Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ReportZemě internetováJak internet mění českou ekonomiku
The Boston Consulting Group (BCG) je vedoucí mezinárod-ní poradenská firma. Spolupracujeme s vrcholovým ma-nagementem fire...
Země internetováJak internet mění českou ekonomiku     Ladislav Červenka      Martin Kálovec      Ondřej Ša...
© The Boston Consulting Group, Inc. 2011. Všechna práva vyhrazena.Pro všeobecné informace prosím kontaktujte BCG na:E-mail...
ObsahÚvod                                 5Shrnutí                    ...
4  The Boston Consulting Group
ÚvodS     polečnost Google pověřila firmu The Boston   Informace o autorech     Consulting Group (BCG) vypracová...
ShrnutíF      irmy v České republice ve velké míře již internet  Internet je pro českou ekonomiku významnější, než ...
Mnoho malých a středních podniků v České republice     Očekáváme, že česká internetová ekonomika porosteve velké míře...
Česká internetová ekonomika     ve zkratceI    nternet se v České republice stává široce dostup-   netu zprávy ...
internetu pomocí mobilního telefonu.3 To je pod evrop-    Jednou ze zvláštností nakupování přes internet v Českéským p...
Vliv internetu              Podíl na HDP a širší dopady na ekonomiku J     e obtížné hodnotit, co znamen...
Příloha 2. Spotřeba tvoří přes 40% české internetové ekonomiky        CZK miliard        Spotřeba     ...
které společně tvoří přibližně 18 miliard Kč. Jinými slovy,               internetu. České soukromé společn...
Tři metody výpočtu HDP Existují tři metody výpočtu HDP, a v žádné z nich se     všech ostatních odvětví. Výdajová me...
efektivnější. Další formou B2B e-commerce je, když pod-    ◊ Úspory nákladů z nakupování online. Hledáníniky nakupují s...
růstem ve 120 zemích. Zaměřila se na dopad penetrace     návrhářům a řemeslníkům sdílet odborné znalosti arůzných tele...
Transformovaná odvětvíS     to třicet miliard Kč české internetové ekono-   Sdělovací prostředky. Vydavatelé tiště...
Poštovní služby. Česká pošta oznámila 15 procentní        cen pomáhají spotřebitelům najít obchod s nejlepšíminárůs...
Hnací stroj internetu   Jádrem české internetové ekonomiky je skupina společností         ◊ Připojení: společno...
stavěli na tvůrčím úsilí ostatních. Modularita podporuje   je významným ´montérem´ a vývozcem počítačů a konkurenci mez...
cítí větší tlak na zlepšování kvality. Například portály  Předními agenturami pro rezervaci českých hotelů   jako Exped...
Velké nadšení malých            podnikůV        zestup internetu poskytuje výhodu malým      Jak b...
Uživatelsky jednoduché hypotéky   P  rojekt Honzova Hypotéka portá-     lu Chytrý Honza je výhradně on-   line tr...
pro nákup a efektivitu: podniky, kde e-procurement            otevřela v roce 2008 e-shop zaměřující se na ener...
Kování digitální cesty M   ajitel firmy Kovářství David Hájek    se zdráhal vstoupit se svým tradičním řemeslem do...
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku

3,763 views

Published on

 • Be the first to comment

Zeme internetova – Jak internet meni ceskou ekonomiku

 1. 1. ReportZemě internetováJak internet mění českou ekonomiku
 2. 2. The Boston Consulting Group (BCG) je vedoucí mezinárod-ní poradenská firma. Spolupracujeme s vrcholovým ma-nagementem firem ve všech odvětvích a regionech naidentifikaci příležitostí, jak zvýšit jejich hodnotu, jak řešitjejich nejdůležitější problémy, a na transformaci podniků.Náš individuální přístup je založen na znalosti dynamikyspolečností a trhů a spoluprací na všech úrovních organi-zace klienta. Díky tomu získávají naši klienti trvaleudržitelnou konkurenční výhodu, budují efektivnější orga-nizace, a dosahují trvalé výsledky. Společnost BCG, kterábyla založena v roce 1963, je soukromou společností se 71kancelářemi ve 41 zemích. Pro více informací navštivtewww.bcg.com.
 3. 3. Země internetováJak internet mění českou ekonomiku Ladislav Červenka Martin Kálovec Ondřej Šabata Březen 2011 zadáno společností bcg.com
 4. 4. © The Boston Consulting Group, Inc. 2011. Všechna práva vyhrazena.Pro všeobecné informace prosím kontaktujte BCG na:E-mail: zeme.internetova@bcg.comFax: +420 227 060 222Poštovní adresa: The Boston Consulting Group, s.r.o. Budova Forum, Václavské náměstí 19 110 00 Praha 1 Česká republikaPro povolení k opětovnému vytištění prosím kontaktujte BCG na:E-mail: bcg-info@bcg.comFax: +1 617 850 3901, k rukám BCG/PermissionsPoštovní adresa: BCG/Permissions The Boston Consulting Group, Inc. One Beacon Street Boston, MA 02108 USA
 5. 5. ObsahÚvod 5Shrnutí 6Česká internetová ekonomika ve zkratce 8Aktivní lokální uživatelé internetu 8Připojení k internetu 8Nakupování na internetu 9Zvyšování produktivity 9Vliv internetu: Podíl na HDP a širší dopady na ekonomiku 10Podíl internetu na HDP 11Více než podíl na HDP: Ekonomický dopad na spotřebitele a podniky 13Více než podíl na HDP: Vyšší produktivita 14Více než podíl na HDP: Širší společenský přínos... a také pár obav 15Transformovaná odvětví 16Jak se zavedené společnosti přizpůsobují 16Reorganizace odvětví 17Velké nadšení malých podniků 21Index e-intenzity 26V zemích OECD 26Jinde ve světě 28Český internet: Vysoký potenciál pro růst 29Dodatek: Metodika 32Poznámka pro čtenáře 35Země internetová 3
 6. 6. 4 The Boston Consulting Group
 7. 7. ÚvodS polečnost Google pověřila firmu The Boston Informace o autorech Consulting Group (BCG) vypracováním této Martin Kálovec pracuje na pozici Partner & Managing nezávislé studie s cílem porozumět povaze a Director v pražské kanceláři BCG. Můžete jej kontaktovat velikosti ekonomické aktivity na internetu v na e-mailové adrese kalovec.martin@bcg.com. Ladislav České republice. Výsledky byly projednány s Červenka a Ondřej Šabata pracují na pozici Associate avýkonnými pracovníky společnosti Google, ovšem za můžete je kontaktovat na e-mailových adresách: cerven-analýzu a závěry je zodpovědná společnost BCG. ka.ladislav@bcg.com a sabata.ondrej@bcg.com.Firmy Google a BCG společně předkládají tyto poznatkys cílem podpořit lepší porozumění tomu, jak internetpomáhá české ekonomice.Země internetová 5
 8. 8. ShrnutíF irmy v České republice ve velké míře již internet Internet je pro českou ekonomiku významnější, než přijaly a čeští spotřebitelé patří na internetu naznačuje jeho podíl na HDP, neboť některé důležité k těm aktivnějším v Evropě. Nicméně, dopad in- ekonomické aktivity spotřebitelů a firem nejsou v ternetu na českou ekonomiku nebyl doposud odhadu HDP přímo zohledněny. dobře vyčíslen. Cílem této studie je tento dopadpopsat a kvantifikovat. ◊ Spotřebitelé mají prospěch z internetu tím, že si v ka- menných obchodech zakoupí produkty, které si vy-V roce 2009 internet přispěl českému hospodářství hledali online (činnost, která představuje zhruba 69odhadem 130 miliardami Kč, což představuje 3,6 pro- miliard Kč ročně), a tím, že online nákupem ušetří (asicent HDP. 6 miliard Kč ročně).◊ Toto procento HDP je podstatně vyšší, než je tomu ◊ K ekonomickým činnostem, které nejsou přímo zahr- v případě některých jiných zemí střední a východní Ev- nuty do výpočtů HDP, patří online nákupy mezi firma- ropy, jako jsou Polsko a Rusko a také vyšší než u mi (business-to-business, asi 640 miliard Kč ročně),1 on- některých jihoevropských zemí, jako jsou Itálie a line reklama (asi 3 až 5 miliard Kč ročně), a zvýšení Španělsko. Nicméně stále je tento podíl nižší než u ve- produktivity firem. doucích evropských internetových ekonomik jako je Velké Británie nebo severské země. Internet mění mnohá významná odvětví v České re- publice a vytváří atraktivní alternativu k drahým◊ Soukromá spotřeba odpovídá za více než 40 procent nákupům a malému výběru, který je k dispozici v ka- internetové ekonomiky a je „poháněna“ především menných obchodech. online prodeji konečným spotřebitelům (business-to- consumer). Čeští uživatelé internetu utrácejí dvakrát ◊ Obchody, které působí pouze na internetu, úspěšně tolik za online nákupy, než za přístup k internetu a konkurují světu kamenných obchodů tím, že jsou scho- nákup zařízení, která jim umožňují být online. pny nabídnout nižší ceny cenově citlivým českým spotřebitelům.◊ Česká republika je sídlem významných firem, které montují a vyvážejí informační a komunikační technol- ◊ Internet rovněž změnil odvětví cestovního ruchu ogie (ICT). Čistý export počítačů a ostatního hardware díky zpřístupnění a rychlejší výměně informací. Infor- přispěl české internetové ekonomice odhadovanou mace z internetu pomohly přilákat do České republiky částkou ve výši 28 miliard Kč (22 procent internetové další návštěvníky a jsou velkým přínosem i pro české ekonomiky) cestovatele. 1. Toto číslo se do výpočtu HDP nezahrnuje, neboť konečná cena výrobku již zahrnuje transakce B2B a došlo by tak k dvojímu započtení.6 The Boston Consulting Group
