SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
DOTAZNÍK O NEZÁVISLÝCH PROFESIONÁLECH
Probíhal: 13. 2. – 2. 3. 2009

Zúčastnilo se ho: 98 respondentů

Skládal se z: 88 otázek

Vypracovala: Veronika Holcová

E-mail: holcova.veronika@gmail.com
1. otázka: Jakého jste pohlaví?

               Jaké ho jste pohlaví?                            38%
                    62%
                      ženy    muži
       2. otázka: Jaká je Vaše věková kategorie?

Věková   18-22      23-27                        38-42  43-57  nad 57
                      28-32 let     33-37 let
kategorie  let       let                         let   let   let
Počet     9       23        31          12       6   12    5


                   Věkové kategorie


                       5    9
                   12


                 6                 23                12                         31          18-22  23-27  28-32  33-37    38-42  43-57  nad 57
Rozdělení věkové kategorie u mužů a žen
25                  23
                          muž     žena
20           17
15
     9                8                           8
10                            7
              6
                          5             4       4         4
5                                     2                1
0
     18-22    23-27     28-32     33-37         38-42     43-57      nad 57

                       věková kategorie


            3. otázka: Jaká je Vaše státní příslušnost?

                Jaká je Vaše státní příslušnost?
                          5%

                                  95%                                          ČR    jiná státní příslušnost                 4. otázka: Z jakého jste kraje?

                   Z jakého kraje jste?
   30
                       24               26
   25
   20
   15      12
   10                                         7           8
                4                3
   5    2     1      2       2          2            1   2
   0
           ký
           ký
            ý
            ý
           na
           ký
            ý
            a
            ý
           ký
           ký
            ý
            ý
           ký
          sk
          sk
          ck
          ck
          sk
          ah

          sk
          rs

         ec
         ňs
          ic
         zs
         ec


          či

         ín
        ou
        av
        če
        če
        re
        Pr
       ub
        so
        va

       ad
        le
       ze
       st
       Zl
       be
       or
      ho
      do
       m
      os
      Vy
      lo
      Ú
      rd

      Pl
      hr
     lo
     m
     Li
     Ji
     ar
     ře
    Pa
    sk
    ve
    O
   ho


    K
   St
   av
   lo
  Ji
 rá
 or
K
M
                            kraje
Rozdělení věkových kategorií v krajích České republiky

                           Věkové kategorie
      Kraje    18-22  23-27   28-32    33-37  38-42        43-57      nad 57
             let   let    let     let   let         let       let
Jihočeský                            1          1
Jihomoravský            2     6     2              1        1
Karlovarský             1
Královehradecký      1     2                         1
Liberecký                   1                            1
Moravskoslezský      1     7    11       3            2
Olomoucký         1                                      1
Pardubický        1                              2
Plzeňský                                   1    1
Praha           3     6     8       2        4    3
Středočeský             2     1       3                    1
Ústecký               1
Vysočina         1          1
Zlínský          1     1     3       1            1        1              Rozdělení věkových kategoriích v krajích ČR

 12
                                                     18-22
 10
                                                     23-27
  8                                                   28-32
  6                                                   33-37

  4                                                   38-42
                                                     43-57
  2
                                                     nad 57
  0
                                 a
                                           na                                                ý
                ký
    ý
                                           ý
               ký
                ý
                            ký
                ý


                ý


                ý
                                     ý
                                               sk
                                ah
               ky
   sk
                                          ck
               ck
               sk


               sk


              ck
                                    sk
                                          či
              ic


                           ňs
              ec
                                              ín
                               pr
             zs
  če
                                         te
             ou
             ar
             av
             ub
                                   če
                                        so
             de


             er
                          ze
                                             zl
                                        ús
            le
  o
            ov
           om
            or
                                   do
           ra
                                       vy
           rd
           lib
                         pl
jih
          os
          rl
          m
          eh
          pa
                                  ře
          ol
         ka
         sk
      o
                                 st
        ov
    jih
        av
       ál
       or
      kr
      m
                       kraje
5. otázka: Jaký byl Váš hlavní důvod pracovat jako nezávislý
                         profesionál?

           Jaký byl Váš hlavní důvod pracovat jako nezávislý
                    profesionál?

                30           25           26
                                  24
                25
                20
                15                                  8
                10      6                                 7
                                               2
                5
                0
                                                      é
                  a
                                                 z
                                     a


                                          u
                                                     ji n
                        be


                              ..
                  m
                                               ně
                                    lit


                                          no
                              a.
                do


                       se
                                   bi
                                             pe
                            čk
                                        di
                                  xi
                e


                     o
                                       ro
                           ní
                                            ce
                                fle
                    pr
              ác
                         ko
                                      s


                                          ví
             pr


                  at
                                í

                                    su
                              tš
                         tz
                  ov
                            vě


                                   ča
                       la
                ac


                     dě
                                 ce
              pr

                    íu
                                ví
                  án
                př
              6. otázka: V jakém oboru podnikáte?

          Název oboru                        Počet nezávislých profesionálů
Podpora podnikání, internet, marketing                                   1
Právní služby                                                1
Lidské zdroje                                                1
Projekt management                                             1
Účetnictví                                                 1
Výroba a prodej medu                                            1
Zdravotnictví                                                1
Bezpečnost práce a požární ochrana                                     1
Malíř – natěrač                                               1
Kamnářství                                                 1
Exportní poradenství Německo                                        1
Copywriting, tradiční řemesla                                        1
Telekomunikace, digitální TV, kabelová
TV                                                     1
Čaje a obchodní cestující s čajem                                      1
Stavebnictví                                                2
Projektování staveb                                             1
Reklama                                                   2
Název oboru      Počet nezávislých profesionálů
Marketing                        2
Internetový marketing                  1
Internet a média                    1
Ilustrace                        1
Kreativní dílny, ilustrace               1
Výtvarnice, překladatelka                1
Organizační poradenství                 1
Poradenství                       1
Kultura, tisk, překladatelství             1
Tvorba textů                      1
Média, český jazyk (korektura, redakční
práce)                         1
Redakční a překladatelská činnost            1
Lektorská a překladatelská činnost           1
Lektorská činnost                    1
Psychologie, vzdělávání, pořádání
seminářů                        1
Grafika a webdesign                   1
Webdesign                        5
Grafické práce, webdesign, animace           1
Webdesign a komerční grafika              1
Grafika, design, webdesign               1
Grafika                         4
Počítačová grafika                   1
Grafický design                     3
Grafický design a vizuální komunikace          1
Grafický design, multimédia               1
Design                         1
IT                           9
IT – správa serverů                   1
Programování, sítě, IT                 1
IT, programování                    1
IT konzultant, programátor               1
Vývoj software                     1
Informatika – výzkum, vývoj               1
Název oboru               Počet nezávislých profesionálů
Programování internetových aplikací                      1
Překlady                                   11
Překlady a tlumočení                             2
Tlumočení                                   1
Překlady, tlumočení, marketing                        1
Výuka jazyků, překlady                            2
Tlumočení, překlady, výuka                          1
Vzdělání                                   4
Výuka cizích jazyků                              3


            7. otázka: Jakou formu má Vaše podnikání?

                 Typy forem podnikání

                   7%  1%
                 9%
                               83%

          živnost  svobodná povolání   s.r.o.  libero profesionista
      8. otázka: Je podnikání hlavním zdrojem Vašich příjmů nebo si
             podnikáním pouze přivyděláváte?

         Podnikání je Vaší hlavní činnosti nebo vedlejší?


                         Vedlejš í
                         č innos t
                          15%                    H lavní
                   č innos t
                     85%
9. otázka: Čím jste se zabýval(a) bezprostředně před zahájením
                         podnikání?

    Čím jste se zabýval(a) bezprostředně před zahájením podnikání?

70    68
60
50
40
30             24
20
10                    3       1      2
 0
     p ra c       b yl ( a    b yl ( a  b yl ( a    ji né
         ov a l       )        )      )
              ja k o s tu d e n t n e z a m ě js e m n a
                  z am ě     em     s tn a    r od ič
                      s tn a           ný       ov s k
                          n ec                   éd  ov o l
                                                     e né
   10. otázka: Jak dlouho pracujete jako nezávislý profesionál?

                            Počet nezávislých profesionálů
   méně než 1 rok                          12
   1-2 roky                             16
   2-3 roky                             17
   3-5 let                             20
   5-9 let                             14
   9 a více let                           19              Jak dlouho pracujete jako nezávislý
                   profesionál?
                           12%                mén ě n e ž 1 ro k
               20%
                                            1-2 ro ky
                               16%            2-3 ro ky
                                            3-5 le t
           14%
                                            5-9 le t
                                            9 a v íc e le t
                               17%
                 21%
11. otázka: Pokud jste pracoval(a) jako zaměstnanec, tak jak
                                 dlouhou dobu?

          Pokud jste pracoval(a) jako zaměstnanec, tak jak dlouhou dobu?

                                                                     19
                              20                     17     18
                                  15           14
                              16
                                        11
                              12
                               8
                                                                4
                               4
                               0

                               n ec     r ok - 2 r ok y - 4 r ok y 4 - 7 l e t 7 - 10 l e t d 1 0 l e t
                          ě  s tn a n ě n e ž 1   1     2                na
                       o z am    m é
                c ov al j a k
          n  e pr a
    y  js e m
n ik d
       12. otázka: Věnoval(a) jste se této činnosti od začátku na plný
                                   úvazek?

                Věnoval(a) jste se činnosti od začátku na plný
                         úvazek?                           ne                 ano
                          45%                 55%
13. otázka: Jak jste financoval(a) založení podnikání?

    Jak jste financoval(a) založení podnikání?
          79
    80
    70
    60
    50
    40
    30
                 11
    20                    4       4
    10
     0
        v las tn í fin an č n í ú v ě r o d     jin ý
        ú s p o ry p o mo c o d b an ky      způs ob
              ro d in y,
               p řáte l


14. otázka: Měl(a) jste na začátku tohoto podnikání nějaké
              zaměstnance?

Měl(a) jste na začátku tohoto podnikání najaké zaměstnance?
           93
    100
     80

     60
     40

     20                4         1

     0
          ne       an o , 1    an o , n ad 5
                z amě s tn an c e z amě s tn an c ů
  15. otázka: Kde pracujete, kde máte sídlo podnikání?

       Kde pracujete, kde máte sídlo podnikání?

                 jinde
                  10
             kanc elář
              17


                     doma
                     71
16. otázka: Kolik hodin týdně pracujete (v průměru)?

         Kolik hodin týdně pracujete (v průměru)?

       35                       34
       30
       25
                           24
       20
       15            13
                        10         8
       10        8
         5   1
         0
           mén ě 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60 a
           ne ž 5               v íc e
                       hodin

                Kombinace otázek 8 a 16

                              Podnikání je
Počet odpracovaných hodin v
      týdnu               hlavním zdroj    vedlejším zdroj
                         příjmu        příjmu
méně než 5 hodin                             1
5 - 10 hodin                     2          6

10 - 20 hodin                     9          4
20 - 30 hodin                    10
30 - 40 hodin                    21          3
40 - 60 hodin                    34
60 a více hodin                    7          1


     17. otázka: Pracujete více hodin než v předchozí práci?

