szczegółowo reguluje kwestię sprzedaży żywności na odległość poprzez sklep internetowy. Żywność opakowana W przypadku żywności opakowanej należy podać wszystkie wymagane informacje, w tym także dane szczegółowe podane powyżej, z wyjątkiem daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia Informacja o dacie minimalnej nie musi być dostępna przed ostatecznym dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, ale musi być dostępna już w momencie dostawy towaru. Obowiązkowe informacje w takim wypadku: • muszą być dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu i muszą znajdować się w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość lub być dostarczane z użyciem innych właściwych środków wyraźnie określonych przez dany podmiot działający na rynku spożywczym. Kiedy używane są inne właściwe środki, obowiązkowe informacje na temat żywności dostarcza się bez obciążania konsumentów dodatkowymi kosztami przez podmiot działający na rynku spożywczym; • wszystkie obowiązkowe dane szczegółowe muszą być dostępne w momencie dostawy.
 • 9. - 8 - Żywność nieopakowana W przypadku żywności nieopakowanej oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dane szczegółowe wymagane na mocy art. 44 rozporządzenia są udostępniane zgodnie z zasadami wskazanymi wyżej dla żywności opakowanej. W tym wypadku wymagane dane szczegółowe obejmują: • wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet, jeżeli ich forma uległa zmianie; • przekazanie innych danych szczegółowych określonych w art. 9 i 10 rozporządzenia nie jest obowiązkowe, chyba, że państwo członkowskie przyjmie przepisy krajowe zawierające wymóg przekazania części lub wszystkich tych danych szczegółowych, lub elementów tych danych szczegółowych. UWAGA! Co grozi sprzedawcy za niepodanie wymaganych informacji lub za podanie nieprawdziwych informacji? Nie podanie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji może być uznane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Wydanie takiej decyzji może się wiązać z nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej do 10 % przychodów. Ponadto podanie nieprawdziwych informacji może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. Taka praktyka również stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i oprócz odpowiedzialności cywilnej rodzi także odpowiedzialność administracyjną, w tym możliwość nałożenia powyższej kary finansowej.2 2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • 10. - 9 - OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ Słowa bio, eko i organic zarezerwowane są dla produktów, do wyrobu, których użyto co najmniej 95% składników naturalnych, czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Gospodarstwo rolne i zakład przetwarzający muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Jedynie on potwierdza, że dany produkt spełnia unijne normy dotyczące produkcji ekologicznej. Po czym poznać taki produkt rolnictwa ekologicznego? Na opakowaniu powinien być umieszczony znak „Euro-liść” – zielony prostokąt z listkiem utworzonym z białych z gwiazdek. W tym samym polu widzenia powinien znajdować się numer jednostki certyfikującej oraz oznaczenie pochodzenia surowca (rolnictwo UE lub rolnictwo spoza UE).
 • 11. - 10 - Proces produkcji w gospodarstwie ekologicznym musi spełniać określone warunki, np. nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych - wszystkie używane nawozy muszą być naturalne, a także żadnych niedozwolonych środków ochrony roślin. Wówczas zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady [WE] nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz przepisów uchylających rozporządzenie (EWG) nr 209291, zawierające wszystkie wymagania dotyczące ekologicznej produkcji, może uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego. Czy można sprawdzić prawdziwość tego certyfikatu? Jednostki certyfikujące na swoich stronach internetowych prowadzą wykaz producentów, więc zawsze można sprawdzić, jakie produkty dany producent ma umieszczone na certyfikacie, a przede wszystkim, czy jest on obowiązujący. Jest to o tyle ważne, że w niektórych przypadkach certyfikaty mogą być cofnięte, ograniczone bądź unieważnione. Przykład informacji o produkcie - znak „Euro-liść” Źródło: http://www.gal.com.pl/produkty/suplementy-diety/biogal.html [dostęp 26.05.16r.]
 • 12. - 11 - INNE OZNACZENIA DLA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI: Znak rolnictwa ekologicznego informujący iż produkt pochodzi z gospodarstwa- upraw ekologicznych. Produkt zawiera nie mniej niż 95% naturalnych składników Naturalny sok, bez żadnych dodatków Produkt nie zawiera glutenu Produkt nie zawiera glutenu Produkt nie zawiera glutenu Produkt nie zawiera glutenu Dla wegetarian
 • 13. - 12 - Żywność nie modyfikowana System gwarantowanej jakości żywność Znak chroniony UE oznacza produkt pochodzący z wyjątkowego miejsca Znak chroniony UE oznacza produkt pochodzący z określonego regionu, miejsca Znak chroniony UE oznacza produkt wytwarzany na podstawie receptury z co najmniej 25-letnią tradycją Znak gwarantuje wysoki poziom jakości produktów Nadawany produktom pochodzącym z upraw biologiczno-dynamicznych
 • 14. - 13 - Oprócz oznaczeń dla zdrowej żywności warto zwrócić uwagę czy sklep internetowy posiada CERTYFIKAT DBAŁOŚCI O PRAWA KONSUMENTA. Certyfikat ten jest wydawany przez serwis Prokonsumencki.pl. Posiadanie certyfikatu oznacza dodatkowo, że regulaminu sklepu internetowego powinien być dostosowany do nowej ustawy o prawach konsumenta. Sklep powinien spełniać kryteria prokonsumenckie takie jak np. poprawny regulamin, wzory pism reklamacyjnych, zwrotu towaru, dane kontaktowe na stronie sklepu, spełnianie obowiązków informacyjnych itp. Sklep internetowy wzbudzi większe zaufanie wśród konsumentów.3 Przykładem jest sklep internetowy pyszneeko.pl, który posiada aktualny certyfikat na rok 2016. 3 https://prokonsumencki.pl/dostosowanie-regulaminu-do-nowej-ustawy-o-prawach- konsumenta/[27.05.16r.]
 • 15. - 14 - NAJPOPULARNIEJSZE SKLEPY INTERNETOWE ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ sklep/ adres www Liczba wystąpień 1. https://biovert.pl/ 5 2. http://www.aleeko.pl/ 5 3. http://ekosfera24.pl/ 5 4. http://naturo.pl/ 5 5. http://biosklep.com.pl/ 5 6. http://www.smaknatury.pl/ 5 7. http://sklepbioplanet.pl/ 4 8. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 4 9. http://www.bio-smak.pl/ 4 10.http://www.bioplanete.pl/ 3 11.http://ekofarmawroclaw.pl/ 3 12.http://eko-mlociny.pl/ 3 13.http://www.organicmarket.pl/ 3 14.https://www.eko-kraina.com.pl/ 3
 • 16. - 15 - ANALIZA STRON WWW SKLEPÓW Podczas analizy stron wytypowanych wcześniej sklepów internetowych zwrócono uwagę na następujące elementy: • nazwę strony, • jej właściciela, • elementy, które wyświetlają się na stronie głównej • kolorystykę • ofertę • sposób ekspozycji produktów na stronie • wyszukiwanie • płatności • sposób dostawy • działania marketingowe podejmowane przez sklep • elementy dodatkowe takie, jak informacje o zdrowym żywieniu, blogi, przepisy itd. • obsługę techniczną. Adres We wszystkich przypadkach w adresie internetowym pojawiają się słowa związane z ekologią, zdrowym odżywaniem i naturą („eko” 5 razy, „bio” 5 razy, „natura” 3 razy i „organic” raz). Kolorystyka Dominuje kolorystyka kojarząca się ze zdrowiem, czyli biel i różne odcienie zieleni. Etykiety informujące o promocjach lub nowościach dla kontrastu są najczęściej pomarańczowe, ale także żółte lub czerwone. Budowa Przestrzeń stron – ich podział na poszczególne elementy, jest najczęściej dwu lub trójdzielna. W centralnych – najbardziej zauważalnych miejscach, umieszczane są promocje i produkty polecane. Kategorie oferowanych artykułów zawsze wyświetlają się z lewej strony. Centralnie u góry umieszczane są logowanie i koszyk oraz paski menu.
 • 17. - 16 - Oferta Oferta artykułów żywnościowych niewiele się między sobą różni. Inaczej jest tylko sformułowany dostęp do poszczególnych kategorii produktów. Praktycznie wszystkie sklepy oferują także sprzedaż kosmetyków i środków higieny. Większość posiada suplementy i superfoods oraz wyszczególnione produkty w dietach specjalistycznych. Dostępne są także opakowania, garnki oraz karmy dla psów, artykuły dla dzieci oraz książki. W dwóch sklepach można kupić alkohol. Jeden sklep oferuje produkty do sprzedaży w automatach i sklepikach szkolnych. Sklepy, które dysponują sklepami stacjonarnymi lub punktami odbioru oferują także żywność o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia. Ekspozycja produktów Wszystkie strony prezentowały fotografie produktów z opisem, nazwą producenta, rodzajem opakowania i ceną. Można było powiększyć lub zmienić ilość eksponowanych zdjęć na stronie. Wyszukiwanie Wyszukiwanie proste po nazwie produktu lub producencie znajdowało się na wszystkich stronach. Na większości (10 adresów) można było także sortować wg cen oraz nazw. Na pierwszej stronie (bio-smak.pl) można wyszukiwać za pomocą zawartości białka, węglowodanów, tłuszczów lub zawartości energetycznej. Płatności Sklepy oferują wszystkie rodzaje płatności: przedpłaty przelewem, gotówką lub kartą za pobraniem. Preferują jednak przedpłaty przelewem, uzależniając wysyłkę zamówionych towarów od wpłynięcia zapłaty na konto. Oferują także możliwość płatności przelewami elektronicznymi korzystając z systemów PayU i innych dostępnych w różnych bankach. Istnieje także możliwość płatności przy odbiorze osobistym lub u kuriera za pobraniem.
 • 18. - 17 - Dostawa Oprócz możliwości odbioru zamówień w sklepach stacjonarnych firmy oferują dostawę poprzez wszystkie działające na terenie Polski firmy kurierskie takie, jak DHL, UPS, Pocztex, DPD, Patron Serwice, Kolporter Expres, FedEx, paczkomaty InPostu oraz Pocztę Polską.