 9. 9. Mnoho malých a středních podniků v České republice Očekáváme, že česká internetová ekonomika porosteve velké míře využívá internet s pozitivním dopadem o 12 procent ročně a do roku 2015 dosáhne přibližněna jejich výsledky a produktivitu. 5,7 procent podílu na českém HDP.◊ Většina českých malých a středních podniků (MSP), od ◊ Soukromá internetová spotřeba, která poroste tempem květinářství a řemeslníků až po vývojáře software, je 19 procent ročně, bude nejrychleji rostoucí částí inter- přítomna na internetu a prodává online. netové ekonomiky - především díky nárůstu e-com- merce. Veřejný sektor a soukromé firmy budou také◊ Náš vlastní průzkum ukazuje, že malé a střední pod- hrát svou roli v investicích do infrastruktury – ty ros- niky, které jsou na internetu vysoce aktivní, pokud jde tou tempem 7 procent ročně v případě veřejného sek- o reklamu, e-commerce a e-procurement, mají tenden- toru a 4 procent ročně v případě soukromých firem. ci růst rychleji než jejich méně aktivní konkurenti. ◊ Skutečný růst bude záviset na cílené snaze veřejnéhoInternetová aktivita v České republice je v porovnání sektoru a telekomunikačních společností zvýšit pene-s mnoha středoevropskými a východoevropskými traci českého internetu, přiblížit se úrovním zemí zá-zeměmi silná, ovšem stále zaostává za některými, ze- padní Evropy a podnítit u spotřebitelů a podniků dalšíjména severskými vyspělými zeměmi. internetové aktivity.◊ Na BCG e-Intensity Index, který měří hloubku a dosah ◊ Společně se zvýšenou bezpečností online plateb a internetu v ekonomice a společnosti, zaujímá Česká další dostupností zboží a služeb na internetu, tento republika v online prodeji a angažovanosti firem do- vývoj pravděpodobně posune Českou republiku, v brou pozici, ale pokud jde o účast veřejného sektoru a rámci evropských internetových ekonomik, blíže ke rozšíření širokopásmového připojení k internetu, zaos- špičce. tává.◊ Relativně nízká penetrace širokopásmového připojení u firem a domácností a nízká penetrace mobilního širokopásmového připojení - v důsledku opožděného zavádění mobilní infrastruktury - je omezujícím faktorem dalšího růstu významu internetu v české ekonomiceZemě internetová 7
 10. 10. Česká internetová ekonomika ve zkratceI nternet se v České republice stává široce dostup- netu zprávy a téměř jedna třetina využívá internet ným, ale podíl uživatelů internetu na celkovém k levným online telefonním hovorům. počtu obyvatel stále zaostává za evropským průměrem. Nicméně internet již vytvořil silnou Čeští uživatelé internetu jsou zanícenými „spotřebiteli“ základnu online spotřebitelů a společností, jejichž českých webových stránek. Deset z 15 nejnavštěvovanějšíchúspěch se zvyšuje s jejich angažovaností na internetu. I stránek jsou české weby. Češi preferují lokální webovépřes poměrně nízký počet online nakupujících jsou čeští stránky kvůli znalosti jazyka a také proto, že důvěřujíonline spotřebitelé nadprůměrně aktivní. Podíl maloob- lokálně vytvořenému obsahu. Pro srovnání, ve Velké Bri-chodu realizovaného v České republice přes internet je tánii byla ve stejném období pouze jediná z 15nad evropským průměrem. I české firmy využívají inter- nejnavštěvovanějších stránek lokální, v Německu tři.net nadprůměrně a díky tomu se Česká republika dos-tala v oblasti elektronického obchodování na přednímísto ve střední a východní Evropě. Připojení k internetuProtože se jedná o poměrně novou ekonomickou sílu a Díky rychlému růstu v posledních letech je penetrace in-její vliv je velmi komplexní, nikdy předtím nebyla stano- ternetu v České republice přibližně 64 procent, což je navena skutečná velikost české internetové ekonomiky. stejné úrovni jako u většiny sousedních zemí a předNicméně, stanovení hodnoty internetu je stále důležitější některými zeměmi, jako jsou Polsko a Rusko. Nicméně,jak pro rozhodování vlád a veřejného sektoru, tak pro Česká republika stále zaostává za západní Evropou. Zápa-manažery soukromých podniků. V této studii se snažíme doevropský průměr je dnes kolem 70 procent a napříkladnabídnout tuto hodnotu, stejně jako širší souvislosti. Aby- severské země mají vyšší než 80 procentní penetracichom mohli začít, podívejme se nejprve na to, jak firmy internetu.a spotřebitelé internet využívají. Využívání internetu není v celé České republice rovnoměrné. Asi 2,3 miliónů Čechů nikdy nebyloAktivní lokální uživatelé internetu připojeno k internetu. Mnoho těchto lidí žije na venkově s omezeným přístupem k Internetu. PenetraceV České republice roste počet lidí, kteří pravidelně širokopásmového připojení je nižší než rozšíření uživatelůnavštěvují internetové stránky. Na konci roku 2010 bylo v internetu obecně, jen něco málo přes polovinu všechČeské republice více než 6,5 milionu aktivních uživatelů domácností má širokopásmové připojení. Rozšíření mo-internetu.2 Tento počet je dnes oproti roku 2004 díky bilního širokopásmového připojení je obdobně nízké, sneustálému rozšiřování internetu téměř dvojnásobný. pouhými 20-25 procenty populace, která je připojena kPrůměrný český uživatel tráví denně na internetu téměřjednu hodinu. Drtivá většina používá internet k odesílánía přijímání e-mailů (80 procent) a k vyhledávání zboží a 2. Všechna čísla penetrace internetu pocházejí od ITU, EIU, Euro-služeb (70 procent). Přibližně polovina lidí čte na inter- stat a národních statistických úřadů.8 The Boston Consulting Group
 11. 11. internetu pomocí mobilního telefonu.3 To je pod evrop- Jednou ze zvláštností nakupování přes internet v Českéským průměrem, který byl v roce 2009 přibližně 30 pro- republice je, že nejčastějším způsobem úhrady je platbacent. Je to zčásti důsledkem pozdějšího zavádění mobilní na dobírku, která je považována za bezpečnější při náku-infrastruktury poskytovateli mobilních telekomunikačních pech online. V roce 2010 byla téměř polovina všech on-služeb. Tento trend se však mění. V roce 2010 line objednávek zaplacena na dobírku a 10 procent vtelekomunikační společnosti investovaly do moderních místě prodeje. Téměř jedna třetina byla uhrazenamobilních technologií v Praze, ale i v různých městech a prostřednictvím bankovních převodů a jen 10 procentregionech po celé zemi. Tyto investice budou v roce 2011 bylo zaplaceno kreditními kartami nebo prostřednictvímpravděpodobně pokračovat. Očekáváme, že lepší mobilní online platebních systémů typu PayPal nebo PaySec.pokrytí, spolu s rostoucí popularitou chytrých telefonů,povede k většímu využívání mobilního internetu v Českérepublice. Zvyšování produktivity Těm, kteří jej přijmou, pomůže internet zvýšit produktiv-Nakupování na internetu itu. Ze studie Evropské komise vyplývá, že přijetí nástrojů a procesů e-commerce nebo e-fakturace významněV roce 2009 si 24 procent dospělých, což jsou téměř 2 mil- zvyšuje produktivitu práce. Průzkum BCG malých aióny lidí v České republice, zakoupilo zboží nebo služby středních podniků tento závěr podporuje. Přibližně polov-přes internet. Toto číslo je poměrně skromné, porovnáme- ina podniků, které aktivněji využívají internetové nástrojeli je s čísly z vyspělých zemí západní Evropy. V severských odpověděla, že internet zvýšil jejich produktivitu. Ze stud-zemích a Velké Británii na internetu nakupuje až 60 pro- ie Světové Banky vyplývá, že penetrace širokopásmovéhocent dospělé populace. Nicméně čeští zákazníci nakupu- připojení k internetu má pozitivní dopad nejen na jed-jící online patří k těm aktivnějším v Evropě. V roce 2009 notlivce a firmy, ale znatelně přispívá i k celkovému eko-celkem na internetu utratili přibližně 37 miliard Kč, což nomickému růstu země.je přibližně 19 000 Kč na osobu. Jinými slovy, kolem 14procent svých celkových maloobchodních nákupů reali-zují přes internet.Pro některé kategorie zboží, jako je spotřební elektronika,mají tradiční kamenné obchody v Čechách omezenývýběr. Užší výběr ve srovnání se západní Evropu je spojens celkovou nižší maloobchodní plochou na obyvatele.Tento užší výběr a méně nákupních ploch je také spojenos vyššími relativními cenami ve srovnání například sNěmeckem a Velkou Británií díky omezené konkurenci.Není pak překvapením, že počítače a spotřební elektron-ika jsou nejpopulárnější kategorie zboží, u kterých Češi 3. „Češi řeší ceny, Slováci moderní mobil“; Lidové Noviny, 15. únoranaplno využívají výhod nakupování na internetu. 2011.Země internetová 9
