SlideShare a Scribd company logo

Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování

I
InsightLab

Studie realizovaná v listopadu 2016. www.insightlab.cz

1 of 14
Download to read offline
InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8
www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641
Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva
1
Závěrečná zpráva
SVOBODA PROJEVU A JEJÍ OMEZOVÁNÍ
15. listopadu 2016
realizovala společnost
InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8
www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641
Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva
2
Obsah
Obsah....................................................................................................................................................... 2
Metodika.................................................................................................................................................. 3
Hlavní zjištění ........................................................................................................................................... 4
Detailní analýza ........................................................................................................................................ 5
1. Společenská nálada související s xenofobií a extremismem .....................................................................5
2. Vliv a důsledky veřejné prezentace problematických názorů...................................................................6
3. Účast interpreta s problematickou tvorbou ve veřejné soutěži................................................................8
4. Hranice cenzury.......................................................................................................................................10
5. Co dodat, citace, komentáře ...................................................................................................................11
Dotazník..................................................................................................................................................12
InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8
www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641
Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva
3
Metodika
Terénní sběr dat byl realizován pomocí metody online dotazníku (CAWI) v období od 3. do 11. listopadu 2016.
Oslovování vybraných respondentů bylo podpořeno telefonicky. Databáze emailových adres, na které byly
zasílány pozvánky, byla sestavena z veřejně dostupných zdrojů na internetu.
Cílová skupina byla definována takto:
 osoba, která má vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie, psychologie, psychiatrie, etiky nebo
filosofie, a profesně se tomuto oboru věnuje.
 společensky a mediálně významná autorita, která se profesně věnuje oboru sociologie, psychologie,
psychiatrie, etiky nebo filosofie.
Celkový počet respondentů, který byl kontaktován: 712.
Celkový počet respondentů, kteří se do ankety zapojili: 80.
Response rate: 11 %
InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8
www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641
Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva
4
Hlavní zjištění
 Anketa zabývající se otázkou omezování či neomezování svobody projevu jedinců či skupin přinesla důkaz
o tom, o jak křehké a diskutabilní téma se jedná. Oslovení odborníci se rozdělují do dvou podobně velkých
názorových táborů, které situaci i postup hodnotí zcela odlišně.
 Jedno z mála podtémat ankety, na kterém se respondenti většinově shodli, je pohled na napětí ve
společnosti. Podle výrazné většiny dotazovaných napětí v souvislosti s xenofobií a extremismem
v poslední době roste.
 Mezi další otázky, na které se odborníci shodnou, patří hodnocení míry tolerance v souvislosti s prezentací
krajních postojů. Drtivá většina odpovědí v anketě hodnotí českou společnost jako tolerantní prostředí.
 Mírná nadpoloviční většina se kloní k omezování veřejné prezentace problematických názorů. Podobně
velká skupina odborníků se domnívá, že veřejná prezentace extremistických názorů jejich hlas ve
společnosti zesiluje.
 V otázce konkrétního postupu vůči interpretovi s problematickou tvorbou, nepanuje jednoznačný názor.
Mírná většina by v případě účasti takového umělce ve veřejné soutěži založené na hlasech veřejnosti
takového interpreta ze soutěže nevylučovala.
 Samotné téma, jestli má takový interpret místo ve veřejné umělecké soutěži, rozhodně patří podle
odborníků do veřejné diskuze. Shodne se na tom 8 z 10 respondentů.
 A jaký vliv může účast problematického interpreta v soutěži mít? Podle odborníků na lidskou mysl a
společnost přinese takové angažmá větší napětí do veřejné diskuze. Je o tom přesvědčena výrazná
většina respondentů. Dvě třetiny oslovených potom předpovídají, že by účast interpreta v soutěži
pozitivně ovlivnila i jeho popularitu.
 49 respondentů projevilo zájem o zaslání závěrečné zprávy.
Poznámka realizátora: Dotazování probíhalo ve dnech, kdy ve Spojených státech amerických vrcholily
prezidentské volby, a zvítězil D. Trump. Při této příležitosti se téma názorů na hraně xenofobie a extremismu
dostalo do hledáčků médií i veřejné diskuze. Je možné, že tyto zahraničně politické události mohly mít vliv na
vnímání situace.
InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8
www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641
Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva
5
Detailní analýza
1. Společenská nálada související s xenofobií a extremismem
Nálada ve společnosti se v souvislosti s xenofobními a extremistickými názory podle odborníků během
poslední doby změnila. 8 z 10 oslovených vnímá náladu ve společnosti jako napjatější v porovnání se situací
před pěti lety.
Pouze menšina oslovených se domnívá, že se napětí ve společnosti nezvýšilo.
Názor, že by aktuální nálada byla méně napjatá než dříve, nezastává nikdo z respondentů.
 „Jaká podle Vás dnes panuje v české společnosti nálada v souvislosti s xenofobií a extremismem v
porovnání s dobou před pěti lety?“
Ačkoli krajní názorové proudy napětí ve společnosti v posledních letech zvyšují. Z odpovědí odborníků na
společnost a lidskou mysl vyplývá, že míra tolerance k projevům extremismu a xenofobie žádný zásadní posun
nezaznamenala.
V hodnocení tolerance společnosti k těmto projevům se respondenti rozdělili přibližně do tří podobně velkých
skupin. Nejsilnější z nich zastává názor, že míra tolerance je stále stejná.
 „Jak je na tom podle Vás česká společnost s tolerancí xenofobních projevů a extremismu v porovnání s
minulostí s dobou před pěti lety?“
InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8
www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641
Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva
6
2. Vliv a důsledky veřejné prezentace problematických názorů
Otázka na omezování prostoru určeného k veřejné prezentaci extremistických názorů dělí odborníky na dva
srovnatelné tábory. Mírná nadpoloviční většina se kloní k omezování veřejné prezentace. Necelá polovina
z oslovených by žádné hranice nestanovovala.
 „Jak by se podle Vás mělo postupovat vůči veřejné prezentaci extrémních názorů?
Veřejná prezentace extrémních názorů by se měla ...“
Podobně velké tábory oponentů zůstávají i v související otázce, která zkoumá možný vliv omezování prostoru
k prezentaci extremistických názorů.
Mírná nadpoloviční většina předpokládá, že omezení veřejné prezentace může pomoci ke zvýšení
extremistických hlasů ve společnosti. Necelá polovina odborníků se domnívá, že nastavení hranice pro
prezentaci problematických názorů by tyto hlasy spíše zeslabilo.
 „Jaký vliv na společnost má podle Vás omezování veřejné prezentace extremistických názorů?
Zakazování veřejné prezentace extremistických názorů tyto názory ve společnosti ...“
Oslovení odborníci zabývající se lidskou myslí a lidskou společností se snadno shodnou na hodnocení míry
tolerance české společnosti k veřejné prezentaci extremistických názorů.
Drtivá většina vnímá českou veřejnost jako tolerantní k prezentaci problematických názorů.

