Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MIKROFINANCE
  Příležitosti a rizika,
   aneb startování
mikroekonomiky tortillami
          Linda Hanyko...
Definice

mikrofinance slouží lidem, kterým by klasické finanční domy a banky
neposkytly finanční služby z důvodu nedostat...
Vývoj mikrofinancí

 2.8 miliard lidí žije z méně než 2 USD denně*
 1% nejbohatších lidí vydělává denně tolik jako
 57%...
Principy mikrofinancí

mikropůjčky: individuální versus skupinová metodologie
zajištění:
     kolektivní spoření
  ...
Mikrofinanční instituce (MFI)
 hledají a spravují finanční zdroje (mezinárodní fondy, státní fondy, privátní komerční zdr...
Typy MFIs

kreditní sdružení (credit unions)
mikrofinanční banky
mikrofinanční instituce (Village Banks a Solidarity
Group...
MFIs a klíčová čísla

 66% dlužníků celosvětově jsou ženy
 36% dlužníků jsou skupiny (Village Banks
nebo Solidarity Grou...
Mikrofinanční indikátory

 počet klientů
 legislativní zázemí
 řízení rizika
 základní kapitál
 objem úvěrového portf...
Mikrofinance dnes


  mikropůjčky na            mikrofinanční služby
                    j...
Mikrofinance jako investiční nástroj


  současný prudký vzestup investic do mikrofinancí
je hlavně díky uvědomění sociál...
Akademické postřehy

 Cost-effectiveness (efektivita výdajů): Výhodou finančního daru
do sektoru mikrofinancí je fakt, že...
Negativa
Mikrofinance mohou být chápány jako určitý „nákupní kapitál“, který je
ovšem drahý, či jako forma nákupu vlastníc...
Pozitiva
•  Pokles určité bezbrannosti chudých lidí
•  Nárůst a kontinuita příjmů
•  Nárůst a dodržování školní docházk...
Výsledky

mikrofinanční pomocí a podporou mikrofinančních entit
můžeme podpořit vytvoření podnikání od základu až k
vrchol...
Mikrofinance jako nástroj ochrany přírody
  Satelitní fotografie regionu Chiapas v Mexiku a Guatemale.
Časový rozdíl...
Study Case

 CEE, 2006: 1 miliarda USD majetku MFIs z
toho 61 % bylo financováno půjčkami, z
velké většiny komerčních pen...
Study cases
Yet rarely is access to a microloan of hundreds or even thousands of
dollars sufficient to help a poor entrepr...
a mikrofinance

 myELEN je transparentní platforma, která pomáhá druhým za využití
současné technologie. myELEN je dostup...
Závěr

  Mikrokredit poskytuje možnost chudým domácnostem
  využít vlastního potenciálu, který by jinak nemohl být
  vy...
Děkuji.
Small amounts that make the BIG DIFFERENCE.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mikrofinance - Prilezitosti a rizika

1,896 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikrofinance - Prilezitosti a rizika