 12. 12. Vliv internetu Podíl na HDP a širší dopady na ekonomiku J e obtížné hodnotit, co znamená internet pro a transakce, které se generují na internetu, ale jsou hospodářství a společnost České republiky. Ale doručovány a baleny fyzicky (například nákup kamery na určité faktory - včetně výpočtů prokazujících, že Alza nebo Kasa). Tyto transakce tvoří 43 procent ´vnitřního soukromá spotřeba již nyní tvoří značný podíl kruhu´ uvedeného v Příloze 1. Zbytek tvoří soukromé in- internetu na HDP - jsou důkazem toho, že inter- vestice, výdaje na internet ve veřejném sektoru a čistý ex-net již hospodářstvím významně prorůstá a bude v nad- port ICT technologií sloužících k připojení na internet.cházejících letech stále významnějším aktérem v celko-vém HDP.4 4. Často je obtížné vypočítat ekonomický dopad univerzální tech- nologie, jako internet, který transformuje obchod a společnost a prostupuje jimi. Parní stroj, elektřina a spalovací motor představovalyEkonomický dopad internetu jsme rozdělili na čtyři hlavní podobné problémy. I když jednou mohlo mít smysl ptát se na ve-části. První část zahrnuje měřitelné transakce, které lze likost „elektrické ekonomiky“, tato otázka je nyní irelevantní.převést na podíl internetu na HDP. Ty zahrnují především Elektřina je plně integrovaná do struktury vyspělých ekonomik. In- ternet zatím není tak všudypřítomný jako elektřina, ale analogiesoukromou spotřebu - například stahování softwarového ilustruje obtíže definování a dimenzování internetové ekonomiky ařešení od AVG nebo Avast, výdaje ze připojení k internetu popisování jejího růstu. Příloha 1. Měřitelný HDP zachycuje pouze část dopadu Internetu na ekonomiku Česká internetová ekonomika zachy- cená v HDP, včetně: ◊ Spotřeba, investice, výdaje veřejného sektoru, čistý export Kruh 1. Dopad na podniky a spotřebitele nezachycený v HDP, včetně: ◊ Business-to-business e-commerce ◊ Online reklama ◊ Výhody pro spotřebitele Kruh 2. Dopad na produktivitu, včetně: ◊ Zvýšená produktivita díky online prodeji a nákup Kruh 3. Širší sociální dopady, včetně : ◊ Obsah generovaný uživateli ◊ Sociální sítě Zdroj: BCG analýza. ◊ Zneužití informací, pirátství10 The Boston Consulting Group
 13. 13. Příloha 2. Spotřeba tvoří přes 40% české internetové ekonomiky CZK miliard Spotřeba 56 Investice 30 Výdaje 15 veřejného sektoru čistý export 28 Internetová 130 3.6% ekonomika Podíl 2009 HDP Zdroj: CZSO; CTU; Gartner; Ovum; EIU; Eurostat; Euromonitor; Apek; CCB; BCG analýza. Poznámka: Součet položek nemusí být zcela přesný z důvodu zaokrouhlovaní.Dopad internetu je zřejmý i ve zbytku ekonomiky. Účinky ních sítí, a kontakty se vzdálenými přáteli a rodinoumohou být měřitelné, ale nejsou zahrnuty - nebo jsou prostřednictvím video chatu.zohledněny jen nepřímo - ve výpočtech HDP. Internetnapříklad umožňuje spotřebitelům rychle porovnávatceny, hledat nejlepší nabídky, a uzavírat transakce Podíl internetu na HDPpohodlně z domu nebo z kanceláře. To také umožnilo za-vedení nových typů podnikání díky snížení transakčních V roce 2009 dosáhla internetová ekonomika v České re-nákladů a efektivnější dostupnosti a snadného market- publice hodnoty 130 miliard Kč, tedy zhruba 3,6 procentingu. Účinky „nad rámec HDP“ jsme rozdělili do tří částí HDP (viz Příloha 2.). Toto procento předčilo mnoházobrazených ve třech vnějších kruzích v Příloze 1. tradiční významná odvětví, jako jsou telekomunikace a poštovní služby, bankovnictví, zemědělství a pohostinství,Kruh 1 zobrazuje hospodářský dopad internetu ze tří a je jen o něco málo nižší, než je tomu v případě školství azdrojů: business-to-business e-commerce; online reklama zdravotnictví (viz Příloha 3.). Takové srovnání je pouzea výhody pro spotřebitele. orientační vzhledem k metodické složitosti. Přesto nabízí určitou představu o ekonomické hodnotě internetu v ČeskéKruh 2 zobrazuje vliv internetu na produktivitu v odvětví republice (viz kapitola „Tři metody výpočtu HDP.”)výroby a služeb. Internet například umožnil KvětinářstvíWinkler, jehož profil prezentujeme dále v této studii, Téměř 43 procent internetové ekonomiky země tvořílevnější zprostředkování zakázek, dohled obchodu na soukromá spotřeba, která se skládá ze dvou hlavníchdálku a telefonní hovory po internetu. částí: spotřebitelské e-commerce (tzn. online nákupy zboží a služeb) dosahující hodnoty přibližně 37 miliardKruh 3 zobrazuje širší sociální dopady internetu, u Kč, a výdajů na poskytovatele internetových služeb akterých je zvlášť obtížné určit hodnotu, jako například zařízení používaná k získání připojení na internetsdílení obsahu generovaného uživateli, využívání sociál- (například stolní počítače, notebooky a mobilní telefony),Země internetová 11
 14. 14. které společně tvoří přibližně 18 miliard Kč. Jinými slovy, internetu. České soukromé společnosti posilují své interne-čeští spotřebitelé, jakmile jsou online, vynakládají dvojná- tové schopnosti a kapacity připojení. Jejich investice dosobek prostředků, než vynaloží na to, aby byli online. hardware a software přispívají českému internetovému HDP částkou 23 miliard Kč, tj. podílem 18 procent.Údaje o soukromé spotřebě jsou jasným indikátoremtoho, že internetová ekonomika se v České republice silně Výdaje ve veřejném sektoru na internetové vybavení auchytila. V počátečních fázích rozvoje internetové ekono- služby ICT přispívají internetovému hospodářství dalšímimiky země mají spotřebitelé tendenci utrácet více za 12 procenty, neboli 15 miliardami Kč. Přestože se vepřístup k internetu než utrácet za online nákupy. Česká veřejném sektoru využívá internet poměrně intenzivněrepublika je nepochybně za touto fází a směřuje (přibližně 75 procent státních zaměstnanců používák pokročilejším internetovým ekonomikám, kde online počítače s připojením k internetu), nejsou celkové veřejnévýdaje spotřebitelů začínají převyšovat výdaje za výdaje na ICT tak vysoké, jako je tomu v případě předníchpřipojení. Podíváme-li se na skupinu podobných evrop- internetových ekonomik. Výdaje na informační aských zemí, Česká republika je ve druhém kvartilu, pokud komunikační technologie (ICT) ve veřejném sektoru jakojde o její celkový podíl maloobchodních výdajů realizo- podíl celkových veřejných výdajů, se pohybuje kolem 2,5vaných přes internet. procent, což ČR řadí ke špičce mezi zeměmi ve střední a východní Evropě, ale přesto je to méně než v zemíchSoukromé investice do infrastruktury jsou se svými 30 mil- severní Evropy (3,5 procent).iardami Kč rovněž velkým přispěvatelem k HDP českého Příloha 3. Internetová ekonomika (pokud bychom ji považovali za odvětví) by byla větší než řada tradičních odvětví Velikost sektorů jako podíl na HDP v roce 2009 (%) Výroba 24 Stavebnictví 7 Business služby 6 Veřejná správa a obrana 6 Nemovitosti 6 Utility 6 Velkoobchod 5 Maloobchod 5 Vzdělávání 4 Pozemní doprava 4 Zdravotnictví a sociální práce 4 Telekomunikace a poštovní služby 3 Bankovnictví 2 Zemědělství 2 IT služby 2 Pohostinství 2 Těžební průmysl 1 Pojištění 1 3,6% podíl internetu Zdroj: CZSO; CTU; EIU; Eurostat; BCG analýza. Poznámky: Velikost různých průmyslových sektorů a velikost internetové ekonomiky byly spočítány pomocí různých metod výpočtu HDP, takže přímá srovnání nejsou přesná. Například, internetová ekonomika zahrnuje části ostatních sektorů. Položka „ostatní” není na grafu uvedena a tvoří 10% HDP. Čísla jsou zaokrouhlena, proto nejsou zcela přesná.12 The Boston Consulting Group
