Teorie a praxe lobbování v EU

4,855 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Teorie a praxe lobbování v EU

  1. 1. Lobbing – teorie a praxe v EU Šárka Laboutková Technická univerzita v Liberci [email_address]
  2. 2. Lobby – výklad pojmu <ul><li>Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala </li></ul><ul><li>Pojem přichází z USA </li></ul><ul><li>Lobby – hala, vestibul, předsálí </li></ul><ul><li>Lobby – nátlaková skupina </li></ul>
  3. 3. Lobby – cizí slovo <ul><li>neustálenost české ortografické podoby; krátká „historie“ </li></ul><ul><li>Lobby – podstatné jméno ženského rodu, v češtině nesklonné </li></ul><ul><li>Odvozená slova zachovávají v základu dvě „bb“ </li></ul><ul><li>Píšeme tedy lobbování, lobbovat </li></ul><ul><li>Přípony - ista a - ismus se nepřipojují mechanicky,ale ze dvou samohlásek (y a i) zůstává jen „i“ </li></ul><ul><li>Píšeme tedy lobbista, lobbing, lobbismus </li></ul>
  4. 4. Definice lobbingu <ul><li>neexistuje jedna jasná definice </li></ul><ul><li>problém negativního vnímání samotného slova lobby </li></ul><ul><li>mnoho praktiků lobby není spokojena s označením lobbista – </li></ul><ul><li>výhoda používání termínu lobby – je mu obecně rozuměno </li></ul>
  5. 5. Co chceme od definice <ul><li>Definice lobbingu by měla postihnout: </li></ul><ul><li>Vymezení cílů lobbingu; </li></ul><ul><li>Definování lobbingu jako zdroje informací; </li></ul><ul><li>Transparentnost aktérů lobbingu, </li></ul><ul><li>Řešení vztahu lobbingu vůči korupci. </li></ul>
  6. 6. lobbování versus korupce <ul><li>Americký senátor Mc Cain, odpověděl na otázku jaký je rozdíl mezi lobbováním a korupcí následovně: </li></ul><ul><li>„ To co dělám já, je lobbování, to co dělají mí protivníci, </li></ul><ul><li>to je KORUPCE.“ </li></ul>
  7. 7. Lobbování – definice <ul><li>http://www.britannica.com </li></ul><ul><li>Lobbing je v určité formě nepostradatelnou součástí jakéhokoliv politického systému.“ </li></ul><ul><li>Luigi Graziano, „Lobbying and the Public Interest“ </li></ul><ul><li>Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb ; ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace. </li></ul>
  8. 8. Lobbování v EU– definice <ul><li>„ Za činnost spočívající v ovlivňování je obecně považována typická činnost zájmových skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní a rozhodovací proces EU z pohledu prosazení jejich zájmů, které jsou hypoteticky považovány za odlišné od obecnějších komunitárních zájmů.“ </li></ul><ul><li>Schuter O.: Brusel 1995. </li></ul>
  9. 9. LOBBOVÁNÍ <ul><li>LOBBISTICKÉ TAKTIKY </li></ul><ul><li>Přímé lobbování (direct lobbying) </li></ul><ul><ul><li>Přímý kontakt a informace </li></ul></ul><ul><ul><li>Veřejné svědectví (výbor, soud) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publikování expertíz </li></ul></ul><ul><li>Celoplošné lobbování </li></ul><ul><ul><li>Vzdělávací kampaně </li></ul></ul><ul><ul><li>Dopisní kampaně </li></ul></ul><ul><li>Informační kampaň („gong public“) </li></ul><ul><ul><li>Placené kampaně (PRA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Občanská neposlušnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Koalice ZS </li></ul></ul>
  10. 10. Taktiky evropského lobbování <ul><li>Taktiky evropského lobování jsou shrnuty van Sheldenem do tzv. metahry tří P . </li></ul><ul><li>Person – zajistit si kontakty na nejvlivnější osoby </li></ul><ul><li>Position – osoby v co nejvyšších funkcích </li></ul><ul><li>Procedures – volba optimálních postupů </li></ul>
  11. 11. <ul><li>K tomu je možno přidat ještě zásadu dobrého načasování </li></ul><ul><li>TIMING IS EVERYTHING </li></ul>
  12. 12. Efektivita lobbování <ul><li>Lobbisté mohou zaměřit svoji činnost na </li></ul><ul><li>Evropskou radu </li></ul><ul><li>Parlament </li></ul><ul><li>Komisi </li></ul>