 1. 1. MIKROFINANCE Příležitosti a rizika, aneb startování mikroekonomiky tortillami Linda Hanyková Přednáška pro Engage Praha, 26. listopadu 2008
 2. 2. Definice mikrofinance slouží lidem, kterým by klasické finanční domy a banky neposkytly finanční služby z důvodu nedostatku záruk malá půjčka na krátkou dobu slouží chudým lidem a skupinám v oblastech náchylných k chudobě (přírodní katastrofy, rizika nemocí, nedostatek příležitostí, slabá pomoc vlády, apod.) většinu klientely tvoří ženy (více zodpovědné, zbytečně neriskují, neopustí rodinu, jsou trpělivější) a výsledky mikropůjčování ženám jsou dle výzkumů nesrovnatelně pozitivnější (proto v realitě k nim směřuje více grantů, MFIs zaměstnávají více žen Credit Officer-ek) mikrofinance jsou flexibilní finanční metodou pro vymanění z chudoby mikrofinance nedokáží vybudovat infrastrukturu, postavit školy nebo vytvořit nemocnice. Mikrofinance ale vytvářejí nezávislé a sebevědomé osoby, které jsou samy schopny vytvořit tyto zmiňované silnice, školy a nemocnice. v roce 2006 byly mikrofinance zpopularizovány hlavně díky udělení Nobelovy ceny za mír Muhammadu Yunusovi a Grameen Bank za podporu ekonomického a sociálního rozvoje marginálních oblastí.
 3. 3. Vývoj mikrofinancí 2.8 miliard lidí žije z méně než 2 USD denně* 1% nejbohatších lidí vydělává denně tolik jako 57% těch nejchudších pokud přežijete války, občanské války, genocidy či přírodní katastrofy, budete věřit Vaší vládě, budete spoléhat na humanitární pomoc, budete věřit mezinárodním společenstvím a organizacím? NE! Budete věřit jen Vaší rodině a komunitě, ke které patříte! mikrofinance jsou komplexním řetězcem mnoha mezičlánků, pokud jeden přestane fungovat, celý řetězec kolabuje * Zdroj undp.com
 4. 4. Principy mikrofinancí mikropůjčky: individuální versus skupinová metodologie zajištění: kolektivní spoření kolektivní ručení (disciplína, schůzky, dohled Credit Officerů) blokování kreditní linky metodologie cyklů směnky (daktilopisy) dohled „lokálních“ autorit nebývají regulované „non-financial“ a „non-bank“ MFIs MFIs jsou poskytovatelé kreditu/úvěru na vyšší úrovni než-li např. rodinní příslušníci (doplněno asistencí, vzděláváním, dozorem..) doplňující služby jsou reflektovány ve výši úroků, které se pohybují v závislosti na lokalitě od 17 do až 80 % p.a. (Asie versus LatAm)
 5. 5. Mikrofinanční instituce (MFI) hledají a spravují finanční zdroje (mezinárodní fondy, státní fondy, privátní komerční zdroje) mají na starosti logistiku mikroúvěrů, mají administrativní a operativní funkcionalitu zaměstnávají lokální autority, školí je na Credit Officery starají se o legislativní, regulatorní a daňové aspekty (mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění) zodpovídají za měnová rizika (swaps, hedging) a reflektují další možné ekonomické vlivy vzdělávají mikropodnikatele (základy účetnictví, obchodní školení, průzkum trhu apod.) vytvářejí sociální prostředí v okrajových společnostech pracují s riziky jako je potenciální civilní násilí, zdravotní nákazy a epidemie či přírodní katastrofy spolupracují se strategickými aliancemi a seskupeními (MIX Market, MicroRating, RatingFund, Microfinance Center, apod.) DŮLEŽITÉ: MFI musí být efektivně řízena, musí mít silný informační systém (MIS), silnou interní kontrolu a vysokou operační soběstačnost. I to vše se projevuje ve výši úroků v terénu téměř 30% všech finančních zdrojů MFI nebývá garantováno ani jinak chráněno zárukami. Z nejčastějších záruk, které MFIs poskytují bankám a fondům, jsou dlužní úpisy (20%), zástava nemovitostí (12%) a hlavně případné zastavení kreditních linek (58%) úvěry bez záruk jsou většinou přijímány menšími MFIs v cizí měně. Lokální banky, které většinou půjčují větším MFIs, vyžadují záruky pro úvěry v lokálních měnách. zdroj: MFC, „The State of Microfinance Industry in Eastern Europe and Central Asia,“ 2006
 6. 6. Typy MFIs kreditní sdružení (credit unions) mikrofinanční banky mikrofinanční instituce (Village Banks a Solidarity Groups) NGOs – neziskové nevládní organizace (NNO) Non-profit NBFIs – nebankovní finanční instituce (MFC, „The State of Microfinance Industry in Eastern Europe and Central Asia,“ 2006)
 7. 7. MFIs a klíčová čísla 66% dlužníků celosvětově jsou ženy 36% dlužníků jsou skupiny (Village Banks nebo Solidarity Groups) průměrná výše mikroúvěru: 850 USD v roce 2006 v Evropě bylo investováno 95 miliard EUR do 300 sociálně zodpovědných fondů 400 miliónů lidí stále čeká na svůj mikroúvěr, pouze 10% poptávky je uspokojeno MFIs operují přes tzv. microfinancial vehicles, fondy, portály, nadace a organizace pomáhající sdružovat kapitál zdroj: www.microcapital.org