Recommended

Perfect crowd wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...jardac
 
Názoroví vůdci (Opinion Leaders)
Názoroví vůdci (Opinion Leaders)Názoroví vůdci (Opinion Leaders)
Názoroví vůdci (Opinion Leaders)Jakub Ruzicka
 
Tz odhady volebni ucasti
Tz odhady volebni ucastiTz odhady volebni ucasti
Tz odhady volebni ucastiHonza Beranek
 
Informatica juridica ayudas
Informatica juridica ayudasInformatica juridica ayudas
Informatica juridica ayudasJohan Navas
 
Nivel+de+participación
Nivel+de+participaciónNivel+de+participación
Nivel+de+participaciónSonia Ramirez
 

More Related Content

Viewers also liked

Viajes por el mundo
Viajes por el mundoViajes por el mundo
Viajes por el mundojpablovlz
 
Instrumentos de medicion
Instrumentos de medicionInstrumentos de medicion
Instrumentos de medicionJulian Gallo
 
Presentación accidentes11
Presentación accidentes11Presentación accidentes11
Presentación accidentes11Kraken Darknes
 
Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...
Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...
Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...Cesar Jimenez
 
Harold daniel hernandez muñoz
Harold daniel hernandez muñozHarold daniel hernandez muñoz
Harold daniel hernandez muñozharoldd2009231144
 
Tutorial como formatear una computadora
Tutorial como formatear una computadoraTutorial como formatear una computadora
Tutorial como formatear una computadoraleo2011messi
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyectotabiinc
 
