Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY
V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci aktivity číslo 7...
Obsah prezentace1. Cíle výzkumu
2. Metodologie
3. Aktuální situace v oblasti vzdělávání
4. Zajištění vzdělávání, formy...
CÍLE VÝZKUMU
Cíle výzkumu

Výzkumná agentura Market Vision s.r.o. je partnerem Informačního centra neziskových organizací (ICN)
v proje...
METODOLOGIE
Základní parametry výzkumu I.

A: KVALITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU

Metoda průzkumu:   Kvalitativní výzkum - Hloubkové rozhovor...
Základní parametry výzkumu II.

B: KVANTITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU

Metoda průzkumu:   Telefonické rozhovory - CATI

Responde...
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
Důvody vzdělávání

Hlavním důvodem realizace a účasti na vzdělávacích akcí je nutnost (vzdělání je nezbytné k
tomu, aby za...
Existence systému vzdělávání v NO

V posledních 2 letech nastal v oblasti vzdělávání v pražských NO významný posun.

Organ...
Jak vzniká systém vzdělávání

• vznikl nebo vzniká na základě jednotlivých identifikovaných potřeb v organizaci; je organi...
Existence systému vzdělávání v NO

KLADY VYPRACOVANÉHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ


• Nezbytný – zaměstnanec musí být na svoji poz...
Existence systému vzdělávání v NO


ZÁPORY VYPRACOVANÉHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ


• Nepružnost systému – systém nemusí odrážet...
Problémy se vzděláváním I

1) Hlavním problémem zajištění vzdělávání jsou finanční prostředky. Vzdělávat zaměstnance je
 ...
Směry vzdělávání

Můžeme říci, že pražské NO potřebují vzdělávání ve dvou směrech:


1)  vzdělávání obecnějšího typu
  ...
DETAILNÍ ZJIŠTĚNÍ
ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
Zajišťování vzdělávaní v NO
Většina oslovených NO vzdělává své zaměstnance tak, že kombinuje interní zdroje (tzn. např.
sl...
Využívané formy vzdělávání v NO
Formální školení, samostudium, odborná konference a konzultace-koučing jsou nejvíce
využív...
Využívané formy vzdělávání v NO

Tento graf shrnuje pro jednotlivé formy vzdělávání dva údaje:
• jejich aktivní současné v...
SEZNAM
 Využívané formy vzdělávání v NO
  Forma vzdělávání je závislá na tématu vzdělávací akce. Obecně lze říci, že vz...
DETAILNÍ ZJIŠTĚNÍ
EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE
Celková spokojenost
Přestože je top box „velmi spokojen(a)“ s nabídkou externího vzdělávání pro neziskový
sektor spíše níz...
Externí vzdělávací akce
Obecně lze říci, že vzdělávací akce jsou     „Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?...
Preferovaná témata
                     Zajímají Vás následující témata odborných seminářů/školení?
Me...
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB (AVP)
Celková atraktivita AVP
 Většině oslovených NO se nabídka AVP spíše líbí. Nabídka je neatraktivní hlavně pro
 organizace...
DOPORUČENÍ
Doporučení
V souladu s výsledky kvalitativní i kvantitativní části studie doporučujeme podporovat pražské
NO v rozvoji vyt...
DĚKUJEME ZA POZORNOST.
MARKET VISION s.r.o.
Krymská 12, 101 00 Praha 10
tel: +420 224 255 950, fax: +420 224 255 976
i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO

1,121 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO

 1. 1. VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci aktivity číslo 7 projektu „ Rozvoj a další vzdělávání lektorů, konzultantů pro neziskové organizace v Praze“. 14. 3. 2007 Připraveno pro: MARKET VISION s.r.o. Krymská 12, 101 00 Praha 10 tel: +420 224 255 950, fax: +420 224 255 976 info@marketvision.cz, www.marketvision.cz
 2. 2. Obsah prezentace 1. Cíle výzkumu 2. Metodologie 3. Aktuální situace v oblasti vzdělávání 4. Zajištění vzdělávání, formy vzdělávání 5. Externí vzdělávací akce 6. Analýza vzdělávacích potřeb (AVP) 7. Doporučení strana 2
 3. 3. CÍLE VÝZKUMU
 4. 4. Cíle výzkumu Výzkumná agentura Market Vision s.r.o. je partnerem Informačního centra neziskových organizací (ICN) v projektu „Rozvoj a další vzdělávání lektorů, konzultantů pro neziskové organizace v Praze“. Výzkum realizovaný naší společností, MARKET VISION s.r.o., sledoval tyto hlavní cíle: • zmapovat současnou úroveň systému vzdělávání v pražských neziskových organizacích • zmapovat znalost nabídky vzdělávacích programů a spokojenost s touto nabídkou • kvantifikovat stávající i plánované potřeby v oblasti vzdělávání • pojmenovat bariéry, bránící k dalšímu vzdělávání strana 4
 5. 5. METODOLOGIE
 6. 6. Základní parametry výzkumu I. A: KVALITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU Metoda průzkumu: Kvalitativní výzkum - Hloubkové rozhovory Respondenti: 10 zástupců pražských NO, kteří rozhodují o vzdělávacích aktivitách v organizaci /lidé ve vedení organizace/ 5 zaměstnanců pražských NO Výběr: NO se sídlem v Praze s 5 a více zaměstnanci Počet respondentů: N=15 Délka rozhovoru: 30-90 min strana 6
 7. 7. Základní parametry výzkumu II. B: KVANTITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU Metoda průzkumu: Telefonické rozhovory - CATI Respondenti: 85 zástupců pražských NO, kteří rozhodují o vzdělávacích aktivitách v organizaci /lidé ve vedení organizace/ Výběr: NO se sídlem v Praze s 5 a více zaměstnanci Počet respondentů: N=85 Délka rozhovoru: 15-20 min Sběr dat: Všechny rozhovory byly realizovány profesionálními tazateli z CATI studia agentury Market Vision strana 7
 8. 8. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍ SITUACE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
 9. 9. Důvody vzdělávání Hlavním důvodem realizace a účasti na vzdělávacích akcí je nutnost (vzdělání je nezbytné k tomu, aby zaměstnanec mohl zastávat určitou pozici). Zaměstnanci většinou nevnímají prohlubování vzdělávání jako svůj kariérní růst /toto vnímání má latentně negativní podtext/, ale spíše jako zvyšování vlastní kvalifikace a schopností zastávat danou pozici; tedy ještě lépe pomáhat ohroženým lidem. Pražské NO si uvědomují klíčový význam dalšího vzdělávání svých zaměstnanců a v souvislosti s tímto faktem využívají stále více nabídek externích vzdělávacích agentur. strana 9
 10. 10. Existence systému vzdělávání v NO V posledních 2 letech nastal v oblasti vzdělávání v pražských NO významný posun. Organizace si nejenom uvědomují důležitost dalšího vzdělávání, ale pod tlakem reality byly nuceny vzdělávací systém v organizaci skutečně vytvořit (většina z nich považuje vzdělávací systém za klíčový, pro organizaci nezbytný). NO bez existence obecnějšího vzdělávacího plánu jsou mezi oslovenými pražskými NO spíše výjimkou. Téměř polovina z oslovených pražských organizací má v oblasti vzdělávání vypracovaný podrobný systém. „Má Vaše organizace vypracovaný systém vzdělávání zaměstnanců?“ ano 48% ne N=85 52% strana 10