           Pracujete více hodin než v předchozí práci?

               as i s tejně
                 16%
                           ano
                           45%
                ne
               39%
Kombinace otázek 16 a 17

                      Pracujete více hodin než v předchozí v
 Počet odpracovaných hodin v                práci?
      týdnu
                       ano   ne       asi stejně
méně než 5 hodin                   1
5 - 10 hodin                 4   4

10 - 20 hodin                 4    8          1
20 - 30 hodin                 1    8          1
30 - 40 hodin                 5   11          8
40 - 60 hodin                23    6          5
60 a více hodin                7              1


  18. otázka: Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendech a o
                    svátcích?

          Pracujete v souvislosti s podnikáním o
              víkendu a o svátcích?                            ano, pracuji o
               15%            víkendu a o svátcích

                            ne, nepracuji o
            17%               víkendu a o svátcích
                    68%

                            volný víkend a
                            svátek mám jen
                            občas
       Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendech a o
                  svátcích?

         45         42
         40
         35
         30
         25     19
         20                 15    17
         15
                       5
         10
          5
          0
             ano,   ano,    ano,   volný  ne,
            m usim , protože protože v víkend nepracuji
            klient m ě to baví týdnu   m ám jen
            nepočká       pracuji v občas
                      zam ěst.
Kombinace otázek 16 a 18

 Pracujete v souvislosti s    Počet odpracovaných hodin v týdnu
podnikáním o víkendech
   a o svátcích?    méně než 5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60 a více
ano, musím, klient
nepočká                 1  3   1   3   7    4
ano, protože mě to baví     1    3  5   4  12  15    2
ano, protože v týdnu
pracuji v zaměstnání           2  3
volný víkend mám jen
občas                  2  1   2   2   6    2
ne, nepracuji                 1   3   7   6   19. otázka: Měl(a) jste předchozí zkušenost v oboru, ve kterém nyní
                     podnikáte?

           Měl(a) js te předchozí zkuš enos t v oboru, ve
                 kterém nyní podnikáte?         2      19


                              ano

                  77           ne, můj partner

                              neměl

20. otázka: Jste spokojenější než dříve (než jste začal(a) takto podnikat)?

         Jste spokojenější než dříve (než jste začal(a) takto
                   podnikat)?
                        nevím
                ne         7
                1
                           ano
                            90
21. otázka: Kde získáváte většinu svých zakázek?

        Kde získáváte většinu svých zakázek?

                         42
45
             37
40

35

30
25

20
                               12
15

10    4              3
5

0
   reklamou   reference  výběrová  prezentace  ostatní
                 řízení   na netu
            Mezi položku Ostatní patří:

                 Název      Počet
        agentura + vlastní klienti     1
        cíleným nabízením služeb      1
        na volné noze           2
        osobní kontakty          1
        reference a prezentace na
        internetu               1
        reklamace, reference, internet    1
        přátele, reference, reklama      1
        spolupráce s ostatními        1
        trvalá spolupráce s
        nakladatelstvími           1
        vlastní průzkum            1
        "pasaci"               1
22. otázka: Jak hodnotíte ekonomickou situaci svého podnikání?

    Jak hodnotíte ekonomickou situaci svého podnikání?

                 velmi špatná       velmi dobrá
     sotva            3%            15%
    dostatečná
     13%
                             dobrá
                              69%
            Kombinace otázek 20 a 22

    Ekonomická situace            Jste nyní spokojenější?
     podnikání je:             ano   ne   nevím
 velmi dobrá                  15
 dobrá                     63        4
 sotva dostatečná                10   2     1
 velmi špatná                  2        1


23. otázka: Co si myslíte, že můžete nabídnout lepšího než firma?

     Co si myslíte, že můžete nabídnout lepšího než firma?

                                     81
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
        10
 20
               3       1       3
 10
  0
    individuální  jiné      větší     levnější   kombinace
     přístup          odbornost   výrobky,služby
V této otázce bylo zmíněno:

 100
      87
  90
  80
  70
  60
                       49       50
  50
               40
  40
  30
  20                                         16
                                       9
  10
  0
    individuální    větší      vyšší     levnější     širší   jiné
     přístup    odbornost    kreativita    výrobky,    sortim ent
                              služby               Nejčastější kombinace otázky 23

Nejčastější kombinace byla:                                 Počet
individuální přístup, vyšší kreativita, levnější služby a výrobky               14
individuální přístup, levnější služby a výrobky                        9
individuální přístup, větší odbornost, vyšší kreativita                    9
individuální přístup, vyšší kreativita                             8
individuální přístup, větší odbornost, levnější výrobky a služby                6
individuální přístup, větší odbornost, vyšší kreativita, levnější
výrobky a služby                                       6
individuální přístup, větší odbornost                             5


            24. otázka: Pro koho spíše pracujete?

                  Pro koho spíše pracujete?

          60           51
          50
          40
          30     17                 17
          20                            12
                            1
          10
          0
              pro   pro firmy pro instituce  50%      pro
            jednotlivce            jednotlivec jednotlivce,
                                   pro firmy, pro
                                     instituce
                                      stejně
25. otázka: Specifikujte trh, na kterém realizujete své zboží/služby.

       Specifikujte trh, na kterém realizujete své zboží, služby?

60
                             53
50

40

30

20                                      17
      14            14

10

0
   místní region     zhruba region kraje  celá republika   mezinárodní trh
      26. otázka: Existuje ve Vašem oboru sezónnost?

              Existuje ve Vašem oboru sezónnost?
                          ano
                          32%


                    ne
                    68%
       27. otázka: Přizpůsobujete tomu své podnikání?

            Přizpůsobujete tomu své podnikání?
           23%          23%
                                  ano, je to nutnost
                                  ano, je to tak lepší
                 54%
                                  ne, nemusím
28. otázka: Pokud se tomuto problému musíte přizpůsobovat, tak
                jakým způsobem?

      Pokud se tomuto problému musíte přizpůsobovat, tak
              jakým způsobem?
                   9
       9
       8    7
       7
       6
       5
       4                3     3
       3
                                  2
       2
       1
       0
          usiluji o na období s snažím se věnuji se  ostatní
         navázání   m éně   zakázky úplně jiné
          nových  zakázkam i rozvrhnout činnosti
         kontaktů,  plánuji  do celého
          nových  dovolenou   roku
          zakázek
           Musím se přizpůsobovat sezónnosti

Činnosti přizpůsobení:                          Počet
v tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek     2
na období s méně zakázkami plánuji dovolenou                2
v létě cestuji a využívám tohoto času k procvičování komunikace v
angličtině                                 1
věnuji se úplně jiné činnosti                       1
snažím se zakázky rozvrhnout do celého roku                1         Je lepší se přizpůsobovat sezónnosti
Činnosti přizpůsobení:                      Počet
na období s méně zakázkami plánuji dovolenou            7
v tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek  5
věnuji se úplně jiné činnosti                    2
snažím se zakázky rozvrhnout do celého roku             2
na období s méně zakázkami plánuji dovolenou, v tomto období
usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek         1
29. otázka: Využíváte projektové řízení?

          Využíváte projektové řízení?


         nevím, co to je,
            15
                         ano, 31


           ne, 52
30. otázka: Už se Vám podařilo dosáhnout nějakého cíle, který jste
       si stanovili na začátku podnikání?

     Už se Vám podařilo dosáhnout nějakého cíle,
     který jste si stanovili na začátku podnikání?               ne, 21                   ano, 77
   34. otázka: Uznáváte ve svém oboru profesní autoritu?

     Uznáváte ve svém oboru profesní autoritu?


      ne
      13%             ano
                    87%
35. otázka: Chcete i v budoucnu pracovat jako nezávislý profesionál
        nebo máte v plánu se rozšířit (expandovat)?

         Chcete i v budoucnu pracovat jako nezávislý
          profesionál nebo máte v plánu se rozšířit?                                  31%
                                                   ano, mam v plánu se
              69%                                    rozšířit
                                                   ne, chci zůstat
                                                   nezávislý profesionál
        36. otázka: Jaké jsou Vaše podnikatelské záměry?

        Podnikatelský záměr                                         Počet
    činnost bude pokračovat bez výraznějších změn                                 25
    zvýší se počet zaměstnanců                                           1
    zvýší se obrat                                                 3
    investice do rozvoje podnik.                                          4
    rozšíří se nabídka výrobků/služeb                                        1
    kombinace                                                   53
    ostatní                                                     5
    kombinace + ostatní                                               6                   Jaké jsou Vaše podnikatelské záměry?

 60                                                53
 50

 40

        25
 30

 20
                                                              6
 10                                4                      5
                1        3                 1
  0
    činnost bude  zvýší se počet  zvýší se obrat   investice do rozšíří se nabídka  kombinace  ostatní  kombinace +
    pokračovat bez  zaměstnanců            rozvoje podnik. výrobků/služeb                ostatní
    výraznějších
      změn
V celé otázce se objevilo:

                  2%
                                činnost bude pokračovat bez
                                výraznějších zm ěn
                                zvýší se počet zam ěstnanců
               16%    23%
                                zvýší se obrat

                       8%        budu investovat do rozvoje
              25%                 podnikání
                                rozšíří se nabídka
                   26%            výrobků/služeb
                                om ezí se nabídka
                                výrobků/služeb
                 Nejčastější kombinace byly:
Nejčastější kombinace:                                  Počet
zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka
výrobků/služeb                                        11
zvýší se počet zaměstnanců, zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání,
rozšíří se nabídka výrobků/služeb                               8
zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání                     7
činnost bude pokračovat bez výraznějších změn, zvýší se obrat                 6
budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka výrobků/služeb            4


            V kolonce „Kombinace a ostatní“ je:
Kombinace a ostatní:                                     Počet
činnost bude pokračovat bez výraznějších změn, zvýší se obrat, doplním další
certifikáty svých znalosti                                   1
jdu dělat vědce                                        1
jdu do důchodu a ponechám si jenom omezené množství kurzů                   1
jdu na MD, takže na nějakou dobu omezení činnosti v oblasti výuky a zvýšení
činnosti v oblasti překladů                                  1
vytříbím klienty                                        1
zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka
výrobků/služeb, zejména se chci zdokonalit v tom co dělám                   1
zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, spolupráce na zajímavých
projektech                                           1
zvýší se obrat, rozšíří se nabídka výrobků/služeb, spolupráce s dalšími
profesionály                                          1
zvýší se obrat, snažím se o posun k jinému podoboru mého podnikání, který mě
víc baví.                                           1
zvýší se obrat, Uznání                                     1
zvýší se zisk, budu si moci vybírat zábavnější a lukrativnější zakázky             1
37. otázka: Má Vaše současná práce (podnikání) nedostatky, jste s něčím
                  nespokojen(a)?

          Má Vaše současné podnikání nedostatky, jste s
               něčím nespokojen(a)?              ne, 28


                          ano, 70
   38. otázka: Co Vám překáží v rozvoji podnikání nebo v udržení na
                 přijatelné úrovni?