Informe a 2
Informe a 2Informe a 2
Informe a 2sidokar
 
Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...
Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...
Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...Cesar Jimenez
 
Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892
Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892
Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892Cesar Jimenez
 

Viewers also liked (20)

Reynoso redes-sociales
Reynoso redes-socialesReynoso redes-sociales
Reynoso redes-sociales
 
Alexis
AlexisAlexis
Alexis
 
1er practica
1er practica1er practica
1er practica
 
Viajes por el mundo
Viajes por el mundoViajes por el mundo
Viajes por el mundo
 
Instrumentos de medicion
Instrumentos de medicionInstrumentos de medicion
Instrumentos de medicion
 
Presentación accidentes11
Presentación accidentes11Presentación accidentes11
Presentación accidentes11
 
Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...
Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...
Papersdiskeaplicacuonpdfingenieradidcticaeneducacinmatemtica 150704230806-lva...
 
Harold daniel hernandez muñoz
Harold daniel hernandez muñozHarold daniel hernandez muñoz
Harold daniel hernandez muñoz
 
Tutorial como formatear una computadora
Tutorial como formatear una computadoraTutorial como formatear una computadora
Tutorial como formatear una computadora
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyecto
 
Informe a 2
Informe a 2Informe a 2
Informe a 2
 
Torrent_Archivos
Torrent_ArchivosTorrent_Archivos
Torrent_Archivos
 
Boc a-2011-108-3000
Boc a-2011-108-3000Boc a-2011-108-3000
Boc a-2011-108-3000
 
Presenta23
Presenta23Presenta23
Presenta23
 
Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...
Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...
Aplicacion3enseanzadelascienciasylamatematicalocalizacionrevistaiberoamerican...
 
La basura
La basuraLa basura
La basura
 
044777
044777044777
044777
 
Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892
Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892
Silabusdeintroduccionalamatematicassuperiores 150713024107-lva1-app6892
 
Google maps
Google mapsGoogle maps
Google maps
 
Meses del año para cumples
Meses del año para cumplesMeses del año para cumples
Meses del año para cumples
 

Similar to Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování

Boj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
Boj ČT proti novým médiím - Petr ŽantovskýBoj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
Boj ČT proti novým médiím - Petr ŽantovskýJan Brychta
 
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...New Media Inspiration
 
Fake news na Fóru dárců
Fake news na Fóru dárcůFake news na Fóru dárců
Fake news na Fóru dárcůInsightLab
 
Kvalitativní konference 2010
Kvalitativní konference 2010Kvalitativní konference 2010
Kvalitativní konference 2010vojtech bednar
 
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěČeská média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěJosef Šlerka
 
Perfect crowd wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect Crowd
 
Co vše "umí" otázka
Co vše "umí" otázkaCo vše "umí" otázka
Co vše "umí" otázkaSIMAR
 
Cisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí
Cisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutíCisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí
Cisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutíDaniel Szabó
 
Otevřený dopis
Otevřený dopisOtevřený dopis
Otevřený dopisPeter Malec
 
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...jardac
 
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect Crowd
 
Boj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracie
Boj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracieBoj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracie
Boj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracieKlárka Bažantová
 
All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!Josef Šlerka
 
Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017
Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017
Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017ÚISK FF UK
 
Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...
Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...
Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...Jan Brejcha
 
8 prezentace brunch mashup - v. buchert
8 prezentace  brunch mashup - v. buchert8 prezentace  brunch mashup - v. buchert
8 prezentace brunch mashup - v. buchertsabreweb
 

Similar to Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování (20)

Boj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
Boj ČT proti novým médiím - Petr ŽantovskýBoj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
Boj ČT proti novým médiím - Petr Žantovský
 
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
NMI17 Alena Macková – Facebook, politici, občané: Politika v nepolitickém kom...
 