 • 19. - 18 - Dostawa gratis Przy dostarczaniu przesyłek za pobraniem doliczane są koszty przesyłki wg taryf firm kurierskich. Firmy oferują także gratisową dostawę zamówień o minimalnej wartości w przedziale od 149 zł do 399 zł. Opracowanie własne Transport własny firmy oraz odbiór osobisty 4 firmy posiadają własny transport na określonym terenie. Są to: • ekosfera24.pl – powyżej 150 zł zamówienie i tylko na terenie Warszawy, • biosklep.com.pl powyżej 150 zł na terenie Gdyni i od 200 zł do Sopotu, Rumii i Gdańska Osowej, • organic24.pl od 200 zł na terenie Warszawy, • eko-kraina.com.pl w zależności od stref w Warszawie – I strefa od 100 zł, II strefa od 200 zł. Aż 9 firm posiada sklepy stacjonarne. Dlatego w ich ofercie mogły się znaleźć towary o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia. W jednym z nich (biovert) organizuje się kiermasze i spotkania ze specjalistami. 3 firmy posiadają punkty odbioru zamówień. 250 250 250 200 250 250 399 250 250 149 250 300 200 200 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Dostawy kurierskie gratis od wartości zamówienia w PLN Dostawy kurierskie gratis od wartości zamówienia w PLN
 • 20. - 19 - Działania marketingowe Najczęściej stosowana strategia marketingowa to: • obecność w mediach społecznościowych – 13 firm • promocje – 11 firm • newslettery – 8 firm • programy lojalnościowe/rabaty – 4 firmy. Opracowanie własne Dodatkowe elementy Elementami dodatkowymi pojawiającymi się na stronach są również blogi (4 sklepy) na temat zdrowego odżywiania, porady dotyczące zdrowego stylu życia, informacje o produktach, dietach raz przepisy na potrawy wykorzystujące oferowane produkty a zgodne z żywieniem eko. 90% 78% 60% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Media społecznościowe Promocje Newsletter Programy lojalnościowe
 • 21. - 20 - BIOVERT.PL Adres internetowy: https://biovert.pl/ Właściciel sklepu: Delikatesy ekologiczne BIOVERT. Opis strony: na stronie głównej po lewej wyświetla się lista alfabetyczna kategorii produktów, produkty promocyjne oraz dnia, bestsellery, centralnie produkty polecane, z paska menu na górze dostępne są aktualności, artykuły, regulamin, przepisy. Koszyk i logowanie nad menu u góry z prawej. Strona w j. polskim. Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką i napisami, pomarańczowe etykietki. Oferta: oprócz żywności także alkohol, książki, kosmetyki, środki higieny, kosze upominkowe, naczynia i torby. Ekspozycja produktów: ikony zdjęć produktów, 18 na stronie, z opisem, nazwą producenta i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększania. Wyszukiwanie: wyszukiwanie w kategoriach wyświetlanych na pasku bocznym, po nazwie produktu, producenta, od A-Z, wg cen malejąco lub rosnąco. Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem przy dostawie, gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym. Dostawa: firma kurierska Patron Service, odbiór osobisty, firma kurierska wskazana przez klienta. Darmowa dostawa od 250 zł. Marketing: promocje, rabaty powyżej 1.500 zł – 2%, powyżej 3.000 zł – 3%, powyżej 5.000 zł – 5%, powyżej 10.000 zł – 6 %, Facebook. Sklep stacjonarny: w siedzibie firmy, organizacja kiermaszy, spotkań z konsultantami, specjalistami. Dodatkowe elementy: przepisy kulinarne, porady dot. zdrowego odżywania i stylu życia, spędzania czasu wolnego, konto na FB. Obsługa techniczna: sklep korzysta z https://www.shoper.pl/.
 • 22. - 21 - ALEEKO.PL Adres internetowy: http://www.aleeko.pl/ Właściciel sklepu: Smaki Natury Delikatesy Ekologiczne PHARMGLO Głowaccy Sp. J. Opis strony: po lewej wyświetla się lista kategorii, znajdują się w niej także nazwy firm lub produktów - nowości, produkty dnia i wyprzedaże. Z paska menu na górze dostępne są płatności, regulamin i dostawa. Na głównej stronie pojawia się 30 polecanych produktów z opisem. Koszyk, logowanie, przechowalnia u góry z prawej. Można wybrać walutę gdyż strona jest, oprócz j. polskiego, w j. angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim. Kolorystyka: białe tło, napisy zielono-oliwkowe. Oferta: oprócz żywności także książki, kosmetyki, wyroby z plastiku ekologicznego, świeże produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, ubrania i pieluszki dla niemowląt, produkty dla wegan i wegetarian, produkty medycyny chińskiej. Można zamówić produkt, którego nie ma w ofercie. Ekspozycja produktów: wyświetla się 30 produktów, z nazwą producenta, gramaturą lub objętością, ceny pod spodem, możliwość powiększenia ikon. Wyszukiwanie: wyszukiwanie w kategoriach wyświetlanych na pasku bocznym oraz po nazwie produktu, producenta lub po wyrazie z nazwy. Płatności: przelew bankowy PayU, PayPal, za pobraniem dla przesyłek kurierskich, przy odbiorze osobistym. Dostawa: przesyłki kurierskie DPD, paczkomaty InPost, Poczta Polska, odbiór osobisty. Dostawa gratis od 250 zł. Marketing: wyprzedaże, promocje, Facebook, newsletter. Sklep stacjonarny: dwa sklepy stacjonarne. Dodatkowe elementy: blog, można zamówić produkty świeże (mięso) oraz wypieki. Obsługa techniczna: brak danych.
 • 23. - 22 - EKOSFERA24.PL Adres internetowy: http://ekosfera24.pl/ Właściciel sklepu: Ekosfera 24 Delikatesy Ekologiczne Organic Farma Zdrowia S.A. Opis strony: po lewej stronie wyświetla się lista kategorii w której znajdują się nazwy produktów spożywczych, diety w połączeniu z produktami w nich stosowanymi, produkty dla dzieci, kosmetyki i środki czystości, sklepy producentów, przepisy i promocje, nowości. Z paska menu dostępne blog, kontakt, płatności i dostawy, do przelewu oraz darmowa dostawa. W centrum strony głównej umieszczono kategorie obrazkowe. Między nimi a wyświetlanymi produktami artykuły na temat zdrowego odżywiania.„Moje konto” u góry z prawej. Strona w języku polskim. Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką, żółte etykiety. Oferta: szeroko rozumiana żywność, ekodrogeria i środki czystości oraz superfoods. Ekspozycja produktów: wyświetla się 20 produktów z opisem, ceny pod spodem. Wyszukiwanie: po nazwie, nazwie producenta, wg najnowszych. Można zmienić układ wyświetlania ikon na stronie. Płatności: wszystkie rodzaje przelewów, oraz za pobraniem na terenie Warszawy - u listonosza gotówką, u kuriera także kartą. Dostawa: firma kurierska FedEx wg własnej taryfy, własny transport sklepu dla zamówień powyżej 150 zł na terenie Warszawy, kurierem UPS powyżej 250 zł gratis. Marketing: własna dostawa, newsletter, darmowe próbki towarów oraz materiały promocyjne. Sklep stacjonarny: nie ma. Dodatkowe elementy: blog, możliwość sprawdzenia opinii o sklepie, przepisy kulinarne. Obsługa techniczna: firma Sote.
 • 24. - 23 - NATURO.PL Adres internetowy: http://naturo.pl/ Właściciel sklepu: MAŁGORZATA SAŁĘGA - STARZECKA EKOTRADE Opis strony: po lewej stronie wyświetla się lista kategorii pogrupowanych produktów, diety, przepisy i promocje, nowości. Z paska menu na górze dostępne: zdrowa żywność, kontakt, regulamin, koszty dostawy, program lojalnościowy, partnerzy i przepisy. Koszyk i logowanie z prawej strony. Strona w języku polskim. Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką i czerwono - pomarańczowe etykietki. Oferta: żywność świeża i przetworzona, kosmetyki i środki czystości, produkty stosowane w dietach specjalistycznych, produkty dla zwierząt, kosmetyki i środki czystości, produkty kuchni japońskiej, ryby i owoce morza, żywność koszerna i z krótkim terminem przydatności do spożycia, RawFood, suplemety diety, Superfood, produkty Fair Trade, ryby i owoce morza. Ekspozycja produktów: w centrum strony głównej umieszczono kategorie obrazkowe. W obrębie grupy produktów pojawią się 42 fotografie po 3 w rzędzie z opisem, wagą/objętością i producentem oraz ceną. Promocje, produkty dnia oraz bestsellery na pasku po prawej stronie. Nowości z lewej nad menu. Wyszukiwanie: na stronie głównej okno na dole z prawej - po nazwie producenta. W obrębie kategorii pojawiają się podkategorie oraz zakres cen, producent, tylko promocje, można zmienić widok wyświetlania produktów. Płatności: przedpłata przelewem, gotówką za pobraniem przy dostawie, gotówką przy odbiorze osobistym. Dostawa: przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, paczkomaty, odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Darmowa dostawa od 200 zł. Marketing: program lojalnościowy tylko dla klientów sklepu internetowego: za każde wydane 50 zł przyznaje się 200 pkt. - jest to równowartość 2 zł. Dodatkowe punkty są przyznawane za zapisanie do newslettera naturo.pl, oraz za dodawanie opinii o produktach. Sklep stacjonarny: tak. Dodatkowe elementy: przepisy, linki do blogów kulinarnych, informacje o zdrowej żywności, bio świadomości oraz rolnictwie ekologicznym. Obsługa techniczna: sklep internetowy shoper.pl.