  13. 13. Evropská rada <ul><li>nejdůležitější institucí Společenství </li></ul><ul><li>pro lobbisty je však téměř nedobytnou pevností </li></ul><ul><li>schází se v tematických orgánech ( Rada pro všeobecné záležitosti (ministři zahraničí), pro zemědělství a ECOFIN (hospodářství a finance ) </li></ul><ul><li>význam lobbování na národní úrovni </li></ul><ul><li>možnost ovlivňování - pracovní skupiny Rady ministrů (cca 300 – rozhodují asi v 80% případů) </li></ul>
  14. 14. Evropský parlament <ul><li>legislativní pravomoc v určitých oblastech –tzv.procedura spolurozhodování (90.léta) </li></ul><ul><li>význam osobních kontaktů - intergroups – meziskupiny </li></ul><ul><li>nízký počet asistentů - lobbisté se tudíž stávají žádanými dodavateli externích expertíz </li></ul><ul><li>strategickým terčem je: zpravodaj, předseda příslušného parlamentního výboru a administrativní struktury Parlamentu </li></ul>
  15. 15. Evropská komise <ul><li>srdce institucionální struktury EU </li></ul><ul><li>navrhuje zákony Radě a Parlamentu, spravuje a zavádí do praxe politiku EU a provádí dozor a ve spolupráci se Soudním dvorem vymáhá evropské zákony </li></ul><ul><li>národnostní princip výběru komisařů </li></ul><ul><li>velká koalice širokého spektra zájmů </li></ul><ul><li>informační izolace – prostor pro ZS </li></ul>
  16. 16. Lobby a EK <ul><li>Poskytování analýz a informačního monitoringu daného sektoru </li></ul><ul><li>úloha zpětné vazby jako zásadní subjekt kontroly plnění evropské legislativy </li></ul><ul><li>možnost ovlivnit samotný začátek procesu vytváření legislativy </li></ul><ul><li>otevřená politika je tak oboustranně výhodným přístupem </li></ul><ul><li>Problémy: </li></ul><ul><li>- nejasná definice výběru konzultatnů do expertních skupin (cca 1200) </li></ul><ul><li>- otevřenost neznamená transparentnost </li></ul>
  17. 17. Empirická data <ul><li>Podle výzkumů agentury Donath-Burson-Marsteller z roku 2001, 2003 a 2005, které jsou zaměřeny na efektivitu lobbování v EU, vede přímý lobbing. </li></ul><ul><li>Nejkomplexněji je pojatý výzkum z roku 2005, který hodnotí účinnost lobbování z pohledu Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady ministrů </li></ul>
  18. 18. Efektivita lobbování zdroj D-B-M
  19. 19. Nejčetnější druhy špatného NGO lobbingu zdroj D-B-M <ul><li>pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů. </li></ul>
  20. 20. Nejčetnější druhy špatného průmyslového lobbingu zdroj D-B-M <ul><li>pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů. </li></ul>
  21. 21. Zásady vysoké efektivnosti lobbování <ul><li>oslovit ty správné úředníky (poslance, komisaře a ministry) </li></ul><ul><li>udržovat funkční a aktivní vztah s příslušným poslancem komisařem či ministrem a jejich úředníky </li></ul><ul><li>dobré načasování (timing is everything) </li></ul><ul><li>poskytovat konzistentní, cílené a relevantní informace </li></ul><ul><li>být objektivní - poskytovat nezkreslené, vyvážené informace bez emocí </li></ul>
  22. 22. Pravidla lobbingu v Brusselu <ul><li>více jak 13 000 profesionálních lobbistů; </li></ul><ul><li>je druhým největším centrem lobbistů – prvenství má Washington D.C. ( cca 25 000) </li></ul><ul><li>3 000 zájmových skupin (v 60. letech to bylo asi 10krát méně): </li></ul><ul><li>- přes 500 evropských a mezinárodních federací </li></ul><ul><li>- cca. 250 zastoupení regionů </li></ul><ul><li>- přes 200 firemních zastoupení </li></ul><ul><li>- cca. 100 poradenských firem v oblasti </li></ul><ul><li>managementu a práce s veřejností </li></ul><ul><li>+ 100 právnických firem zaměřených na evropskou legislativu </li></ul>
  23. 23. Negativní jevy působení lobby <ul><li>poskytování zkreslených informací orgánům EU </li></ul><ul><li>moderní komunikační technologie (internet a email) usnadňuje organizovat masové kampaně pro či proti určité záležitosti, aniž by bylo možné kvanitifkovat, kolik má tato kampaň reálných příznivců </li></ul><ul><li>otázka legitimity zájmů reprezentovaných NNO (NGOs) </li></ul><ul><li>na druhé straně, podle mnoha NNO zde neexistují rovné podmínky </li></ul><ul><li>v obecné rovině je kritizován nedostatek informací o lobbistech, kteří ovlivňují rozhodovací procesy EU, včetně jejich finančních zdrojů </li></ul>