 8. 8. Mikrofinanční indikátory počet klientů legislativní zázemí řízení rizika základní kapitál objem úvěrového portfolia ROE (Return On Equity) ROA (Return On Assets) ROI (Return On Investment) YIELD ON PORTFOLIO PAR (% ohrožených mikroúvěrů) +30, +90 (nesplacených déle než) míra kapitálové přiměřenosti (CAR) provozní soběstačnost
 9. 9. Mikrofinance dnes mikropůjčky na mikrofinanční služby jako individuální obchodní plány pojištění nákup zboží mikrofinanční hypotéky oprava domu/pracoviště spotřebitelské úvěry zemědělství zdravotní pojištění podnikání životní pojištění Desetiletí vývoje nastolila současný komerčně a ziskově orientovaný mikrofinanční rozvoj raději než klasickou orientaci na rozvojovou agendu a podporu.
 10. 10. Mikrofinance jako investiční nástroj současný prudký vzestup investic do mikrofinancí je hlavně díky uvědomění sociálně zodpovědných investorů. Tito investoři přicházejí nově z privátních sfér raději než tradičně z institucionálních anebo i státních úrovní. (CGAP, „The Consultative Group to Assist the Poor“) mezi 2004 a 2007 se výše popsané zahraniční investice do MFIs téměř zčtyřnásobily a v roce 2005 dosáhly $5.7 miliard USD. A většina těchto zdrojů je od sociálně motivovaných lidí („Světová banka“). v současné době existuje 93 mikrofinančních investičních fondů. 53 jich bylo založeno od roku 2005. Byť investoři těchto fondů jsou sociálně motivováni, je zcela jasné, že drivem motivace jsou i velmi zajímavé výnosy.
 11. 11. Akademické postřehy Cost-effectiveness (efektivita výdajů): Výhodou finančního daru do sektoru mikrofinancí je fakt, že tato částka/položka může být opětovně recyklována a znovu použita (Wright 2000) Existují téměř až anekdotické důkazy, že MFIs, jež se zaměřují na ty nejchudší klienty z nejchudších dosahují udržitelně vyššího splácení než-li MFIs, které se zaměřují na již nějakým způsobem rozvinuté drobnopodnikatele/klienty (Pro Mujer vs. BancoSol; Grameen/BRAC vs. traditional banking system in Bangladesh) Mikrokredit dává chudým lidem možnost ochránit své existence a obživy i v případě nenadálých událostí. Zároveň vytváří diverzitu – jejich aktivity kupují investiční úvěrový kapitál. Cohenova studie dokazuje, že MFIs hrají důležitou roli v podpoře klientů v ochraně před možnými riziky, raději než-li v podpoře během či po možné rizikové situaci (Cohen, Monique. October 1999. Opening Up the Impact Assessment Agenda. AIMS. Paper prepared for the Latin American Microfinance Meeting.)
 12. 12. Negativa Mikrofinance mohou být chápány jako určitý „nákupní kapitál“, který je ovšem drahý, či jako forma nákupu vlastních zaměstnání „poor people buying themselves a job“ V některých rozvojových zemích jsou mikrofinanční programy určeny pouze lidem, kteří již vlastní bankovní účet či mají určitou formu zástavy (spoření, majetek). I když jsou některé mikrofinanční programy dotovány dary, dlužníci platí stále vysoký/stejný úrok (Buss, Terry. 1999. Microenterprise in International Perspective: An Overview of the Issues. Journal of Economic Development.) Drobnopodnikatelé často využívají členy rodiny a používají vlastní majetky a nástroje žádné daně a nízké náklady tak mohou absorbovat vysoké úroky. Pokud by byly implementovány do tohoto sektoru i daně, lidé nebudou schopni splácet tak náročné úroky. Disproporce: mikrofinance jsou zmiňovány jako silná a efektivní síla v boji proti chudobě. V některých regionech jsou však určeny výhradně lidem, kteří již disponují nějakým majetkem, a tudíž mikrofinance ne vždy úspěšně penetrují ty nejchudší vrstvy obyvatelstva mikrofinance nejsou pro každého (např. úplně vynechávají mentálně či tělesně postižené) Platební morálka je dodržována díky formální socializaci a své vlastní komunitě, ne díky práci MFI V rozvojových zemích stále žalostně chybí finanční kapitál
 13. 13. Pozitiva • Pokles určité bezbrannosti chudých lidí • Nárůst a kontinuita příjmů • Nárůst a dodržování školní docházky u dětí mikropodnikatelů • Chudí lidé startují své vlastní mikroekonomiky a začínají být ekonomicky aktivní • Zlepšení socioekonomických podmínek • Mikrospoření hraje zásadní roli v ochraně proti sezónnosti finančních prostředků. Vytváření finančních rezerv vytváří a udržuje dobrou finanční disciplínu klientů, může být použito jako určitá garance a zároveň jako finanční zdroj MFI. Spoření ale samo o sobě má minimální rozvojový dopad. • Mikrofinance vytvářejí základní sociální služby pro klienty, k němuž pak je například připojeno i vzdělání a hygiena • Mikrofinance budují nové schopnosti a zkušenosti • Je dokázáno, že mikrofinanční klienti jsou více srozuměni s ochranou proti nemocem (AIDS, střevní onemocnění, malárie, atd.), praktikují plánované rodičovství a ženy častěji používají antikoncepci • I zdravotní či vyživovací praktiky jsou na vyšší úrovni u klientů MFIs, s porovnáním u ostatních domorodců • Pozitiva mohou být měřena i dle vyšších výdajů a spotřeby u aktivních klientů MFIs, nákladů na vzdělávání a obchod (Barnes, Carolyn. Gayle Morris and Gary Gaile. 1998. An Assessment of the Impact of Microfinance Services in Uganda: Baseline Findings. AIMS Paper. Management Systems International. Washington, D.C.) Nárůst spotřební a kupní síly = redukce chudoby
