Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spolecenska odpovednost firem - zakladni info

1,202 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spolecenska odpovednost firem - zakladni info

 1. 1. Společenská odpovědnost firem / CSR Zuzana Kubíková (Innovation Tank / Liv Ducci Lab) 23 / 3 / 2009 1
 2. 2. “Dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.” Společenská odpovědnost firem / Corporate Social Responsibilty / CSR 2
 3. 3. Ekonomika — podniká v souladu s vysokými etickými principy — pěstuje dobré vztahy se svými zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery Sociální prostředí (uvnitř / vně) — nadstandardně pečuje o své zaměstnance — aktivně podporuje region (quot;communityquot;), ve kterém působí Životní prostředí — snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí 3
 4. 4. Klíčová slova stakeholdeři 4
 5. 5. Klíčová slova stakeholdeři win-win 4
 6. 6. — Zvýšení hodnoty nehmotných aktiv (firemní reputace, hodnota značky, lidský kapitál či vztahy důvěry a partnerství) — Získání konkurenční výhody (odlišení se) — Nové obchodní příležitosti (nové nápady na nové produkty či procesy) — Úspory nákladů (nízká fluktuace zaměstnanců, důsledek ekologických opatření) — Řízení rizik (znalost stakeholders) — Přilákání investorů (csr - známka dobrého managementu) — Preferovaný dodavatel — Zvyšování výkonnosti obchodního řetězce (vzájemná důvěry, zvyšování kvality produktů a služeb) — Kvalitní zaměstnanci výhody — Spokojenost a loajalita zaměstnanců a zisky (win) 5
 7. 7. — Zvýšení hodnoty nehmotných aktiv (firemní reputace, hodnota značky, lidský kapitál či vztahy důvěry a partnerství) — Získání konkurenční výhody (odlišení se) — Nové obchodní příležitosti (nové nápady na nové produkty či procesy) — Úspory nákladů (nízká fluktuace zaměstnanců, důsledek ekologických opatření) — Řízení rizik (znalost stakeholders) — Přilákání investorů (csr - známka dobrého managementu) — Preferovaný dodavatel — Zvyšování výkonnosti obchodního řetězce (vzájemná důvěry, zvyšování kvality produktů a služeb) — Kvalitní zaměstnanci výhody — Spokojenost a loajalita zaměstnanců a zisky (win) 5
 8. 8. stakeholdeři — Vlastníci a investoři — Zákazníci — Obchodní partneři — Dodavatelé — Konkurenti — Zaměstnanci — Odbory — Veřejnost — Neziskové organizace — Média 6
 9. 9. 1. Závazek managementu 2. Určení klíčových stakeholderů 3. Hodnocení současného stavu 4. Stanovení CSR témat a cílů CSR v praxi 5. Akční plán 6. Realizace 7. Monitorování 8. Reportování 9. Opatření ke zlepšení 7
 10. 10. London Benchmarking Group (LGB) Model — ČR — Standard odpovědná firma (Fórum dárců, 2005) — vazba na firemní dárcovství vstupy — vyčíslit v peněžní hodnotě náklady výstupy — zhodnotit bezprostřední výsledky dopady — vyjádřit dlouhodobé účinky měření 1 Firemní angažovanost v lokální komunitě 1. Firemní dárcovství — všechny formy firemního dárcovství 2. Firemní investice do místní komunity — partnerství s neziskovými organizacemi 3. Komerční aktivity v místní komunitě — sponzoring či sdílený marketing (použití marketingových aktivit k společné propagaci firmy a dobročinné věci) 8
 11. 11. Global Reporting Initiative (GRI) — tvorba CSR reportu („veřejně publikovaná zpráva) měření 2 — směrnice G3 (pracovní standardy, životní prostředí, antikorupční jednání) — ČR — Mostecká uhelná 9
 12. 12. Firemní dobrovolnictví / Community Engagement — Aktivně / podpora obecně prospěšné činnosti — Zapojení v komunitě, příp. doplnění o věcné/finanční prostředky Praxe — Pro Bono služby (právní, IT poradenství) — Akční den (Community Day, celá firma) — Dlouhodobá partnerství (neziskové org.) — Mentoring (uvnitř/vně firmy) — Doplňkové dary (věcné, finanční) Efektivita — Spolurozhodování zaměstnanců — Konzultace s profesionály — Dlouhodobá strategie, partnerství — Dobrovolničení v pracovní době 10
 13. 13. Win-Win Zaměstnanci — Osobní rozvoj zaměstnanců — Dobrý pocit zaměstnanců — Odstranění bariér mezi zaměstnanci — Hrdost zaměstnanců na firmu — Loajalita Obchod a vztah k veřejnosti — Pozitivní vnímání firmy — Posílení důvěry — Dobré vztahy, věrnost značce Vztah mezi komerční a neziskovou sférou — Pozitivní vnímání firmy — Rozvoj a profesionalizace neziskových organizací — Nová a dlouhodobá partnerství 11
 14. 14. White & Case (Budapešť) Telecom Italia — zastřešující organizace NIOK — dlouhodobě hospitalizované — dva právníci White & Case děti — konzulatční hodiny nevládním organizacím — onkologická nemocnice — poskytnutí audio-video spojení Linkaters (Praha) Citi — Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) — projekt Právní kliniky OPU — s Právnickou Fakultou UK (konzultace) — Vzdělávání o financích — supervize — ČR — dětské domovy Nike Procházka/Randl/Kubr — sebevědomí a zdraví žen — pravidelné zpracování právní agendy — “Láska počká” Nadace Terezy Maxové — tréninky ve Stromovce 12
 15. 15. Mosetecká uhelná Intel / Kovohutě Příbram — regionální politika — místní obyvatlé a recyklace — monitoring sociální situace — absence jiného programu, firma nastupuje — obce v sousedství = obce — edukace, servis, soutěže, postoj firmy zaměstnanců — partnerství s obcemi — program regionální spolupráce ABB — smlouva o spolupráci s 12 obcemi a městy Mostecka a — přístup k EE Chomutovska — chudé oblasti (Afrika) — podpořeno přes 200 projektů — bez poškozování životního — spolupráce s univerzitami prostředí — návrhy indikátorů — mapování oblasti — GRI report 13
 16. 16. Informace csreurope.org bitc.org.uk ----------------- donorsforum.cz blf.cz hest.cz csr-online.cz 14
 17. 17. Děkuji! Zuzana Kubíková z.kubikova@centrum.cz 15

×