     Název položky                          Počet
     nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců               2
     nedostatek volného času                      13
     nespolehlivost obchodních partnerů                 8
     nízká poptávka                           5
     platby minimálních sazeb pojistného na sociální
     zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění       2
     velká administrativní zátěž kladená na podnikatele         10
     vysoké mzdové a s nimi související náklady na pracovní
     sílu                                2
     kombinace                             56


                             nedostatek kvalifikovaných
  Co Vám překáží v rozvoji podnikání nebo v udržení  zaměstnanců

         na přijatelné úrovni?
                             nedostatek volného času


               2%
                   13%         nespolehlivost obchodních partnerů                             nízká poptávka
                      8%
                             platby minimálních sazeb pojistného
                             na sociální zabezpečení a pojistného
                      5%      na veřejné zdravotní pojištění
       58%              2%      velká administrativní zátěž kladená na
                             podnikatele


                     10%      vysoké mzdové a s nimi související
                             náklady na pracovní sílu
                   2%
                             kombinace
nespolehlivost obchodních partnerů

        V celé otázce se objevilo:
                            nedostatek volného času


                            platby min. sazeb pojistného na
                            sociální zabezpečení a pojist.na
                            veřejné zdrav. pojištění
                            velká administrativní zátěž kladená na
                            podnikatele
         11%    8%   12%
   6%                     18%  omezená dostupnost bank. úvěrů


                            nedostatek kvalifikovaných
                     17%      zaměstnanců
   7%         18%
                            vysoké mzdové a s nimi související
                            náklady na prac.sílu
      3%
                            nízká poptávka


                            platby min. daně z příjmu
      39. otázka: Jste v současné době spokojen(a) s podnikáním jako
            nezávislý profesionál v České republice?

          Jste v současné době spokojen(a) s podnikáním
              jako nezávislý profesionál v ČR?
                    ne
                        ano
                   44%
                        56%
                 Kombinace otázek 37 a 39

  Má Vaše současné         Jste spokojen(a) s podnikáním v České
 podnikání nedostatky?            republice? (otázka 39)
    (otázka 37)               ano              ne
ano                       39              31
ne                        16              12
40. otázka: Co by dle Vašeho názoru nejvíce prospělo rozvoji
               podnikání?

   Název položky                   Počet
   efektivnější vymahatelnost pohledávek        5
   jednodušší pracovní zákonodárství          1
   jiné                        5
   snížení administrativních povinností
   podnikatelů                      4
   snížení daní                     5
   snížení nákladů na pracovní sílu ( soc. a
   zdrav. pojištění placené
   zaměstnavatelem)                   1
   větší finanční podpora ze strany státních
   orgánů či EU ( podpůrné programy)          1
   kombinace                      76


                        efektivnější vymahatelnost
Co by dle Vašeho názoru nejvíce         pohledávek

 prospělo rozvoji podnikání?          jednodušší pracovní zákonodárství

          5  1
               5         jiné
                  4
                    5
                        snížení administrativních
                      1  povinností podnikatelů

                      1  snížení daní                        snížení nákladů na pracovní sílu (
                        soc. a zdrav. pojištění placené
                        zaměstnavatelem)
                        větší finanční podpora ze strany
                        státních orgánů či EU ( podpůrné
                        programy)
   76                    kombinace
                         efektivnější vym ahatelnost
 V celé otázce se objevilo:           pohledávek

       5%                 jednodušší pracovní zákonodárství
   8%
          15%              jiné


                         snížení adm inistrativních
  14%           13%         povinností podnikatelů

                         snížení daní


                    5%    snížení nákladů na prac. sílu (soc. a
    18%                    zdrav. pojištění placené
          22%              zam ěstnavatelem )
                         větší finanční podpora ze strany
                         státních orgánů či EU

                         snazší přístup k úvěrům
41. otázka: Myslíte si, že je ve Vašem oboru velká konkurence?

      Myslíte si, že je ve Vašem oboru velká konkurence?

                             58
     60

     50
     40                                29
     30
     20       9
                      2
     10

      0
           ne      jsem jediný(á)  ano, ale je  ano, bylo těžké
                 ve svém oboru  přijatelná   se prosadit42. otázka: Co podnikáte, abyste byl(a) napřed před konkurencí?

     Co podnikáte, abyste byl(a) napřed před konkurencí?

 60
     49
 50

 40

 30
                                           21
 20
                             13
 10             4      5               6

 0
     další     levnější      nic     více      více    ostatní
    vzdělání,   produkty            nabízených   reklam ních
    školení                    služeb      akcí
43. otázka: Cítíte v souvislosti s Vaším podnikáním nutnost se dále
                     vzdělávat?

    Cítíte v souvislosti s Vaším podnikáním nutnost se dále
                vzdělávat?

                                  93
      100
        80
        60
        40           5
        20
        0
          ano, cítím nutnost, ale    ano, cítím nutnost a
           nevzdělávám se         vzdělávám se
44. otázka: Jak se vzděláváte?

                   Jak se vzděláváte?
                                           vzdělávám se
 navštěvuji                                       sám
kurzy, školení                                       67%
   33%
    45. otázka: Zviditelňujete se, máte nějakou reklamu?

        Zviditelňujete se, máte nějakou reklamu?
                                               43
 45
 40
 35                                    23
 30
 25                16
 20        10
 15                         6
 10
  5
  0
       ne       ano, dobře    ano, jiné      ano, placenou   kombinace
             propracované a            reklama na internetu
               zajímavé
            internetové stránky
               V celé otázce se objevilo:
          54                   53
  60

  50

  40
                                                 25
  30

  20                                      9
                   5
  10

  0
       dobře     reklama v      placená       publikace do      j iné
     propracov ané   nov inách, v    reklama na        nov in,
      a zaj ímav é    rádiu      internetu       odborných
     inter. stránky                       časopisů
Mezi nejčastější kombinace patří:

Nejčastější kombinace byly:                         Počet
ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavé
internetové stránky                              17
ano, dobře propracované a zajímavé internetové stránky, ano, jiné       10
ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavé
internetové stránky, ano, jiné                           3
ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavé
internetové stránky, ano, publikací do novin, odborných časopisů          3


      46. otázka: Pokud nemáte žádnou reklamu, tak proč?

          Pokud nemáte žádnou reklamu, tak proč?                2

                             nepotřebuji ji
                             nevěřím této propagaci
             1
                             jiné

                    7
    47. otázka: Máte zaměstnance nebo raději pracujete sám(a)?

         Máte zaměstnance nebo raději pracujete sám(a)?

                            ano, mám stálé
                            zaměstnance, 8
        nemám stále
       pracovníky, ale
       jen občasné, 27
                  ne, pracuji sám,
                      63
48. otázka: Pokud máte zaměstnance, kolik jich je v současné době?

   Pokud máte zaměstnance, kolik jich je v současné době?

          18
   20

   16

   12                     7
                  6
   8                             4

   4

   0
      mám jen     1      2-5      nic
     občasné prac. zaměstnanec  zaměstnanců
        Ano, mám stále zaměstnance, a jejich počet je:
               2-5       1 zaměstnanec
             zaměstnanců        50%
              50%
   Nemám stálé pracovníky, ale jen občasné, a jejich počet je:

           18
     20

     15

     10
                       3       4
                  2
      5

      0
         Mám jen   1     2-5     nic
         občasné zaměstnanec zaměstnanců
        pracovníky
49. otázka: Komu dáváte přednost při zaměstnávání pracovníků?

     Komu dáváte přednost při zaměstnávání pracovníků?

           nic, 2

                                       českým
                                      občanům, 10


  ani jednomu,
   záleží na
  okolnostech či
  schopnostech
   prac., 23
 50. otázka: Při zaměstnávání pracovníků dáváte nejčastěji
                       přednost:

 Způsob zaměstnání pracovníků                            Počet
 pracovnímu poměru na dobu určitou                          1
 pracovnímu poměru na dobu neurčitou                         2
 najímám si živnostníky na fakturu, na smlouvu o dílo                16
 dohoda o provedení práce                               4
 dohoda o pracovní činnosti                              1
 ani jednomu způsobu nedáváte přednost, záleží na
 okolnostech                                     10
 nic                                          1     Při zaměstnání pracovníků dáváte nejčastěji přednost
  16            16
  14
  12                         10
  10
   8
   6                  4
   4   1    2
                          1      1
   2
   0
          pr
                     do


                    do
      pr
                na
                    an


                    ni
           ac
                     c
       ac
                       ho


                      ho
                 jím
                      ij
            .p
                       ed
        .p
                        d


                       da
                  ám                        a
             om
                        no
        om
                         o


                         o
                         si
                         m
                          pr


                          pr
               ěr
          ěr
                           u
                           ži
                u
                           ov


                           ac
           u
                            zp
                            vn
                 na
             na
                             ov
                             ed
                             ůs
                             os
                              ní
                  do
                              en
             do
                               ob
                               tn                               íp


                               či
                   bu
              bu
                                ík
                                 u
                                 nn
                                 rá
                                  y
                                  ne
                                  ne
               ur
                                   os
                                   na                                   ce
                                   dá
                či


                                   ur
                                    ti
                 to
                                    fa
                                     č.
                                     v.
                  u
                                     ...
                                      ..
                                      ..
Kombinace otázek 48 a 50


                    Nezávislý profesionálové, kteří mají
   Druh zaměstnání pracovníků        stálé zaměstnance
                    1 zaměstnanec   2 - 5 zaměstnanců
   prac. poměru na dobu určitou      1
   prac.  poměru   na  dobu
                                 2
   neurčitou
   najímám si živnostníky na
                       2         1
   fakturu, na smlouvu o dílo
   dohoda o provedení práce
   dohoda o pracovní činnosti
   ani jednomu způsobu nedáváte
                       1         1
   přednost, záleží na okolnostech
   nic                Kombinace otázek 48 a 50

                 Nezávislý profesionálové, kteří mají jen občasné
   Druh zaměstnání               zaměstnance
    pracovníků
                jen občasný prac.  1 zaměst.  2 - 5 zaměst.  nic
prac. poměru na dobu určitou
prac. poměru na dobu
neurčitou
najímám si živnostníky na
                    10       2       1
fakturu, na smlouvu o dílo
dohoda o provedení práce        3                    1
dohoda o pracovní činnosti                      1
ani   jednomu    způsobu
nedáváte přednost, záleží na      5               1     1
okolnostech
nic                                  1
51. otázka: Kde jste hledali Vaše zaměstnance?

             Kde jste hledali Vaše zaměstnance?

18                                   17
16
14                           12
12
10
 8
 6
 4    2        2
                      1                       1
 2
 0
     na      na inzerát   rodinný    známí     ostatní        nic
   doporučení           příslušníci                V celé otázce se objevilo:

   sami se                    internet
 ozývají/přihlásil                   8%
     i
    8%                     na doporučení
                            29%
                  známí
                  41%


                                      na inzerát
                                        14%
            Nejčastější odpovědi v kolonce „Ostatní“:

                Nejčastější odpovědi      Počet
           na doporučení, známí             4
           na inzerát, na doporučení           2
           na inzerát, na doporučení, známí       2
52. otázka: Jestliže nemáte stálé zaměstnance, tak z jakého
                         důvodu?

              Možnosti                             Počet
      nepotřebuji je, vše stíhám sám                          38
      vlastní zaměst. jsou drazí, nemám
      dostatek finanč. prostřed. na jejich
      zajištění                                     3
      bojím se zaměstnávat někoho dalšího
      (osobní stránka)                                 4
      pokud potřebuji, najmu si brigádníky,
      někoho z rodiny                                  5
      ostatní                                      7
      nic                                        6     Jestliže nemáte zaměstnance, tak z jakého důvodu?
 40
         38 30 20


                                            7        6
 10                                  5
                   3         4


  0
    nepotřebuji je, vše vlastní zaměst.    bojím se   pokud potřebuji,  ostatní     nic
     stíhám sám   jsou drazí, nemám   zaměstnávat    najmu si
              dostatek finanč. někoho dalšího brigádníky, někoho
             prostřed. na jejich (osobní stránka)   z rodiny
                zajištění
Nejčastější odpovědi v kolonce „Ostatní“:

           Odpovědi              Počet
   Moje značka je moje jméno, nemohu
   pod tímto jménem uvádět práci někoho
   jiného                        1
   najít kvalifikovaného zaměstnance je
   časově náročné                    1
   nedochází k nepochopení                1
   nepotřebuji, mam jen spolupracovníky
   se, kterými děláme na některých
   zakázkách společně                  1
   spolupracuji s jinými nezávislými
   profesionály                     1
   spolupracuji s ostatními profesionály         1
   v případě větší akce spolupracuji s
   kolegou                        1


53. otázka: U kolika pohledávek jste měli problém s jejich
           vymahatelností?