 15. 15. Tři metody výpočtu HDP Existují tři metody výpočtu HDP, a v žádné z nich se všech ostatních odvětví. Výdajová metoda je postavena na nepočítalo s internetem. Produkční metoda počítá přidanou čtyřech pilířích. hodnotu vytvořenou výrobou zboží a služeb. Důchodová metoda měří celkový příjem jednotlivců a společností. ◊ Soukromá spotřeba: zboží a služby nakoupené domác- Výdajová metoda měří celkové výdaje na hotové výrobky a nostmi v České republice přes internet a výdaje souk- služby. romých spotřebitelů za připojení k internetu, a to jak platby poskytovatelům internetových služeb, tak nákla- Produkční metoda je teoreticky nejlepším způsobem, jak dy na příslušné části zařízení změřit přínos internetu. To znamená, jak se počítají přínosy většiny tradičních odvětví v ekonomice. Ale použití ◊ Investice: kapitálové investice telekomunikačních této metody by vyžadovalo zabývat se každou transakcí u společností a další soukromé investice do informačních každého zboží nebo služby vyprodukované v české eko- a komunikačních technologií (ICT) nomice a rozhodnout o tom, zda je „online“ nebo „offline“ - což není s aktuálními daty reálné. ◊ Výdaje veřejného sektoru: veřejné výdaje v oblasti ICT Důchodová metoda má svou vlastní Achillovu patu v mno- ◊ Čisté vývozy: vývoz online výrobků a služeb a vybavení ha předpokladech, a to jaký podíl příjmu tradičních ICT mínus srovnatelné dovozy společností, má být přidělen internetu, a jaký podíl příjmu nadnárodních společností, který má být přidělen České Považujeme za důležité objasnit jeden předpoklad, který republice. Tyto předpoklady by zpochybnily přesnost zásadním způsobem ovlivnil výpočet a výslednou částku konečného výpočtu. 130 milliard Kč. Počítáme do ní plnou hodnotu zboží prodávaného online. Většina online transakcí samozřejmě Přestože Výdajová metoda také není dokonalá, rozhodli končí fyzickým doručením, takže se nejedná o čistě online jsme se použít právě tuto metodu, neboť odhaluje přínosy transakce, ale mnohé z nich by se nezrealizovaly bez in- spotřebitelů, podniků a veřejného sektoru internetové ternetu jako katalyzátoru. Více podrobností o výchozích ekonomice a přibližuje obsah internetových komponentů předpokladech viz Příloha (Metodika).Dalším významným přispěvatelem podílu internetu na zohledněny v údajích HDP. Měření hodnoty business-to-HDP je čistý export se svými 28 miliardami Kč. I zde jsou business e-commerce, online reklamy a řady benefitů prodvě části: e-commerce s relativně nízkým čistým vývozem spotřebitele, také vypovídá o významu internetu.téměř 1,5 miliardy Kč a ICT produkty a služby, kde čistývývoz dosahuje impozantních 26,5 miliard Kč. Objem E-commerce mezi firmami (Business-to-Business,montáží a vývozu počítačového hardware učinil z České neboli B2B). B2B transakce přes internet dosáhly 640republiky jednoho z největších vývozců počítačů a miliard Kč, což představuje 12 procent z celkových nákupůpočítačového vybavení. Česká republika je šestým realizovaných nefinančními podniky. Vzhledem k tomu,největším vývozcem ICT zboží v Evropě a je na třetím že konečná cena výrobku již zahrnuje transakce B2B,místě v podílu hodnoty vývozu ICT na HDP (12 procent zahrnutí těchto čísel do odhadu HDP by mělo za následekv roce 2008). Kromě toho je Česká republika čtvrtým dvojí započtení. Proto se ve výdajové metodě odhadunejvětším vývozcem stolních počítačů na světě. Globální HDP nepoužívá. Nicméně tyto nákupy představujípoptávka po internetu a počítačích významně přispívá významný prvek toho, jak internet ovládá českou ekono-k údajům internetové ekonomiky České republiky. miku, ale nelze je přímo zohlednit v údajích o HDP. E-commerce B2B může mít různé formy. Firmy kupujícíVíce než podíl na HDP: Ekonomický zboží používají různé online nástroje, jako jsou e-aukce adopad na spotřebitele a podniky další platformy e-sourcingu. Tento typ transakcí B2B umožňuje firmám, aby jak jejich zprostředkovatelské, takInternet ovlivňuje ekonomiku způsoby, které nejsou přímo dodavatelské řetězce byly přehlednější, rychlejší aZemě internetová 13
 16. 16. efektivnější. Další formou B2B e-commerce je, když pod- ◊ Úspory nákladů z nakupování online. Hledáníniky nakupují služby online, nebo kompletně „outsour- výhodnějších koupí je hlavním důvodem, pročsují“ své obchodní aktivity prostřednictvím platforem tzv. spotřebitelé v České republice nakupují na internetu.cloud computingu. 65 procent online kupujících uvedlo, že věří, že ceny na internetu jsou nižší než v kamenných obchodech.6Online reklama. Příjmy z online reklamy jsou další Úspory nákladů z online nakupování v celé řaděpoložkou, která není zahrnuta do našich výpočtů HDP, produktových kategorií odhadujeme na zhruba 6 mi-neboť nepředstavuje konečný prodej. V roce 2009 dosáh- liard Kč, což je v přepočtu necelých 2 800 Kč na jedno-la online reklama hodnoty 3 až 5 miliard Kč, což ho e-kupujícího ročně.7 To se týká všech regionů apředstavuje přibližně 13 procent všech výdajů na rekla- věkových skupin. Česká republika je cenově citlivoumu v České republice, v roce 2005 to bylo méně než zemí a online nakupování je běžné jak v městských,1 procento. Předpokládá se, že objem online reklamy do tak venkovských oblastech. Zákazníci ze všechroku 2015 dosáhne 20 procent. Reklama pomáhá podpo- věkových skupin, často používají stránky nabízejícírovat nabídku volných služeb na internetu. Pomáhá také srovnání cen; více než 60 procent lidí je využívá ještěmenším firmám soutěžit s většími konkurenty tím, že di- před objednáním online.8rect marketing je pro ně jednodušší a levnější, takže malépodniky mají přístup k mnohem větší zákaznickézákladně za kratší dobu, než měly dříve. Více než podíl na HDP: Vyšší produktivitaJak uvádíme podrobněji v dalších kapitolách, české firmy Internet zvyšuje produktivitu. S jeho pomocí jsou firmyvěří, že lepší viditelnost a nákladově-efektivní cílené re- schopny snížit transakční náklady, zjednodušit podnikovéklamy jsou hlavními výhodami využívání internetu. procesy a zefektivnit tok informací. I přes okamžité změnyPříkladem společnosti, která těží z online reklamy, je Cen- může trvat nějakou dobu, než se zvýšení produktivitytrum FotoŠkoda, pražský obchod s fotografickým vy- projeví. S prorůstáním internetu do české ekonomiky abavením, který aktivně využívá inzerce v internetových společnosti poroste jeho dopad na produktivitu a spoluvyhledávačích a profily na sociálních sítích k rozšíření s tím se zlepší i ekonomické výsledky a životní úroveň vrodinného podniku na národní úroveň. České republice.Ekonomické výhody pro zákazníka. Ukazatel HDP Studie Evropské komise z roku 2008 hodnotila dopadneodráží některé výhody internetu pro spotřebitele, jako širokopásmového připojení k internetu na produktivituje úspora peněz díky vyhledávání online a poté nákupu v evropských ekonomikách. Výsledky studie poukazují nav kamenném obchodě, stejně tak jako úspory nákladů z vztah mezi poměrem činností náročnými na informace anakupování na internetu. produktivitou práce pokud firmy využijí širokopásmové nástroje a platformy, jako jsou e-commerce, e-marketing◊ Vyhledávání online a následné nákupy v kamenných ob- nebo e-nákup. Optimistická produktivita je přibližně 10 cho dech. Tato ho dnota je dvojnásobkem procent u průměrného podniku služeb a 5 procent u spotřebitelského trhu e-commerce, v roce 2009 činila průměrného výrobního podniku. téměř 70 miliard Kč.5 Internet nabízí zákazníkům snad- ný způsob, jak porovnávat ceny a získávat informace Studie Světové banky zkoumala vztah mezi od ostatních spotřebitelů, což jim pomáhá při nákup- širokopásmovým připojením k internetu a ekonomickým ním rozhodování a často jim šetří čas i peníze. Podle průzkumu společnosti Gemius je internet hlavním 5. Tato hodnota je odvozena od našeho odhadu podílu lidí, kteří si zdrojem informací při nákupních rozhodnutích v zakoupili produkt v kamenném obchodě po jeho prozkoumání on- několika kategoriích zboží. V roce 2008 použilo 47 pro- line v 36 kategoriích výrobků a průměrné výdaje na osobu v každé kategorii. Podíl zákazníků, kteří zkoumají výrobky online, ale naku- cent nakupujících na internetu internet také k vy- pují offline, pochází z průzkumu 2 000 domácností pro Consumer hledání informací potřebných k nákupu elektroniky a Commerce Barometer společností IAB Europe/Google. domácích spotřebičů. V roce 2009 to bylo již 56 pro- 6. Výzkum Gemius z roku 2009. cent nakupujících. 7. Úspory nákladů byly odhadnuty v sedmi skupinách výrobků. 8. Průzkum e-commerce APEK 2010.14 The Boston Consulting Group