Fake news na Fóru dárců
Fake news na Fóru dárcůFake news na Fóru dárců
Fake news na Fóru dárců
 
Kvalitativní konference 2010
Kvalitativní konference 2010Kvalitativní konference 2010
Kvalitativní konference 2010
 
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěČeská média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
 
Perfect crowd wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds - volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
 
Co vše "umí" otázka
Co vše "umí" otázkaCo vše "umí" otázka
Co vše "umí" otázka
 
Kdo co od koho
Kdo co od kohoKdo co od koho
Kdo co od koho
 
Centrum ProEquality
Centrum ProEqualityCentrum ProEquality
Centrum ProEquality
 
Cisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí
Cisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutíCisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí
Cisar občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí
 
Otevřený dopis
Otevřený dopisOtevřený dopis
Otevřený dopis
 
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
 
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...Perfect crowd  wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
Perfect crowd wisdom of crowds – volby do poslanecké sněmovny 2013 - report...
 
Boj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracie
Boj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracieBoj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracie
Boj s korupci_v_pojeti_militantni_demokracie
 
Rebélie 2.0
Rebélie 2.0Rebélie 2.0
Rebélie 2.0
 
Závěrečný úkol
Závěrečný úkolZávěrečný úkol
Závěrečný úkol
 
All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!
 
Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017
Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017
Jan Brejcha: Zpráva z Hacker’s Congressu 2017
 
Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...
Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...
Hackers Congress v Paralelní Polis 17: „Liberate“, aneb za finanční svobodou ...
 
8 prezentace brunch mashup - v. buchert
8 prezentace  brunch mashup - v. buchert8 prezentace  brunch mashup - v. buchert
8 prezentace brunch mashup - v. buchert
 

More from InsightLab

Výsledky průzkumu
Výsledky průzkumuVýsledky průzkumu
Výsledky průzkumuInsightLab
 
Fd listopad 2019 - prezentace - final
Fd  listopad 2019 - prezentace - finalFd  listopad 2019 - prezentace - final
Fd listopad 2019 - prezentace - finalInsightLab
 
Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018
Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018
Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018InsightLab
 
Tisková zpráva - Fórum dárců
Tisková zpráva - Fórum dárcůTisková zpráva - Fórum dárců
Tisková zpráva - Fórum dárcůInsightLab
 
Fórum dárců - listopad 2017
Fórum dárců - listopad 2017Fórum dárců - listopad 2017
Fórum dárců - listopad 2017InsightLab
 
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.InsightLab
 
Firemní dárcovství 2015 - Insightlab
Firemní dárcovství 2015 - InsightlabFiremní dárcovství 2015 - Insightlab
Firemní dárcovství 2015 - InsightlabInsightLab
 
Dárcovství v ČR a SR
Dárcovství v ČR a SRDárcovství v ČR a SR
Dárcovství v ČR a SRInsightLab
 

More from InsightLab (8)

Výsledky průzkumu
Výsledky průzkumuVýsledky průzkumu
Výsledky průzkumu
 
Fd listopad 2019 - prezentace - final
Fd  listopad 2019 - prezentace - finalFd  listopad 2019 - prezentace - final
Fd listopad 2019 - prezentace - final
 
Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018
Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018
Závěrečná zpráva z výzkumu na téma "Dárcovství" 2018
 
Tisková zpráva - Fórum dárců
Tisková zpráva - Fórum dárcůTisková zpráva - Fórum dárců
Tisková zpráva - Fórum dárců
 
Fórum dárců - listopad 2017
Fórum dárců - listopad 2017Fórum dárců - listopad 2017
Fórum dárců - listopad 2017
 
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
Crowdfunding, výzkum na téma dárcovství v ČR.
 
Firemní dárcovství 2015 - Insightlab
Firemní dárcovství 2015 - InsightlabFiremní dárcovství 2015 - Insightlab
Firemní dárcovství 2015 - Insightlab
 
Dárcovství v ČR a SR
Dárcovství v ČR a SRDárcovství v ČR a SR
Dárcovství v ČR a SR
 