   U kolika pohledávek jste měli problém s jejich
          vymahatelností?
   35
   30   25         35
   25       21
   20
   15                 11
                          5
   10
                              1
   5
   0
     nikdy  u jedné   m éně asi 1/10 více než okolo 1/3
              než 1/10 zakázek 1/5 (20%) zakázek
              zakázek (10%)        (30%)
               (<10%)
54. otázka: Pokud jste měli tento problém, jak jste to řešili?

             Pokud jste měli tento problém, jak jste to řešili?
                      49
          50


          40


          30
                               18
          20


          10     4                               1
                                        1

          0
              soudem  stále jsem ho  nechal jsem to  vymahačem   prázné
                  kontaktoval, až    být
                    mi zaplatil
                    Kombinace otázky 53 a 54

                      Řešení vymahatelnosti pohledávek
U kolik
pohledávek jste            stále jsem ho
měli problém:            kontaktoval, až mi
             soudem      zaplatil              nechal jsem to být      vymahačem
u jedné          1             10                10
méně než 1/10
zakázek (<10%)       2             25                 6           1
asi 1/10 zakázek
(10%)                         9                 2
více  než  1/5
(20%)           1             4
okolo 1/3 zakázek
(30%)                         1


      55. otázka: Stalo se Vám, že jste vůbec nedostali zaplaceno?

             Stalo se Vám, že jste vůbec nedostali zaplaceno?

      50
             43
      40
                         29
      30                               24
      20

      10
                                                 2
      0
             ne      ano, jen jednou      ano, m éně než 1/10 ano, asi 1/10 zakázek
                                   m ých zakázek       (10%)
                                     (<10%)
56. otázka: Využíváte směnky při obchodu s novými partnery?

       Využíváte směnky při obchodu s novými
              partnery?
                         ano
      používám jiny
                         2%
        nástroj
         4%
                   ne
                   94%
     57. otázka: Vyděláte si nyní více než dříve?

         Vyděláte si nyní více než dříve?


                       ne
                       21%
               ano
               79%
    58. otázka: Jak jste spokojen s Vaším příjmem?

        Jak jste spokojen s Vaším příjmem?
                                 50

 50                  35
 40

 30
         13
 20

 10

  0
    nejsem spokojen   ano, jsem spokojen   ano, jsem spokojen,
                          ale chtěl(a) bych víc
Kombinace otázek 57 a 58

                       Vydělám si nyní             Nevydělám si nyní
                         více                   více
Nejsem spokojen      se   svým
příjmem                          5                    8

Jsem spokojen se svým příjmem               31                    4
Jsem spokojen se svým příjmem,
ale chtěl(a) bych víc                   41                    9


    59. otázka: Máte v současné době ještě příjem z jiné výdělečné
                činnosti kromě podnikání?

       Máte v současné době ještě příjem z jiné výdělečné činnosti?

    80      71
    70
    60
    50
    40
    30               14
                            1                   10
    20                                 2
    10
     0
        nemám      ano, jako   ano, jsem na     ano, jsem v   ano,nejsem však
                zaměstnanec  rodič. dovolené     důchodu      zaměstnán
       60. otázka: Odkládáte si část výdělku na „horší časy“?

         Odkládáte si část výdělku na "horší časy"?
                                                39
    40
         34
    35
    30

    25

    20
                                        12
    15                           8
    10
                       4
                 1
     5

     0
        ne    ano, 1%    ano, m éně ano, okolo 5 ano, více       ano, je to
              tržeb     než 4%   % tržeb  než 10%         různé
                      tržeb         tržeb
61. otázka: Co s touto částku většinou děláte?

              Co s touto částkou většinou děláte?

 40
                         34
 35
 30
 25
 20                                        17
 15
      9
 10
                                   3
  5               1
  0
    investuji do   peníze navíc m ám ukládám si jí do   ukládám jí do    jiné
    podnikání       dom a    banky, na zvláštní  cenných papírů
                        účet
                   Kombinace otázek 60 a 61

                            Ukládám si
             Investuji ji  Peníze              Ukládám ji
                            do banky,
               do    navíc mám              do cenných    Jiné
                            na zvláštní
             podnikání   doma                papírů
                              účet
ano, 1% tržeb                                        1
ano, méně než 4%
tržeb             1        1        2
ano, okolo 5 %
tržeb                             7              1
ano, více než 10%
tržeb                             10              2
ano, je to různé       8                15        3     13


     62. otázka: Máte daňovou evidenci nebo vedete podvojné
                     účetnictví?

         Máte daňovou evidenci nebo vedete podvojné
                 účetnictví?

            podvojné
            účetnictví
             11%

                                daňová
                                evidence
                                 89%
63. otázka: Jste plátcem DPH?


     Jste plátcem DPH?
                ano
                20%
  ne
  80%
64. otázka: Máte penzijní připojištění?


  Máte penzijní připojištění?
      ne, 44
           ano, 54
 65. otázka: Platíte si nemocenskou?


   Platíte si nemocenskou?                ano, 37

 ne, 61
66. otázka: Využíváte nějaké další pojištění v podnikání?

      Využíváte nějaké další pojištění v podnikání?
                    ano
          ne         21%
         79%
  67. otázka: Pokud ano, tak jaké další pojištění využíváte?

      Název pojištění          Počet
      Profesní odpovědnost         10
      Pojištění podnikatelských
      rizik                 2
      Životní pojištění           6
      Úrazové pojištění           2
      Pracovní neschopnost         3
      Pojištění kanceláře          1
      Kapitálové pojištění         1


68. otázka: Jste v nějakém profesním sdružení, cechu, apod.?

       Jste v nějakém profesním sdružení, cechu?
                     ano
                     22%
          ne
          78%
69. otázka: Pokud ano, tak v jakém?

     Název profesního sdružení             Počet
     Česká advokátní komora               1
     Unie grafického designu               3
     člen galerie Hollar                 1
     Obec překladatelů, Syndikát novinářů        1
     Komora soudních tlumočníků ČR            3
     Obec překladatelů                  1
     SIETAR Europe, různé neoficiální lektorské sítě
     v Čechách a v Německu, mezinárodně         1
     Project Management Institute            1
     česká lékařská komora                1
     Česká společnost stavebních koordinátorů při
     ČSSI                        1
     Asociace                      1
     Sdružení českých podniků v Německu - VTUD      1
     Společnost pro projektové řízení          1
     Jednota tlumočníků a překladatelů          1
     český svaz stavebních inženýrů           1
     Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace
     učitelů angličtiny                 1
     Navolnenoze, Gekon, EAGT              1
     Národní registr poradců               1


         70. otázka: Proč jste v profesním sdružení?

            Proč jste v profesním sdružení?

16
                     14
14

12

10

8

6                                 5

4        3

2

0
   je to v mém oboru nutnost  přináší mi to výhody    ostatní
Mezi položku „Ostatní“ patří:

     Mezi ostatní patří:              Počet
     je to dobrá reference, kdo neosvědčil své
     kvality, nemůže tam být              1
     Je to prezentace, známka určité úrovně      1
     Podílení   se  na  tvorbě  základů
     komunikace a vystupování v mém oboru.       1
     prestiž, informovanost, "reklama"         1
     proč ne                      1


  71. otázka: Znáte nějaké zahraniční sdružení nezávislých
               profesionálů?

       Znáte nějaké zahraniční sdružení nezávislých
              profesionálů?

                    69
   70
   60
   50

   40
   30       14                15
   20
   10

   0
        ano         ne     nejsem si jistý


73. otázka: Spolupracovali jste někdy se zahraničním sdružením
           nezávislých profesionálů?

        Spolupracovali jste někdy se zahraničním
         sdružením nezávislých profesionálů?


                       ano
                       5%
                  ne
                 95%
Kombinace otázek 71 a 73

                Spolupracoval(a) jsem Nespolupracoval(a)
                se zahr. sdružením  jsem se zahr. sdružením
ano, znám zahr. sdružení          3               11
neznám zahr. sdružení            2               67
nejsem si jistý                              15


  74. otázka: Zúčastnili jste se amerického výzkumu „The freelance
                statistic report“?

      Zúčastnili jste se amerického výzkumu " Freelance statistics
                    report"?

                      58
       60

       50
                              33
       40
       30
       20       7

       10

       0
           ano       ne     vůbec nevím o co
                           se jedná   75. otázka: Znáte tyto organizace nebo jste už o nich slyšeli?

   Název instituce                            Počet
   Neznám žádnou z uvedených                       12
   Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků
   ČR                                   1
   Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu             4
   Hospodářská komora                           5
   Sdružení podnikatelů České republiky                  1
   Kombinace nabídek otázky                        75
Znáte tyto organizace nebo jste už o nich někdy slyšeli?

                 12            neznám žádnou z uvedených

                       1
                              Asociace m alých a středních
                       4       podnikatelů a živnostníků ČR

                         5     Czech Trade – Česká agentura
                              na podporu obchodu
                         1     Hospodářská kom ora

             75                Sdružení podnikatelů České
                              republiky
                              kom binace nabídek otázky
               V celé otázce se objevilo:

         14%      16%              Českom oravská záruční a
                               rozvojová banka
                               Czech Trade

     15%                         Hospodářská kom ora


                               Asociace m alých a středních
                    26%
                               podnikatelů a živnostníků ČR
                               Sdružení podnikatelů České
      29%                        republiky            Nejčastější kombinace znalostí institucí

Nejčastější kombinace                            Počet
Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Česká
agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých a
středních podnikatelů a živnostníků ČR, Sdružení podnikatelů České
republiky                                   16
Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská
komora                                     14
Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Česká
agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora                13
Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská
komora, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR,
Sdružení podnikatelů České republiky                       6
Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Česká
agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých a
středních podnikatelů a živnostníků ČR                      5
Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská
komora, Sdružení podnikatelů České republiky                   4
76. otázka: Využili jste někdy jejich programy, pomoc?

            Využili jste někdy jejich programy, pomoc?

                            ano, 2
                               ne, 96
 78. otázka: Jestliže jste žádný program nevyužili, tak z jakého
                        důvodu?

         Jestliže jste žádnou nevyužili, tak z jakého důvodu?
           44
  45
  40                 34
  35
  30
  25
  20
                             9
  15                                   7
  10                                            2
  5
  0
     neznalost institucí,  nepotřebnost    velké     nedůvěra v tyto    nic
       programů             administrativní   instituce
                         překážky
79. otázka: Myslíte si, že jsou tyto instituce potřebné a využívané
                    v České republice?

       Myslíte si, že jsou tyto instituce potřebné a využívané v ČR?