 • 25. - 24 - BIOSKLEP.PL Adres internetowy: http://biosklep.com.pl/ Właściciel sklepu: Joanna Jerenkiewicz ŻEGLARZ Opis strony: po lewej stronie wyświetla się spis kategorii produktów, nowości, promocje, bestsellery. Pod tym aktualności dot. oferty. Centralnie kategorie obrazkowe pogrupowane w zdrową żywność ekologiczną, ekologiczne środki czystości i kosmetyki naturalne. Pod tym polecane produkty. Na górze z prawej koszyk i rejestracja, dwa okienka wyszukiwarki. Na górnym pasku menu dostępne: dlaczego bio sklep?, przesyłka gratis, czas realizacji, koszt dostawy, formy płatności, pomoc, o nas i Eko, galeria i kontakt. Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką i napisami, czerwone etykietki. Oferta: obok żywności, kosmetyków i środków czystości także superfood, suplementy, produkty do oczyszczania, literatura, karmy dla psów, opakowania i naczynia. Ekspozycja produktów: 30zdjęć produktów na stronie, z opisem, nazwą producenta i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększenia. Wyszukiwanie: po nazwie produktu lub producenta, sortowanie wg cen, zmiana widoku. Płatności: przedpłata przelewem, przelewy elektroniczne PayU, przelewy24.pl,za pobraniem przy dostawie (opłata 5 zł). Dostawa: firma kurierska, paczkomaty InPost, odbiór osobisty, transport firmy na terenie Gdyni (od 150 zł) oraz do Sopotu, Rumii i Gdańska Osowej (od 200 zł). Marketing: Facebook, promocje. Sklep stacjonarny: tak, galeria zdjęć. Dodatkowe elementy: wyróżnienie w rankingu sklepów internetowych opineo.pl w 2015. Obsługa techniczna: Click shop / Home.pl.
 • 26. - 25 - PYSZNEEKO.PL Adres internetowy: http://pyszneeko.pl/ Właściciel sklepu: Smak Natury S.A. Opis strony: po lewej listwa z kategoriami produktów, rozwijalne podkategorie. Pod nią bestsellery i oferta specjalna. U góry z prawej strony dane teleadresowe, certyfikat oraz koszyk z wartością. W centrum na pasku menu dane do logowania/rejestracji, o firmie, koszty i formy wysyłki oraz kontakt. Nad menu okno wyszukiwarki. Na stronie głównej wyświetla się reklama, informacje o sklepie, bestsellery oraz promocje. Na dole informacje o firmie, obsługa klienta, pomoc, newsletter. Kolorystyka: białe tło z czarnymi napisami, kategorie na zielonym tle, bestsellery na żółtym, etykietki w kolorze żółtym i zielonym. Oferta: szeroko rozumiana żywność, kosmetyki naturalne, dania gotowe superfoods, suplementy, produkty dla diabetyków i bezglutenowe. Ekspozycja produktów: ikony zdjęć wszystkich produktów z danej podkategorii, z opisem, nazwą producenta i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększenia, Wyszukiwanie: wg nazwy produktów lub firm, frazie, sortowanie wg nazwy, ceny, daty. Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem przy dostawie, gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym. Dostawa: firma kurierska, paczkomaty InPost, odbiór osobisty, darmowa przesyłka od 150 zł w przedpłacie. Marketing: promocje, newsletter. Sklep stacjonarny: tak. Dodatkowe elementy: brak. Obsługa techniczna: sklepy internetowe IAI – Shop.com.
 • 27. - 26 - SKLEPBIOPLANET.PL Adres internetowy: http://sklepbioplanet.pl/ Przekierowanie na adres: http://zielonymarket.com.pl/ Właściciel sklepu: Natura i zdrowie Marcin Czysz Opis strony: u góry pasek z rozwijalnym menu z kategoriami produktów, niewidocznymi ze strony głównej oraz promocje i nowości; nad tym okno wyszukiwarki, zaloguj/zarejestruj się oraz koszyk. U dołu informacje nt pomocy, regulaminu, konta, płatności i dostaw, o firmie. Na stronie głównej baner reklamowy na całą szerokość z 3 slajdami oraz produkty polecane (12 slajdów). Kolorystyka: białe tło z napisami w kolorze czarnym, etykietki w kolorze czarnym i czerwonym, bardzo oszczędna grafika. Oferta: szeroko rozumiana żywność, także ryby i owoce morza, grzyby. Nie ma w ofercie kosmetyków ani środków czystości. Nie ma produktów w cenach promocyjnych. Ekspozycja produktów: 18 ikon na stronie, z opisem, nazwą producenta i etykietą, ceny pod spodem. Informacja o czasie wysyłki i dostępności. Można dodać opinię o produkcie. Wyszukiwanie: po nazwie producenta lub produktu. Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem przy dostawie. Dostawa: firma Pocztex lub InPost. Darmowa dostawa od kwoty 399 zł. Marketing: żadnych działań marketingowych. Sklep stacjonarny: nie ma. Dodatkowe elementy: brak. Obsługa techniczna: sklep internetowy Shoper.pl.
 • 28. - 27 - NATURALNASPIŻARNIA.PL Adres internetowy: https://www.naturalnaspizarnia.pl/ Właściciel sklepu: Marek Bigajski HappyMarket Opis strony: na samej górze strony rejestracja, logowanie, koszyk i dane teleadresowe, ikonki do mediów społecznościowych, okienko wyszukiwarki z prawej strony, pod tym pasek z menu: strona główna, promocje, nowości i blog. Po lewej umieszczono kategorie produktów z oferowaną ilością, nowości promocje oraz okienko wyszukiwania zaawansowanego. Na stronie głównej wyświetla się 12 ikon z produktami oraz opis sklepu, jego oferta, intencje powstania i zamiar promowania zdrowej żywności. Kolorystyka: białe tło z granatowymi elementami, napisy w kolorze granatowym, etykietki czerwone lub różowe. Oferta: oprócz żywności znajdują się także książki, produkty dla niemowląt, produkty żywnościowe do sprzedaży w automatach i sklepikach szkolnych, produkty do aromaterapii i kadzidełka. Ekspozycja produktów: ikony zdjęć produktów, 18 na stronie, z opisem, nazwą producenta i etykietą: promocja, nowość itd., ceny pod spodem, możliwość powiększenia. Wyszukiwanie: 2 okna, możliwość wyszukiwania zaawansowanego wg nazwy lub opisu, ceny, producenta, kategorii lub tylko promocji. Płatności: przedpłata przelewem, za pobraniem kurierowi przy dostawie, Dostawa: paczkomaty InPost lub kurier Poczty Polskiej, darmowa dostawa od 250 zł. Marketing: 5 % zniżki za założenie konta i pierwsze zakupy, program lojalnościowy dla stałych klientów. Sklep stacjonarny: punkt odbioru przesyłki po uzgodnieniu ze sprzedawcą. Dodatkowe elementy: blog. Obsługa techniczna: Click shop / Home.pl.
 • 29. - 28 - BIO-SMAK.PL Adres internetowy: http://www.bio-smak.pl/ Właściciel sklepu: Eko-Trade Mateusz Białas. Opis strony: strona trójdzielna, nad paskiem menu zakładki: start, promocje, katalog produktów, nowości i kontakt, na pasku wyszukiwarka oraz koszyk. Po lewej stronie lista kategorii, pod nią kontakt oraz informacje zawierające regulamin, sposób dokonywania zakupów, dostawy itd. Po prawej stronie ekranu okno logowania, przewijające się nowości oraz dostęp do Facebooka. Kolorystyka: białe tło z zielonymi paskami i zakładkami, które po uaktywnieniu zmieniają się na pomarańczowe, napisy czarne, etykietki w kolorze czerwonym. Oferta: szeroko rozumiana żywność, mięso świeże i wędliny, ryby, suplementy, karma dla zwierząt. Ekspozycja produktów: w zależności od miejsca na stronie: w kategoriach głównych ikony duże po 3 w rzędzie, natomiast w podkategoriach jedna pod drugą od 5 do 50 produktów na stronę – można zmieniać ilość. Wyszukiwanie: oprócz wyszukiwania standardowego także zaawansowane po zakresie cenowym, wartości energetycznej, zawartości białka, węglowodanów, tłuszczów. W katalogu produktów układ alfabetyczny wg nazw. Płatności: przelew elektroniczny lub pobranie. Dostawa: można wywnioskować, że kurierem. Po wcześniejszym uzgodnieniu odbiór osobisty, darmowa dostawa od 250 zł. Marketing: zakładka z promocjami nieaktywna. Sklep stacjonarny: brak. Dodatkowe elementy: brak. Obsługa techniczna: Copyright © 2013 oscGold.
 • 30. - 29 - BIOPLANETE.PL Adres internetowy: http://www.bioplanete.pl/ Właściciel sklepu: "SanusVita" Sklep zielarsko medyczny Justyna Maślanka Opis strony: strona trójdzielna. Na samej górze logowanie/rejestracja, poniżej okno wyszukiwania oraz koszyk. Na pasku: programy lojalnościowe i dostawa, nowości, promocje, częste pytania, o nas, regulamin zakupów, polityka prywatności, jak kupować, kontakt. Z lewej okno wyszukiwania producentów oraz menu z kategoriami, centralnie ikony z nowościami i polecanymi produktami. Po lewej: koszyk, darmowa dostawa i program lojalnościowy, bestsellery, certyfikaty, newsletter, itd. Na samym dole wizytówki polecanych producentów. Kolorystyka: białe tło z zieloną ornamentyką, czarnymi napisami, pomarańczowe etykietki. Oferta: szeroko rozumiana żywność, wina, superfood, produkty do stosowania w dietach specjalistycznych, karma dla zwierząt, kosmetyki i środki czystości. Ekspozycja produktów: 32 ikony po dwie w rzędzie, z nazwą produktu, ceną i opakowaniem, etykietki z promocją. Można zmieniać opcje przeglądania wg nazwy, producenta, ceny i oceny. Wyszukiwanie: po nazwach producentów, nazwie produktu, sortowanie wg cen i nazw. Płatności: przelew elektroniczny lub zwykły, pobranie. Dostawa: firma kurierska, paczkomaty, odbiór w punkcie odbioru po uzgodnieniu, darmowa dostawa od 149 zł. Marketing: rabat dla nowych klientów, program lojalnościowy (zbieranie punktów), promocje,, kupony rabatowe, newsletter. Sklep stacjonarny: punkt odbioru przesyłek. Dodatkowe elementy: brak. Obsługa techniczna: Click shop / Home.pl.
