UnLtd CR brezen 2011

3,162 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,391
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 211100ZXJ006JA-P1.ppt
 • UnLtd CR brezen 2011

  1. 1. Podporujeme jednotlivce vytvořit pozitivní změnu ve světě: Model UnLtd* UnLtd: Fond pro společensky prospěšné podnikatele * čtěte "unlimited" [anlimitid]
  2. 2. Poslání Posláním fondu UnLtd je uvolnit energii jednotlivých lidí ke změně světa v němž žijí. Těmto lidem říkáme společensky prospěšní podnikatelé. Vize fondu UnLtd : Svět, ve kterém se lidé chovají tak, aby ho zlepšovali
  3. 3. Nejprve podpořit lidi, poté projekty Komunity , jež čelí problémům, zahrnují lidi , kteří budou vytvářet řešení Minimalizovat byrokracii, maximalizovat příležitosti, důvěřovat úsudku , podpořit intuici Je-li sporné, co je nejlepší, nejprve jednat, a pak se poučit z výsledků Filozofie fondu UnLtd *
  4. 4. UnLtd * ve Velké Británii Základní financování fondu UnLtd ve Velké Británii poskytla roku 2000 ve výši 100 mil. liber vláda skrze Millennium Awards Trust Z tohoto základního jmění vydělá fond UnLtd 4,5 mil. liber ročně a 4,5 mil. liber získá od různých dalších dárců, kteří chtějí poskytovat podporu společensky prospěšným podnikatelům v oblastech svého zájmu. Informace o UnLtd ve Velké Británii - 80 zaměstnanců v 7 kancelářích v Británii - Obrat 9 mil. £ ročně - Největší program podpory pro začínající společensky prospěšné podnikatele na světě
  5. 5. Přínosy podpory společensky prospěšných podnikatelů: <ul><li>Vzdělání, podnikatelské dovednosti, odvaha jednat - důležité v době s vysokou nezaměstnaností </li></ul><ul><li>Společenský dopad - společenské dopady realizovaných projektů </li></ul><ul><li>Sociální kapitál - lidé ze znevýhodněných komunit udělají krok vpřed jako aktivní občané, inspirují ostatní a vytvoří pocit, že je možné něco dokázat </li></ul><ul><li>Hospodářské oživení - vytváření pracovních míst, dobrovolné stáže, ekonomická aktivita – životaschopnost a reinvestování zisků </li></ul><ul><li>Společenské inovace - nové nápady, autentické pro jejich komunitu </li></ul>
  6. 6. Společensky prospěšní podnikatelé v Británii <ul><li>V Británii se na určitém typu společensky prospěšném podniku podílí 1,7 mil. lidí </li></ul><ul><li>238 000 lidí se snaží rozjet společensky prospěšný podnik každý rok </li></ul><ul><li>35 % všech vznikajících podnikatelských aktivit je společensky prospěšných </li></ul><ul><li>společensky prospěšné podnikání je mnohem běžnější u mladých lidí, menšin, znevýhodněných a vzdělaných osob; je genderově vyvážený </li></ul><ul><li>společensky prospěšné podniky založené staršími lidmi se častěji udrží </li></ul>
  7. 7. Společensky prospěšní podnikatelé v Británii <ul><li>naprostá většina zakládá komunitní podniky </li></ul><ul><li>většinou jsou neformální a nemají žádný právní status </li></ul><ul><li>u těch, kteří chtějí podnik rozšiřovat , je pravděpodobnější, že budou orientováni na dodávky veřejných služeb nebo na obchod </li></ul><ul><li>odvětví růstu podle obratu : veřejné služby, různé technologie, recyklace, férové finance, potraviny </li></ul><ul><li>hlavní odvětví podle počtu osob: sport, mládež, komunity, internet / sociální média, ekologie </li></ul>
