Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kinderen (6-12)
gezond en
actief
opgroeien!
© InspanningLoont - info via 0644300803
Missie: Een leven lang gezond in beweging
Samenwerkingspartners:
Gevestigd op het
Utrecht Science
Park
© InspanningLoont -...
Gezondheid gerelateerde
trends
Slechts 25% haalt de
Nederlandse Norm gezond
bewegen terwijl meer dan 50%
van de kinderen m...
Effect van bewegen!
Beweegprogramma’s
verbeteren het
concentratieniveau van
leerlingen (Hartstichting, 2011)
en daarmee ee...
Vakleerkrachten en
verenigingen
Goed opgeleide leraren en
sport(bege)leiders en
geïnformeerde en
ondersteunende ouders zij...
SportKompas
16 verschillende tests voor
kinderen van 6-12 jaar. Om
zijn/haar sportprofiel
samen te stellen.
Coordinatie, l...
SportKompas
© InspanningLoont - info via 0644300803
Een gericht beweegbeleid door scholen samen met
beleidsmakers en relevante instanties kan goede
perspectieven bieden voor ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SportKompas - concept

Kinderen zijn minder fysiek actief waardoor motorische vaardigheden achter uit gaan. Steeds vaker komen kinderen door ongelukkige valpartijen in het ziekenhuis terecht. Mede door de matige fysieke belasting ontstaan welvaartsziekten als Obesitas en diabetes. Daar staat tegenover dat fysiek actieve kinderen vaker opgroeien als actieve volwassen en dat kinderen die lid zijn van een sportvereniging beter scoren op fit-tests dan kinderen die geen lid zijn. Het SportKompas biedt een oplossing!

  • Login to see the comments

SportKompas - concept

  1. 1. Kinderen (6-12) gezond en actief opgroeien! © InspanningLoont - info via 0644300803
  2. 2. Missie: Een leven lang gezond in beweging Samenwerkingspartners: Gevestigd op het Utrecht Science Park © InspanningLoont - info via 0644300803
  3. 3. Gezondheid gerelateerde trends Slechts 25% haalt de Nederlandse Norm gezond bewegen terwijl meer dan 50% van de kinderen meer dan 2u per dag naar een tv of computerscherm kijkt In de afgelopen 30 jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht toe. In 2012 had 15% van de kinderen overgewicht en was zelfs 3% obees 2007: 5,3 van 57 miljoen doden voorkomen kunnen worden als inactieven voldoende actief waren geweest. (Lee et al, 2012) kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar Klauw, van der M., Verheijden, M.W., Slinger, J.D. (2012) Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012. TNO-rapport | TNO/LS 2012 R11162
  4. 4. Effect van bewegen! Beweegprogramma’s verbeteren het concentratieniveau van leerlingen (Hartstichting, 2011) en daarmee een gunstig effect op de leerprestatie (Stegeman et al. 2007). Effect van lichamelijk inactiviteit aan totale ziektelast is gelijk aan die van slechte voeding (Stegeman et al. 2007) Deelname aan sport en bewegen kan onder voorwaarden ook bijdragen aan het bevorderen van pro-sociaal gedrag en het beperken van schooluitval en schoolverzuim (Hartstichting , 2011). © InspanningLoont - info via 0644300803
  5. 5. Vakleerkrachten en verenigingen Goed opgeleide leraren en sport(bege)leiders en geïnformeerde en ondersteunende ouders zijn belangrijke voorwaarden om de gewenste positieve effecten van sportbeoefening te kunnen Fysieke activiteit is vooral bevorderlijk voor zelfvertrouwen als succeservaringen, gevoelens van verhoogde fysieke competentie en doelbereiking benadrukt wordt. (Sonstroem in Berger, 1996) Kinderen die niet lid zijn van een sportvereniging scoren op alle onderdelen van de fitheidstest significant slechter dan kinderen die wel lid zijn van een sportvereniging, behalve op lenigheid (Collard et al, 2014) © InspanningLoont - info via 0644300803
  6. 6. SportKompas 16 verschillende tests voor kinderen van 6-12 jaar. Om zijn/haar sportprofiel samen te stellen. Coordinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en antopometrie zijn onderdelen vd test Na het invoeren van de data wordt het motorisch profiel van het kind vergeleken met duizenden sportprofielen. Het sportkompas geeft het kind 12 sporten die motorisch gezien het best bij het kind passen. Een directe koppeling met verenigingen uit de omgeving van het kind en het jeugd sportfonds verlagen de drempel om met een sport kennis te maken © InspanningLoont - info via 0644300803
  7. 7. SportKompas © InspanningLoont - info via 0644300803
  8. 8. Een gericht beweegbeleid door scholen samen met beleidsmakers en relevante instanties kan goede perspectieven bieden voor een actievere jeugd (Stuij et al., 2011). © InspanningLoont - info via 0644300803

×