                                          66
     70
     60
     50
     40           25
     30
                             7
     20
     10
     0
            ano            ne            nevím
80. otázka: Chtěli byste a využili byste organizace, která by se
  zabývala jen problémy a pomocí nezávislým profesionálům?

    Chtěli byste a využili byste organizaci, která by se zabývala jen
        problémy a pomocí nezávislým profesionálům?             ne
             27%
                         ano
                         73%
       81. otázka: Využili jste podporu z Evropské unie?

           Využili jste podporu z Evropské unie?

                          ano, 10
                   ne, 88
            82. otázka: Jestliže ano, jakou?

Podpora z EU                              Počet
financování některých veřejných projektů                 1
finanční, vzdělávací                           1
finančni na zaklade grantu                        1
Kurzy financovane z fondu EU, poradane CzechInvestem           1
Literární grant na překlad knížky                     1
83. otázka: Je pro vás důležitá jistota zaměstnání?

           Je pro Vás důležitá jistota zaměstnání?
                 ne; 21
                     ano; 77
84. otázka: V současné době probíhá finanční krize, víte, co se pod
      tímto pojmem skrývá, sledujete její vývoj?

      V současné době probíhá finanční krize, víte, co se pod
         tímto pojmem skrývá, sledujete její vývoj?


                  ne
                 14%

                          ano
                          86%
        85. otázka: Ovlivnila Vás finanční krize?

             Ovlivnila Vás finanční krize?

           64
   70
   60
   50
                     28
   40
   30
                                6
   20
   10
   0
        ne       ano, negativně    ano, pozitivně
Ovlivnila Vás finanční krize?


            61
  70
  60
  50
  40                       21
  30                                    16
  20
  10
  0
       zatím ne        ano, dostávám        ostatní
                   méně zakázek


         86. otázka: Obáváte se budoucnosti?

              Obáváte se budoucnosti?

                               ano
                               16%
                 ne
                84%
87. otázka: Podnikáte nějaké kroky, abyste se vyhnul krizi?

    Podnikáte nějaké kroky, abyste se vyhnul krizi?

    50           47
    45
    40
    35
    30
                                          24
    25
    20                 11
    15     8                         7
    10
     5
                             1
     0
       ne, nechci    zatím  ano, více  ano, pracuji ano, beru    ostatní
              nemusím   šetřím    více než  zakázky,
                          před krizí které bych
                                 předtím
                                nevzal(a)
88. otázka: Myslíte si, že Vás krize může ohrozit na tolik, že byste
         skončil(a) s podnikáním?

    Myslíte si, že Vás krize může ohrozit na tolik, že
        byste skončil(a) s podnikáním?

                   ano
                   11%
                ne
                89%

More Related Content

More from Innovation Tank

Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009Innovation Tank
 
Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11Innovation Tank
 
Forbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub PragueForbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub PragueInnovation Tank
 
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAMFinancial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAMInnovation Tank
 
Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007Innovation Tank
 
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.czŠťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.czInnovation Tank
 
EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011Innovation Tank
 
Jak se marketují dobré věci
Jak se marketují dobré věciJak se marketují dobré věci
Jak se marketují dobré věciInnovation Tank
 
EcoInnovation - Boosting green business 2011
EcoInnovation - Boosting green business 2011EcoInnovation - Boosting green business 2011
EcoInnovation - Boosting green business 2011Innovation Tank
 
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011Innovation Tank
 
Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011Innovation Tank
 
MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko
MPO - Program Podnikání a inovace - Petr ÓčkoMPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko
MPO - Program Podnikání a inovace - Petr ÓčkoInnovation Tank
 
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...Innovation Tank
 
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11Innovation Tank
 
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPDirect People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPInnovation Tank
 
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurshipAnalyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurshipInnovation Tank
 
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010Innovation Tank
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Innovation Tank
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Innovation Tank
 

More from Innovation Tank (20)

Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009Culture and creative industries in Germany 2009
Culture and creative industries in Germany 2009
 
The enabling city
The enabling cityThe enabling city
The enabling city
 
Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11Venture Acceleration Networks Report Oct11
Venture Acceleration Networks Report Oct11
 
Forbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub PragueForbes magazine about Hub Prague
Forbes magazine about Hub Prague
 
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAMFinancial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
Financial Times article on Social entrepreneurship in LatAM
 
Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007Report on Cultural industries in Latin America 2007
Report on Cultural industries in Latin America 2007
 
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.czŠťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
Šťastný jako zaměstnanec - respekt.cz
 
EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011EU Report on Innovation 2011
EU Report on Innovation 2011
 
Jak se marketují dobré věci
Jak se marketují dobré věciJak se marketují dobré věci
Jak se marketují dobré věci
 
EcoInnovation - Boosting green business 2011
EcoInnovation - Boosting green business 2011EcoInnovation - Boosting green business 2011
EcoInnovation - Boosting green business 2011
 
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011Zpravodaj TESSEA - léto 2011
Zpravodaj TESSEA - léto 2011
 
Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011Women and early stage investing 2011
Women and early stage investing 2011
 
MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko
MPO - Program Podnikání a inovace - Petr ÓčkoMPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko
MPO - Program Podnikání a inovace - Petr Óčko
 
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
CZECHINVEST - Podpora podnikání z programu Podnikání a inovace - Alexandra Ru...
 
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11Igenius Prague - STARTUP project - June 11
Igenius Prague - STARTUP project - June 11
 
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUPDirect People o inovacích pro projekt STARTUP
Direct People o inovacích pro projekt STARTUP
 
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurshipAnalyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
Analyses of czech legislative environment for Social entrepreneurship
 
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
Průzkum společensky prospěšného podnikání v ČR 2010
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010
 
Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010Prehled firem a investic v CR - 2010
Prehled firem a investic v CR - 2010
 