  8. 8. Model UnLtd * <ul><ul><li>Snaha najít lidi : </li></ul></ul><ul><ul><li>s vášnivou touhou zlepšit svět </li></ul></ul><ul><ul><li>s nápadem, který chtějí uskutečnit </li></ul></ul><ul><ul><li>s osobními kvalitami vhodnými pro podnikání </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuální posouzení každé osoby </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuálně přizpůsobený balíček zahrnující: </li></ul></ul><ul><ul><li>Finance </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora rozvoje, poradenství a koučování </li></ul></ul><ul><ul><li>Networking osobní i on-line </li></ul></ul><ul><ul><li>Vychází z: </li></ul></ul><ul><ul><li>Výzkumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Budování pochopení veřejnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerství </li></ul></ul>
  9. 9. Fondu UnLtd jde v podstatě o člověka Motivovaný Odhodlaný Zaměřený na řešení Talentovaný Se silnou vizi Chopí se příležitostí Schopný Pružný Nápaditý Rozhodnutý Zapálený Podnikavý člověk Riskuje Ochotný něco obětovat
  10. 10. … o člověka, který pracuje ve prospěch společnosti Těchto 5 faktorů je v rovnováze . Společenské poslání Konkrétní financovaná práce nemá za účel dosažení zisku Zaujetí pro společnost Projekt pravděpodobně bude užitečný Úmysl prospět společnosti Společensky prospěšný podnikatel
  11. 11. Řešení je klíčem <ul><li>Model UnLtd podporuje jednotlivce často motivovane na základě osobních důvodů a zkušeností, ale schopné přinést potřebné řešení </li></ul>Autentičtí nebo zkušení společensky prospěšní podnikatelé Profesionální nebo kariérní společensky prospěšní podnikatelé Lidé s dovednostmi a zkušenostmi, kteří jsou odhodlaní je využít pro společenskou změnu Lidé z komunit čelící problémům, kteří nabízejí řešení Řešení
  12. 12. Finanční podpora UnLtd * ve třech krocích <ul><li>Podpora úrovně 3 je zaměřena na rozšiřování a replikaci byznysu </li></ul><ul><li>Podpora úrovně 2 je zaměřena na zajištění volného času pro </li></ul><ul><li>jednotlivce, který jej pak využije k rozvoji projektu </li></ul><ul><li>Podpora úrovně 1 je zaměřena na první kroky, budování podnikatelských kapacit </li></ul>
  13. 13. Základní kritéria pro financování na úrovni 1 . Jednotlivec * Starší 16 let * Jednotlivec nebo malá skupina Společenský dopad * Prospěch veřejnosti nebo komunity * Nová vzdělávací příležitosti pro žadatele * Nová iniciativa * Podnikatelské řešení společenského problému * Podněcování společenského dopadu nebo společenské změny
  14. 14. Kritéria financování na úrovni 2 a 3
  15. 15. Více než jen finanční podpora <ul><li>Fond UnLtd poskytuje podporu společensky prospěšným podnikatelům </li></ul><ul><ul><li>Vzdělávací materiály </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora – od UnLtd nebo pro bono od firem </li></ul></ul><ul><ul><li>Školení – UnLtd a prostřednictvím partnerů </li></ul></ul><ul><ul><li>Networking – mezi kolegy, s odborníky, firmami, veřejností </li></ul></ul><ul><li>Inspirovat lidi, aby se stali společensky prospěšnými podnikateli </li></ul><ul><ul><li>Osvěta </li></ul></ul><ul><li>Vytváření příznivějšího prostředí </li></ul><ul><ul><li>Publicita </li></ul></ul><ul><ul><li>Pozitivní lobbing </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerství </li></ul></ul>