 17. 17. růstem ve 120 zemích. Zaměřila se na dopad penetrace návrhářům a řemeslníkům sdílet odborné znalosti arůzných telekomunikačních technologií (pevných linek, „know-how“ prostřednictvím online diskusních platforemmobilního a širokopásmového připojení k internetu, a in- a fór. Zatímco stránky profitují z toho, že pomáhajíternetu obecněji) na růst HDP na hlavu, kdy současně řemeslníkům v prodeji jejich výrobků, další přínos,kontrolovala klíčové makroekonomické (např. úroveň in- kterým je sdílení zkušeností, není v HDP zachycen.vestic v HDP) a sociální faktory (např. míra zápisů dozákladních skol). Studie zjistila, že širokopásmové Obsah generovaný uživateli změnil zásadním způsobempřipojení mělo ze čtyř zkoumaných technologií největší distribuci, neboť dává hlas komukoli s připojením k inter-vliv. Nárůst penetrace širokopásmového připojení o 10 netu a sklonem být slyšen. Wikipedie je jasnýmprocentních bodů zvýšil růst HDP na hlavu v zemi s příkladem, ale užitečný obsah na internetu je k dispozicivysokým příjmem, jako je Česká republika,9 v průměru o v různých formách, jako jsou hodnocení produktů, blogy1,2 procentního bodu. a stránky sociálních sítí. Uživatelé internetu těží z hro- madných informací získaných od ´davu´, stejně jako zeTato zjištění u České republiky podporují výsledky našeho všeobecných zpráv nebo dopravního zpravodajství.vlastního průzkumu malých a středních podniků, ze Kromě toho internet přispívá ke ´zmenšování´ světa po-kterého vyplývá, že podniky využívající výhody internetu mocí e-mailu, VoIP, instant messagingu a sociálních sítí.ve větší míře rostou rychleji (viz „Velké nadšení malýchpodniků.“) Polovina dotázaných podniků - pokročilých Na druhou stranu, otevřenost internetu láká i lidi s méněuživatelů internetu odpověděla, že internet zvýšil jejich ctnostnými úmysly. Nejnovější studie Microsoft Securityproduktivitu. Intelligence Report například uvádí, že 97 procent e-mailů na celém světě je nežádoucích. Někteří spotřebiteléCelkově tedy průzkumy naznačují, že zvýšení váhy inter- považují online reklamy za příliš dotěrné. Navíc, jednodu-netu v ekonomice může zrychlit ekonomický růst. chost a nízké náklady šíření informací na internetu rovněž usnadňují šíření nezákonných materiálů, jako jsou pirátské hudební nahrávky a videa - a zvyšují trestnouVíce než podíl na HDP: Širší společenský činnost, jako jsou podvody a krádeže identity. Businesspřínos... a také pár obav Software Alliance/International Data Corporation odhaduje, že softwarové pirátství v České republice dosa-Spisovatel Clay Shirky přišel s výrazem „kognitivní huje hodnoty přibližně 3,6 miliard Kč. V globálnímpřebytek“, aby popsal kreativitu a znalosti rozpoutané in- měřítku dosahuje nezákonný prodej osobních údajů hod-ternetem a poskytnuté pro veřejné použití. Podle jeho noty téměř 133 miliard Kč. U průměrného podniku sevýpočtu trval vznik Wikipedie 100 milionů hodin lid- 1000 zaměstnanci činí náklady vynaložené v souvislostiského myšlení - což zhruba odpovídá době, kterou se spamem přibližně 3,4 miliónů Kč.američtí diváci stráví sledováním televizních reklamběhem jediného víkendu.Fler, český internetový portál pro řemeslníky, nabízíkreativní formu „kognitivního přebytku“ a my se mu bu-deme věnovat v dalších kapitolách. Web Fler umožňuje 9. Klasifikace Světové Banky.Země internetová 15
 18. 18. Transformovaná odvětvíS to třicet miliard Kč české internetové ekono- Sdělovací prostředky. Vydavatelé tištěných publikací miky je „poháněno“ širokou škálou podniků museli čelit tomu, že spousta informací je na internetu a odvětví (pro více informací viz články s dostupných zdarma. Většina z nich se rozhodla reagovat příklady „Hnací stroj internetu“). Internet zan- prostřednictvím svých vlastních zpravodajských portálů, echal svou stopu v téměř každém odvětví a a často úspěšně. MF Dnes, jeden z předních českýchnabídl firmám pět výhod: deníků, založil portál idnes.cz, který dnes patří do první desítky nejnavštěvovanějších stránek v České republice.◊ Geografické pokrytí bez přítomnosti kamenných Počet návštěvníků je téměř trojnásobný, než je počet ku- obchodů na nových trzích pujících tištěných novin. Internetové stránky navštíví přibližně 700 000 návštěvníků v porovnání s 250 000◊ Ziskový prodej „long-tail“ produktů malým skupinám výtisky MF Dnes denně. spotřebitelů Bankovnictví. Internet vytvořil v bankovnictví nové◊ Automatizaci a efektivnější výměnu informací v rámci příležitosti tím, jak změnil způsob interakce mezi bankami dodavatelského řetězce a klienty. Stále více klientů realizuje své finanční transakce prostřednictvím online brokerů a internetového bank-◊ Zlepšení spolupráce se zákazníky a mezi zákazníky, do- ovnictví. Pro banky to představuje nižší náklady při posky- davateli a partnery tování služeb zákazníkům a potenciál pro cílené záka- znické nabídky. Současně to znamená větší transparentnost◊ Zvýšení transparentnosti a snížení počtu partnerů, cen, která umožňuje jednoduché a rychlé srovnání i velmi jako jsou zprostředkovatelé a makléři sofistikovaných bankovních produktů. Rozvoj on-line kanálů také umožňuje bankám lépe pochopit své klienty aV následující kapitole popisujeme, jak internet změnil nabízet jim cílené individuální nabídky právě v momentě,několik zavedených společností a ovlivnil odvětví ces- kdy jsou přihlášeni na internetu ke svému účtu. Přitažlivosttovního ruchu a maloobchodu. online bankovnictví je patrná například u České spořitelny, retailové banky s dlouholetou tradicí v České republice. Za- tímco celkový počet klientů banky se v období roku 2005Jak se zavedené společnosti přizpůsobují až 2009 téměř nezměnil, počet transakcí internetového bankovnictví se ve stejném období téměř ztrojnásobil, zPro zavedené velké společnosti je přizpůsobení se inter- přibližně 30 miliónů na 84 miliónů.netu něco jako jízda na horské dráze. Často je pro nětěžké zavést nové internetové technologie, neboť jejich Samozřejmě, online bankovnictví přináší bankám i nové„staré“ investice a technologie nelze vždy jednoduše výzvy. Zvýšená průhlednost a jednoduchost ovládaní účtu„vypnout“. Na druhou stranu, jejich velikost a zdroje jim umožňuje klientům snažší přechod mezi bankami. Bankyposkytují výhody pro zavádění změn. proto musí mnohem usilovněji pracovat na spokojenosti svých zákazníků.16 The Boston Consulting Group
 19. 19. Poštovní služby. Česká pošta oznámila 15 procentní cen pomáhají spotřebitelům najít obchod s nejlepšíminárůst balíků za rok 2010. E-nákupy zvýšily poptávku po produkty a nejatraktivnějšími cenami. Příkladempoštovních službách, protože většina výrobků zak- toho jsou české stránky Heureka.cz, kde je možnéoupených online je následně zasílána zákazníkům. Na snadno srovnat jak ceny různých produktů, tak cenytrhu se objevili noví hráči, kteří tlačí na zavedenější pod- stejného produktu v různých obchodech. Tento nástrojniky, jako je Česká pošta. PPL, společnost, která spolu- je mezi Čechy hodně oblíbený. Přes 60 procent naku-pracuje s většinou významných českých e-shopů, zvýšila pujících na internetu použilo v roce 2010 služebobjem dodaných balíků z necelých 9 milionů v roce 2005 stránek srovnávajících ceny, pro alespoň polovinuna více než 16 milionů v roce 2009. svých nákupů. Pro online prodejce mohou být webové stránky pro srovnávání cen hlavním zdrojem nově příchozích návštěvníků do jejich e-shopů. Až 80 pro-Reorganizace odvětví cent návštěvníků u nových a malých e-shopů a přibližně 15 procent u zavedených e-shopů přicházíInternet má velký dopad na celá odvětví, kdy ovlivňuje právě z těchto stránek.jak podniky, tak zákazníky. Maloobchod a cestovní ruchjsou dva klíčové sektory v České republice, které byly in- Transparentnost by mohla v blízké budoucnosti dáleternetem zcela přetvořeny. růst s rozvojem mobilních aplikací pro srovnávání cen. V příštích několika letech budou mít spotřebiteléZrychlující se maloobchod. Maloobchod je pro zemi možnost skenovat čárový kód pomocí svých mobilníchdůležitý jako přispěvatel k HDP a i jako zaměstnavatel. telefonů a okamžitě srovnávat ceny jak kamenných,Český maloobchod zaměstnává zhruba 250 000 lidí a tak internetových obchodů. Tato technologie je vpředstavuje přibližně 5 procent HDP, více než finanční některých zemích dostupná již