  24. 24. Parlament <ul><li>zájmové skupiny a lobby jsou legitimní součástí rozhodovacího procesu EU </li></ul><ul><li>nutná podmínka je transparentnost </li></ul><ul><li>povinný akreditační systém </li></ul><ul><li>zápis do veřejného rejstříku </li></ul><ul><li>kodex chování </li></ul><ul><li>prohlášení poslanců EP o finančních zájmech </li></ul><ul><li>seznamy registrovaných asistentů </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Z celkového počtu lobbistů je asi 40% (cca 5000) akreditovaných při Evropském Parlamentu, </li></ul><ul><li>to je asi 8 lobbistů na jednoho poslance. </li></ul><ul><li>Německo cca 640 </li></ul><ul><li>Britové cca 350 akreditovaných lobbistů </li></ul><ul><li>Francouzi a Italové asi 290 </li></ul><ul><li>Španělé 170 </li></ul><ul><li>Nové členské státy jich mají dohromady pouze 60 </li></ul>
  26. 26. Evropská komise <ul><li>první adresář (1993) </li></ul><ul><li>elektronická verze Databáze CONECCS – Konzultace mezi Evropskou komisí a občanskou společností Consultation, the European commission and Civil Society (2001) </li></ul><ul><li>- princip doborovolnosti </li></ul><ul><li>- nejasná definice občanské společnosti </li></ul><ul><li>- oboustranné proudění informací </li></ul><ul><li>Rejstřík zástupců zájmových skupin – Evropská iniciativa pro transparentnost a zelená kniha (2008) </li></ul>
  27. 27. Evropská iniciativa pro transparentnost (2005) <ul><li>cílem je zlepšit průhlednost a předvídatelnost práce Komise a procesu jejího rozhodování </li></ul><ul><li>…. </li></ul><ul><li>role lobby a nevládních organizací v rozhodovacím procesu evropských institucí </li></ul>
  28. 28. Nový rámec pro lobbování <ul><li>Dobrovolný registračním systém </li></ul><ul><li>Společný kodexu chování </li></ul><ul><li>Systém monitorování a sankcí </li></ul>
  29. 29. Rejstřík zástupců zájmových skupin <ul><li>oficiálně otevřen v červnu minulého roku </li></ul><ul><li>organizace, které ze zapíší do registru, musí identifikovat: </li></ul><ul><li>kdo jsou </li></ul><ul><li>co je jejich předmětem činnosti </li></ul><ul><li>jaký sledují cíl </li></ul><ul><li>o jaké oblasti politiky se především zajímají </li></ul><ul><li>spolu s registrem musí podepsat sedmibodový Etický kodex. </li></ul>
  30. 30. Kritické momenty registrace <ul><li>Registr požaduje různé informace o finančních záležitostech od různých aktérů. </li></ul><ul><li>K registraci jsou vyzvány pouze organizace, nikoliv individuální lobbisté, kteří pro ně pracují. </li></ul><ul><li>Seznam lobbistických skupin vytvořený Komisí, nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, které mají v Bruselu důležité postavení – regionální zastoupení, obchodní komory a účetní firmy, které nabízejí kompletní servis zahrnující lobbistické aktivity. </li></ul><ul><li>Právní firmy jsou očekávány se zaregistrovat, jestliže jejich cílem je spíše ovlivňovat politiku než precedenční právo. Z požadavku registrace by měly být vyjmuty jen v tom případě, kde je nezbytné ochránit práva klienta. </li></ul>
  31. 31. Shrnutí lobbování <ul><li>Lobbisté jsou placenými členy zájmových skupin, kteří reprezentují tuto skupinu před vládou. Jsou vybaveni přesnými, cíleně zaměřenými informacemi k určité (a pro zájmovou skupinu důležité) problematice  přímé lobbování. </li></ul><ul><li>Potřeba legislativní úpravy lobbování - zásady: </li></ul><ul><li>nutnost registrace zájmové organizace, </li></ul><ul><li>identifikace, </li></ul><ul><li>veřejná prezentace cílů, </li></ul><ul><li>přehledné hospodaření s prostředky. </li></ul>
  32. 32. Děkuji za pozornost

  ×