 • 31. - 30 - EKOFARMAWROCLAW.PL Adres internetowy: http://ekofarmawroclaw.pl/ Właściciel sklepu: EKO FARMA HALINA KOSINA - STOPIŃSKA Opis strony: u góry strony pojawiają się znaki graficzne certyfikatów przyznawanych producentom produktów ekologicznych, poniżej na pasku menu umieszczono okno wyszukiwarki, przechowalnie, Facebook, blog, kontakt, logowanie oraz koszyk. Pod banerem reklamowym z lewej strony znajduje się lista z kategoriami produktów, informacje dla klientów sklepu, adres sklepu stacjonarnego oraz okienko logowania. Pod zdjęciem wnętrza sklepu stacjonarnego wyświetlają się polecane produkty, informacje o dostawie i zaproszenie do czytania blogu. Kolorystyka: tło stanowi kratka w kolorach niebiesko-błękitnym, pasek menu stylizowany na deskę, produkty wyświetlają się na białym tle z czarnymi lub pomarańczowymi napisami. Etykietki ze stopami w kolorze czerwonym informują o odbiorze produktu w sklepie stacjonarnym. Oferta: żywność świeża i przetworzona oraz kosmetyki i książki. Ekspozycja produktów: 32 ikony na stronie, po 4 w rzędzie, z nazwą producenta, opakowaniem i ceną, dostępność oraz informacja o dostępności. Wyszukiwanie: dwa oddzielnie umiejscowione okna: w jednym wg producenta, drugim wg nazwy towaru. Płatności: przedpłata przelewem elektronicznym w systemie PayU. Dostawa: Poczta Polska lub odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Za zakupy powyżej 250 zł dostawa gratis. Marketing: za zakupy powyżej 200 zł 5 % rabatu, za zakupy powyżej 250 zł 5 % rabatu i dostawa gratis, Facebook. Sklep stacjonarny: tak. Dodatkowe elementy: blog. Obsługa techniczna: sklep wykonany przez getecom.pl
 • 32. - 31 - EKO-MLOCINY.PL Adres internetowy: http://eko-mlociny.pl/ Właściciel sklepu: Przedsiębiorstwo-Handlowo Usługowe KALI Andrzej Kalinowski Opis strony: u samej góry dane teleadresowe. Na pasku menu następujące pozycje: strona główna, regulamin, o nas, wysyłka i płatności, kontakt i mapa strony. Poniżej nowości i promocje oraz z prawej strony okno wyszukiwania. Pod tym ponownie z lewej dane kontaktowe, z prawej okno logowania. Po lewej lista kategorii, pod nią informacje o produktach polecanych, wysyłce i paczkomatach. Na stronie głównej informacja o historii powstania sklepu i asortymencie. Baner z przewijanymi reklamami, nowości, promocje i bestsellery. Informacja o sklepie na Allegro. Kolorystyka: biało-błękitne tło strony, czarne napisy na białym tle. Paski menu i kategorii w kolorze zielono-oliwkowym z elementami pomarańczowymi i czerwonymi. W obrębie kategorii paski błękitne. Oferta: szeroko rozumiana żywność świeża i przetworzona, jajka, produkty wegetariańskie, bezglutenowe, sery, superfoods, wody lecznicze i mineralne oraz książki i kosmetyki naturalne. Ekspozycja produktów: domyślnie ustawiono 12 ikon na stronie, ale można zmieniać i sortować wg nazwy lub ceny. Produkty promocyjne pokazują się tylko po kliknięciu w zakładkę Promocje – nie są włączone do kategorii. Wyszukiwanie: wg nazw produktów. Płatności: przedpłata przelewem oraz elektronicznym PayU, płatność za pobraniem przy odbiorze, płatność gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym. Dostawa: Poczta Polska, firma kurierska UPS, paczkomaty, odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Dostawa gratis powyżej 300 zł wartości zamówienia. Marketing: promocje cenowe, newsletter, Facebook, aukcje na Allegro. Sklep stacjonarny: tak. Dodatkowe elementy: nie ma. Obsługa techniczna: sklepy internetowe IQ – Shop.pl.
 • 33. - 32 - ORGANIC24.PL Adres internetowy: http://organic24.pl/ Właściciel sklepu: Organic Farma Zdrowia S.A. Opis strony: na górze nad centralnie umieszczonym oknem wyszukiwarki na pasku umieszczono: e – sklep, sklepy stacjonarne, Organic Farma Zdrowia, kontakt, logowanie, rejestrację oraz koszyk. Pod menu dane teleadresowe. Z lewej strony na rozwijalnej listwie kategorie produktów oraz diety specjalistyczne. Na stronie głównej wyświetlają się polecane produkty. Na samym dole informacje dla klienta, strony informacyjne. Kolorystyka: białe tło z zielonymi napisami, roślinna ornamentyka, żółte etykietki. Oferta: żywność i artykuły spożywcze, kosmetyki środki czystości, produkty dla dzieci, suplementy, produkty Fair Trade. Produkty stosowane w różnego rodzaju dietach. Firma posiada markę własną. Ekspozycja produktów: na stronie głównej wyświetlają się ikony wszystkich produktów polecanych po 4 w rzędzie. W ramach podkategorii wszystkie produkty można sortować wg producentów, nazw, cen, najnowszych i zmieniać ich układ na stronie. Każdy produkt opisany i oznaczony etykietką. Wyszukiwanie: po nazwie producenta, opisie lub nazwie produktu. Płatności: przelewem PayU, za pobraniem u kuriera, gotówka lub karta Dostawa: firma kurierska UPS – dostawa gratis powyżej 200 zł wartości zamówienia, własny transport firmy na terenie Warszawy – gratis dla zamówień powyżej 200 zł. Marketing: promocja sms – pierwsze zakupy za 100 zł bon o wartości 15zł, newsletter. Sklep stacjonarny: sieć sklepów stacjonarnych pod nazwami Organic Farma Zdrowia, Tradycyjne Jadło, Organic Zielone Oko i Wega. Dodatkowe elementy: blog, sklep internetowy jest częścią firmy Organic Farma Zdrowia, na stronie której można znaleźć więcej informacji o firmie i życiu eko. Można pobrać kwartalnik GoOrganic! firmę tworzony przez specjalistów i dietetyków. Oferta franczyzy dla przedsiębiorców. Obsługa techniczna: sklep internetowy Sote.
 • 34. - 33 - EKO-KRAINA.COM.PL Adres internetowy: https://www.eko-kraina.com.pl/ Właściciel sklepu: EKO-KRAINA MICHAŁ GOŁAWSKI Opis strony: u góry z prawej strony okienka do logowania, rejestracji, koszyk oraz do wyszukiwania. Następnie pasek menu z zakładkami: strona główna, o firmie, oferta produktowa, zasady zakupów oraz kontakt. W zakładce oferta produktowa ukryto kategorie oferowanych artykułów. Po wejściu w kategorię zdjęcia produktów wyświetlają się po 4 w rzędach. Na samym dole informacje dla klienta dot. zasad zakupów, regulaminu, okienko do newslettera. Kolorystyka: tło strony jest niebieskie, na nim plansza w kolorze białym z oferowanymi produktami, pasek menu oraz napisy w kolorze pomarańczowym, etykietki w kolorze zielonym z białymi napisami. Oferta: szeroka gama artykułów spożywczych oraz środków czystości. Ekspozycja produktów: po wyświetleniu kategorii po 12 zdjęć na stronie po 4 w rzędzie. Produkty opisane, z rodzajem opakowania oraz dostępnością. Można zmieniać sposób prezentacji oraz sortować wg ceny lub nazwy. Wyszukiwanie: dostępne z e strony głównej proste po nazwie produktu, dopiero po wejściu w kategorie zaawansowane wyszukiwanie po nazwie, zakresie cenowym, producencie, opisie. Płatności: przelewem, za pobraniem, gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym Dostawa: firmy kurierskie Patron Service, Kolporter Expres, DHL, Poczta Polska – gratis przy zamówieniu powyżej200 zł oraz gratis transport własny firmy wg stref w Warszawie – w I strefie od 100 zł a w II strefie od 200 zł wartości zamówienia. Marketing: tylko newsletter. Sklep stacjonarny: tak. Dodatkowe elementy: nie ma. Obsługa techniczna: witryna stworzona na platformie Vendero
 • 35. - 34 - PODSUMOWANIE Prowadzenie sklepu internetowego ze zdrową żywnością wynika z własnych potrzeb czy realizacji pasji i zainteresowań, pomysłu na życie, a nie tylko i wyłącznie na prowadzenie biznesu. Dowodem na tę tezę jest prowadzenie blogów oraz porad dot. zdrowego odżywania, informacji o dietach specjalistycznych, karmieniu zwierząt czy używania kosmetyków i środków czystości. Często sklep internetowy jest dodatkiem do prowadzonej wcześniej sprzedaży stacjonarnej. Pojawienie się Internetu dało możliwość na rozwój oraz dotarcie do szerszego kręgu klientów. Natomiast sklepy stacjonarne są wykorzystane do organizacji działań i imprez promujących zdrowe odżywanie oraz do dystrybucji żywności świeżej i o krótkim terminie spożycia. Organizowanie imprez skierowanych do różnych odbiorców np. dzieci, może zaszczepić w nich ideę zdrowego odżywiania, a także w przyszłości zdobyć dorosłych klientów. Strony analizowanych sklepów niewiele się różnią w ofercie produktów oraz sposobach ich prezentacji. Strony sklepów są podobnie zaprojektowane, z tą samą kolorystyką. Na rynku istnieją firmy, które zajmują się zakładaniem i prowadzeniem sklepów w Internecie. Źródło: Biosklep.com.pl
 • 36. - 35 - KOSZYK ZAKUPÓW – porównanie cen w sklepach internetowych ze zdrową żywnością Wstęp: Analiza ma na celu sprawdzenie jak kształtuje się poziom cen produktów w sklepach internetowych ze zdrową żywnością. „Koszyk cenowy” został stworzony na podstawie 10 najpopularniejszych produktów zdrowej żywności i zastosowany do porównania cen w 14 sklepach internetowych wybranych wg opisanych wcześniej kryteriów. Metodologia badań: • „wirtualnie” odwiedzono 14 najpopularniejszych sklepów ze zdrową żywnością • do koszyka zakupów trafiło 10 najpopularniejszych produktów zdrowej żywności • sprawdzona została dostępność 10 produktów z koszyka zamówienia • porównywane zostały produkty, które są najtańsze ze wszystkich dostępnych marek • brana była również możliwość zakupu wybranej przez siebie wagi • aby nie zaburzać wartości końcowej koszyka, przeliczono gramatury produktów występujących na półkach na 250 g, 500g, 1000g lub 1000ml