dnes.služby a zemědělství. ◊ Nakupování online. Internet pomohl vytvořit novýV posledních letech internet změnil celý maloobchodní úspěšný prodejní kanál. Podíl online prodeje u každéhodnotový řetězec a transformoval toto odvětví třemi kategorie výrobků je jiný, u některých může dosahovathlavními způsoby: dostupností a transparentností informací, téměř jedné pětiny celkové maloobchodní hodnoty. Vnakupováním online a změnami v tom, jak firmy řídí vztahy roce 2009 bylo v České republice zakoupeno přes inter-se zákazníky, zvláště v segmentech jako je elektronika a net například 17 procent domácích spotřebičů a 14cestování. procent sportovního vybavení. Online prodejci jsou v České republice velmi úspěšní, částečně i díky drahým◊ Dostupnost a transparentnost informací. Internet se stal kamenným obchodům. Planet Retail odhaduje, že klíčovým zdrojem informací pro nakupující. Více než v Německu a Velké Británii je o 35-75 procent více 60 procent online zákazníků používá stránky, které maloobchodních ploch na obyvatele, a o 20-30 procent srovnávají ceny produktů. Spotřebitelé sami přispívají nižší relativní ceny. ke tvorbě informací na internetu prostřednictvím hod- nocení výrobků a psaní blogů. Pro ty, kteří internet ◊ Řízení vztahů se zákazníky. Internet umožnil využívají, je hlavním zdrojem pro rozhodnutí o koupi maloobchodníkům získat více informací o jejich záka- ve většině maloobchodních „non-food“ kategorií, jako znících, což vede k efektivnější cílené reklamě. E-shopy je elektronika, telefony, počítačové vybavení, software jako Mall.cz využívají informace od svých zákazníků a média. Především u elektroniky více než polovina (např. předchozí nákupy a demografické údaje), aby lidí online tvrdí, že internet je hlavním zdrojem pro je- jim připravily nabídky na míru. Tím může dojít ke jich rozhodování o koupi, následují prodavači, které zvýšení úspěšnosti nabídek z 1- 2 procent na zhruba 10 vidí jako hlavní zdroj informací pouze jedna čtvrtina. procent. Obdobný poměr platí i v ostatních produktových kategoriích. Maloobchodníci také používají nástroje web 2.0 pro vytváření online komunit, z čehož těží jak prodejci, tak Dalším přínosem pro spotřebitele je cenová transpar- jejich zákazníci. Používají sociální sítě, jako je Face- entnost . Webové stránky nabízející srovnání book, a někteří si dokonce vytvořili komunity na svýchZemě internetová 17
 20. 20. Hnací stroj internetu Jádrem české internetové ekonomiky je skupina společností ◊ Připojení: společnosti, které nabízejí zařízení a služby odpovědných za zboží a služby, které umožňují, že tradiční pro připojení k internetu podniky mohou působit online. Tuto skupinu firem nazýváme „hnacím strojem“ internetové ekonomiky. Mají roční tržby ◊ Komunity: spotřebitelé, kteří prostřednictvím internetu okolo 200 miliard Kč a zaměstnávají přibližně 25 000 lidí. jednak konzumují obsah a služby a zároveň je sami (Protože mnohé z těchto společností obchody pouze vytvářejí prostřednictvím sociálních sítí a jiných zprostředkovávají, tato částka by se neměla srovnávat s naším prostředků výpočtem HDP, který zahrnuje pouze konečný prodej spotřebitelům.) Tyto vrstvy jsou schopné spolupracovat, jsou modulární a otevřené. Tyto charakteristiky podporují inovaci a ◊ Telekomunikace a infrastruktura: společnosti, které konkurenci v rozvoji internetu.2 Součinnost a otevřenost vytvářejí a spravují internetovou infrastrukturu a opti- snižují překážky vstupu a povzbuzují účastníky vrstvy aby malizují dodání obsahu 1. Pro každou vrstvu se použilo několik metod pro výpočet výnosů ◊ Platformy pro připojení: společnosti, které poskytují základ- a výnosů na zaměstnance, včetně „bottom-up“ výpočtů tržního ní služby na podporu důvěry, obchodu a provozu podílu, externích odhadů, and „top-down“ makro odhadů. 2. Internetový „systém vrstev“ je předmětem chystané knihy Philip ◊ Platformy pro služby a obsah: online maloobchodní stránky, Evans, senior partnera BCG a spoluautora publikace Blown to Bits: portály a agregátory a další společnosti, které slouží How the New Economics of Information Transforms Strategy (Bos- veřejnosti nebo umožňují poskytování těchto služeb ton: Harvard Business School Press, 2000). Stavební kameny internetového „systému vrstev“ Komunity: Primárně spotřeba Produkce& spotřeba Primárně produkce Vyhledávání Web design e-Learning Hudba, mputing Cloud co- átoři Agreg- služby Jiné 1 VoIP Služby a Pure-play online retail video, obsahové platformy editorial Infrastrukturní platformy 2 Infrastrukturní platformy Mobilní přístroje a přístup sowaru Nákup internetových služeb Síťového hardwaru Ostatní hardware3 IT konzultanti Poskytovatelé Připojení: Nástroje Počítačový a služby k připojení k Internetu hardware sowaru Vývoj Telco a Domácí Vývoz infrastruktura 4 Údržba sítě Ostat- Vel- Hosting ní koobch. Rozvoj a výstavba sítě ISPs Zdroj: EIU; Ovum/Datamonitor; Magna Global; IFPI; Gartner; APEK; Webhosting.info; EITO; SPIR; Strategy Analytics Online Games; BCG analýza. Poznámka: Velikost položek odpovídá odhadu tržeb společností v daném segmentu. 1 Menší servisní a obsahové platformy jsou obsaženy v položce „Jiné služby“. Tyto zahrnují Hazard, Seznamovací portály, Hry a Sociální sítě. 2 Účtování a platby, reklamní sítě a servery, analytika a měření, verifikace a enkrypce. 3 Hry a herní konzole s jiné přístroje s připojením k internetu. 4 Registrace a obchodování domén, mirroring, správa obsahu.18 The Boston Consulting Group
 21. 21. stavěli na tvůrčím úsilí ostatních. Modularita podporuje je významným ´montérem´ a vývozcem počítačů a konkurenci mezi hráči v rámci vrstvy. Pokud by byl inter- počítačového vybavení. Tento hardwarový průmysl má net integrován vertikálně, bylo by těžké si představit velký dopad díky příjmům z vývozu firem, které se mon- srovnatelnou úroveň inovace a růstu. Ve spodní části továním hardware zabývají. Vývoz počítačového hardware odpovídá velikost bloků výši příjmům společností, které představuje 50 procent z celkového obratu firem, které se v nich nacházejí. jsme do internetového systému vrstev zařadili. Naproti tomu, obraz HDP je vyváženější vzhledem ke skutečnosti, Mnohé ze společností, které tvoří tento systém vrstev jsou že velká část nákladů se odečte v podobě dovozů monto- relativně malými ozubenými kolečky zásadními pro celk- vaných dílů. ové fungování internetu. Například skupina společností, které nabízejí webový hosting, služby související s názvy Další částí tohoto systému vrstev (11 procent) je sektor domén, zrcadlení a správou obsahu, má roční příjmy specializovaných internetových obchodů. Tento podíl se v České republice méně než 1 miliardu Kč. To je také může zdát v porovnání s mezinárodními standardy nízký, případ skupiny společností, které zajišťují ověřování, ale v České republice představuje poměrně vysokou on- šifrování, fakturaci a platby, analytiku, a případ reklam- line spotřebu od malého počtu online nakupujících. Bez ních serverů, ale pokud by zmizely, pak by se e-commerce ohledu na tyto kategorie celkové příjmy českých interne- rozmělnila nebo zcela zanikla. tových firem představují menší podíl HDP, než je tomu ve většině ostatních evropských zemí. Například, platforma Vrstva platforem služeb se skládá ze služeb, jako jsou vy- telekomunikací a infrastruktury je stále malá, což svědčí o hledávání, VoIP, sdílení videa, online hry, hudba, stránky poměrně nízkých investicích do sítě - zejména v oblasti sociálních sítí a stránky s obsahem generovaným mobilního internetu. S vyššími investicemi do sítě, které uživatelem. Společnosti poskytující tyto produkty a služby povedou k lepším možnostem připojení k internetu, by se generují ročně zhruba 35 miliard Kč, ovšem přínos pro příjmy a zaměstnanost ve společnostech v rámci in- spotřebitele je pravděpodobně mnohem větší, neboť frastruktury a rovněž ve společnostech ve vrstvě služeb a mnohé z těchto produktů jsou nabízeny zdarma. přístupu, mohly podstatně zvýšit. Počítačový hardware je největším odvětvím českého inter- netu (připisuje se mu 60 procent), neboť Česká republika internetových stránkách. Fler, portál pro řemeslníky, i na stránkách cestovních agentur, výrazně přispívají při umožnil svým uživatelům nejen pomáhat si navzájem lákání turistů do země. Příkladem je kampaň „Vše, co prostřednictvím různých diskuzí a fór, ale také aktivně potřebujete, je Praha“ („All you need is Prague“), kte- se podílet na vzhledu webu. rou uspořádala organizace CzechTourism spolu se svý- mi partnery. Kampaň probíhala od června do září 2010Cestovní ruch. Cestovní ruch v České republice je s více na Expedia, Lastminute, Tripadvisor, a Google. Výsled-než 6 milióny turistů, kteří ročně navštíví zemi, také kem bylo více než 140 milionů zobrazení na stránkáchvýznamným odvětvím, jež přispívá české ekonomice Google a více než 200 000 prodejů, čímž se napříkladpřibližně 150 miliardami Kč. Češi utrácejí značné částky meziročně zvýšil počet francouzských turistů, kteříza dovolené. Čeští turisté utratí ročně téměř 80 miliard přijeli do Prahy, o 16 procent a amerických turistů o 17Kč, tedy přibližně 17 000 Kč za dovolenou na osobu. In- procent. Tento nárůst byl vyšší než v ostatních zemíchternet změnil cestovní ruch v celém hodnotovém řetězci. střední a východní Evropy ve stejném období.Předtím, než se internet rozšířil, měly malé firmy přístuppouze k několika nástrojům, které jim zajišťovaly mez- Dalším zdrojem informací pro turisty jsou online por-inárodní viditelnost, stejně tak turisté měli omezené in- tály s hodnocením cest, které umožňují uživatelům sdí-formace o svých destinacích. let své zkušenosti a radit ostatním, kteří se chystají na dovolenou. Čeští turisté si mohou vybrat firmy a ho-◊ Internet jako informační kanál. Reklamní kampaně tely, které obdrží nejlepší recenze od bývalých propagující Českou republiku na internetu, a to zákazníků, a poskytovatelé služeb cestovního ruchuZemě internetová 19
 22. 22. cítí větší tlak na zlepšování kvality. Například portály Předními agenturami pro rezervaci českých hotelů jako Expedia umožňují zákazníkům seřadit si hotely v jsou Expedia, Priceline, HRS a Hotel.cz. Expedia cílových destinacích na základě hodnocení minulých a Priceline jsou zároveň předními světovými online hostů, a dokonce si prohlédnout detaily jednotlivých cestovními agenturami, prostřednictvím každé z jejich hodnocení. webových stránek proběhnou ročně rezervace za téměř 3 miliardy euro.◊ Online rezervace. Internet je klíčové medium k přilákání turistů do České republiky. Nejvíce návštěvníků přijíždí Čeští turisté považují cenové informace na internetu z Německa a Velké Británie, následuje Polsko, Itálie a za užitečné při jejich rozhodování o cestování, a ve USA. Většina cestujících si zařizuje svou dovolenou po- velké míře tuto výhodu využívají. Online cestovní mocí internetu - provádí srovnání cen a rezervace „agregátoři“ jako Letuska.cz značně usnadňují cestu- hotelů a dopravy. V Německu, které generuje více než jícím vybrat si ten nejlepší let. Návštěvník webu si jednu čtvrtinu turistů přijíždějících do České republiky, může snadno vybrat nejvýhodnější let podle ceny, používá více než polovina lidí internet pro plánování doby letu nebo preference letecké společnosti, to vše svých dovolených. Ve Velké Británii je toto číslo ještě za mnohem menší poplatek, než byl dříve účtován ces- vyšší, tři čtvrtiny cestujících si zařizují svou dovolenou tovními zprostředkovateli. To je také důvod, proč Češi přes internet. rádi vyhledávají své cesty online: pět nejlepších zdrojů, Tři nejoblíbenější metody rezervace online jsou: 1) které čeští turisté využívají pro výběr nejvýhodnější přímá návštěva webových stránek cílové destinace dopravy, je online. Prvními třemi jsou vyhledávače (například hotelu), 2) návštěva specializovaných online (využívá je 47 procent turistů), webové stránky cestovních agentur ( jako Expedia), nebo 3) návštěva destinací (41 procent) a online cestovní portály webových stránek konkrétní cestovní agentury (37 procent). působící offline. Pro pražské i mimopražské hotely jsou online rezervace zásadní. Přibližně 60 procent turistů si rezervuje svůj pobytu v hotelu přes internet. Všechny hlavní rezervační kanály - webové stránky hotelu, on- line portály a e-mail - jsou přibližně stejně oblíbené.20 The Boston Consulting Group
 23. 23. Velké nadšení malých podnikůV zestup internetu poskytuje výhodu malým Jak by se dalo očekávat, zvláště „high-tech“ společnosti a středním podnikům po celém světě. využívají internet na plno, čímž pomáhají „pohánět“ e- Malé a střední podniky využívají online commerce na českém trhu. Například 130 miliónů ak- příležitosti k rozšíření svých možností a tivních registrací globálního antivirové firmy Avast spra- dokonce k soutěžení s velkými, dobře za- vuje přibližně 150 zaměstnanců. Tohoto poměru byvedenými hráči, pokud jde o pokrytí, komunikaci, výkon- nebylo možné dosáhnout bez internetu, který umožňujenost, atd. Internet pomáhá k vytváření rovných pod- okamžité aktualizace software a vytvoření silné online ko-mínek pro všechny a zajišťuje malým a středním munity, která neustále zvyšuje kvalitu produktůpodnikům přístup na větší trhy prostřednictvím společnosti (viz kapitola „Globální boj proti virům“).nákladově efektivní internetové reklamy a nástrojů.Tento jev je zvlášť významný v České republice, kde Poskytovatel finančních služeb Chytrý Honza je dalšímmalé a střední podniky reprezentují více než polovinu příkladem firmy, která plně využívá nabídky webu. Tentoročních příjmů země a zaměstnávají 62 procent online hypoteční trh změnil tradiční vztah mezi záka-zaměstnanců. zníky a hypotečními makléři a vnesl do finančních služeb Globální boj proti virům V roce 1995 vyvinula pražská firma Avast svůj první antivi- rový software pro Windows 95, ale působení ve světě počítačů pomohla firmě k jejímu internetovému startu, ale klíčovou silnou stránku Avastu významný průlom pro společnost bylo, že včas rozpoznal a využil sílu přišel v roce 2002, kdy začala nabízet internetu. svůj software pro domácí uživatele zdarma. Nastalo období růstu a do Online služby společnosti Avast jsou roku 2010 existovalo více než 130 tím, co jí pomohlo po jejích českých milionů aktivních registrací, které začátcích růst a stát se jedním z spravuje přibližně 150 zaměstnanců největších světových hráčů. Široká společnosti Avast. Takového rozsa- uživatelská základna tohoto antivi- hu by nebylo možné dosáhnout bez rového software vybudovala globálního dosahu internetu a jeho společnosti silnou online komunitu. schopnosti zprostředkovat okamžité aktualizace. Tito uživatelé pomáhají nejen tím, že identifikují více než 1 milion nových virů každý měsíc, ale také se aktivně podílí na Avast založili v roce 1988 Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Je- lokalizaci softwarových produktů do 30 světových jazyků. jich první antivirový program si rychle udělal jméno jako spolehlivá zbraň proti škodlivým počítačovým virům. Délka Na fotografii: Eduard Kučera, AvastZemě internetová 21
 24. 24. Uživatelsky jednoduché hypotéky P rojekt Honzova Hypotéka portá- lu Chytrý Honza je výhradně on- line tržištěm hypoték. Transformací nabídka na hypotéku a od kterého agenta je nejlepší. tradičního vztahu zákazník - Díky svému inovativnímu obchod- zprostředkovatel umožňuje setkání nímu modelu zajišťuje Honzova Hy- jak zájemců o hypotéku, tak kvalit- potéka pro své zákazníky sazby hy- ních hypotéčních makléřů a přináší poték, které jsou výrazně nižší než do světa finančních služeb jednodu- průměrné tržní sazby, a díky tomu chost a transparentnost. přivádí kolem 60 000 unikátních návštěvníků stránek za měsíc. Hy- Honzova Hypotéka byla spuštěna v potéky jsou vnímány jako velmi roce 2008 a je založena na složitý finanční produkt. Úspěch dvousměrné agregaci. Na jedné projektu Honzova Hypotéka plyne straně si žádosti o hypotéky, které na stránky umisťují z toho, že jej zjednodušuje a činí transparentním. zájemci, prohlížejí a soutěží o ně hypoteční agenti. Na druhé straně si zájemci o hypotéku prohlížejí portfolia a Na fotografii: Jiří Paták, Chytrý Honza hodnocení agentů, což jim pomáhá v rozhodování, kterájednoduchost a transparentnost (viz kapitola „Uživatelsky prostřednictvím internetu a nabízejí možnost online ob-přívětivé hypotéky“). jednávání, „low-web“ podniky (21 procent respondentů) mají webové stránky, ale neinvestovaly do online market-Tyto dvě společnosti jsou typickými příklady malých a ingu a nenabízejí možnost objednávání přes internet astředních podniků, kde jsou výhody