 11. 11. Jak vzniká systém vzdělávání • vznikl nebo vzniká na základě jednotlivých identifikovaných potřeb v organizaci; je organizaci „šitý na míru“, • je ze své podstaty velmi flexibilní /jednotliví zaměstnanci do něj mohou zasahovat, korigovat jeho nastavení; celosvětové NO – inspirace u svých mezinárodních kolegů. strana 11
 12. 12. Existence systému vzdělávání v NO KLADY VYPRACOVANÉHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ • Nezbytný – zaměstnanec musí být na svoji pozici kvalifikován. • Motivující • Jasně dané cíle; zaměstnanec ví, kam směřuje, co se od něj očekává, v jakém časovém horizontu. • Organizace ví, jak zaměstnance na dané pozici vzdělávat. • Podklad pro hodnocení zaměstnanců a vývoje celé organizace. • Péče o zaměstnance. • Zkvalitnění služeb NO. strana 12
 13. 13. Existence systému vzdělávání v NO ZÁPORY VYPRACOVANÉHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ • Nepružnost systému – systém nemusí odrážet skutečné potřeby na vzdělávání v organizaci (zaměstnanec je nucen účastnit se pouze vzdělávacích akcí relevantních pro jeho pracovní pozici a náplň práce). • Riziko, že školený zaměstnanec opustí organizaci. • Riziko, že nebude možné systém vzdělávání dodržovat, ať již z finančních nebo časových důvodů. strana 13
 14. 14. Problémy se vzděláváním I 1) Hlavním problémem zajištění vzdělávání jsou finanční prostředky. Vzdělávat zaměstnance je sice pro organizaci velice důležité, přinejmenším znamená zkvalitnění jejich služeb, ale udržet organizaci v chodu – tzn. mít peníze na provozní náklady – je důležitější. Vzdělávání je financováno převážně z vlastních příjmů organizací. Dále je vzdělávání financováno v rámci projektů nebo sponzoringu. Financování vzdělávání (% ano) 100 80 67 60 48 Praha (N=85) 40 31 20 0 Vlastní příjmy Z projektů Sponzorské dary 2) Dalším, ale ne natolik závažným problémem jako problém financí, je časová náročnost účasti na vzdělávacích akcích. Zvláště u menších NO sebou uvolnění pracovníka na školení přináší nemalé problémy. strana 14
 15. 15. Směry vzdělávání Můžeme říci, že pražské NO potřebují vzdělávání ve dvou směrech: 1) vzdělávání obecnějšího typu umožní lepší ´organizační´ chod dané společnosti tzn. vzdělávání zaměřené na fundraising finančních prostředků, prezentaci, řízení společnosti atp. ... relevantní zejména pro malé NO ... větší a mezinárodní NO mají výhodu nejenom v již fungujícím systému řízení, ale také v převzetí zahraničního know-how v této oblasti. Také se do jisté míry považují v těchto obecnějších tématech za „převzdělané“. 2) úzce specializovaná školení v oblastech, ve kterých daná NO pracuje např. orientace v prostoru pro nevidomé, práce s agresivními lidmi, komunikace s tělesně postiženými, mezi-kulturní vzdělávání apod. ... v současnosti zajišťováno spíše interně, nedostatek externích školitelů strana 15
 16. 16. DETAILNÍ ZJIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
 17. 17. Zajišťování vzdělávaní v NO Většina oslovených NO vzdělává své zaměstnance tak, že kombinuje interní zdroje (tzn. např. služebně starší zaměstnanec organizace školí nováčky …) a externí zdroje (tzn. nájem externí školící agentury nebo školitele). „Jakým způsobem pokrýváte vzdělávací potřeby ve Vaší organizaci?“ (% ano) Výhradně z interních zdrojů 13 Praha (N=85) Převážně z interních zdrojů 14 Kombinace interních a 46 externích zdrojů Převážně z externích zdrojů 16 Výhradně z externích 11 zdrojů 0 20 40 60 strana 17