Závěrečná zpráva studie - Svoboda projevu a její omezování

 • 1. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 1 Závěrečná zpráva SVOBODA PROJEVU A JEJÍ OMEZOVÁNÍ 15. listopadu 2016 realizovala společnost
 • 2. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 2 Obsah Obsah....................................................................................................................................................... 2 Metodika.................................................................................................................................................. 3 Hlavní zjištění ........................................................................................................................................... 4 Detailní analýza ........................................................................................................................................ 5 1. Společenská nálada související s xenofobií a extremismem .....................................................................5 2. Vliv a důsledky veřejné prezentace problematických názorů...................................................................6 3. Účast interpreta s problematickou tvorbou ve veřejné soutěži................................................................8 4. Hranice cenzury.......................................................................................................................................10 5. Co dodat, citace, komentáře ...................................................................................................................11 Dotazník..................................................................................................................................................12
 • 3. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 3 Metodika Terénní sběr dat byl realizován pomocí metody online dotazníku (CAWI) v období od 3. do 11. listopadu 2016. Oslovování vybraných respondentů bylo podpořeno telefonicky. Databáze emailových adres, na které byly zasílány pozvánky, byla sestavena z veřejně dostupných zdrojů na internetu. Cílová skupina byla definována takto:  osoba, která má vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie, psychologie, psychiatrie, etiky nebo filosofie, a profesně se tomuto oboru věnuje.  společensky a mediálně významná autorita, která se profesně věnuje oboru sociologie, psychologie, psychiatrie, etiky nebo filosofie. Celkový počet respondentů, který byl kontaktován: 712. Celkový počet respondentů, kteří se do ankety zapojili: 80. Response rate: 11 %
 • 4. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 4 Hlavní zjištění  Anketa zabývající se otázkou omezování či neomezování svobody projevu jedinců či skupin přinesla důkaz o tom, o jak křehké a diskutabilní téma se jedná. Oslovení odborníci se rozdělují do dvou podobně velkých názorových táborů, které situaci i postup hodnotí zcela odlišně.  Jedno z mála podtémat ankety, na kterém se respondenti většinově shodli, je pohled na napětí ve společnosti. Podle výrazné většiny dotazovaných napětí v souvislosti s xenofobií a extremismem v poslední době roste.  Mezi další otázky, na které se odborníci shodnou, patří hodnocení míry tolerance v souvislosti s prezentací krajních postojů. Drtivá většina odpovědí v anketě hodnotí českou společnost jako tolerantní prostředí.  Mírná nadpoloviční většina se kloní k omezování veřejné prezentace problematických názorů. Podobně velká skupina odborníků se domnívá, že veřejná prezentace extremistických názorů jejich hlas ve společnosti zesiluje.  V otázce konkrétního postupu vůči interpretovi s problematickou tvorbou, nepanuje jednoznačný názor. Mírná většina by v případě účasti takového umělce ve veřejné soutěži založené na hlasech veřejnosti takového interpreta ze soutěže nevylučovala.  Samotné téma, jestli má takový interpret místo ve veřejné umělecké soutěži, rozhodně patří podle odborníků do veřejné diskuze. Shodne se na tom 8 z 10 respondentů.  A jaký vliv může účast problematického interpreta v soutěži mít? Podle odborníků na lidskou mysl a společnost přinese takové angažmá větší napětí do veřejné diskuze. Je o tom přesvědčena výrazná většina respondentů. Dvě třetiny oslovených potom předpovídají, že by účast interpreta v soutěži pozitivně ovlivnila i jeho popularitu.  49 respondentů projevilo zájem o zaslání závěrečné zprávy. Poznámka realizátora: Dotazování probíhalo ve dnech, kdy ve Spojených státech amerických vrcholily prezidentské volby, a zvítězil D. Trump. Při této příležitosti se téma názorů na hraně xenofobie a extremismu dostalo do hledáčků médií i veřejné diskuze. Je možné, že tyto zahraničně politické události mohly mít vliv na vnímání situace.