 • 37. - 36 - • ceny sprawdzone w tym samym dniu dla wszystkich sklepów (5.V.2016 r.) • do końcowej ceny doliczono koszty dostawy • koszt dostawy został podany po obliczeniu wagi produktów z koszyka zakupów oraz wyborze najkorzystniejszej opcji dostawy W KOSZYKU ZAKUPÓW ZNALAZŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE PRODUKTY: CZYSTEK herbata ziołowa właściwości: • wzmacnianie układu immunologicznego • usuwa toksyczne metale ciężkie z organizmu • posiada własności antybakteryjnych, antywirusowych i antygrzybiczych • działa nawet na krętka wywołującego boreliozę Ksylitol (cukier brzozowy) właściwości: • naturalny słodzik, który stanowi zdrową alternatywę dla cukru. • w przeciwieństwie do niego ksylitol zawiera aż o 40% mniej kalorii i posiada zdecydowanie niższy indeks glikemiczny • poleca się przede wszystkim cukrzykom i osobom odchudzającym się Mąka kokosowa właściwości: • jest dobrym źródłem błonnika w diecie, w dodatku nie zawiera glutenu, co jest istotne dla osób z nietolerancją glutenu • mąkę kokosową możemy wykorzystać do pieczenia
 • 38. - 37 - Młody jęczmień właściwości: • przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo. • pomocny w leczeniu zmian skórnych, chorób sercowo- naczyniowych i cukrzycy • stosowany jako środek wspomagający odchudzanie • ze względu na swe właściwości znajduje zastosowanie jako preparat do odświeżania oddechu i płukania gardła Nasiona chia (nasiona szałwii hiszpańskiej) właściwości: • dostarczają ogromną ilość składników odżywczych i małą ilość kalorii • są pełne przeciwutleniaczy • są bogate w wysokiej jakości białka • są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 • mogą poprawić niektóre parametry krwi, które powinny zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2 • mogą poprawić stan zdrowia osób z cukrzycą typu 2 Ostropest plamisty właściwości: • chroni wątrobę przed szkodliwym działaniem alkoholu • łagodzi stany zapalne na tle cukrzycowym • jest stosowana także w leczeniu WZW typu A, B i C oraz choroby alkoholowej. • mogą po niego sięgnąć także kobiety zmagające się z endometriozą i przedłużonym miesiączkowaniem Gorzkie pestki moreli właściwości: • ma zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej, głównie ze względu na swoje rzekome właściwości przeciwnowotworowe
 • 39. - 38 - Sok aloesowy właściwości: • soczyste liście aloesu są prawdziwą skarbnicą cennych dla zdrowia substancji • sok z aloesu leczy alergię i trudno gojące się rany • obniża poziom cukru • poprawia odporność Różowa sól himalajska właściwości: • wspomaga układ krwionośny • obniża ciśnienie • pomaga w procesie odtruwania organizmu z metali ciężkich • bardzo dobrze wpływa na skórę, przy niedoborach jest przez nią wchłaniana • wykazuje silne działanie przeciwbakteryjnie • zapewnia równowagę pH w komórkach i zapobiega skurczom mięśni • spożywając sól himalajską w niewielkiej ilości możemy uregulować poziom cukru we krwi i wzmocnić kości • kąpiel przy jej użyciu zwalcza bezsenność, pomaga w schorzeniach reumatologicznych i ginekologicznych • roztwór soli himalajskiej wykazuje dobroczynne działanie na układ oddechowy, szczególnie na zatoki. Cukier Trzcinowy Brązowy właściwości: • jest bogatszy w minerały niż cukier biały, dlatego uważa się, że jest zdrowszy • zastosowanie cukru trzcinowego, dotyczy nie tylko kuchni, ale także medycyny ludowej i ziołolecznictwa • w starożytności cukier ten stosowano jako lek antybakteryjny, przeciwbólowy, kojący i wykrztuśny. Stosowano go także do łagodzenia bólu głowy. Źródło: informacja na temat właściwości w/w produktów pochodzi z portaluhttp://www.poradnikzdrowie.pl/[dostęp 26.05.16]
 • 40. - 39 - Porównane zostały ceny oraz dostępność produktów w różnych sklepach internetowych ze zdrową żywnością. Wyniki zostały rozpisane w Tabeli 1. Tabela 1. Opracowanie własne brak produktu w danym sklepie sklep, w którym znajdziemy wszystkie produkty z koszyka zakupów Wartości koszyków (bez kosztu dostawy i po doliczeniu opłaty za dostawę). Wyniki w Tabeli 2. Tabela 2. Opracowanie własne Lp. SKLEP Czystek 250g Ksylitol brzozowy 250g Mąka kokosowa 500g Młody jęczmień w proszku 250g Nasiona Chia 250 g Ostropest nasiona mielone 250g Pestki moreli gorzkie 250g Sok z Aloesu 250ml Sól różowa himaljska 1000g Cukier trzcinowy brązowy 1000g 1. https://biovert.pl/ 14,50 zł 14,25 zł 9,90 zł 29,00 zł 15,00 zł 8,25 zł 20,00 zł 9,00 zł 5,90 zł 21,90 zł 2. http://www.aleeko.pl/ 16,75 zł 13,50 zł 10,80 zł 16,25 zł 7,75 zł 6,00 zł 13,50 zł 10,25 zł 6,33 zł 16,82 zł 3. http://ekosfera24.pl/ 20,00 zł 16,75 zł 11,90 zł 0,00 zł 17,50 zł 21,25 zł 24,25 zł 11,00 zł 9,90 zł 19,90 zł 4. http://naturo.pl/ 21,50 zł 13,25 zł 11,88 zł 33,00 zł 13,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 8,75 zł 7,50 zł 24,38 zł 5. http://biosklep.com.pl/ 25,50 zł 12,25 zł 16,75 zł 0,00 zł 18,75 zł 10,00 zł 20,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 16,00 zł 6. http://pyszneeko.pl/ 25,00 zł 12,25 zł 0,00 zł 0,00 zł 11,75 zł 12,25 zł 21,25 zł 10,25 zł 6,52 zł 17,26 zł 7. http://sklepbioplanet.pl/ 24,00 zł 0,00 zł 9,25 zł 28,75 zł 11,25 zł 0,00 zł 19,25 zł 9,50 zł 0,00 zł 18,30 zł 8. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 20,00 zł 13,00 zł 12,94 zł 23,50 zł 20,75 zł 10,00 zł 16,25 zł 9,25 zł 6,61 zł 18,30 zł 9. http://www.bio-smak.pl/ 17,25 zł 10,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 8,50 zł 0,00 zł 13,75 zł 8,25 zł 7,09 zł 17,08 zł 10. http://www.bioplanete.pl/ 24,00 zł 14,00 zł 11,99 zł 37,50 zł 17,75 zł 0,00 zł 23,25 zł 10,50 zł 7,99 zł 19,99 zł 11. http://ekofarmawroclaw.pl/ 0,00 zł 12,75 zł 15,00 zł 28,75 zł 11,50 zł 6,75 zł 20,25 zł 4,50 zł 6,20 zł 21,80 zł 12. http://eko-mlociny.pl/ 15,75 zł 11,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 11,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7,90 zł 10,90 zł 13. http://www.organicmarket.pl/ 37,00 zł 21,00 zł 14,99 zł 39,75 zł 0,00 zł 21,25 zł 3,00 zł 18,50 zł 9,90 zł 24,90 zł 14. https://www.eko-kraina.com.pl/ 20,00 zł 13,00 zł 11,66 zł 56,50 zł 10,25 zł 0,00 zł 23,75 zł 10,00 zł 7,50 zł 0,00 zł 0,00 zł Lp. Sklep Zakupy Dostawa SUMA 1. http://eko-mlociny.pl/ 57,05 zł 17,50 zł 74,55 zł 2. http://www.bio-smak.pl/ 82,42 zł 10,70 zł 93,12 zł 3. http://pyszneeko.pl/ 116,53 zł 9,99 zł 126,52 zł 4. http://www.aleeko.pl/ 117,95 zł 13,90 zł 131,85 zł 5. http://sklepbioplanet.pl/ 120,30 zł 17,90 zł 138,20 zł 6. http://ekofarmawroclaw.pl/ 127,50 zł 13,90 zł 141,40 zł 7. http://naturo.pl/ 133,76 zł 20,00 zł 153,76 zł 8. http://biosklep.com.pl/ 137,25 zł 17,90 zł 155,15 zł 9. http://ekosfera24.pl/ 152,45 zł 9,99 zł 162,44 zł 10. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 150,60 zł 12,50 zł 163,10 zł 11. https://biovert.pl/ 147,70 zł 19,00 zł 166,70 zł 12. http://www.bioplanete.pl/ 166,97 zł 0,00 zł 166,97 zł 13. https://www.eko-kraina.com.pl/ 152,66 zł 20,00 zł 172,66 zł 14. http://www.organicmarket.pl/ 190,29 zł 20,00 zł 210,29 zł
 • 41. - 40 - Ze względu na to, że w wielu sklepach brakowało jednego albo kilku produktów, ostatecznie wybrano tylko sklepy, które mają w swojej ofercie dziesięć w/w produktów. W taki sposób wybrano sklepy oznaczone w tabeli nr 1. żółtym kolorem. Następnie posortowano według sumy (zakupy + dostawa) od najtańszej opcji zapłaty do najdroższej. Wyniki zamieszono poniżej w tabeli 3. Tabela 3. Na tej podstawie możemy wytypować trzy sklepy internetowe ze zdrową żywnością, które są najlepiej zaopatrzone. RANKING SKLEPÓW INTERNETOWYCH Miejsce 1 http://www.aleeko.pl/ Miejsce 2 https://www.naturalnaspizarnia.pl/ Miejsce 3 https://biovert.pl/ Lp. Sklep Zakupy Dostawa SUMA 1. http://www.aleeko.pl/ 117,95 zł 13,90 zł 131,85 zł 2. https://www.naturalnaspizarnia.pl/ 150,60 zł 12,50 zł 163,10 zł 3. https://biovert.pl/ 147,70 zł 19,00 zł 166,70 zł
 • 42. - 41 - PODSUMOWANIE Dwa sklepy (eko-mlociny.pl i www.bio-smak.pl) spełniały kryterium dostępności poszukiwanych produktów zaledwie w 50% (5 spośród 10 porównywanych artykułów). Z drugiej strony, spośród czternastu sklepów, tylko w trzech można było zamówić wszystkie produkty (aleeko.pl, naturalnaspizarnia.pl, biovert.pl). Sortując wartości z Tabeli nr 2 od najmniejszej do największej możemy zobaczyć jak duża jest różnica za całość zakupów w tych sklepach. Jest całkiem spora - za takie zakupy wraz z kosztami dostawy zapłacimy od 74,55 zł w sklepie eko-mlociny.pl aż do 210,29 zł w organicmarket.pl. Jednak warto brać pod uwagę fakt, że w większości sklepów brakowało jednego lub kilku produktów. Najbardziej miarodajne byłoby porównanie sklepów posiadających cały analizowany asortyment, jednak ze względu na znikomą podstawę (n=3), wyniki trudno uznać za wiążące. Za całość asortymentu wraz z kosztami dostawy pierwsze miejsce w rankingu przyznano aleeko.pl (131,85 zł). Na drugim miejscu uplasował się sklep naturalnaspiżarnia.pl, gdzie za całość zakupów z dostawą zapłacimy 163,10 zł, natomiast w sklepie Biovert.pl ten koszt wyniósł 166,70 zł. Warto przy tym zauważyć, że Biovert.pl zajmuje 3-cie miejsce głównie ze względu na koszt dostawy, a nie samych produktów. Opracowanie własne W przypadku sklepu ogranicmarket.pl gdzie kwota zamówienia wyniosła 190,29 zł jeżeli zamówimy dodatkowy produkt za kwotę 9.71 zł uzyskamy bezpłatną dostawę zakupów, która zaczyna się od 200 zł. Natomiast w sklepie Bioplanet mamy bezpłatną dostawę już od 150 zł. Sklepy starają się zrewanżować promocjami za dostawę, gdy suma
 • 43. - 42 - zakupów przekracza 150zł, 250zł lub 350zł. Duży wybór produktów to ogromna oszczędność, ponieważ możemy wszystko co nas interesuje zamówić w jednej przesyłce korzystając z promocyjnej bezpłatnej dostawy. WNIOSKI Na podstawie wyżej opisanych wyników można stwierdzić, że nie wszystko co zdrowe musi dużo kosztować. Wybierając się na tradycyjne zakupy do sklepu tracimy dużo czasu na dojazd, znalezienie miejsca parkingowego, samo kupowanie czy stanie w kolejkach do kasy. Sklepy internetowe ze zdrową żywnością to świetne rozwiązanie, które oszczędzi klientom czas i nerwy.