 18. 18. Využívané formy vzdělávání v NO Formální školení, samostudium, odborná konference a konzultace-koučing jsou nejvíce využívanými formami vzdělávání v oslovených NO. Naopak, pouze jedna čtvrtina dotázaných organizací využívá rotaci pracovních pozic. „Jaké formy vzdělávání jste již ve vaší organizaci využili?“ (% ano) Formální školení 89 Praha (N=85) Samostudium 85 Odborná konference 79 Konzultace, koučing 71 Mentoring, supervize 58 Stáž, krátkodobá změna 45 pozice Rotace pracovních pozic 25 0 20 40 60 80 100 strana 18
 19. 19. Využívané formy vzdělávání v NO Tento graf shrnuje pro jednotlivé formy vzdělávání dva údaje: • jejich aktivní současné využívání (procento NO, které danou formu vzdělávání využívá) – na grafu zobrazeno modrými sloupci, • a průměrné hodnocení vhodnosti každé z těchto forem vzdělávání (respondenty hodnoceno na 5-bodové škále – čím nižší známka, tím lepší hodnocení) – na grafu zobrazeno červeně. Nejméně Využívá Průměr vhodná forma vzdělávání 100 89 85 5 79 80 71 58 4 60 45 3,6 3 40 25 20 2,6 2 2,1 2,3 2,1 2,1 Nejvhodnější 0 2 1 forma Formální školení Samostudium Odborná Konzultace, koučing Mentoring, Stáž, krátkodobá Rotace pracovních vzdělávání konference supervize změna pozice pozic potenciál potenciál strana 19
 20. 20. SEZNAM Využívané formy vzdělávání v NO Forma vzdělávání je závislá na tématu vzdělávací akce. Obecně lze říci, že vzdělávací akce by měla obsahovat 2 fáze: fázi sdělování informací a fázi jejich praktického ověření. Z toho důvodu jsou vítány dlouhodobější kurzy, kdy je možno teoreticky nabyté vědomosti ověřit v praxi a se získanou zkušeností se opět podělit s ostatními. Jejich nevýhodou je časová náročnost. Další předností je navázání kontaktů a výměna zkušeností s ostatními kolegy z neziskového sektoru. Specializované kurzy, které umožňují rozvíjet kvalitu nabízených služeb, jsou pro oslovené organizace nejzásadnější. Ideální vzdělávací akce: 1. relevantní téma, 2. školitel je odborník, 3. praktická – má přínos pro danou organizaci, 4. písemný nebo elektronický výstup, 5. relevantní forma vzhledem k tématu – většinou je upřednostňována kombinace přednášky a wokshopu– tzn. fáze přenosu informací následovaná fází praktického prozkoušení-interaktivnost. Komentáře „Podle tématu. Něco můžou být prostě jenom akademické přednášky, něco už je dobré, když si to člověk odzkouší.“ „Přednáška nejlépe s možností diskuze ještě na konci. Když něčemu nerozumím, tak, abych se mohla zeptat. Ale jinak doopravdy asi ty strana 20 semináře, ráda se spíš nějak zapojuji, takže ty semináře, případně ty workshopy. Prostě - abychom neseděli v lavicích, ale v kruhu.“
 21. 21. DETAILNÍ ZJIŠTĚNÍ EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE
 22. 22. Celková spokojenost Přestože je top box „velmi spokojen(a)“ s nabídkou externího vzdělávání pro neziskový sektor spíše nízký, je celková spokojenost v porovnání s výsledky studie realizované v roce 2003 vyšší. Jak jste celkově spokojen(a) se současnou nabídkou vzdělávání pro neziskový sektor?“ 14 71 9 0 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-velmi spokojen 2 3 4-velmi nespokojen neví Výsledky ze studie realizované v r. 2003: Velmi spokojen(a) 7% Spíše spokojen(a) 61% Spíše nespokojen 26% Velmi nespokojen(a) 2% Neví/bez odpovědi 4% N=365 strana 22