 14. 14. Výsledky mikrofinanční pomocí a podporou mikrofinančních entit můžeme podpořit vytvoření podnikání od základu až k vrcholkům úspěchu, často posléze i nadnárodního podniku vytvářejí nové pracovní možnosti a s rozvojem podnikání v regionu posléze i nová pracovní místa obnovují ekonomickou bezpečnost a ekonomický růst vytvářejí prostředí pro příchod komerčních bank mikrofinance přinášejí kvalitnější život jejich klientům sociální dopad: sociální elevace vzdělávají jedince finančně i ve specifických rovinách (účetnictví, obory dle záměru podnikání..) startují ekonomický rozvoj v zemích třetího světa, vytvářejí prostředí pro příchod sofistikovanějších finančních nástrojů (pojištění...) současná technologie napomáhá tzv. přemostění dvou kontrastujících světů: tam kde kapitál přebývá do koutů, kde bolestně chybí výše úroků je snižována díky silné a různorodé nabídce
 15. 15. Mikrofinance jako nástroj ochrany přírody Satelitní fotografie regionu Chiapas v Mexiku a Guatemale. Časový rozdíl 16 let: obrázek vlevo rok 1974, obrázek vpravo 2000
 16. 16. Study Case CEE, 2006: 1 miliarda USD majetku MFIs z toho 61 % bylo financováno půjčkami, z velké většiny komerčních peněz. Nejvíce dluhu bylo alokováno na Balkáně. Z celkového objemu bylo pouze 1 % darů (mezistátní pomoci, WB a další granty). Ke konci roku byl nárůst v celkovém objemu majetku MFIs 400 milionů USD, a to ve většině komerčními půjčkami. Díky těmto komerčním zdrojům se portfolio rozrostlo a alespoň částečně se uspokojila poptávka, která zůstává nenaplněnou. Zdroj: MFC, „The State of Microfinance Industry in Eastern Europe and Central Asia,“ 2006
 17. 17. Study cases Yet rarely is access to a microloan of hundreds or even thousands of dollars sufficient to help a poor entrepreneur escape poverty by building a successful business. A second critical lesson emerging from field experience is the critical role that access to other financial services (such as savings and insurance) can play in poor people's efforts to boost their incomes, assets, and economic security. Reliable access to safe and convenient savings, for example, appears to be more important in the eyes of the poor and very poor than loans. Historically, where poor communities have both options available, savings surpass loans by a wide margin. Our data from USAID-supported institutions increasingly reflects this, with savers beginning to outpace borrowers. Savings require different methods and mechanisms than credit, and many microfinance institutions are finding that successfully adding deposit services is a complex undertaking. (U.S. Agency for International Development, before the Congressional Human Rights Caucus. July 21, 1999. New Economic Hope for Third World Countries: Microcredit as a Means to Economic Independence. Written Statement of Katharine McKee, Director, Office of Microenterprise Development Beyond microcredit)
 18. 18. a mikrofinance myELEN je transparentní platforma, která pomáhá druhým za využití současné technologie. myELEN je dostupná každému, jelikož na rozdíl od velkých fondů nevyžaduje vysoký vstupní kapitál. I malé částky mohou pomoci. myELEN je síť, která propojuje MFIs s jejich zdroji financí myELEN podporuje Fair Trade® myELEN přináší ekoturismus novou formu filantropního projektu pro strategický marketing větších ale i menších firemních korporací myELEN využívá nové technologie (zaručený el. podpis) časový rozdíl již nehraje podstatnou roli kdo by věřil, že jednou internet a web (speciálně často označovaný 2.0) bude podporovat životy chudých, kde finance jsou často otázkou přežití
 19. 19. Závěr Mikrokredit poskytuje možnost chudým domácnostem využít vlastního potenciálu, který by jinak nemohl být využit pro zvýšení příjmu díky policko-ekonomickým nevýhodám rozvojových regionů. Stát/vláda by měla zajistit jasný regulatorní a legislativní rámec, jenž by ochraňoval poskytovatele mikropůjček Jaká by měla být výše úrokové míry tak, aby pokryla veškeré operativní náklady, pokud MFI nedisponuje bezúročnými půjčkami či granty? MFIs musí hledat vlastní institucionální soběstačnost a naformovat své programy tak, aby samy byly schopny pokrýt náklady a aby jim umožňovaly další a dlouhodobý rozvoj kalkulace úvěrové hodnoty a rozvojových zájmů Pozitivní evidence přínosných aspektů mikrofinancí je jednoznačně většinová.
 20. 20. Děkuji. Small amounts that make the BIG DIFFERENCE.

×