 • 44. - 43 - PODSUMOWANIE/ WNIOSKI/ REKOMENDACJE • Rynek żywności ekologicznej w Polsce jest najlepiej rozwijającym się sektorem w branży spożywczej i jedną z najbardziej rozwojowych branż w ogóle. W ciągu 1-2 lat przewidywany jest około 20% wzrost jego wartości. • Spodziewany jest również znaczący wzrost liczby sklepów oferujących zdrową żywność, w tym sklepów prowadzących sprzedaż online. o Trzeba jednak pamiętać o ryzyku związanym z prowadzeniem tego rodzaju działalności, narażonej m.in. na znaczące wahnięcia sezonowe. • Internet wywiera niebagatelny wpływ na nawyki konsumenckie: z jednej strony promuje trendy związane ze zdrowym trybem życia, z drugiej podsuwa gotowe rozwiązania na jego realizację, np. w postaci sklepów internetowych oferujących szeroki asortyment produktów EKO/BIO oraz komfort dokonywania zakupów. o W tym kontekście założenie sklepu internetowego ze zdrową żywnością wydaje się przedsięwzięciem z dużymi szansami powodzenia. Warto przy tym skorzystać z najlepszych rozwiązań wzorując się na aktualnie istniejących sklepach, zarówno w zakresie budowy samych sklepów internetowych, jak i warunków zakupów, płatności, dostaw czy reklamacji. • Budowa stron we wszystkich analizowanych przypadkach opiera się na tych samych elementach i ich układzie na ekranie. Można więc założyć, że kolejny sklep o takiej samej strukturze wyda się klientom od razu znany. Jednak z drugiej strony niczym się nie wyróżni. • Dodatkowo na stronach są zamieszczane: o informacje o dietach specjalistycznych i oferowane produkty w nich stosowane, o porady dotyczące zdrowego stylu życia, odżywania się o przepisy kulinarne lub linki do stron z przepisami o blogi lub linki do blogów o ekologicznym stylu życia o informacje o rolnictwie ekologicznym o certyfikaty rolnictwa ekologicznego • Wszystkie sklepy: o w adresie internetowym odwołują się do słów związanych z ekologią o są obecne w mediach społecznościowych o umożliwiają płatności elektroniczne, niektóre nawet u kuriera. o oferują darmową przesyłkę od wyznaczonej kwoty zamówienia. o proponują korzystanie z newsletterów (z jednym wyjątkiem) • Często sklep internetowy jest dodatkiem dla prowadzonej wcześniej sprzedaży stacjonarnej. o Sklepy stacjonarne wykorzystywane są do organizacji działań i imprez promujących zdrowe odżywanie oraz do dystrybucji żywności świeżej i o krótkim terminie do spożycia. • Część sklepów oferuje: o programy lojalnościowe dla stałych klientów i rabaty zależne od wartości zamówień. o własny transport – zależy od wartości zamówienia i miejsca dostawy.
 • 45. - 44 - Literatura i źródła wiedzy Na okładce wykorzystano ilustrację z http://ekoblogpwp.blog.pl/2013/11/07/zdrowa-zywnosc-jak-gotowac-ekologicznie/ Literatura: 1. Biznes w internecie: praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga//W: Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. 2. Jak zdobyć klientów w internecie / Gitte Härter ; [przekł. z jęz. niem. Jadwiga Okraj]// W: Warszawa: Wydawnictwo BC.edu, 2009. 3. Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy: kolejna odsłona / Wojciech Kyciak, [Karol Przeliorz]//W: Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2009. 4. Sklep internetowy: jak prawidłowo rozliczać podatki? / Anna Wyrzykowska//W: Warszawa: Difin, 2011. 5. Sprzedaż przez Internet: aspekty prawne / Mariusz Zelek (red.)//W:Warszawa: Difin, 2012. 6. Sklep internetowy od A do Z / pod red. Krzysztofa Bartnika ; [aut. Ewa Bartnik et al.]// W: Warszawa: eKomercyjnie.pl., cop. 2013. 7. Żywność a zdrowie i prawo / Henryk Gertig, Grażyna Duda//W: Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 (tekst pierwotny) z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 (tekst pierwotny) z dnia 8 grudnia 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich 12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym 13. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym 14. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 15. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • 46. - 45 - Pozostałe źródła wiedzy: 16. http://www.slideshare.net/biokurier/polski-rynek-ywnoci-ekologicznej-aktualne-trendy- statystyki-i-prognozy 17. http://www.smaki-regionow.pl/pl/news/rynek_eko_zywnosci_w_polsce/ 18. http://www.wiadomoscihandlowe.pl/2016/04/polacy-chca-kupowac-zywnosc-zdrowa-naturalna- bezpieczna-i-wygodna/ 19. https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/Raport- KPMG-Na-rozdrozu-Wyzwania-i-priorytety-sieci-spo%C5%BCywczych-w-Polsce.pdf
 • 47. - 46 - ZAŁĄCZNIK nr 1 Lista popularnych sklepów ze zdrową żywnością l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 1 Biovert - delikatesy ekologiczne, zdrowa żywność, żywność... 5 2 Ekologiczny sklep internetowy | Sklep ze zdrową żywnością... 5 3 Ekosfera24.pl: Sklep z ekologiczną i zdrową żywnością 5 4 Produkty ekologiczne, żywność ekologiczna - Sklep ze... 5 5 Sklep ekologiczny. Produkty i żywność ekologiczna... 5 6 Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów... 5 7 Ekologiczna Zdrowa Żywność | Bio Planet Food Produkty... 4 8 Naturalna Spiżarnia: Wegański i wegetariański sklep ze... 4 9 Zdrowa i ekologiczna żywność - Sklep ze zdrową żywnością... 4 10 BIO PLANETE - delikatesy BIO, sklep ekologiczny, zdrowa... 3 11 Eko Farma - Sklep ze zdrową żywnością online - żywność... 3 12 Eko-Młociny: Sklep internetowy, zdrowa żywność, produkty... 3 13 Organic Farma Zdrowia 3 14 Zdrowa żywność ekologiczna i bezglutenowa - EKO-KRAINA 3 15 Asyk Sklep: Sklep ekologiczny ze zdrową żywnością bio... 2 16 BioChatka.pl - zdrowie na wyciągnięcie ręki | zdrowa... 2 17 BioiEko.pl - ekologiczne produkty dla Ciebie, Twojej rodziny... 2 18 BIOżywczy: Produkty ekologiczne, wegańskie... 2 19 EkoSklep - Zdrowa Żywność 2 20 Greenfamily - internetowy sklep ze zdrową żywnością... 2 21 Internetowy Sklep ze Zdrową Żywnością ? Hurtownia 2 22 Jakie polecacie sklepy internetowe ze zdrową żywnością... 2 23 kozlek.pl: Delikatesy ekologiczne ze zdrową żywnością i... 2 24 maratonczyksklep.pl: Internetowy sklep ze zdrową... 2 25 Organiczne24.pl: Sklep bezglutenowy, zdrowa żywność 2 26 Producent żywności ekologicznej Bio Planet S.A. - Platforma... 2 27 Produkty ekologiczne - sklep ekologiczny Bioseko 2 28 Ranking sklepów ze zdrową żywnością NAJTAŃSZE 2 29 Sklep ekologiczny internetowy ze zdrową żywnością eko, bio 2 30 Sklep internetowy ze zdrową żywnością online Warszawa... 2 31 sklep zdrowa żywność - sklepnostalgia.pl 2 32 Sklep ze zdrową żywnością 2 33 Sklep ze zdrową żywnością - delikatesyznatury.pl 2 34 Sklep ze zdrową żywnością - MarketBio.pl 2 35 Sklep ze zdrową żywnością - Naturalne produkty zdrowotne 2 36 Sklep ze zdrową żywnością BIO. Żywność ekologiczna i... 2 37 Sklep ze zdrową żywnością ekologiczną - BioBrain w... 2 38 Sklep ze zdrową żywnością Poznań. Ekologiczny sklep... 2 39 Sklep ze zdrową żywnością, sklep ekologiczny... 2