 23. 23. Externí vzdělávací akce Obecně lze říci, že vzdělávací akce jsou „Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?“ drahé, jsou časově náročné. Pražské NO top box (% 1-rozhodně souhlasím) na škále 1-4 by uvítaly více témat odpovídající jejich potřebám a obecně vyšší úroveň Vzdělávací akce jsou drahé 31 vzdělávacích akcí, např. skutečné odborníky při jejich vedení. Vzdělávací akce jsou časově náročné 24 Nabízená témata odpovídají potřebám 18 vaší organizace Nabízená témata jsou dostačující 16 Vzdělávací akce vedou skuteční 14 odborníci Cena vzdělávacích akcí je přiměřená 13 Nabízená témata jsou kvalitní 13 Nabízená témata jsou příliš obecná 8 Vzdělávací akce mají vysokou úroveň 6 0 10 20 30 40 50 60 Praha (N=85) strana 23
 24. 24. Preferovaná témata Zajímají Vás následující témata odborných seminářů/školení? Mezi nejzajímavější témata top box (% 1 – určitě zajímá) na škále 1-4 vzdělávacích akcí patří ta, která pomáhají NO získávat Fundraising 67 finanční prostředky; tzn. Legislativa a právo v neziskovém sektoru 55 fundraising je pro oslovené Komunikační dovednosti 48 NO téma číslo 1. Psaní projektů a žádostí o grant do strukturálních 46 fondů EU Public relation 45 Psaní projektů a žádostí o grant 44 Řízení NNO 42 Prezentační dovednosti 41 Strategické plánování 32 Stres a syndrom vyhoření 29 Marketing 27 Personální management 24 Práce s dobrovolníky 24 Práce se správní radou/výkonným výborem 21 Praha (N=85) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 strana 24
 25. 25. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB (AVP)
 26. 26. Celková atraktivita AVP Většině oslovených NO se nabídka AVP spíše líbí. Nabídka je neatraktivní hlavně pro organizace, které vykazují vysokou spokojenost se současným systémem vzdělávání ve své organizaci. Oslovené NO oceňují převážně komplexnost a šíři nabídky a věří, že zlepší chod NO. Ukazuje se, že NO jsou cenově velmi citlivé – cena je silným omezujícím faktorem pro využití nabídky AVP. Převážná většina oslovených NO vnímá ICN jako důvěryhodného poskytovatele a realizátora Analýzy vzdělávacích potřeb. „Do jaké míry se Vám tato nabídka AVP líbí?“ 27 44 16 6 7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-velmi líbí 2 3 4-velmi nelíbí neví Komentáře „Konkrétně se mi na tom líbí to, že by do organizace přišel externí hodnotitel. Myslím, že by zjistil skutečné potřeby a ne třeba to, co si myslím já jako vedení.“ „Já myslím, že je to pro menší NO. Jsou to mladí lidé a pouští se do všeho s vervou … aby se měli o co opřít.“ strana 26
 27. 27. DOPORUČENÍ
 28. 28. Doporučení V souladu s výsledky kvalitativní i kvantitativní části studie doporučujeme podporovat pražské NO v rozvoji vytváření vzdělávacích systémů a plánů. Navrhujeme: 1) Nabízet obecnější témata školení menším NO, které ještě nemají vybudovaný systém vzdělávání - ukázat menším NO jak správně vést a spravovat vlastní organizaci a tím zabezpečit její efektivní fungování. 2) Kromě obecněji pojatých témat pro méně zkušené NO nabízet v rámci AVP i specializované vzdělávací akce, které budou přesně odpovídat potřebám jednotlivých NO (např. vytvořit výukové bloky specializované na jednotlivé oblasti působnosti NO) - přesvědčit větší NO, že vzdělávací akce mohou být zaměřeny na zcela konkrétní potřeby organizace se závěry a doporučeními, které jsou zcela aplikovatelné v dané organizaci. 3) Využívat méně standardní formy vzdělávání, např. koučování a mentoring. 4) Neustále zvyšovat kvalifikaci lektorů vedoucích vzdělávací akce a celkovou kvalitu těchto akcí obecně - přesvědčit všechny potenciální spolupracující subjekty, že kvalita nabízených vzdělávacích akcí je vysoká. strana 28
 29. 29. DĚKUJEME ZA POZORNOST. MARKET VISION s.r.o. Krymská 12, 101 00 Praha 10 tel: +420 224 255 950, fax: +420 224 255 976 info@marketvision.cz, www.marketvision.cz

×