Průzkum freelance podnikaní

 • 1. DOTAZNÍK O NEZÁVISLÝCH PROFESIONÁLECH Probíhal: 13. 2. – 2. 3. 2009 Zúčastnilo se ho: 98 respondentů Skládal se z: 88 otázek Vypracovala: Veronika Holcová E-mail: holcova.veronika@gmail.com
 • 2. 1. otázka: Jakého jste pohlaví? Jaké ho jste pohlaví? 38% 62% ženy muži 2. otázka: Jaká je Vaše věková kategorie? Věková 18-22 23-27 38-42 43-57 nad 57 28-32 let 33-37 let kategorie let let let let let Počet 9 23 31 12 6 12 5 Věkové kategorie 5 9 12 6 23 12 31 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-57 nad 57
 • 3. Rozdělení věkové kategorie u mužů a žen 25 23 muž žena 20 17 15 9 8 8 10 7 6 5 4 4 4 5 2 1 0 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-57 nad 57 věková kategorie 3. otázka: Jaká je Vaše státní příslušnost? Jaká je Vaše státní příslušnost? 5% 95% ČR jiná státní příslušnost 4. otázka: Z jakého jste kraje? Z jakého kraje jste? 30 24 26 25 20 15 12 10 7 8 4 3 5 2 1 2 2 2 1 2 0 ký ký ý ý na ký ý a ý ký ký ý ý ký sk sk ck ck sk ah sk rs ec ňs ic zs ec či ín ou av če če re Pr ub so va ad le ze st Zl be or ho do m os Vy lo Ú rd Pl hr lo m Li Ji ar ře Pa sk ve O ho K St av lo Ji rá or K M kraje
 • 4. Rozdělení věkových kategorií v krajích České republiky Věkové kategorie Kraje 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-57 nad 57 let let let let let let let Jihočeský 1 1 Jihomoravský 2 6 2 1 1 Karlovarský 1 Královehradecký 1 2 1 Liberecký 1 1 Moravskoslezský 1 7 11 3 2 Olomoucký 1 1 Pardubický 1 2 Plzeňský 1 1 Praha 3 6 8 2 4 3 Středočeský 2 1 3 1 Ústecký 1 Vysočina 1 1 Zlínský 1 1 3 1 1 1 Rozdělení věkových kategoriích v krajích ČR 12 18-22 10 23-27 8 28-32 6 33-37 4 38-42 43-57 2 nad 57 0 a na ý ký ý ý ký ý ký ý ý ý ý sk ah ky sk ck ck sk sk ck sk či ic ňs ec ín pr zs če te ou ar av ub če so de er ze zl ús le o ov om or do ra vy rd lib pl jih os rl m eh pa ře ol ka sk o st ov jih av ál or kr m kraje
 • 5. 5. otázka: Jaký byl Váš hlavní důvod pracovat jako nezávislý profesionál? Jaký byl Váš hlavní důvod pracovat jako nezávislý profesionál? 30 25 26 24 25 20 15 8 10 6 7 2 5 0 é a z a u ji n be .. m ně lit no a. do se bi pe čk di xi e o ro ní ce fle pr ác ko s ví pr at í su tš tz ov vě ča la ac dě ce pr íu ví án př 6. otázka: V jakém oboru podnikáte? Název oboru Počet nezávislých profesionálů Podpora podnikání, internet, marketing 1 Právní služby 1 Lidské zdroje 1 Projekt management 1 Účetnictví 1 Výroba a prodej medu 1 Zdravotnictví 1 Bezpečnost práce a požární ochrana 1 Malíř – natěrač 1 Kamnářství 1 Exportní poradenství Německo 1 Copywriting, tradiční řemesla 1 Telekomunikace, digitální TV, kabelová TV 1 Čaje a obchodní cestující s čajem 1 Stavebnictví 2 Projektování staveb 1 Reklama 2
 • 6. Název oboru Počet nezávislých profesionálů Marketing 2 Internetový marketing 1 Internet a média 1 Ilustrace 1 Kreativní dílny, ilustrace 1 Výtvarnice, překladatelka 1 Organizační poradenství 1 Poradenství 1 Kultura, tisk, překladatelství 1 Tvorba textů 1 Média, český jazyk (korektura, redakční práce) 1 Redakční a překladatelská činnost 1 Lektorská a překladatelská činnost 1 Lektorská činnost 1 Psychologie, vzdělávání, pořádání seminářů 1 Grafika a webdesign 1 Webdesign 5 Grafické práce, webdesign, animace 1 Webdesign a komerční grafika 1 Grafika, design, webdesign 1 Grafika 4 Počítačová grafika 1 Grafický design 3 Grafický design a vizuální komunikace 1 Grafický design, multimédia 1 Design 1 IT 9 IT – správa serverů 1 Programování, sítě, IT 1 IT, programování 1 IT konzultant, programátor 1 Vývoj software 1 Informatika – výzkum, vývoj 1
 • 7. Název oboru Počet nezávislých profesionálů Programování internetových aplikací 1 Překlady 11 Překlady a tlumočení 2 Tlumočení 1 Překlady, tlumočení, marketing 1 Výuka jazyků, překlady 2 Tlumočení, překlady, výuka 1 Vzdělání 4 Výuka cizích jazyků 3 7. otázka: Jakou formu má Vaše podnikání? Typy forem podnikání 7% 1% 9% 83% živnost svobodná povolání s.r.o. libero profesionista 8. otázka: Je podnikání hlavním zdrojem Vašich příjmů nebo si podnikáním pouze přivyděláváte? Podnikání je Vaší hlavní činnosti nebo vedlejší? Vedlejš í č innos t 15% H lavní č innos t 85%
 • 8. 9. otázka: Čím jste se zabýval(a) bezprostředně před zahájením podnikání? Čím jste se zabýval(a) bezprostředně před zahájením podnikání? 70 68 60 50 40 30 24 20 10 3 1 2 0 p ra c b yl ( a b yl ( a b yl ( a ji né ov a l ) ) ) ja k o s tu d e n t n e z a m ě js e m n a z am ě em s tn a r od ič s tn a ný ov s k n ec éd ov o l e né 10. otázka: Jak dlouho pracujete jako nezávislý profesionál? Počet nezávislých profesionálů méně než 1 rok 12 1-2 roky 16 2-3 roky 17 3-5 let 20 5-9 let 14 9 a více let 19 Jak dlouho pracujete jako nezávislý profesionál? 12% mén ě n e ž 1 ro k 20% 1-2 ro ky 16% 2-3 ro ky 3-5 le t 14% 5-9 le t 9 a v íc e le t 17% 21%
 • 9. 11. otázka: Pokud jste pracoval(a) jako zaměstnanec, tak jak dlouhou dobu? Pokud jste pracoval(a) jako zaměstnanec, tak jak dlouhou dobu? 19 20 17 18 15 14 16 11 12 8 4 4 0 n ec r ok - 2 r ok y - 4 r ok y 4 - 7 l e t 7 - 10 l e t d 1 0 l e t ě s tn a n ě n e ž 1 1 2 na o z am m é c ov al j a k n e pr a y js e m n ik d 12. otázka: Věnoval(a) jste se této činnosti od začátku na plný úvazek? Věnoval(a) jste se činnosti od začátku na plný úvazek? ne ano 45% 55%
 • 10. 13. otázka: Jak jste financoval(a) založení podnikání? Jak jste financoval(a) založení podnikání? 79 80 70 60 50 40 30 11 20 4 4 10 0 v las tn í fin an č n í ú v ě r o d jin ý ú s p o ry p o mo c o d b an ky způs ob ro d in y, p řáte l 14. otázka: Měl(a) jste na začátku tohoto podnikání nějaké zaměstnance? Měl(a) jste na začátku tohoto podnikání najaké zaměstnance? 93 100 80 60 40 20 4 1 0 ne an o , 1 an o , n ad 5 z amě s tn an c e z amě s tn an c ů 15. otázka: Kde pracujete, kde máte sídlo podnikání? Kde pracujete, kde máte sídlo podnikání? jinde 10 kanc elář 17 doma 71
 • 11. 16. otázka: Kolik hodin týdně pracujete (v průměru)? Kolik hodin týdně pracujete (v průměru)? 35 34 30 25 24 20 15 13 10 8 10 8 5 1 0 mén ě 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60 a ne ž 5 v íc e hodin Kombinace otázek 8 a 16 Podnikání je Počet odpracovaných hodin v týdnu hlavním zdroj vedlejším zdroj příjmu příjmu méně než 5 hodin 1 5 - 10 hodin 2 6 10 - 20 hodin 9 4 20 - 30 hodin 10 30 - 40 hodin 21 3 40 - 60 hodin 34 60 a více hodin 7 1 17. otázka: Pracujete více hodin než v předchozí práci? Pracujete více hodin než v předchozí práci? as i s tejně 16% ano 45% ne 39%
 • 12. Kombinace otázek 16 a 17 Pracujete více hodin než v předchozí v Počet odpracovaných hodin v práci? týdnu ano ne asi stejně méně než 5 hodin 1 5 - 10 hodin 4 4 10 - 20 hodin 4 8 1 20 - 30 hodin 1 8 1 30 - 40 hodin 5 11 8 40 - 60 hodin 23 6 5 60 a více hodin 7 1 18. otázka: Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendech a o svátcích? Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendu a o svátcích? ano, pracuji o 15% víkendu a o svátcích ne, nepracuji o 17% víkendu a o svátcích 68% volný víkend a svátek mám jen občas Pracujete v souvislosti s podnikáním o víkendech a o svátcích? 45 42 40 35 30 25 19 20 15 17 15 5 10 5 0 ano, ano, ano, volný ne, m usim , protože protože v víkend nepracuji klient m ě to baví týdnu m ám jen nepočká pracuji v občas zam ěst.
 • 13. Kombinace otázek 16 a 18 Pracujete v souvislosti s Počet odpracovaných hodin v týdnu podnikáním o víkendech a o svátcích? méně než 5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60 a více ano, musím, klient nepočká 1 3 1 3 7 4 ano, protože mě to baví 1 3 5 4 12 15 2 ano, protože v týdnu pracuji v zaměstnání 2 3 volný víkend mám jen občas 2 1 2 2 6 2 ne, nepracuji 1 3 7 6 19. otázka: Měl(a) jste předchozí zkušenost v oboru, ve kterém nyní podnikáte? Měl(a) js te předchozí zkuš enos t v oboru, ve kterém nyní podnikáte? 2 19 ano 77 ne, můj partner neměl 20. otázka: Jste spokojenější než dříve (než jste začal(a) takto podnikat)? Jste spokojenější než dříve (než jste začal(a) takto podnikat)? nevím ne 7 1 ano 90
 • 14. 21. otázka: Kde získáváte většinu svých zakázek? Kde získáváte většinu svých zakázek? 42 45 37 40 35 30 25 20 12 15 10 4 3 5 0 reklamou reference výběrová prezentace ostatní řízení na netu Mezi položku Ostatní patří: Název Počet agentura + vlastní klienti 1 cíleným nabízením služeb 1 na volné noze 2 osobní kontakty 1 reference a prezentace na internetu 1 reklamace, reference, internet 1 přátele, reference, reklama 1 spolupráce s ostatními 1 trvalá spolupráce s nakladatelstvími 1 vlastní průzkum 1 "pasaci" 1
 • 15. 22. otázka: Jak hodnotíte ekonomickou situaci svého podnikání? Jak hodnotíte ekonomickou situaci svého podnikání? velmi špatná velmi dobrá sotva 3% 15% dostatečná 13% dobrá 69% Kombinace otázek 20 a 22 Ekonomická situace Jste nyní spokojenější? podnikání je: ano ne nevím velmi dobrá 15 dobrá 63 4 sotva dostatečná 10 2 1 velmi špatná 2 1 23. otázka: Co si myslíte, že můžete nabídnout lepšího než firma? Co si myslíte, že můžete nabídnout lepšího než firma? 81 90 80 70 60 50 40 30 10 20 3 1 3 10 0 individuální jiné větší levnější kombinace přístup odbornost výrobky,služby
 • 16. V této otázce bylo zmíněno: 100 87 90 80 70 60 49 50 50 40 40 30 20 16 9 10 0 individuální větší vyšší levnější širší jiné přístup odbornost kreativita výrobky, sortim ent služby Nejčastější kombinace otázky 23 Nejčastější kombinace byla: Počet individuální přístup, vyšší kreativita, levnější služby a výrobky 14 individuální přístup, levnější služby a výrobky 9 individuální přístup, větší odbornost, vyšší kreativita 9 individuální přístup, vyšší kreativita 8 individuální přístup, větší odbornost, levnější výrobky a služby 6 individuální přístup, větší odbornost, vyšší kreativita, levnější výrobky a služby 6 individuální přístup, větší odbornost 5 24. otázka: Pro koho spíše pracujete? Pro koho spíše pracujete? 60 51 50 40 30 17 17 20 12 1 10 0 pro pro firmy pro instituce 50% pro jednotlivce jednotlivec jednotlivce, pro firmy, pro instituce stejně
 • 17. 25. otázka: Specifikujte trh, na kterém realizujete své zboží/služby. Specifikujte trh, na kterém realizujete své zboží, služby? 60 53 50 40 30 20 17 14 14 10 0 místní region zhruba region kraje celá republika mezinárodní trh 26. otázka: Existuje ve Vašem oboru sezónnost? Existuje ve Vašem oboru sezónnost? ano 32% ne 68% 27. otázka: Přizpůsobujete tomu své podnikání? Přizpůsobujete tomu své podnikání? 23% 23% ano, je to nutnost ano, je to tak lepší 54% ne, nemusím