 • 48. - 47 - l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 40 SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne, zdrowa, naturalna... 2 41 Twój sklep ze zdrową żywnością - Smakosz. Najlepsza... 2 42 Zdrowa i ekologiczna żywność - Sklep online Purasana 2 43 Zdrowa i ekologiczna żywność, sklep internetowy - Bioska 2 44 Zdrowa żywność - sklep internetowy 2 45 Zdrowa żywność Online - Sklep Zdrowe Gary - artykuły... 2 46 Zdrowa żywność, eko produkty - ekologiczny sklep online... 2 47 Zdrowa żywność, Żywność ekologiczna, Sklep Internetowy... 2 48 Zdrowa, Ekologiczna Żywność, Jagody Goji, Acai - sklep... 2 49 Zdrowe produkty ekologiczne (bio) - Eko sklep - fitness-food.pl 2 50 Żywność ekologiczna - dlaczego warto ją kupować? 2 51 Żywność ekologiczna - Organic Farma Zdrowia 2 52 Baza firm, DrPelc - Delikatesy Ekologiczne, http://www... 1 53 BIO FOOD STORE: Sklep ze zdrową żywnością Poznań... 1 54 Bio Kiosk, zdrowa żywność, Bielsko-Biała 1 55 Bio Zdrowa Żywność Żukowo - Facebook 1 56 Biokurier - serwis o żywności ekologicznej, tradycyjnej i... 1 57 BioManiac.pl Delikatesy Ekologiczne | Lokalna... - Wrocław 1 58 Biosfera24 - Delikatesy Ekologiczne 1 59 Biosklep: Żywność ekologiczna, produkty ekologiczne, sklep... 1 60 Biovert Delikatesy Ekologiczne, Kraków - Mapa Polski w... 1 61 BIOVERT Delikatesy Ekologiczne, Kraków - Spacerownik... 1 62 Bydgoszcz. Jaglanka – nowe eko delikatesy otwarte - serwis... 1 63 CABAS.pl: Sklep z ekologiczną, zdrową żywnością... 1 64 Centrum Handlowe Zenit Tarnów | Bio - żywność naturalna 1 65 Co to jest żywność ekologiczna? - Organic - Tesco 1 66 Delikatesy ekologiczne Dr Pelc ogłaszają konkurs! 1 67 Delikatesy Ekologiczne i Sklep Zielarski Kozłek Gdańsk 1 68 Delikatesy Ekologiczne w Myszkowie - Facebook 1 69 Delikatesy-Ekologiczne.pl 1 70 Ecofarma - naturalna, ekologiczna, zdrowa żywność. W... 1 71 EcoShop - EcoShop 1 72 EKO 1 73 EKO SKLEP BIBEES.PL sklep ekologiczny 1 74 eko sklep, sklep ze zdrową żywnością - Wiejski-raj 1 75 EkoChatka.pl - Zdrowa żywność, żywność... - Kraków 1 76 Ekologiczna żywność: Klucz do zdrowia czy wielkie... 1 77 Ekologiczna, bio, organiczna, certyfikowana... - Poznań 1 78 Ekopartner.org.pl - Produkty ekologiczne - ekologiczna... 1 79 Ekosfera24.pl Delikatesy ekologiczne - Warszawa 1 80 EkoSklep.com.pl - Twój dom zdrowia, oferuje Państwu... 1 81 Ekosklepbio.pl: Wyciskarki do soków, wyciskarki... 1 82 Ekospiżarka DELIKATESY EKOLOGICZNE Toruń 1
 • 49. - 48 - l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 83 ekotarg.pl: Produkty ekologiczne, regionalne 1 84 EKOzakupy.pl - ekozakupy.pl - obok Ciebie i w internecie 1 85 Fast food czy żywność bio? Zastanów się, zanim zjesz - nto.pl 1 86 Fenomen naturalnej żywności - Życie bez chorób 1 87 Firmy Delikatesy Ekologiczne Gdynia - Trójmiasto 1 88 Free Delikatesy - świeże produkty ekologiczne z dostawą w... 1 89 Green Food Store, Internetowy sklep ze zdrową żywnością 1 90 Hurtownia produktów ekologicznych - EkoWital 1 91 Hurtownie Zdrowej Żywności 1 92 Internetowy sklep ze zdrową żywnością - ekozakupy.pl... 1 93 Internetowy sklep ze zdrową żywnością online - Bionaturalni... 1 94 JemCoDobre.pl: Żywność ekologiczna w EKO sklepie 1 95 jemTO.eu: Sklep ze zdrową żywnością online 1 96 Jemy Naturalnie - Bogata oferta, atrakcyjne ceny 1 97 Karnawałowe przekąski z Free Delikatesy Ekologiczne... 1 98 Konfiturka - Tarnów 1 99 Kontakt - Sklep ekologiczny New life 1 100 LokalnyRolnik.pl - Zdrowa żywność blisko Ciebie 1 101 Lubczyksklep.pl - Internetowy sklep ze zdrową żywnością 1 102 Milena Stawicka, Pabianice - Żywność ekologiczna... 1 103 Najfajnieszyeko sklep 1 104 Najfajnieszyeko sklep - sloneczko-sklep24.pl 1 105 Nasze sklepy - ekozakupy.pl - obok Ciebie i w internecie 1 106 NATKA sklep ekologiczny - Facebook 1 107 Natura24 - sklep 1 108 Naturalna medycyna - Maca - super żywność Inków 1 109 Naturalna Zdrowa Żywność 1 110 Naturalna żywność - Bogata oferta, atrakcyjne ceny 1 111 Naturalne produkty ekologiczne - PaczkaJakuba.pl 1 112 Naturalny24 Delikatesy Ekologiczne... - Wrocław 1 113 Nowe sklepy z żywnością naturalną - pless.pl 1 114 Oliwka24.pl: Sklep internetowy ze zdrową żywnością online 1 115 Producenci - Hurtownia produktów ekologicznych - EkoWital 1 116 Produkty Bio. Żywność ekologiczna na talerzuMiastoDzieci.pl 1 117 Produkty ekologiczne - bio-concept.pl 1 118 Produkty ekologiczne - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska... 1 119 Produkty ekologiczne | abcZdrowie.pl 1 120 Produkty naturalne, ekologiczne - żywność, kosmetyki - Eko... 1 121 przyprawy bez chemii: Internetowy sklep ze zdrową żywnością 1 122 PyszneEko.pl - sklep internetowy z ekologiczną żywnością 1 123 Radix-Bis Żywność naturalna: Strona główna 1 124 RÓŻNICE POMIĘDZY ŻYWNOŚCIĄ EKO A NATURALNĄ... 1 125 Serwis Tesco Ezakupy - Zakupy tanio, szybko i wygodnie 1
 • 50. - 49 - l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 126 Serwis Tesco Ezakupy - Zdrowa żywność w Tesco Ezakupy 1 127 Sklep Bezglutenowy - Szeroka Oferta Produktów 1 128 Sklep Eko Zdrowie Białystok: Zdrowa żywność ekologiczna i... 1 129 Sklep ekologiczny - zdrowa żywność, naturalna... - Poznań 1 130 Sklep ekologiczny - zdrowa żywność, naturalna, bez chemii... 1 131 Sklep ekologiczny eko sklep ze zdrową żywnością... 1 132 Sklep ekologiczny EKO-KRAINA Warszawa - zdrowa żywność 1 133 Sklep ekologiczny Naturalna i Zdrowa żywność DrPelc... 1 134 Sklep internetowy NOMAK - produkty ekologiczne Sklep... 1 135 Sklep internetowy ze zdrową ekologiczną... - Wrocław 1 136 Sklep internetowy ze zdrową żywnością, bezglutenowy, sól... 1 137 Sklep Smaki Ziemi: Sklep internetowy ze zdrową żywnością... 1 138 Sklep Terra - Twój czas na zdrową żywność 1 139 Sklep Wegański - Urban Vegan - wegański sklep... 1 140 Sklep zdrowa żywność, produkty ekologiczne, bio sklep 1 141 Sklep Zdrowo Zakręceni - Facebook 1 142 Sklep ze zdrową żywnością - BIO zdrowa żywność 1 143 Sklep ze Zdrową Żywnością - Duży Wybór Produktów 1 144 Sklep ze zdrową żywnością - Najtańsze eko produkty 1 145 Sklep ze zdrową żywnością - Poczuj radość z jedzenia 1 146 Sklep ze zdrową żywnością - Własny biznes w nf.pl 1 147 Sklep ze zdrową żywnością - zdrowazywnosc.org 1 148 Sklep ze zdrową żywnością BIO. Produkty ekologiczne 1 149 Sklep ze zdrową żywnością ekologiczną - Bioseko 1 150 Sklep ze zdrową żywnością online - Sante 1 151 Sklep ze zdrową żywnością Poznań - orkiszowepola.pl 1 152 Spór o naturalną żywność | GMObiektywnie 1 153 Strona główna - Comarch e-Sklep 1 154 Tu Stolica i Okolica - forum - FREE Delikatesy Ekologiczne... 1 155 Twój sklep ze zdrową żywnością - Smakosz... - Oświęcim 1 156 W naszym sklepie oferujemy: - Jaglanka - Bydgoszcz 1 157 Warzywniak Amani: Zdrowa i Lokalna żywność 1 158 Zdrowa Spiżarnia: Zdrowa żywność ekologiczna Białystok... 1 159 Zdrowa żywnosć, żywność naturalna i ekologiczna... 1 160 Zdrowa Żywność 1 161 Zdrowa żywność - neo.sklep.pl 1 162 Zdrowa Żywność - Sklep 1 163 Zdrowa Żywność – Sklep Eko Smak 1 164 Zdrowa żywność - sklep ekologiczny Fresh and Eco 1 165 Zdrowa żywność - Sklep jemy-naturalnie.pl 1 166 Zdrowa Żywność - vitavena.pl 1 167 Zdrowa Żywność - Zamów Wygodni w sklepie Online 1 168 Zdrowa żywność Bio Ania - Ceneo.pl 1
