Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Training didactische vaardigheden Mediacoaches

442 views

Published on

Verstand hebben van mediawijsheid is één ding. Je kennis overdragen aan anderen een tweede. Dit vraagt van haar om naast kennis hebben van sociale media, ook een leerproces van volwassenen en kinderen te begeleiden.

Haal meer uit je mediawijsheid trainingen/workshops!

Speciaal voor mediacoaches heeft Innofun op basis van onderwijskundige expertise een basistraining didactische vaardigheden ontwikkeld.

Wat houdt de basistraining didactische vaardigheden voor mediacoaches in?
In de training worden didactische vaardigheden geleerd door ‘doen’ en reflectie met collega- mediacoaches. Wij combineren in onze aanpak fysieke bijeenkomsten met online leermomenten.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor gecertificeerde mediacoaches die zich verder willen verdiepen en bekwamen in didactische vaardigheden.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Training didactische vaardigheden Mediacoaches

  1. 1. BASISTRAINING   DIDACTISCHE  VAARDIGHEDEN     voor  MEDIACOACHES   Innofun  is  expert  in  leren  in  een  ICT-­‐  en    sociale  media-­‐rijke  omgeving  en  heeG  zijn  roots  in   onderwijskunde.  De  ‘Innofun-­‐aanpak’  is  prakMjkgericht  en  heeG  een  blended  karakter.       Wij  geloven  in:   •  Creëren  in  een  uitdagende  leer-­‐  en  werkomgeving.   •  Creëren  door  beleving  en  ervaring.   •  Creëren  door  kennisdeling  en  samen  kennis  produceren.   •  Creëren  met  ICT  en  sociale  media.     Speciaal  voor  mediacoaches  hee0  Innofun  op  basis  van  onderwijskundige  exper;se  een   basistraining  didac;sche  vaardigheden  ontwikkeld.     Wat  houdt  de  basistraining  didacMsche  vaardigheden  voor  mediacoaches  in?   In  de  training  worden  didac;sche  vaardigheden    geleerd  door  ‘doen’  en  reflec;e  met  collega-­‐   mediacoaches.  Wij  combineren  in  onze  aanpak  fysieke  bijeenkomsten  met  online  leermomenten.       Voor  wie?   Deze  training  is  geschikt  voor  gecer;ficeerde  mediacoaches  die  zich  verder  willen  verdiepen  en   bekwamen  in  didac;sche  vaardigheden.   Lydia,  mediacoach     “Ik  ben  gecer+ficeerd  als  Na+onaal  MediaCoach.  Ik  leer  kinderen,  ouders   en  onderwijs  over  veilig  internet.  Ik  geef  ouderavonden  en  doe   mediawijsheid  projecten  met  kinderen.  Ik  neem  de  ouders  mee  in  deze   wereld  en  s+muleer  dat  ouders  interesse  tonen  in  hun  kinderen,  en  in   gesprek  gaan  over  mogelijkheden  en  gevaren.  Ik  vind  het  heel  belangrijk   dat  ouders,  leerkrachten  en  natuurlijk  kinderen  mediawijs  worden”.   Verstand  hebben  van  mediawijsheid  is  één  ding.  Je  kennis  overdragen  aan  anderen   een  tweede.  Dit  vraagt  van  haar  om  naast  kennis  hebben  van  sociale  media,  ook  een   leerproces  van  volwassenen  en  kinderen  te  begeleiden.       Haal  meer  uit  je  mediawijsheid  trainingen/workshops!   16  uur  fysieke  bijeenkomsten  eLab   24  uur  virtuele  leeromgeving   Onderwijskundige  begeleiding   AcMef  aan  de  slag!   Direct  toepasbaar!   info@innofun.nl    076  524  55  65      innofun.nl     Stadionstraat  20        Breda  
  2. 2. Intake  (1  uur)   Competen;e  profiel,  waaruit  blijkt  welke  vaardigheden  je  beheerst  en  welke  nog  te   ontwikkelen  zijn     Voorkennis  acMveren  /  voorbereiding  eLab  dag  (3  uur)   Online  starten  we  het  digitaal  samenwerken  m.b.v.  interessant  bronmateriaal       eLab  dag  –  DidacMsche  vaardigheden    theorie  (8  uur)   Tijdens  de  eLab  dag  worden  de  vaardigheden  getraind  en  gaan  deelnemers  concreet  aan  de   slag  met  het  ontwerpen  van  een  training    /  workshop  aan  de  hand  van  de  6-­‐stappen  didac;ek       In  de  prakMjk  (16  uur)   De  trainingen  /workshops  worden  ook  daadwerkelijk  gegeven.  Online  delen    deelnemers     ervaringen.  De  mediacoaches  presenteren  op  een  innova;eve  manier  hun  ervaringen  aan    hun   collega’s.  De  uitgevoerde  ac;viteiten  worden  gevalideerd  door  de  trainer.     eLab  dag    (8  uur)   Tijdens  de  eLab  dag  worden  de  eerste  ervaringen  gedeeld  en  verdiept;  tevens  worden   individuele  competen;es  versterkt  vanuit  verschillende  werkvormen.         Assessments  (3  uur)   Het  traject  wordt  geëvalueerd  en  mogelijke  vervolgstappen  worden  gedefinieerd.     0   1   3   4   5   2   Programma   De  opbrengsten   •  Cursist  kan  een  trainingsopzet  maken  op  basis  een  ac;verende  didac;ek.     •  Cursist  werkt  vanuit  leerdoelen  en  weet  didac;sche  werkvormen  te  gebruiken  om  deze  te   bepalen.   •  Cursist  past  de  6-­‐stappen  didac;ek  op  een  verantwoorde  manier  toe.   •  Cursist  gee0  helder  geformuleerde  en  objec;eve  feedback.   •  Cursist  weet  beter  om  te  gaan  met  weerstanden.   •  Cursist  mo;veert,  s;muleert  en  ac;veert  het  leren  van  de  ander  en  doe  dit  vanuit  de  rol  als   coach.     Kosten   €575,00  excl.  BTW.     Wanneer?   Ieder  kwartaal  start  er  een  nieuwe  training,  bij  voldoende  deelname.  Voor  actuele  data  kunt  u   contact  opnemen  met  Nienke  Dolfing  (tel:  06-­‐31  04  61  19,  mail  nienke.dolfing@innofun.nl)     Waar?   De  fysieke  trainingen  bijeenkomsten  vinden  plaats  in  ons  eLab  –  een  uitdagende  leeromgeving!   BASISTRAINING   DIDACTISCHE  VAARDIGHEDEN     voor  MEDIACOACHES   info@innofun.nl    076  524  55  65      innofun.nl     Stadionstraat  20        Breda  

×