 • 5. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 5 Detailní analýza 1. Společenská nálada související s xenofobií a extremismem Nálada ve společnosti se v souvislosti s xenofobními a extremistickými názory podle odborníků během poslední doby změnila. 8 z 10 oslovených vnímá náladu ve společnosti jako napjatější v porovnání se situací před pěti lety. Pouze menšina oslovených se domnívá, že se napětí ve společnosti nezvýšilo. Názor, že by aktuální nálada byla méně napjatá než dříve, nezastává nikdo z respondentů.  „Jaká podle Vás dnes panuje v české společnosti nálada v souvislosti s xenofobií a extremismem v porovnání s dobou před pěti lety?“ Ačkoli krajní názorové proudy napětí ve společnosti v posledních letech zvyšují. Z odpovědí odborníků na společnost a lidskou mysl vyplývá, že míra tolerance k projevům extremismu a xenofobie žádný zásadní posun nezaznamenala. V hodnocení tolerance společnosti k těmto projevům se respondenti rozdělili přibližně do tří podobně velkých skupin. Nejsilnější z nich zastává názor, že míra tolerance je stále stejná.  „Jak je na tom podle Vás česká společnost s tolerancí xenofobních projevů a extremismu v porovnání s minulostí s dobou před pěti lety?“
 • 6. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 6 2. Vliv a důsledky veřejné prezentace problematických názorů Otázka na omezování prostoru určeného k veřejné prezentaci extremistických názorů dělí odborníky na dva srovnatelné tábory. Mírná nadpoloviční většina se kloní k omezování veřejné prezentace. Necelá polovina z oslovených by žádné hranice nestanovovala.  „Jak by se podle Vás mělo postupovat vůči veřejné prezentaci extrémních názorů? Veřejná prezentace extrémních názorů by se měla ...“ Podobně velké tábory oponentů zůstávají i v související otázce, která zkoumá možný vliv omezování prostoru k prezentaci extremistických názorů. Mírná nadpoloviční většina předpokládá, že omezení veřejné prezentace může pomoci ke zvýšení extremistických hlasů ve společnosti. Necelá polovina odborníků se domnívá, že nastavení hranice pro prezentaci problematických názorů by tyto hlasy spíše zeslabilo.  „Jaký vliv na společnost má podle Vás omezování veřejné prezentace extremistických názorů? Zakazování veřejné prezentace extremistických názorů tyto názory ve společnosti ...“ Oslovení odborníci zabývající se lidskou myslí a lidskou společností se snadno shodnou na hodnocení míry tolerance české společnosti k veřejné prezentaci extremistických názorů. Drtivá většina vnímá českou veřejnost jako tolerantní k prezentaci problematických názorů.
 • 7. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 7  „Aktuální postoj společnosti k veřejné prezentaci xenofobních a extremistických názorů vnímáte jako ...“ Méně jednoznačný je pohled odborníků na srovnání postojů české a slovenské společnosti. Značná část respondentů rozdílné míry tolerance v obou zemích neumí posoudit.  „V porovnání se Slovenskem je v Česku tolerance k veřejné prezentaci xenofobních a extremistických názorů podle Vás ...“
 • 8. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 8 „Vyloučení přímo vede k vytvoření dojmu mučedníka - vliv negativní, přitáhne lidi, kteří se z různých jiných důvodů cítí perzekuováni společností a to nemusí být vůbec ve vztahu k dílu. Jedinec v exekuci pro dluhy na FÚ se cítí na stejné vlně jako jedinec odmítnutý pro fašistické dílo - odmítá stát a omezení jako celek. Dílo je třeba prezentovat, ale s nutným komentářem, že výběrová komise nesouhlasí s jeho názory, a proč s nimi nesouhlasí.” „Pozitivní efekt nevyloučení - vzhledem k hlasování veřejnosti - informovanost o postojích veřejnosti k interpretovi (extremismu, xenofobním náladám), možnost reagovat na tyto postoje na jiné úrovni - prevence.