internetu zřejmé. „no-web“ podniky (12 procent) internet ke své prezentaciNicméně i tradiční profese, které existují několik staletí vůbec nepoužívají.déle než osobní počítače, se také dostávají ´na palubu´ in-ternetu. Majitel Kovářství David Hájek je kovář, který před Celkový závěr průzkumu je, že internet společnostem,více než rokem investoval do webových stránek a spustil které ho využívají, přináší významné výhody. Mnohosvou propagaci online. Výsledek je významný. Už se nem- malých a středních podniků v České republice aktivněusí spoléhat pouze na osobní doporučení a přesto nemá využívá internet k rozšíření a růstu svých obchodních ak-nedostatek zákazníků. České květinářství Květinářství Win- tivit. Mezi klíčové nástroje patří e-commerce, online re-kler brzy pochopilo, jak je internet pro podnikání přínosný. klama a e-procurement. Malým a středním podnikůmSpustilo svůj web v roce 1997 a nyní má prosperující on- využívajícím internet se daří lépe. Podniky, kteréline obchod. Internet používá také pro vzdálené sledování intenzivně inzerují online, dvakrát častěji než firmy bezobchodu a dokonce snížilo náklady za mezinárodní hovory inzerce odpověděly, že jim za poslední tři roky vzrostlvyužíváním software VoIP v rámci Skype. prodej.10 Toto opět poukazuje na rostoucí význam online reklamy, zejména pro malé podniky, které s její pomocíAbychom pochopili internetové aktivity malých a mohou výrazně rozšířit svůj dosah.středních firem, BCG provedlo průzkum u více než 500malých a středních podniků (definovaných jako Kromě toho, obchody, kde online prodeje představují vícespolečnosti s méně než 250 zaměstnanci) z různých než 40 procent celkových prodejů, vykazují celkový růstodvětví a regionů v celé České republice. Navíc jsme tržeb v průběhu posledních tří let o 50 procent častěji nežprovedli hloubková interview s manažery osmi podniky, které prodávají online méně, nebo vůbec. Svědčíspolečností. Tyto byly vybrány pro svou schopnost využít to o tom, že podniky online jsou odolnější, v porovnání sinternet. Na základě výsledků jsme malé a střední pod- ostatními, v prostředí postiženém recesí. Stejná čísla platíniky rozdělili do tří skupin, a to podle způsobu, jakýmpoužívají internet. „High-web“ podniky (67 procent 10. Podniky s intenzivní online inzercí jsou definovány tak, že utratí vícerespondentů průzkumu) nabízejí výrobky nebo služby než 40 procent celkového rozpočtu na inzerci online.22 The Boston Consulting Group
 25. 25. pro nákup a efektivitu: podniky, kde e-procurement otevřela v roce 2008 e-shop zaměřující se na energetickápředstavuje více než 40 procent veškerých dodávek, vyka- řešení, který jí pomohl rozšířit dosah po celé republice.zují o 50 procent častěji nárůst tržeb ve srovnání s pod- Nyní vděčí Neosolar internetu za polovinu svýchniky, které nakupují online méně. Kromě růstu tržeb zákazníků.téměř polovina respondentů z českých malých a středníchpodniků působících na webu se domnívá, že internet Respondenti průzkumu označili tuto lepší viditelnost azvýšil jejich produktivitu. 80 procent malých a středních cílenou reklamu, která je levnější než tradiční reklama, zafirem, které odpověděly, že internet ovlivnil počet jejich hlavní přínosy internetu. Padesát pět procent dotázanýchzaměstnanců uvedlo, že se jim počet zaměstnanců díky malých a středních podniků má pocit, že internet poskytlinternetu zvýšil. jejich společnostem nástroje, které potřebují pro lepší vid- itelnost. Více než 40 procent si myslí, že jim internetZjištění prokázala, že online nástroje nejčastěji používané umožnil efektivnější cílenou reklamu. Více než 40 pro-malými a středními podniky jsou využívány ke cent věří, že jejich společnost obdrží díky internetuzviditelnění společnosti, například prostřednictvím on- rychlejší zpětnou vazbu od zákazníků.line reklamy. V současné době má 80 procent malých astředních podniků v České republice své webové stránky. Protože víme, že internet může pomoci malým a střednímPadesát šest procent malých a středních podniků má pro- podnikům k prosperitě, je tak asi nejdůležitější informací,fil na jednom z internetových katalogů firem, 37 procent která vyplývá z průzkumu, proč jej některé české malé avyužívá reklamu ve vyhledávačích, 18 procent inzeruje střední podniky nevyužívají více.prostřednictvím e-mailu, a 14 procent využívá bannerovéreklamy (viz Příloha 4.). Ze závěrů průzkumu vyplývá, že nejčastějším důvodem, proč dále nevyužívají internet, je nedostatek pochopeníZe skupiny „high-web“ malých a středních podniků nabízí obchodních výhod, které toto médium nabízí. Respon-69 procent možnost objednávat online. Společnost denti ze skupiny „low-web“ a „no-web“ malých azabývající se energií z obnovitelných zdrojů Neosolar středních podniků tvrdí, že nevyužívají online nástrojů ve Příloha 4. ~80% českých malých a středních podniků má vlastní web; ~40% využívá reklamu na vyhledávačích BB¹ Základní přítomnost Online Marketing Web 2.0 % 100 80 60 40 84 80 56 20 37 37 19 14 14 0 2 6 Vysokory- Firemní Internetové Reklama na Optimalizace Reklama Bannery Stránka na Firemní Twitter chlostní stránka adresáře vyhledávačích na prostřednict sociálních blog(y) zprávy širokopásmo vyhledávačích vím emailu sítích vé připojení Zdroj: BCG SME Průzkum; BCG Analysis. Poznámka: n= 540 respondentů, Otázka: Má Vaše společnost … ? 1 Broad band.Země internetová 23
 26. 26. Kování digitální cesty M ajitel firmy Kovářství David Hájek se zdráhal vstoupit se svým tradičním řemeslem do digitálního využívat pro své podnikání. Nyní má více než rok své webové stránky a investuje do online reklamy. věku, ale dnes je rád, že tento krok Výsledky jsou, jak říká, jasné. Už se udělal a uznává přínosy online re- nemusí spoléhat jen na ústní klamy. doporučení, a „má tolik práce, že se od začátku roku 2010 nezastavil.“ Pan Hájek začal před 15 lety pracovat sám na sebe jako nezávislý kovář v Mimo rámec své podnikatelské malém českém městě Mysletice, a pro činnosti pan Hájek stále necítí své klienty koval různé předměty na potřebu intenzivně využívat Inter- zakázku. Než začal internet využívat net. Nyní se ale domnívá, že chápal jej spíše jako „nutné zlo“. skutečnost, že je online, je klíčem k jeho úspěchu. Navzdory počáteční nechuti a nedostatku zkušeností pana Hájka s internetem ho přítel přemluvil, aby internet začal Na fotografii: David Hájek, Kovářství David Hájek Online kvete Č eské květinářství „Květinářství Winkler“ začínalo v roce 1994 jako tradiční kamenný obchod. V netu dospělo Květinářství Winkler k mezinárodní expanzi svých prodejů - nejenže je polovina objednávek roce 1997 se stalo jedním z prvních zadána přes internet, ale jedna květinářství v zemi, která měla we- třetina dokonce pochází ze bové stránky. zahraničí. Internet také umožnil Květinářství Winkler nakupovat Květinářství Winkler brzy poznalo, květiny přímo na holandských že internet by mohl být důležitý pro burzách, což dovoluje dovážet obchod. Jeho e-shop prosperuje, ale rozmanitější a levnější květiny míst- společnost používá internet také ním českým zákazníkům. pro levnější nákup svých produktů v Holandsku, pro vzdálený dohled ob- Ochota společnosti Winkler ponořit chodu, a dokonce i pro mezinárodní hovory prostřednictvím se do mnohdy neprobádaných vod Internetu se vyplatila a aplikace Skype. zajistila společnosti pověst inovativní firmy, která nabízí svým zákazníkům ten nejlepší servis. Částečně díky svému trvalému zaměření na zlepšování své online přítomnosti a využívání různých aspektů inter- Na fotografii: Miloš Winkler, Květinářství Winklervětší míře, protože výhody jim stále unikaly, nebo proto, podniků, které využívají výhod z internetu a získávají kri-že udržování webových stránek je příliš časově náročné. tickou masu, možná i další malé a střední podniky poro-Pouze jedna pětina respondentů uvedla jako důvod pro zumí obchodní agendě skrývající se v online nástrojích ajejich minimální používání internetu nedostatečnou ry- začnou je tak používat. To vytvoří okruh s více a více pod-chlost připojení. niky využívající online nástroje, což je proces, k němuž může veřejný sektor přispět tím, že bude aktivně infor-Se zvyšujícím se počtem českých malých a středních movat malé a střední podniky o výhodách internetu.24 The Boston Consulting Group

×