  16. 16. Speciální programy ve Velké Británii: <ul><li>UnLtd Nominet Trust: společensky prospěšní podnikatelé využívající internet </li></ul><ul><li>RISE: společensky prospěšní podnikatelé v oblasti uprchlíků </li></ul><ul><li>UnLtd HEI: společensky prospěšné spin off firmy z univerzit, pracující studenti a zaměstnanci jako společensky prospěšní podnikatelé </li></ul><ul><li>Olderpreneurs: starší osoby jako společensky prospěšní podnikatelé a mezigenerační práce </li></ul><ul><li>Ekologičtí podnikatelé: boj proti změně klimatu, snižování emisí uhlíku, recyklace a upcycling* </li></ul><ul><li>Komunitní podnikatelé: zaměřují se na místní komunitu </li></ul><ul><li>* http://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling </li></ul>
  17. 17. UnLtd * společensky prospěšní podnikatelé jsou přínosem pro širší komunity <ul><li>Z průzkumu 640 držitelů ocenění UnLtd Award prováděného v Británii roku 2006 bylo zjištěno, že: </li></ul><ul><li>Prostřednictvím svých projektů těchto 640 oceněných pracovalo s 86 500 jednotlivci z  nejchudších komunit </li></ul><ul><li>Více než polovina projektů příjemcům umožnila vytvářet nové podpůrné sítě </li></ul><ul><li>Více než polovina projektů usnadnila vznik nových přátelství - tedy způsob, jak zvýšit soudržnost komunity </li></ul><ul><li>A pouze 1 ze 3 projektů vedl k vytvoření nové služby nebo zařízení </li></ul>
  18. 18. UnLtd * Společensky prospěšní podnikatelé jsou životaschopní <ul><li>Z on-line průzkumu, který proběhl v Británii roku 2006: </li></ul><ul><ul><li>39% držitelů ocenění UnLtd Award, kteří byli dotazováni na příjem z projektu, sdělilo, že vytvářejí příjmy z obchodních činností </li></ul></ul><ul><ul><li>Tyto příjmy tvoří průměrný podíl 43% na celkových příjmech (zbytek tvoří fundraising) </li></ul></ul><ul><ul><li>Průměrné zajištěné financování je asi 7 400 £ v porovnání s průměrnou hodnotou ocenění 3 100 £; (rozdíl fundraisují) </li></ul></ul><ul><ul><li>Většina držitelů ocenění v průzkumu předpokládala, že se během příštích dvou let jejich příjem zvýší , přičemž jejich průměrným cílem bylo, aby podnikatelskou činností vytvářely 67% celkových příjmů </li></ul></ul>
  19. 19. UnLtd * společensky prospěšní podnikatelé v Británii jsou také <ul><li>Znevýhodnění (40 % z 20 % nejvíce znevýhodněných) </li></ul><ul><li>Různorodí (33 % z etnických menšin ve srov. s 11% populace) </li></ul><ul><li>Genderově vyvážení </li></ul><ul><li>Vzdělaní (50 % má vysokoškolské vzdělání) </li></ul><ul><li>Mladší </li></ul><ul><li>Autentičtí (80 % motivovaných vlastní zkušeností nebo osudem) </li></ul><ul><li>Životaschopní (59% projektů přežije 2 roky) </li></ul><ul><li>* Tyto údaje vycházení z výzkum UnLtd* v Británii </li></ul>
  20. 20. Společensky prospěšné podnikání: Celosvětový fenomén - Lidé, kteří vidí problém a chtějí něco udělat pro jeho řešení - Lidé jsou stále více připraveni zahájit spíše vlastní projekt než pracovat pro velkou organizaci - Lidé chtějí vyrovnaný život: vydělávat peníze, konat dobro a mít pocit naplnění - Kulturní a technologická změna umožňuje mikropodniky a jejich zapojování a větší společenský dopad
  21. 21. UnLtd Česká Republika <ul><li>Innovation Tank o.s. společně se společností Hub Praha zakládá UnLtd Czech Republic , fond pro financování a podporu společensky prospěšných podnikatelů. </li></ul><ul><li>UnLtd ČR hledá partnery </li></ul><ul><li>Vyzýváme nevládní organizace, firmy, veřejné instituce a individuální dárce, aby se zapojili, spolupracovali a projekt podpořili </li></ul><ul><li>Pro více informací, pište na petr@ innovationtank.eu </li></ul>

  ×