“ „Negativní efekt nevyloučení - riziko napodobování u sociální skupiny, která je snadno ovlivnitelná, frustrovaná, nemá vyjasněné postoje vůči této problematice.” 3. Účast interpreta s problematickou tvorbou ve veřejné soutěži Ani otázka na případné vyloučení problematického interpreta z veřejné soutěže nepřináší jednoznačné odpovědi. Mírná většina respondentů se kloní k nevylučování umělců či interpretů bez ohledu na tvorbu pohybující se na hraně společensky přijatelných názorů. O něco menší skupina respondentů by podobným interpretům zamezila v účasti v soutěži.  „Měl by být umělec / interpret, jehož tvorba je částí veřejnosti označována za extremistickou či xenofobní, vyloučen z veřejné umělecké soutěže, která je postavená na hlasech veřejnosti?“ Citace na podporu ponechání interpreta
 • 9. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 9 „Umělci v naší společnosti mají vysoký kredit a snadno se stávají idolem a vzorem zvláště pro nevyhraněné. Aktuálně žijeme v hodnotovém vakuu pro neexistenci nosné ideologie a tak je vyšší riziko nepřiměřeného zájmu i o ideologie znevažující důstojnost člověka jako takového. Je to ale všechno trošku sporné: kdo má rozhodovat o kritériích vyloučení? Máme zákony, které ošetřují tato kritéria a pokud je máme, jsou to dobré zákony a jsou vůbec dodržovány?“ Citace na podporu vyloučení interpreta Pokud angažmá problematického umělce vyvolá ve společnosti diskuzi, považuje to většina odborníků, kteří se ankety zapojila, za adekvátní. Téma vyloučení či ponechání interpreta prezentující extremistické postoje podle respondentů patří do společenského diskurzu.  „Je podle Vás otázka účasti / neúčasti problematického interpreta téma pro společenskou diskuzi?“ „Dát jasnou zprávu společnosti, že xenofobie a extremismus není v pořádku.”
 • 10. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 10 Ponechání problematického interpreta nezůstane bez důsledků. Podle většiny oslovených odborníků přispěje k dalšímu zvýšení napětí ve společenské diskuzi. Tento pohled zastává drtivá většina respondentů.  „Jaký vliv bude podle Vás mít účast problematického interpreta ve veřejné umělecké soutěži? Účast problematického interpreta ve veřejné umělecké soutěži ...?“ 4. Hranice cenzury Samotné rozhodnutí o vyloučení problematického interpreta z veřejné soutěže kvůli jeho extremistickým názorům považuje mírná většina oslovených odborníků za cenzuru. Necelá polovina oslovených takové rozhodnutí jako cenzuru nevnímá.  „Považujete případné vyloučení problematického interpreta ze soutěže za cenzuru?“
 • 11. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 11 „Musíme vždy mít na paměti, že demokracie stojí a padá s určitými hodnotami. Svoboda vyjádření je jistě jednou z nich. Je to ale hodnota služebná, slouží určitému účelu, slouží hodnotám, které stojí na žebříčku hodnot výše (lidskost, spravedlnost, rovná práva...). Proto v okamžiku, kdy je zneužita jako zbraň proti nim, když slouží šíření nenávisti a netolerance třeba, přestává plnit svou roli a stává se zbraní proti demokracii. To demokracie nemůže připustit, chce-li zůstat demokracií. Demokracie se musí umět bránit.“ „Názory společnosti se vyvíjejí, v zásadě však je společnost méně kultivovaná a méně kulturní, než se prezentuje. To jest, jestliže vulgarismy nebo nespisovné tvary češtiny byly dříve zakázány, dnes nikoho u moderátorů nepřekvapují. Skrývání homo-animal zvířete v sobě nevede k zabití zvířete, vede k jeho nebezpečnému skrytí v úkrytu. Jen odkrytím zla pod kontrolou a nabídku k jeho zvládnutí vede k jeho ovládnutí. Jinak nám v budoucnu budou vládnout vulgární Trumpové, Zemanové, Sládkové a my si stále budeme myslet, že je vše vlastně v pohodě a filosoficky žvatlat o tom, že pornografie, prostituce, násilí vlastně neděláme my, ale Ti druzí, Ti jiní. Ne, je to jen zvíře v nás. Pusťme ho ven ale na obojku.“ „Nejproblematičtější na jakémkoli zákazu je právě to, KDO rozhoduje o vhodnosti či nevhodnosti jakéhokoli projevu (nebo interpreta). Ve druhé řadě pak efekt 'zakázaného ovoce'.“ „Stejně nebezpečné jako tolerované vystupování extremisty ne veřejnosti může být subjektivní posuzování jeho nebezpečnosti mimo veřejný diskurz a zákon. Cenzura takového interpreta musí proto vždy probíhat pouze podle platných zákonů, jinak se může jednat o cestu k totalitě.“ 5. Co dodat, citace, komentáře