 • 18. 28. otázka: Pokud se tomuto problému musíte přizpůsobovat, tak jakým způsobem? Pokud se tomuto problému musíte přizpůsobovat, tak jakým způsobem? 9 9 8 7 7 6 5 4 3 3 3 2 2 1 0 usiluji o na období s snažím se věnuji se ostatní navázání m éně zakázky úplně jiné nových zakázkam i rozvrhnout činnosti kontaktů, plánuji do celého nových dovolenou roku zakázek Musím se přizpůsobovat sezónnosti Činnosti přizpůsobení: Počet v tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek 2 na období s méně zakázkami plánuji dovolenou 2 v létě cestuji a využívám tohoto času k procvičování komunikace v angličtině 1 věnuji se úplně jiné činnosti 1 snažím se zakázky rozvrhnout do celého roku 1 Je lepší se přizpůsobovat sezónnosti Činnosti přizpůsobení: Počet na období s méně zakázkami plánuji dovolenou 7 v tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek 5 věnuji se úplně jiné činnosti 2 snažím se zakázky rozvrhnout do celého roku 2 na období s méně zakázkami plánuji dovolenou, v tomto období usiluji o navázání nových kontaktů, nových zakázek 1
 • 19. 29. otázka: Využíváte projektové řízení? Využíváte projektové řízení? nevím, co to je, 15 ano, 31 ne, 52 30. otázka: Už se Vám podařilo dosáhnout nějakého cíle, který jste si stanovili na začátku podnikání? Už se Vám podařilo dosáhnout nějakého cíle, který jste si stanovili na začátku podnikání? ne, 21 ano, 77 34. otázka: Uznáváte ve svém oboru profesní autoritu? Uznáváte ve svém oboru profesní autoritu? ne 13% ano 87%
 • 20. 35. otázka: Chcete i v budoucnu pracovat jako nezávislý profesionál nebo máte v plánu se rozšířit (expandovat)? Chcete i v budoucnu pracovat jako nezávislý profesionál nebo máte v plánu se rozšířit? 31% ano, mam v plánu se 69% rozšířit ne, chci zůstat nezávislý profesionál 36. otázka: Jaké jsou Vaše podnikatelské záměry? Podnikatelský záměr Počet činnost bude pokračovat bez výraznějších změn 25 zvýší se počet zaměstnanců 1 zvýší se obrat 3 investice do rozvoje podnik. 4 rozšíří se nabídka výrobků/služeb 1 kombinace 53 ostatní 5 kombinace + ostatní 6 Jaké jsou Vaše podnikatelské záměry? 60 53 50 40 25 30 20 6 10 4 5 1 3 1 0 činnost bude zvýší se počet zvýší se obrat investice do rozšíří se nabídka kombinace ostatní kombinace + pokračovat bez zaměstnanců rozvoje podnik. výrobků/služeb ostatní výraznějších změn
 • 21. V celé otázce se objevilo: 2% činnost bude pokračovat bez výraznějších zm ěn zvýší se počet zam ěstnanců 16% 23% zvýší se obrat 8% budu investovat do rozvoje 25% podnikání rozšíří se nabídka 26% výrobků/služeb om ezí se nabídka výrobků/služeb Nejčastější kombinace byly: Nejčastější kombinace: Počet zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka výrobků/služeb 11 zvýší se počet zaměstnanců, zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka výrobků/služeb 8 zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání 7 činnost bude pokračovat bez výraznějších změn, zvýší se obrat 6 budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka výrobků/služeb 4 V kolonce „Kombinace a ostatní“ je: Kombinace a ostatní: Počet činnost bude pokračovat bez výraznějších změn, zvýší se obrat, doplním další certifikáty svých znalosti 1 jdu dělat vědce 1 jdu do důchodu a ponechám si jenom omezené množství kurzů 1 jdu na MD, takže na nějakou dobu omezení činnosti v oblasti výuky a zvýšení činnosti v oblasti překladů 1 vytříbím klienty 1 zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, rozšíří se nabídka výrobků/služeb, zejména se chci zdokonalit v tom co dělám 1 zvýší se obrat, budu investovat do rozvoje podnikání, spolupráce na zajímavých projektech 1 zvýší se obrat, rozšíří se nabídka výrobků/služeb, spolupráce s dalšími profesionály 1 zvýší se obrat, snažím se o posun k jinému podoboru mého podnikání, který mě víc baví. 1 zvýší se obrat, Uznání 1 zvýší se zisk, budu si moci vybírat zábavnější a lukrativnější zakázky 1
 • 22. 37. otázka: Má Vaše současná práce (podnikání) nedostatky, jste s něčím nespokojen(a)? Má Vaše současné podnikání nedostatky, jste s něčím nespokojen(a)? ne, 28 ano, 70 38. otázka: Co Vám překáží v rozvoji podnikání nebo v udržení na přijatelné úrovni? Název položky Počet nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 2 nedostatek volného času 13 nespolehlivost obchodních partnerů 8 nízká poptávka 5 platby minimálních sazeb pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění 2 velká administrativní zátěž kladená na podnikatele 10 vysoké mzdové a s nimi související náklady na pracovní sílu 2 kombinace 56 nedostatek kvalifikovaných Co Vám překáží v rozvoji podnikání nebo v udržení zaměstnanců na přijatelné úrovni? nedostatek volného času 2% 13% nespolehlivost obchodních partnerů nízká poptávka 8% platby minimálních sazeb pojistného na sociální zabezpečení a pojistného 5% na veřejné zdravotní pojištění 58% 2% velká administrativní zátěž kladená na podnikatele 10% vysoké mzdové a s nimi související náklady na pracovní sílu 2% kombinace
 • 23. nespolehlivost obchodních partnerů V celé otázce se objevilo: nedostatek volného času platby min. sazeb pojistného na sociální zabezpečení a pojist.na veřejné zdrav. pojištění velká administrativní zátěž kladená na podnikatele 11% 8% 12% 6% 18% omezená dostupnost bank. úvěrů nedostatek kvalifikovaných 17% zaměstnanců 7% 18% vysoké mzdové a s nimi související náklady na prac.sílu 3% nízká poptávka platby min. daně z příjmu 39. otázka: Jste v současné době spokojen(a) s podnikáním jako nezávislý profesionál v České republice? Jste v současné době spokojen(a) s podnikáním jako nezávislý profesionál v ČR? ne ano 44% 56% Kombinace otázek 37 a 39 Má Vaše současné Jste spokojen(a) s podnikáním v České podnikání nedostatky? republice? (otázka 39) (otázka 37) ano ne ano 39 31 ne 16 12
 • 24. 40. otázka: Co by dle Vašeho názoru nejvíce prospělo rozvoji podnikání? Název položky Počet efektivnější vymahatelnost pohledávek 5 jednodušší pracovní zákonodárství 1 jiné 5 snížení administrativních povinností podnikatelů 4 snížení daní 5 snížení nákladů na pracovní sílu ( soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem) 1 větší finanční podpora ze strany státních orgánů či EU ( podpůrné programy) 1 kombinace 76 efektivnější vymahatelnost Co by dle Vašeho názoru nejvíce pohledávek prospělo rozvoji podnikání? jednodušší pracovní zákonodárství 5 1 5 jiné 4 5 snížení administrativních 1 povinností podnikatelů 1 snížení daní snížení nákladů na pracovní sílu ( soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem) větší finanční podpora ze strany státních orgánů či EU ( podpůrné programy) 76 kombinace efektivnější vym ahatelnost V celé otázce se objevilo: pohledávek 5% jednodušší pracovní zákonodárství 8% 15% jiné snížení adm inistrativních 14% 13% povinností podnikatelů snížení daní 5% snížení nákladů na prac. sílu (soc. a 18% zdrav. pojištění placené 22% zam ěstnavatelem ) větší finanční podpora ze strany státních orgánů či EU snazší přístup k úvěrům
 • 25. 41. otázka: Myslíte si, že je ve Vašem oboru velká konkurence? Myslíte si, že je ve Vašem oboru velká konkurence? 58 60 50 40 29 30 20 9 2 10 0 ne jsem jediný(á) ano, ale je ano, bylo těžké ve svém oboru přijatelná se prosadit 42. otázka: Co podnikáte, abyste byl(a) napřed před konkurencí? Co podnikáte, abyste byl(a) napřed před konkurencí? 60 49 50 40 30 21 20 13 10 4 5 6 0 další levnější nic více více ostatní vzdělání, produkty nabízených reklam ních školení služeb akcí 43. otázka: Cítíte v souvislosti s Vaším podnikáním nutnost se dále vzdělávat? Cítíte v souvislosti s Vaším podnikáním nutnost se dále vzdělávat? 93 100 80 60 40 5 20 0 ano, cítím nutnost, ale ano, cítím nutnost a nevzdělávám se vzdělávám se
 • 26. 44. otázka: Jak se vzděláváte? Jak se vzděláváte? vzdělávám se navštěvuji sám kurzy, školení 67% 33% 45. otázka: Zviditelňujete se, máte nějakou reklamu? Zviditelňujete se, máte nějakou reklamu? 43 45 40 35 23 30 25 16 20 10 15 6 10 5 0 ne ano, dobře ano, jiné ano, placenou kombinace propracované a reklama na internetu zajímavé internetové stránky V celé otázce se objevilo: 54 53 60 50 40 25 30 20 9 5 10 0 dobře reklama v placená publikace do j iné propracov ané nov inách, v reklama na nov in, a zaj ímav é rádiu internetu odborných inter. stránky časopisů
 • 27. Mezi nejčastější kombinace patří: Nejčastější kombinace byly: Počet ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavé internetové stránky 17 ano, dobře propracované a zajímavé internetové stránky, ano, jiné 10 ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavé internetové stránky, ano, jiné 3 ano, placenou reklama na internetu, ano, dobře propracované a zajímavé internetové stránky, ano, publikací do novin, odborných časopisů 3 46. otázka: Pokud nemáte žádnou reklamu, tak proč? Pokud nemáte žádnou reklamu, tak proč? 2 nepotřebuji ji nevěřím této propagaci 1 jiné 7 47. otázka: Máte zaměstnance nebo raději pracujete sám(a)? Máte zaměstnance nebo raději pracujete sám(a)? ano, mám stálé zaměstnance, 8 nemám stále pracovníky, ale jen občasné, 27 ne, pracuji sám, 63
 • 28. 48. otázka: Pokud máte zaměstnance, kolik jich je v současné době? Pokud máte zaměstnance, kolik jich je v současné době? 18 20 16 12 7 6 8 4 4 0 mám jen 1 2-5 nic občasné prac. zaměstnanec zaměstnanců Ano, mám stále zaměstnance, a jejich počet je: 2-5 1 zaměstnanec zaměstnanců 50% 50% Nemám stálé pracovníky, ale jen občasné, a jejich počet je: 18 20 15 10 3 4 2 5 0 Mám jen 1 2-5 nic občasné zaměstnanec zaměstnanců pracovníky
 • 29. 49. otázka: Komu dáváte přednost při zaměstnávání pracovníků? Komu dáváte přednost při zaměstnávání pracovníků? nic, 2 českým občanům, 10 ani jednomu, záleží na okolnostech či schopnostech prac., 23 50. otázka: Při zaměstnávání pracovníků dáváte nejčastěji přednost: Způsob zaměstnání pracovníků Počet pracovnímu poměru na dobu určitou 1 pracovnímu poměru na dobu neurčitou 2 najímám si živnostníky na fakturu, na smlouvu o dílo 16 dohoda o provedení práce 4 dohoda o pracovní činnosti 1 ani jednomu způsobu nedáváte přednost, záleží na okolnostech 10 nic 1 Při zaměstnání pracovníků dáváte nejčastěji přednost 16 16 14 12 10 10 8 6 4 4 1 2 1 1 2 0 pr do do pr na an ni ac c ac ho ho jím ij .p ed .p d da ám a om no om o o si m pr pr ěr ěr u ži u ov ac u zp vn na na ov ed ůs os ní do en do ob tn íp či bu bu ík u nn rá y ne ne ur os na ce dá či ur ti to fa č. v. u ... .. ..
 • 30. Kombinace otázek 48 a 50 Nezávislý profesionálové, kteří mají Druh zaměstnání pracovníků stálé zaměstnance 1 zaměstnanec 2 - 5 zaměstnanců prac. poměru na dobu určitou 1 prac. poměru na dobu 2 neurčitou najímám si živnostníky na 2 1 fakturu, na smlouvu o dílo dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti ani jednomu způsobu nedáváte 1 1 přednost, záleží na okolnostech nic Kombinace otázek 48 a 50 Nezávislý profesionálové, kteří mají jen občasné Druh zaměstnání zaměstnance pracovníků jen občasný prac. 1 zaměst. 2 - 5 zaměst. nic prac. poměru na dobu určitou prac. poměru na dobu neurčitou najímám si živnostníky na 10 2 1 fakturu, na smlouvu o dílo dohoda o provedení práce 3 1 dohoda o pracovní činnosti 1 ani jednomu způsobu nedáváte přednost, záleží na 5 1 1 okolnostech nic 1