 • 51. - 50 - l.p. Sklep ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 169 Zdrowa żywność bio, eko, fit, light i organic -Odżywianie... 1 170 Zdrowa żywność ekologiczna 1 171 Zdrowa żywność ekologiczna dla sklepików szkolnych 1 172 Zdrowa żywność ekologiczna i odżywianie, produkty... 1 173 Zdrowa żywność ekologiczna lokalna tradycyjna - Sklep 1 174 Zdrowa żywność ekologiczna lokalna tradycyjna... - Rzeszów 1 175 Zdrowa żywność ekologiczna: jagody goji, komosa ryżowa... 1 176 Zdrowa żywność EkoRuczaj - Facebook.com 1 177 Zdrowa żywność i produkty - ecoblueberry.pl 1 178 Zdrowa żywność i produkty ekologiczne - Biofarma 1 179 Zdrowa żywność online 1 180 Zdrowa Żywność Online - sante.pl 1 181 Zdrowa żywność Online - Sklep Zdrowe Gary... - Wrocław 1 182 Zdrowa żywność sklep Wrocław, hurtownia bezglutenowej... 1 183 Zielono Mi - Eko Sklep 1 184 ZywnoscEkologiczna - YouTube 1 185 Żywność bio, eko i organic. 1 na 5 produktów to ściema... 1 186 Żywność Dla Alergików 1 187 Żywność Eco i Bio jest zdrowsza | Pogromcy Mitów... 1 188 żywność ekologiczna 1 189 ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - Biokurier 1 190 Żywność ekologiczna - Bogata oferta, atrakcyjne ceny 1 191 Żywność ekologiczna - czy na pewno zdrowsza? 1 192 Żywność ekologiczna - Ekogwarancja 1 193 Żywność ekologiczna – fakty i mity - Sante 1 194 Żywność ekologiczna - Producent i dystrybutor VITA NATURA 1 195 Żywność Ekologiczna - Sklep ekologiczny internetowy ze... 1 196 Żywność ekologiczna | abcZdrowie.pl 1 197 Żywność Ekologiczna | SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne... 1 198 ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA -CERTYFIKOWANA... - Wrocław 1 199 Żywność ekologiczna Wrocław - Sklep Zdrowe Gary 1 200 żywność naturalna - Farmer.pl - hodowla, uprawa, maszyny... 1 201 Żywność Naturalna - Sklep ze Zdrową Żywnością, Produkty 1 202 Żywność naturalna - SportFuel.pl - odżywki dla... 1 203 żywność naturalna | Bionica – przepisy ekologiczne i... 1 204 ŻYWNOŚĆ NATURALNA BEZ... - Wrocław 1 205 żywność naturalna przeczytaj wszystko o żywność naturalna... 1 206 Żywność wysokoprzetworzona - Sztuka Odżywiania 1 207 Żywność-naturalna.pl: MILENA Żywność naturalna, sklep... 1 Suma końcowa 287
 • 52. - 51 - ZAŁĄCZNIK nr 2 Lista popularnych hurtowni z żywnością ekologiczną l.p. Hurtownia ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 1 Batom 5 2 Hurtownia ekologiczna ze zdrową żywnością - samozdrowie24 5 3 Neofarma-Hurtownia zdrowej żywności - Hurtownia Neofarma 5 4 Producent i dystrybutor VITA NATURA: Żywność ekologiczna 5 5 Zioła, Zdrowa żywność - Hurtownia Natura Med - Warszawa... 5 6 BioHurt - Hurtownia produktów ekologicznych 4 7 Hurtownia zdrowej żywności Sorel - produkty bezglutenowe... 4 8 Hurtownia zdrowej żywności: Natura Aneta i Radosław... 4 9 MyVita - Żywność ekologiczna, zdrowa żywność, producenci... 4 10 Najtańsza zdrowa żywność 4 11 Producenci i hurtownie żywności ekologicznej - hurtownie... 4 12 Producent żywności ekologicznej Bio Planet S.A. - Platforma... 4 13 Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów... 4 14 Smak Życia - Ekologiczna hurtownia zdrowej żywności 4 15 SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne, zdrowa, naturalna... 4 16 Zdrowa żywność - sklep internetowy 4 17 Zdrowa żywność ekologiczna, hurtownia - Klienci biznesowi... 4 18 BJOS - hurtownia żywności naturalnej 3 19 Hurtownie Zdrowa żywność 3 20 Hurtownie Zdrowej Żywności 3 21 Nowa hurtownia ekologicznych produktów Fair Trade... 3 22 Sklep Bezglutenowy - Szeroka Oferta Produktów 3 23 Sprzedaż hurtowa - Sklep ekologiczny internetowy ze... 3 24 Strona główna:: Bio For Life, hurtownia certyfikowanej... 3 25 Zdrowa żywność:: Aura Herbals - Hurtownia 3 26 Zdrowa Żywność sklep Wrocław, hurtownia bezglutenowej... 3 27 Biosfera24 - Delikatesy Ekologiczne 2 28 BJOS - hurtownia żywności naturalnej - Pszczyna 2 29 Dystrybutorzy zdrowej żywności? - forum Zdrowa żywność... 2 30 Hurt Zdrowej Żywności - Hurtownia produktów Eko, Bio 2 31 Hurtownia Ekologiczna - Smak Natury | Warszawa... 2 32 Hurtownia produktów ekologicznych - EkoWital 2 33 Internetowy Sklep ze Zdrową Żywnością ? Hurtownia 2 34 Produkty ekologiczne, hurtownia produktów ekologicznych... 2 35 Victualia - zdrowa żywność, żywność ekologiczna... 2 36 AgroNatura. Zdrowa ekologiczna żywność, hurtownia - Zumi 1 37 Amigo - Hurtownia spożywcza | Zdrowa żywność 1 38 Bio Żywność - Zakupy od 200 zł Dowozimy Gratis 1 39 Bioavena.pl 1
 • 53. - 52 - l.p. Hurtownia ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 40 BioiEko.pl - ekologiczne produkty dla Ciebie, Twojej rodziny... 1 41 BJOS Hurtownia Żywności Naturalnej i Zdrowej - Baza Firm... 1 42 Dystrybutorzy zdrowej żywności? - forum Zdrowa... - Wrocław 1 43 Ecorat: Hurtownia kosmetyków naturalnych, zdrowa... 1 44 Ekologiczna Żywność - Zakupy od 200 zł Dowozimy Gratis 1 45 Ekopartner.org.pl - Produkty ekologiczne - ekologiczna... 1 46 Eko-Wyspa Świnoujście - konkurencyjna hurtownia... 1 47 Green Mind - Zdrowa żywność- naturalne kosmetyki 1 48 Grupa MTS - Suplementy diety, zdrowa żywność i naturalne... 1 49 HARD CORE Krzysztof Raudo – Hurtownia Zdrowej Żywności 1 50 Hurtownia Fair Trade: produkty Fairtrade i żywność... 1 51 Hurtownia Sorel - Żywność naturalna - funkcjonalna - Home.pl 1 52 Hurtownia Suplementów Diety, Kosmetyków, Zdrowej... 1 53 Hurtownia zdrowej żywności - Najlepsze ceny w Polsce? 1 54 Hurtownia zdrowej żywności Sorel - produkty bezglutenowe, dla... 1 55 Hurtownia zdrowej żywności Warszawa - Mapa Polski... 1 56 Hurtownia zdrowej żywności, żywność ekologiczna hurt... 1 57 Hurtownie ekologiczne 1 58 Hurtownie zdrowej żywności i jedzenie ekologiczne 1 59 Natural - hurtownia zdrowej żywności. Natural – hurtownia... 1 60 Naturalna Spiżarnia: Wegański i wegetariański sklep ze... 1 61 Naturalna Zdrowa Żywność 1 62 Naturalna Zdrowa Żywność - drpelc.pl 1 63 OFERTA DLA SKLEPÓW, hurtownia zdrowej żywności... 1 64 Produkty ekologiczne, żywność ekologiczna - Sklep ze... 1 65 Radix-Bis Żywność naturalna: Strona główna 1 66 Rawfoods Polska: Zdrowa żywność ekologiczna, produkty... 1 67 Serwis Tesco Ezakupy 1 68 Serwis Tesco Ezakupy - Zdrowa żywność w Tesco Ezakupy 1 69 Sklep ze zdrową żywnością - Najtańsze eko produkty 1 70 Sklepvita.pl-zdrowa żywność EKOlogiczna.Dieta BIO dla... 1 71 Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów... - Warszawa 1 72 Sprzedaż hurtowa - Sklep ekologiczny internetowy ze zdrową... 1 73 Sprzedaż hurtowa ziół i produktów ekologicznych... 1 74 Super-Natura Hurtownia Ekologiczna Lublin - żywność... 1 75 SYMBIO: Rolnictwo ekologiczne, zdrowa, naturalna żywność, bio... 1 76 Tomaszów Mazowiecki: zdrowa żywność - NaszTomaszow.pl 1 77 W zgodzie z naturą - Eko-produkty - Nasze Inicjatywy... 1 78 Warzecha Bronisława Bios Firma Handlowa Hurtownia... 1 79 WĄSIK UBOJNIA I HURTOWNIA DROBIU, producent... 1 80 Zdrowa Żywność - naturarzeczy.com 1 81 Zdrowa żywność Pszczyna, śląskie. BJOS Hurtownia... 1 82 Zdrowa Żywność sklep Wrocław, hurtownia bezglutenowej Żywności... 1
 • 54. - 53 - l.p. Hurtownia ze zdrową żywnością Liczba wystąpień 83 Zdrowa żywność Wrocław Psie Pole. Hurtownia KAMILA... 1 84 Zobacz temat - Spis sklepów z zdrową żywnością w Polsce - Veg 1 85 Zostań Partnerem Bio Planet - Platforma SolexB2B 1 86 Żywność ekologiczna - DrPelc -najlepsze ceny w sieci 1 87 ŻYWNOŚĆ NATURALNA - BIO i EKO hurtownia 1 88 Żywność-naturalna.pl: MILENA Żywność naturalna, sklep... 1 Suma końcowa 171