 • 12. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 12 Dotazník uvod. Dobrý den, děkujeme za Váš zájem. Tato anketa chce zjistit, jaký je názor odborníků věnujících se lidské mysli a aktuálnímu stavu společnosti na to, jaký prostor k prezentaci svých názorů by měli dostávat jedinci či skupiny, jejichž veřejné názory např. na náboženství nebo lidské rasy se pohybují na okraji nebo přímo za hranou obecně platných norem. Rádi bychom zmapovali, jaké dopady na chování společnosti v ČR mohou mít různé varianty přístupu k takovým případům. Jaké důsledky na uvažování lidí by mohlo mít jejich ostrakizování / vylučování a co by naopak přineslo, nebude-li jim v jejich působení bráněno, s odvoláním na svobodu projevu. Jedná se nám ale pouze o takové situace, kdy se dotyčný jedinec nebo skupina reálně NEDOPUSTILI porušení některého z platných zákonů. Realizátorem ankety je společnost InsightLab, s.r.o., vedoucí projektu je Barbora Hronová. Účastníky ankety jsou profesionálové v oboru psychologie, sociologie, psychiatrie a filosofie v ČR. q1. Jaká podle Vás dnes panuje v české společnosti nálada v souvislosti s xenofobií a extremismem v porovnání s minulostí?  Nálada je napjatější než dříve  Nálada je podobná jako dříve  Nálada je méně napjatá než dříve q2. A jak je na tom podle Vás česká společnost s tolerancí xenofobních projevů a extremismu v porovnání s minulostí?  Společnost je tolerantnější než dříve  Společnost je tolerantní stále stejně  Společnost je méně tolerantní než dříve q3. Jak by se podle Vás mělo postupovat vůči veřejné prezentaci extrémních názorů? Veřejná prezentace extrémních názorů by se měla ...  rozhodně omezovat  spíše omezovat  spíše neomezovat  rozhodně neomezovat q4. Jaký vliv na společnost má podle Vás omezování veřejné prezentace extremistických názorů? Zakazování veřejné prezentace extremistických názorů tyto názory ve společnosti ... rozhodně zesiluje  spíše zesiluje  spíše zeslabuje  rozhodně zeslabuje
 • 13. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 13 q5. Aktuální postoj společnosti k veřejné prezentaci xenofobních a extremistických názorů vnímáte jako ...  velmi tolerantní  spíše tolerantní  spíše netolerantní  velmi netolerantní q6. V porovnání se Slovenskem je v Česku tolerance k veřejné prezentaci xenofobních a extremistických názorů podle Vás …  rozhodně vyšší  spíše vyšší  stejná  spíše nižší  rozhodně nižší  neumím posoudit q7. Měl by být umělec / interpret, jehož tvorba je částí veřejnosti označována za extremistickou či xenofobní, vyloučen z veřejné umělecké soutěže, která je postavená na hlasech veřejnosti?  určitě ano  spíše ano  spíše ne  určitě ne q8. Proč by podle Vás měl být takový interpret ze soutěže vyloučen? Jaké by to mohlo mít důsledky (pozitivní i negativní)? (open) q9. Proč by podle Vás neměl být takový interpret ze soutěže vyloučen? Jaké by to mohlo mít důsledky (pozitivní i negativní)? (open) q10. Je podle Vás otázka účasti / neúčasti problematického interpreta téma pro společenskou diskuzi?  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne q12. Účast problematického interpreta ve veřejné umělecké soutěži …  rozhodně zvýší napětí ve veřejné diskuzi  spíše zvýší napětí ve veřejné diskuzi  spíše sníží napětí ve veřejné diskuzi  rozhodně sníží napětí ve veřejné diskuzi
 • 14. InsightLab, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 – Praha 8 www.insightlab.cz, info@insightlab.cz, IČO: 01477641 Svoboda projevu a její omezování – Závěrečná zpráva 14 q14. Považujete případné vyloučení problematického interpreta ze soutěže za cenzuru?  rozhodně ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne q15. Toto byla poslední otázka naší ankety. Děkujeme Vám za čas, který jste nám věnoval/a. Pokud máte zájem o zaslání výstupů z této ankety a informací o poskytnutí daru Nadaci Naše dítě, prosíme o Váš e-mailový kontakt. Máte zájem o zaslání výsledků ankety?  ano, na jakou e-mailovou adresu?  ne q16. Všechny Vaše odpovědi jsou uloženy. Pokud byste měli zájem sdělit něco dalšího k tématu, nebo například odkázat na některý zajímavý text k tématu, budeme velice rádi. Přejeme Vám hezký den.