 • 31. 51. otázka: Kde jste hledali Vaše zaměstnance? Kde jste hledali Vaše zaměstnance? 18 17 16 14 12 12 10 8 6 4 2 2 1 1 2 0 na na inzerát rodinný známí ostatní nic doporučení příslušníci V celé otázce se objevilo: sami se internet ozývají/přihlásil 8% i 8% na doporučení 29% známí 41% na inzerát 14% Nejčastější odpovědi v kolonce „Ostatní“: Nejčastější odpovědi Počet na doporučení, známí 4 na inzerát, na doporučení 2 na inzerát, na doporučení, známí 2
 • 32. 52. otázka: Jestliže nemáte stálé zaměstnance, tak z jakého důvodu? Možnosti Počet nepotřebuji je, vše stíhám sám 38 vlastní zaměst. jsou drazí, nemám dostatek finanč. prostřed. na jejich zajištění 3 bojím se zaměstnávat někoho dalšího (osobní stránka) 4 pokud potřebuji, najmu si brigádníky, někoho z rodiny 5 ostatní 7 nic 6 Jestliže nemáte zaměstnance, tak z jakého důvodu? 40 38 30 20 7 6 10 5 3 4 0 nepotřebuji je, vše vlastní zaměst. bojím se pokud potřebuji, ostatní nic stíhám sám jsou drazí, nemám zaměstnávat najmu si dostatek finanč. někoho dalšího brigádníky, někoho prostřed. na jejich (osobní stránka) z rodiny zajištění
 • 33. Nejčastější odpovědi v kolonce „Ostatní“: Odpovědi Počet Moje značka je moje jméno, nemohu pod tímto jménem uvádět práci někoho jiného 1 najít kvalifikovaného zaměstnance je časově náročné 1 nedochází k nepochopení 1 nepotřebuji, mam jen spolupracovníky se, kterými děláme na některých zakázkách společně 1 spolupracuji s jinými nezávislými profesionály 1 spolupracuji s ostatními profesionály 1 v případě větší akce spolupracuji s kolegou 1 53. otázka: U kolika pohledávek jste měli problém s jejich vymahatelností? U kolika pohledávek jste měli problém s jejich vymahatelností? 35 30 25 35 25 21 20 15 11 5 10 1 5 0 nikdy u jedné m éně asi 1/10 více než okolo 1/3 než 1/10 zakázek 1/5 (20%) zakázek zakázek (10%) (30%) (<10%)
 • 34. 54. otázka: Pokud jste měli tento problém, jak jste to řešili? Pokud jste měli tento problém, jak jste to řešili? 49 50 40 30 18 20 10 4 1 1 0 soudem stále jsem ho nechal jsem to vymahačem prázné kontaktoval, až být mi zaplatil Kombinace otázky 53 a 54 Řešení vymahatelnosti pohledávek U kolik pohledávek jste stále jsem ho měli problém: kontaktoval, až mi soudem zaplatil nechal jsem to být vymahačem u jedné 1 10 10 méně než 1/10 zakázek (<10%) 2 25 6 1 asi 1/10 zakázek (10%) 9 2 více než 1/5 (20%) 1 4 okolo 1/3 zakázek (30%) 1 55. otázka: Stalo se Vám, že jste vůbec nedostali zaplaceno? Stalo se Vám, že jste vůbec nedostali zaplaceno? 50 43 40 29 30 24 20 10 2 0 ne ano, jen jednou ano, m éně než 1/10 ano, asi 1/10 zakázek m ých zakázek (10%) (<10%)
 • 35. 56. otázka: Využíváte směnky při obchodu s novými partnery? Využíváte směnky při obchodu s novými partnery? ano používám jiny 2% nástroj 4% ne 94% 57. otázka: Vyděláte si nyní více než dříve? Vyděláte si nyní více než dříve? ne 21% ano 79% 58. otázka: Jak jste spokojen s Vaším příjmem? Jak jste spokojen s Vaším příjmem? 50 50 35 40 30 13 20 10 0 nejsem spokojen ano, jsem spokojen ano, jsem spokojen, ale chtěl(a) bych víc
 • 36. Kombinace otázek 57 a 58 Vydělám si nyní Nevydělám si nyní více více Nejsem spokojen se svým příjmem 5 8 Jsem spokojen se svým příjmem 31 4 Jsem spokojen se svým příjmem, ale chtěl(a) bych víc 41 9 59. otázka: Máte v současné době ještě příjem z jiné výdělečné činnosti kromě podnikání? Máte v současné době ještě příjem z jiné výdělečné činnosti? 80 71 70 60 50 40 30 14 1 10 20 2 10 0 nemám ano, jako ano, jsem na ano, jsem v ano,nejsem však zaměstnanec rodič. dovolené důchodu zaměstnán 60. otázka: Odkládáte si část výdělku na „horší časy“? Odkládáte si část výdělku na "horší časy"? 39 40 34 35 30 25 20 12 15 8 10 4 1 5 0 ne ano, 1% ano, m éně ano, okolo 5 ano, více ano, je to tržeb než 4% % tržeb než 10% různé tržeb tržeb
 • 37. 61. otázka: Co s touto částku většinou děláte? Co s touto částkou většinou děláte? 40 34 35 30 25 20 17 15 9 10 3 5 1 0 investuji do peníze navíc m ám ukládám si jí do ukládám jí do jiné podnikání dom a banky, na zvláštní cenných papírů účet Kombinace otázek 60 a 61 Ukládám si Investuji ji Peníze Ukládám ji do banky, do navíc mám do cenných Jiné na zvláštní podnikání doma papírů účet ano, 1% tržeb 1 ano, méně než 4% tržeb 1 1 2 ano, okolo 5 % tržeb 7 1 ano, více než 10% tržeb 10 2 ano, je to různé 8 15 3 13 62. otázka: Máte daňovou evidenci nebo vedete podvojné účetnictví? Máte daňovou evidenci nebo vedete podvojné účetnictví? podvojné účetnictví 11% daňová evidence 89%
 • 38. 63. otázka: Jste plátcem DPH? Jste plátcem DPH? ano 20% ne 80% 64. otázka: Máte penzijní připojištění? Máte penzijní připojištění? ne, 44 ano, 54 65. otázka: Platíte si nemocenskou? Platíte si nemocenskou? ano, 37 ne, 61
 • 39. 66. otázka: Využíváte nějaké další pojištění v podnikání? Využíváte nějaké další pojištění v podnikání? ano ne 21% 79% 67. otázka: Pokud ano, tak jaké další pojištění využíváte? Název pojištění Počet Profesní odpovědnost 10 Pojištění podnikatelských rizik 2 Životní pojištění 6 Úrazové pojištění 2 Pracovní neschopnost 3 Pojištění kanceláře 1 Kapitálové pojištění 1 68. otázka: Jste v nějakém profesním sdružení, cechu, apod.? Jste v nějakém profesním sdružení, cechu? ano 22% ne 78%
 • 40. 69. otázka: Pokud ano, tak v jakém? Název profesního sdružení Počet Česká advokátní komora 1 Unie grafického designu 3 člen galerie Hollar 1 Obec překladatelů, Syndikát novinářů 1 Komora soudních tlumočníků ČR 3 Obec překladatelů 1 SIETAR Europe, různé neoficiální lektorské sítě v Čechách a v Německu, mezinárodně 1 Project Management Institute 1 česká lékařská komora 1 Česká společnost stavebních koordinátorů při ČSSI 1 Asociace 1 Sdružení českých podniků v Německu - VTUD 1 Společnost pro projektové řízení 1 Jednota tlumočníků a překladatelů 1 český svaz stavebních inženýrů 1 Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace učitelů angličtiny 1 Navolnenoze, Gekon, EAGT 1 Národní registr poradců 1 70. otázka: Proč jste v profesním sdružení? Proč jste v profesním sdružení? 16 14 14 12 10 8 6 5 4 3 2 0 je to v mém oboru nutnost přináší mi to výhody ostatní
 • 41. Mezi položku „Ostatní“ patří: Mezi ostatní patří: Počet je to dobrá reference, kdo neosvědčil své kvality, nemůže tam být 1 Je to prezentace, známka určité úrovně 1 Podílení se na tvorbě základů komunikace a vystupování v mém oboru. 1 prestiž, informovanost, "reklama" 1 proč ne 1 71. otázka: Znáte nějaké zahraniční sdružení nezávislých profesionálů? Znáte nějaké zahraniční sdružení nezávislých profesionálů? 69 70 60 50 40 30 14 15 20 10 0 ano ne nejsem si jistý 73. otázka: Spolupracovali jste někdy se zahraničním sdružením nezávislých profesionálů? Spolupracovali jste někdy se zahraničním sdružením nezávislých profesionálů? ano 5% ne 95%
 • 42. Kombinace otázek 71 a 73 Spolupracoval(a) jsem Nespolupracoval(a) se zahr. sdružením jsem se zahr. sdružením ano, znám zahr. sdružení 3 11 neznám zahr. sdružení 2 67 nejsem si jistý 15 74. otázka: Zúčastnili jste se amerického výzkumu „The freelance statistic report“? Zúčastnili jste se amerického výzkumu " Freelance statistics report"? 58 60 50 33 40 30 20 7 10 0 ano ne vůbec nevím o co se jedná 75. otázka: Znáte tyto organizace nebo jste už o nich slyšeli? Název instituce Počet Neznám žádnou z uvedených 12 Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR 1 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu 4 Hospodářská komora 5 Sdružení podnikatelů České republiky 1 Kombinace nabídek otázky 75
 • 43. Znáte tyto organizace nebo jste už o nich někdy slyšeli? 12 neznám žádnou z uvedených 1 Asociace m alých a středních 4 podnikatelů a živnostníků ČR 5 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu 1 Hospodářská kom ora 75 Sdružení podnikatelů České republiky kom binace nabídek otázky V celé otázce se objevilo: 14% 16% Českom oravská záruční a rozvojová banka Czech Trade 15% Hospodářská kom ora Asociace m alých a středních 26% podnikatelů a živnostníků ČR Sdružení podnikatelů České 29% republiky Nejčastější kombinace znalostí institucí Nejčastější kombinace Počet Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, Sdružení podnikatelů České republiky 16 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora 14 Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora 13 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, Sdružení podnikatelů České republiky 6 Českomoravská záruční a rozvojová banka, Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR 5 Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu, Hospodářská komora, Sdružení podnikatelů České republiky 4
 • 44. 76. otázka: Využili jste někdy jejich programy, pomoc? Využili jste někdy jejich programy, pomoc? ano, 2 ne, 96 78. otázka: Jestliže jste žádný program nevyužili, tak z jakého důvodu? Jestliže jste žádnou nevyužili, tak z jakého důvodu? 44 45 40 34 35 30 25 20 9 15 7 10 2 5 0 neznalost institucí, nepotřebnost velké nedůvěra v tyto nic programů administrativní instituce překážky 79. otázka: Myslíte si, že jsou tyto instituce potřebné a využívané v České republice? Myslíte si, že jsou tyto instituce potřebné a využívané v ČR? 66 70 60 50 40 25 30 7 20 10 0 ano ne nevím
 • 45. 80. otázka: Chtěli byste a využili byste organizace, která by se zabývala jen problémy a pomocí nezávislým profesionálům? Chtěli byste a využili byste organizaci, která by se zabývala jen problémy a pomocí nezávislým profesionálům? ne 27% ano 73% 81. otázka: Využili jste podporu z Evropské unie? Využili jste podporu z Evropské unie? ano, 10 ne, 88 82. otázka: Jestliže ano, jakou? Podpora z EU Počet financování některých veřejných projektů 1 finanční, vzdělávací 1 finančni na zaklade grantu 1 Kurzy financovane z fondu EU, poradane CzechInvestem 1 Literární grant na překlad knížky 1
 • 46. 83. otázka: Je pro vás důležitá jistota zaměstnání? Je pro Vás důležitá jistota zaměstnání? ne; 21 ano; 77 84. otázka: V současné době probíhá finanční krize, víte, co se pod tímto pojmem skrývá, sledujete její vývoj? V současné době probíhá finanční krize, víte, co se pod tímto pojmem skrývá, sledujete její vývoj? ne 14% ano 86% 85. otázka: Ovlivnila Vás finanční krize? Ovlivnila Vás finanční krize? 64 70 60 50 28 40 30 6 20 10 0 ne ano, negativně ano, pozitivně
 • 47. Ovlivnila Vás finanční krize? 61 70 60 50 40 21 30 16 20 10 0 zatím ne ano, dostávám ostatní méně zakázek 86. otázka: Obáváte se budoucnosti? Obáváte se budoucnosti? ano 16% ne 84% 87. otázka: Podnikáte nějaké kroky, abyste se vyhnul krizi? Podnikáte nějaké kroky, abyste se vyhnul krizi? 50 47 45 40 35 30 24 25 20 11 15 8 7 10 5 1 0 ne, nechci zatím ano, více ano, pracuji ano, beru ostatní nemusím šetřím více než zakázky, před krizí které bych předtím nevzal(a)
 • 48. 88. otázka: Myslíte si, že Vás krize může ohrozit na tolik, že byste skončil(a) s podnikáním? Myslíte si, že Vás krize může ohrozit na tolik, že byste skončil(a) s podnikáním? ano 11% ne 89%